Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások Ersók Norbert Főosztályvezető-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások Ersók Norbert Főosztályvezető-helyettes."— Előadás másolata:

1 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások Ersók Norbert Főosztályvezető-helyettes MVH – Fejlesztési Főosztály

2 Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
=> új programozási időszak EMVA= EMOGA Orientációs Részlege által finanszírozott intézkedések (AVOP) + Garancia Részleg által finanszírozott ún. kísérő intézkedések (NVT) között közel 5 Mrd Euró, 1250 Mrd Ft.

3 EMVA - Jogszabályi háttér
1698/2005/EK – EMVA rendelet 1974/2006/EK – Általános végrehajtási rendelet 1975/2006/EK – Ellenőrzési végrehajtási rendelet 1290/2005/EK - KAP finanszírozása

4 A Stratégiai Terv és Program összefüggése
Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Stratégiai célkitűzések Beavatkozási akciók Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Intézkedések Támogatandó tevékenységek Támogatási jogcímek

5 Hazai szabályozási háttér
2007. évi XVII. Törvény: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásról 23/2007. (IV. 17.) FVM Rendelet: a támogatások igénybevételének általános szabályairól 82/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet: Támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről Jogcímspecifikus rendeletek: a támogatások igénybevételének részletes feltételeiről;

6 A vidékfejlesztési program tengelyei
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése (szerkezetátalakítás és modernizáció, tudásátadás és innováció, minőség az élelmiszerláncban) Környezet és a vidék fejlesztése (biodiverzitás, víz, klímaváltozás) A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása A helyi kezdeményezések támogatása (Leader

7 52/2007 ( VI. 28. ) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

8 Támogatás célja Támogatás nyújtása a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez Az áprilisban induló jogcímek közül szándékaink szerint egyedül ennél a jogcímnél lesz webes benyújtásra lehetőség.

9 Támogatott célterületek
a) a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés; b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása; c) a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

10 Támogatás igénybevétele
Támogatásra jogosult: a) a mezőgazdasági termelő, Legalább 2 EUME b) az erdőgazdálkodó, Legalább 1 ha erdőterület c) a kertészeti termelő Legalább 1 EUME (kertészeti) Szakmai Szervezeti tagság (mentesség: NVT, UMVP határozat)

11 Támogatás igénybevétele
Jogosultsági feltételek: Ügyfél nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak szerződés keretében igénybe veszi legalább a 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti szolgáltatást; egy naptári évben csak egy szerződésre alapulva igényelhet a TSzK-val kötött szerződésében a szolgáltatás tartalma az 1. számú mellékletnek megfelelően, tételesen meg van határozva, a TSzK-val kötött szerződés megkötésének időpontja nem korábbi, mint a rendelet hatálybalépésének időpontja Minimális támogatási összeg : Ft (erdőgazdálkodó esetén Ft)

12 Támogatás igénybevétele
Támogatási kérelem benyújtása: 2007. szeptember 16-tól 23-ig postai úton a megyei MVH kirendeltségnél Támogatási kérelem tartalma: TSZK összesítő Ügyfelek támogatási kérelmei Kertészeti termelő esetén igazolás !6§ (6)bekezdés:anyagi felelősség!

13

14 Támogatás (kötelezettségvállalás) mértéke
A támogatás mértéke a szaktanácsadási szolgáltatások összegének 80%-a, figyelembe véve az ügyfélre vonatkozó támogatási plafont (2. melléklet) Támogatási határozat rendelkezik az elszámolható kiadás mértékéről és a maximális támogatási összegről. A támogatási határozatot az ügyfél kapja meg (VKSZI részére átadásra kerül és a TSZK ezen keresztül értesül róla)

15 Kifizetési kérelem Művelet (szolgáltatás) a támogatási kérelem benyújtását követően kezdhető meg Az ügyfél minden naptári évben legfeljebb két kifizetési kérelmet nyújthat be a TSZK-n keresztül. Tárgyévi támogatási határozattal odaítélt támogatási összegre legkésőbb a következő év első kifizetési kérelem benyújtási időszakában nyújtható be kifizetési kérelem. Benyújtás a támogatási kérelemmel azonos módon történik

16 Elszámolási szabályok
Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. Könyvelt bizonylat! (Csak egy jogcímhez használható!) A bizonylaton fel kell tüntetni: a tétel SZJ vagy VTSZ számát Szolgáltatás azonosító kódját az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtásra került”. A bizonylatnak meg kell felelnie a Számviteli Törvény és az ÁFA Törvény előírásainak. Csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el Az ügyfél külön analitikát köteles vezetni a támogatás igénybevételével összefüggő eseményekről

17 Számlaösszesítő betétlap PÉLDA! Nem végleges!

18 Ellenőrzések Adminisztratív ellenőrzés (100%) 2. Helyszíni szemle
- Hiánypótlás (ha szükséges) - Adategyeztetés (ha szükséges) - Határozathozatal (támogatás, elutasítás, kifizetés) 2. Helyszíni szemle 3. Helyszíni ellenőrzés

19 Jogkövetkezmények Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, Ha a kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott teljesítésigazolás valótlan adatokat tartalmaz, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

20 Mulasztási bírság Az ügyfél ötszázezer forintig bírsággal sújtható, ha
bejelentési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget (regisztráció!) b) jogszabályban előírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, c) iratmegőrzési kötelezettségének (8 év) nem tesz eleget, d) a nyilatkozattételt elmulasztja, megtagadja, vagy félrevezető nyilatkozatot tesz,

21 Jogosulatlan igénybevétel
A támogatás egészét jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak kell tekinteni, ha az ügyfél valamely tényről, körülményről írásban olyan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, amely a jogosultság megállapítását érdemben érinti. (pl. számla) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni. 5 évre kizárható az ügyfél szándékosság esetén, vagy öt éven belül kétszeri cselekmény

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások Ersók Norbert Főosztályvezető-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések