Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP IV. tengely LEADER, kifizetési kérelmek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP IV. tengely LEADER, kifizetési kérelmek."— Előadás másolata:

1 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP IV. tengely LEADER, kifizetési kérelmek

2 Határozat értelmezése

3

4

5

6

7

8 • Kifizetési kérelem benyújtása: jogerős, pályázatnak helytadó vagy részben helytadó határozat. • Egy kifizetési kérelem időszakban egy célterületre ugyanazon ügyfél egy kifizetési kérelmet nyújthat be. • Egy évben maximum két kifizetési kérelem nyújtható be. • Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő egy éven belül be kell nyújtani.

9 • A köztartozással rendelkezők, a tartozás mértével csökkentett támogatást kapnak. • A bizonylatokon az alábbiakat kell feltüntetni: • a számlatétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), • az ügyfél-regisztrációs számát, • a támogatási határozat azonosító számát (iratazonosítóját), • a „Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést, • a határozatban megállapított, vonatkozó kiadási tételazonosítót.

10 • Egy számlát csak egy támogatáshoz lehet benyújtani. • Két évnél régebbi eszköz nem szerezhető be. • Az elszámolható kiadások 50 %-át teljesíteni kell. • Elkülönített nyílvántartás. • Nyilvánosság: EU logó, ÚMVP logó, EMVA mondat. • Üzemeltetési időszak: az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követő öt év. • Gép beszerzés esetén két éven, egyéb beruházás esetén három éven belül a támogatási döntés kézhezvételétől meg kell valósítani. • A beruházás megkezdése: számla, építési napló stb.

11 • Az üzemeltetési időszak alatt a beruházás tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, indokolt esetben lecserélhető az eszköz, MVH egyeztetés. • Monitoring adatszolgáltatás- mulasztási bírság. • Építési beruházások: építési napló, ÉNGY kód, műszaki ellenőr, felmérési napló, számlarészletező. • Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez nyújtható be. • 12 hónapon belüli egyéb kiadások elszámolhatóak.

12 • Előleg számla végszámlával együtt számolható el. • Készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített számla. • Büntetés: ha a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével. • Egyéb kiadások: 23/2007. FVM rendelet • A támogatási határozatban szereplő tételek nem módosíthatóak- kivétel: építés esetén a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható, hatósági igazolással. • Építési kiadási tétel esetén az egyes kiadási tételek közötti 10 %-os mértékű átcsoportosításra van lehetőség. • A kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, ill. ha a referencia ár nem állapítható meg, vonatkozó támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján hatályos Építési Normagyűjtemény az irányadó.

13 • Megvalósítási hely módosítás: HACS területén, hatósági eljárás esetén, hátrányos, nem hátrányos területen, ha az eredeti pontszámok maradnak. • A LEADER kifizetési kérelem postai úton MVHE irodája. • Regisztrációs adatokban történő változást 8 napon belül be kell jelenteni – mulasztási bírság.

14 • Benyújtandó dokumentumok: betétlapok, számla, kifizetést igazoló bizonylatok, egyebek. • Vállalkozási alapú fejlesztés esetében az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát, induló egyéni vállalkozó ügyfél esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozó regisztrációba vételéről és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi köréről. Képzésről az oktatás szervezőjének és a résztvevőnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelező feltüntetni a felek nevét és személyes adatait, a képzés témáját, időpontját, időtartamát és a képzési órák számát (fotók, jelenléti ívek) • Építés esetén: első kifizetési kérelemhez – jogerős építési engedély, utolsó kifizetési kérelemhez – használatbavételi engedélyt. • (közbeszerzés LEADER nem, 3 munkanapon belül a meghirdetés után beküldeni a dokumentumokat, az első kifizetési kérelemhez csatolni kell) • Figyelni, hogy a támogatóhatározat jogerős legyen – fellebbezési jogról való lemondás. • Hiánypótlásra egyszer van lehetőség. Tulajdoni lap, tiszta legyen. – helyszíni ellenőrzés.

15 • Nem forintos számla esetén – az MNB által közzétett, hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. • Az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követő 45 munkanapon belül bírálja el. A kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 22 munkanapon belül utalják a támogatási összeget. •

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 • www.mvh.gov.hu www.mvh.gov.hu • www.mvh-hacs.hu www.mvh-hacs.hu • Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület ÚMVP IV. tengely LEADER, kifizetési kérelmek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések