Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a 2007-2013-as EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési program 2012. évi éves végrehajtási jelentésben foglalt eredményekről ÚMVP MB 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a 2007-2013-as EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési program 2012. évi éves végrehajtási jelentésben foglalt eredményekről ÚMVP MB 2013."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a 2007-2013-as EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési program 2012. évi éves végrehajtási jelentésben foglalt eredményekről ÚMVP MB 2013. június 27.

2 1698/2005/EK Tanácsi rendelet 82. cikke Határidő: minden év június 30-ig az IH a program végrehajtásáról szóló éves időközi jelentést nyújt be az Európai Bizottság részére a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően. 1974/2006/EK Bizottsági Rendelet 60. cikke és a VII. sz. melléklete rendelkezik a jelentés szerkezetéről, kötelező tartalmi elemeiről: • 1. fejezet: a program megvalósítását befolyásoló külső környezet bemutatása – Gazdasági keretfeltételek – A magyar mezőgazdaság működése – Országos, regionális és ágazati politikák változásai – EMVA specifikus jogszabályi változások Szabályozási háttér 2

3 Az éves jelentés felépítése • 2. fejezet: a Program 2012. évi előrehaladása – Az ÚMVP 4 tengelyéhez tartozó intézkedések végrehajtásában elért eredmények bemutatása • 3. fejezet: a program pénzügyi végrehajtása – A jogcímekre vonatkozó 2012. évi kifizetések, forráslehívások, előleg-konstrukciók bemutatása, elszámolás az EU Bizottsággal, kifizetési előrejelzések • 4. fejezet: a folyamatos értékelési tevékenység összegzése – mid-term (félidei) értékelés megállapításainak további hasznosítása, a javaslatok felhasználása, pl. a monitoring rendszer áttekintése, adatok felülvizsgálata, értékelési feladatok előkészítése az IH értékelési tervében foglaltak alapján: belső értékelési terv kialakítása • 5. fejezet: a program irányítása során felmerült fő problémák és meghozott intézkedések összegzése a program végrehajtásának minősége és eredményessége szempontjából – Monitoring feladatok (MB és albizottságok működése), programmódosítások, IT rendszer, adminisztratív kapacitás, ellenőrzések, TS, kommunikáció • 6. fejezet: a Program és a közösségi politikák közötti összhang bemutatása – Kapcsolat a Közös Agrárpolitikával, kapcsolódás más uniós politikákhoz, környezeti szempontú fenntarthatóság, esélyegyenlőség érvényesülése • 7. fejezet: az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke szerint visszatérített támogatás ismételt felhasználásának részletezése – ÚMVP keretében behajtott/behajtás alatt lévő összegek bemutatása 3

4 A jelentés összeállításában közreműködő egységek, szervezetek, adatforrás, árfolyam Szervezeti egységek, intézmények: •Agrárfejlesztési Főosztály, VM •Pénzügy, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály, VM •MVH •AKI •KSH •NAKVI Adatforrás: A jelentésben szereplő adatok elsődleges forrása az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) 2012. december 31-i adatai. Árfolyam: A jelentés forint adatai az Európai Központi Bank 2012. december 31-i 292,3 forint/euró árfolyamán kerültek euróra átszámításra. 4

5 Kiemelt események, intézkedések A Program végrehajtását befolyásoló tényezők, meghozott intézkedések • Programmódosítások, forrásátcsoportosítások • Főbb jogszabályváltozások (törvényi-, kormányrendeleti-és VM rendeleti szinten) pl. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása – cél: az ügyfélnyilvántartáshoz kapcsolódó eljárás egyszerűsítése • A Program on-going értékelés keretében megkezdett monitoring és értékelési feladatok áttekintése – külső szakértőkkel való együttműködés • A Program albizottságainak aktív munkája 5

6 Programmódosítások • 2012-ben egy 2011. évben benyújtott programmódosítási csomag került az EU Bizottság által jóváhagyásra (a Program 8. számú verziója, elfogadás dátuma: 2012. március 5.), illetve • egy további programmódosítási csomag került benyújtásra az EU Bizottsághoz (a Program 9. számú verziója, benyújtás dátuma: 2012. március 26., befogadás dátuma: 2012. április 10.), mely javaslat elfogadása áthúzódott 2013-ra (2013.03.19.). – Az Európai Bizottság észrevételeinek megfelelően a pontosításokat és kiegészítéseket követően került elfogadásra a csomag. – A módosítások minden tengelyt érintették. 6

7 Főbb jogszabályváltozások Törvényi szint: A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. módosítása: az ügyfélnyilvántartáshoz kapcsolódó eljárás egyszerűsítése volt a módosítás alapvető célja VM rendeleti szint Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása Főbb módosítások: A pontosabb fogalomhasználat és a precízebb szabályozás mind az ügyfél, mind az MVH részére átláthatóbbá teszi a folyamatot. Az ügyfelek adminisztratív terhei csökkennek(részletesen: Program 1.1.5 fejezete). 7

8 Monitoring és értékelési feladatok -Mid-term értékelés eredményeinek további hasznosítása: monitoring rendszer megerősítése, monitoring adatok felülvizsgálata (az indikátorok teljes rendszerének áttekintése), adatszolgáltatás egyszerűsítése -Belső értékelési terv elkészítése -2012. január 25.: DG AGRI Értékelési Főosztályát segítő Helpdesk által kezdeményezett szakmai egyeztető megbeszélés -2012. október 8-9.: Jó Gyakorlat Műhelymunka a tagállami szakértőkkel (EXCO) -Folyamatos kapacitásépítés, kollégák számára értékelési képzések tartása, részvétel az Európai Értékelési Hálózat munkájában, valamint a DG AGRI Értékelési Szakértői Bizottság munkájában -2013. évi feladatok előkészítése 8

9 Albizottságok aktív szerepe a végrehajtásban VIAB, KAP és Erdészeti Albizottság Szerepük: – A Program egyes tengelyeinek MB-t érintő kérdéseivel foglalkozó szakmai és javaslattételi fórum – Döntés-előkészítés – Nyomonkövetés – Az IH és az MB munkájának segítése 9

10 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 10


Letölteni ppt "Tájékoztatás a 2007-2013-as EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési program 2012. évi éves végrehajtási jelentésben foglalt eredményekről ÚMVP MB 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések