Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. december 3. ÉSZAK KELET-PEST MEGYEI LEADER EGYESÜLET Tájékoztató Fórum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. december 3. ÉSZAK KELET-PEST MEGYEI LEADER EGYESÜLET Tájékoztató Fórum."— Előadás másolata:

1 2012. december 3. ÉSZAK KELET-PEST MEGYEI LEADER EGYESÜLET Tájékoztató Fórum

2 118/2012 (XI. 22.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről.

3 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 171/2012. (XI. 30.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek estén nyújtandó, Támogatási előleg Igénybevételének részletes feltételeiről

4 Érintett jogcímek: 1.Helyi vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása, 76/2011. (VII.29.) VM rendelet 2§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján meghirdetett támogatási jogcímek (TK2 IV. tengely) 2. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 3. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 4. Falumegújítás és –fejlesztés 5. Vidéki örökség megőrzése

5 Igényléshez szükséges biztosítékok: Támogatási előleg igényléséhez biztosítékként – az ügyfél által igényelt támogatási előleg összegének 110%-ára vonatkozó – bankgarancia, illetve ugyanilyen mértékű készpénzletét fogadható el: •Bankgarancia: az MVH Közlemény 2. sz. mellékletében foglalt nyomtatvány megfelelő kitöltésével létrejött, egy eredeti példányban készülő kötelezettség vállalás, amelyet az MVH-hoz kell benyújtani. •Készpénzletét: az MVH bankszámlájára befizetett forint összeg. Ha az ügyfél bankgaranciát kíván igénybe venni, a bankgarancia tervezetét az MVH Pénzügyi Igazgatósága Biztosíték- és Követeléskezelési Osztályának fax számára vagy az e-mailos elérhetőségre küldhetik meg előzetes egyeztetés, ellenőrzés céljából. Az ügyfél elérhetőségét fel kell tüntetni.

6 Igénylésre jogosult ügyfelek: •Jogerős hely adó vagy részben helyt adó támogatási döntéssel (határozat) rendelkezik, amely ellen bírósági felülvizsgálat nincs folyamatban, •Nincs köztartozása, nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési, - természetes személy esetén – gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, •Bankgarancia esetén legkésőbb a támogatási előleg kifizetése iránti kérelmével egyidejűleg benyújtja az MVH-hoz a biztosítékról szóló eredeti, formailag és tartalmilag megfelelő és elfogadható okiratot, vagy készpénzletét biztosíték nyújtása esetén biztosítja a készpénzletét MVH bankszámlájára történő megérkezését legkésőbb az előlegkérelem benyújtásának napjáig. Az MVH-val szemben fennálló, adók módjára behajtandó tartozás is köztartozásnak minősül!

7 Támogatási előleg mértéke: Támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.

8 Szabályok: •Formanyomtatványon, postai úton az illetékes MVH-hoz, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően. • Hiánypótlásnak nincs helye!!! Csak a hiánytalanul formailag megfelelő igényt fogadják el! •Borítékra rá kell írni nyomtatott betűkkel, hogy ELŐLEGKÉRELEM! •A bankgarancia nyilatkozatot az MVH Pénzügyi Igazgatósága Biztosíték- és Követeléskezelési Osztályához kell eljuttatni. •Benyújtás ideje: •2012. december 7-én lép hatályba a rendelet, ezt követően aki rendelkezik jogerős támogatói határozattal 60 napon belül, tehát 2013. február 5-ig nyújthatja be! •Azon ügyfelek akik még 2012. december 7-én még nem rendelkezik jogerős támogatói határozattal, annak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül nyújthatja be.

9 Elbírálás: •Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás •MVH az előlegkérelemnek helyt ad, az előleget a kérelem benyújtásának napjától számított 30 napon belül folyósítják. Elszámolás: •Legkésőbb az utolsó kifizetési kérelemig köteles az előleggel elszámolni.

10 Felszabadítás: Az MVH akkor szabadítja fel a biztosítékot, ha megállapította, hogy az ügyfél a részére kifizetésre került teljes előleggel elszámolt, vagy az el nem számolt előleg összegét maradéktalanul visszafizette. Felszabadítható továbbá a biztosíték maradványa a követelés biztosíték terhére történő maradéktalan érvényesítését követően is.

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2012. december 3. ÉSZAK KELET-PEST MEGYEI LEADER EGYESÜLET Tájékoztató Fórum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések