Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pannónia Kincse LEADER Egyesület 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pannónia Kincse LEADER Egyesület 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések."— Előadás másolata:

1 Pannónia Kincse LEADER Egyesület 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

2 Fontosabb fogalmak Tervadat: a támogatási kérelem benyújtása előtt megtervezett, a támogatásnak köszönhetően elérni kívánt célokra vonatkozó adat. Bázisadat: a támogatott projekt megkezdése/a támogatás igénybevétele előtti állapotra vonatkozó általános gazdálkodási adat. (Támogatási kérelem benyújtása előtti utolsó lezárt év.) Ha több projekt van, akkor a legkorábbi kérelemre vonatkozóan kérjük megadni. Tárgyévi adat (2013. január 1 - december 31.): a támogatott tevékenység/projekt megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok változására vonatkozó éves előrehaladást mutató adat.

3 A kiegészítő monitoring adatszolgáltatás célja A kiegészítő adatszolgáltatás a monitoring adatszolgáltatással megegyező módon és azzal egyidejűleg teljesíthető!!!

4 A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja 1. Természetes személy ügyfél esetén, saját nevében eljárva Amennyiben az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítése során az ügyfél saját nevében eljárva tesz eleget az adatszolgáltatásnak (rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval), a bejelentkezést követően a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menüben az „e-monitoring” alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító beírásával be tud lépni az EMVA-HOP Monitoring felületre.

5 A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja 2. Meghatalmazott útján A meghatalmazott útján történő eljárás feltételeit és részleteit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél- nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú MVH Közlemény V. fejezetének B. pontja tartalmazza. A meghatalmazottnak rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval. Amennyiben ez még nem áll rendelkezésére, akkor az adatszolgáltatás teljesítését megelőzően a meghatalmazottnak kérelmeznie kell nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-nak. A postai úton, vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal kell benyújtani az MVH bármely szervezeti egységéhez, amely meghatalmazást az MVH - a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi. Az adatszolgáltatás meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele - az előzetesen - postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.

6 A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja. A meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módjai: • a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatása és a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. • az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A nyilatkozat mintájául szolgáló dokumentum az 5. számú mellékletben található. A kinyomtatott dokumentum vagy nyilatkozat egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

7 A 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás határideje A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott projektek kiegészítő monitoring célú adatszolgáltatása a monitoring adatszolgáltatással egyidejűleg, 2014. évben február 17. és március 19. között teljesíthető.

8 A közlemény mellékletei 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA kiegészítő monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2. sz. melléklet: Segédlet elektronikus felület használatához 3. sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület kitöltéséhez 4. sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület menüsorának használatához 5. sz. melléklet: Nyilatkozat adatszolgáltatás tartalmának elfogadásáról (meghatalmazás esetén) 6. sz. melléklet: Nyilatkozat adatszolgáltatás tartalmának elfogadásáról (technikai közreműködő esetén)

9 Fontos tudnivalók Az ügyfél saját nevében történő kérelembenyújtás: Fentiek alapján az elektronikus rendszer ügyfél általi használatához az alábbi két regisztráció szükséges: 1. Az MVH-nál történő nyilvántartásba vétel a G1010-01 vagy a G1020-01 jelű nyomtatvány benyújtásával (ügyfél-azonosító megállapítása az MVH által). Bővebb tájékoztatás a http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas linken érhető el. 2. Ügyfélkapus regisztráció elvégzése (felhasználónév és jelszó megadása) a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio linken írtak szerint.

10 Fontos tudnivalók Meghatalmazott ügyfélkapuján keresztül történő kérelembenyújtás: Meghatalmazás esetén a kérelem meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele az előzetesen benyújtott meghatalmazás MVH általi nyilvántartásba vétele. Annak érdekében, hogy a meghatalmazott az általa képviselt ügyfél kifizetési kérelmét elektronikusan benyújthassa, ügyfélkapus hozzáféréssel kell rendelkeznie, valamint az MVH ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie.

11 Kiegészítő monitoring kötelezettség III. tengely 3.1 Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások (312) 3.2 Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (313) 3.4 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások (IKSZT, 321.01) 3.5 Falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatások (322) 3.6 Vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatások (323.01) 3.10 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások (311)

12 A felület használatával kapcsolatos fontos információk Az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngésző 26.0-ás verziójára lett Optimalizálva! Ennek az MVH által tesztelt és ajánlott „Portable” változata a MVH weboldaláról ingyenesen letölthető az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ekerelem

13 BELÉPÉS A FELÜLETRE 1, Monitoring adatlap benyújtásához látogasson el a http://www.mvh.gov.hu/ weboldalra, ahol az „Elektronikus ügyintézés” alkalmazás ikonjára kell kattintani.http://www.mvh.gov.hu/ 2, Kattintson a jobb oldalon található „Alkalmazások” között szereplő „E-Monitoring” gombra.

14 BELÉPÉS A FELÜLETRE 4. Kattintson az „Ügyfélkapus bejelentkezés” linkre, majd a megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználó nevét és jelszavát 3. A következő felületet fogja látni:

15 BELÉPÉS A FELÜLETRE 5. Sikeres ügyfélkapus bejelentkezést követően a rendszer automatikusan visszairányítja az MVH kérelemkitöltő felületére, ahol - amennyiben első alkalommal történik a belépés - meg kell adnia saját ügyfél-azonosítóját. Amennyiben nem első alkalommal lép be az MVH felületére, az ügyfél-azonosító megadására már nincs szükség - ez a lenti felület pedig meg sem jelenik fogja látni:

16 BELÉPÉS A FELÜLETRE Amennyiben az MVH valamely ügyfelének meghatalmazottja, sikeres ügyfélkapus bejelentkezését követően az alábbi felület jelenik meg. Itt amennyiben saját nevében kíván eljárni, a legördülő sávban válassza a (saját nevében) opciót. Amennyiben a képviselt ügyfél meghatalmazottjaként, azaz az ügyfél helyett és nevében kíván eljárni, a legördülő sávban válassza a képviselt ügyfél nevét. Majd kattintson a „Tovább” gombra.

17 KÉRELEM KITÖLTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE 1. Az alábbi három, jogcímekre vonatkozó menüt nyithatja meg: - Egységes Kérelem, - Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap (EMGA), - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA). 2. Monitoring adatlap kitöltéséhez az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)” menüt lenyitva, majd az „Általános - Több jogcímhez köthető” menüpontra kattintva válassza ki a listából az „EMVA - HOP Monitoring 2013 elektronikus felület indítása” menüpontot: Válassza ki a listából az EMVA-HOP Monitoring 2013 elektronikus felület indítása menüpontot 3. Ezt követően a megjelenő felületen az alábbi tevékenységeket indíthatja el:  új monitoring adatlap kitöltése  megkezdett (mentett, de még be nem adott) monitoring adatlap kitöltésének folytatása

18

19 Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVH elektronikus ügyintézési szolgáltatásai karbantartás miatt 2014. március 07. (péntek) 20:00 és március 9. (vasárnap) 12:00 közötti időszakban nem lesznek elérhetőek!! !

20 Köszönöm figyelmüket! Pannónia Kincse LEADER Egyesület 9121, Győrszemere, Fő u. 20. 9024, Győr, Kálvária u. 1-3. IV. emelet www.pkle.hu


Letölteni ppt "Pannónia Kincse LEADER Egyesület 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések