Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pannónia Kincse LEADER Egyesület A 26/2014. (II. 17.) számú MVH közlemény az EMVA és az EHA támogatott intézkedések 2014. évi program szintű monitoring.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pannónia Kincse LEADER Egyesület A 26/2014. (II. 17.) számú MVH közlemény az EMVA és az EHA támogatott intézkedések 2014. évi program szintű monitoring."— Előadás másolata:

1 Pannónia Kincse LEADER Egyesület A 26/2014. (II. 17.) számú MVH közlemény az EMVA és az EHA támogatott intézkedések 2014. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

2 Jogszabályi háttér Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet (továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet) és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet (továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet) alapján kerül kiadásra.

3 A monitoring adatszolgáltatás általános szabályai A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed: -vidékfejlesztési program keretében igénybe vett támogatások felhasználására -az EMVA-ból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv azon intézkedései keretében igénybe vett támogatások felhasználására vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet szerinti áthúzódó tételeknek minősülnek -az EHA által társfinanszírozott Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelyében meghatározott célok megvalósítását segítő támogatásokra, a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedés kivételével

4 A monitoring adatszolgáltatás általános szabályai Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthető teljes körűnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra vagy a szerződés megkötésre került. Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége (…) a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan. Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül teljesítheti, melyhez az MVH jelen közlemény mellékleteként kiadott Útmutatókat, az elektronikus felület használatához oktató videókat készít.

5 A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja 1. Természetes személy ügyfél esetén, saját nevében eljárva Amennyiben az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítése során az ügyfél saját nevében eljárva tesz eleget az adatszolgáltatásnak (rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval), a bejelentkezést követően a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menüben az „e-monitoring” alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító beírásával be tud lépni az EMVA-HOP Monitoring felületre.

6 A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja 2. Meghatalmazott útján A meghatalmazott útján történő eljárás feltételeit és részleteit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél- nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú MVH Közlemény V. fejezetének B. pontja tartalmazza. A meghatalmazottnak rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval. Amennyiben ez még nem áll rendelkezésére, akkor az adatszolgáltatás teljesítését megelőzően a meghatalmazottnak kérelmeznie kell nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-nak. A postai úton, vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal kell benyújtani az MVH bármely szervezeti egységéhez, amely meghatalmazást az MVH - a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi. Az adatszolgáltatás meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele - az előzetesen - postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.

7 A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja. A meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módjai: • a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatása és a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. • az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A nyilatkozat mintájául szolgáló dokumentum az 5. számú mellékletben található. A kinyomtatott dokumentum vagy nyilatkozat egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

8 A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja. 3. Technikai közreműködő igénybevételével Technikai közreműködőnek minősül a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász munkatársa, vagy a Területi Szaktanácsadási Központokkal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti engedéllyel rendelkező szaktanácsadó, vagy a LEADER HACS-csal, valamint ÚMVP Képző Szervezettel. munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az ügyfelek részére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése kapcsán kizárólag technikai segítséget nyújtó személy. A technikai közreműködő útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módjai: a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatása és a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a technikai közreműködő általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása.

9 A 2014. évi monitoring adatszolgáltatás határideje A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott ügyfél 2014. évben február 17. és március 19. között köteles monitoring célú adatszolgáltatás teljesítésére.

10 A 2014. évi monitoring adatszolgáltatás határideje A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja A monitoring adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményei A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 71. § (1) bekezdésének a) pontja alapján amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.

11 A közlemény mellékletei 1.sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2.sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 3.sz. melléklet: Segédlet elektronikus felület használatához 4.sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület kitöltéséhez 5.sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület menüsorának használatához 6.sz. melléklet: Nyilatkozat adatszolgáltatás tartalmának elfogadásáról (meghatalmazás esetén) 7.sz. melléklet: Nyilatkozat adatszolgáltatás tartalmának elfogadásáról (technikai közreműködő esetén)

12 Fontos tudnivalók Az ügyfél saját nevében történő kérelembenyújtás: Fentiek alapján az elektronikus rendszer ügyfél általi használatához az alábbi két regisztráció szükséges: 1. Az MVH-nál történő nyilvántartásba vétel a G1010-01 vagy a G1020-01 jelű nyomtatvány benyújtásával (ügyfél-azonosító megállapítása az MVH által). Bővebb tájékoztatás a http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas linken érhető el. 2. Ügyfélkapus regisztráció elvégzése (felhasználónév és jelszó megadása) a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio linken írtak szerint.

13 A felület használatával kapcsolatos fontos információk Az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngésző 26.0-ás verziójára lett Optimalizálva! Ennek az MVH által tesztelt és ajánlott „Portable” változata a MVH weboldaláról ingyenesen letölthető az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ekerelem

14 BELÉPÉS A FELÜLETRE 1, Monitoring adatlap benyújtásához látogasson el a http://www.mvh.gov.hu/ weboldalra,http://www.mvh.gov.hu/ ahol az „Elektronikus ügyintézés” alkalmazás ikonjára kell kattintani. 2, Kattintson a jobb oldalon található „Alkalmazások” között szereplő „E-Monitoring” gombra.

15 BELÉPÉS A FELÜLETRE 4. Kattintson az „Ügyfélkapus bejelentkezés” linkre, majd a megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználó nevét és jelszavát 3. A következő felületet fogja látni:

16 BELÉPÉS A FELÜLETRE 5. Sikeres ügyfélkapus bejelentkezést követően a rendszer automatikusan visszairányítja az MVH kérelemkitöltő felületére, ahol - amennyiben első alkalommal történik a belépés - meg kell adnia saját ügyfél-azonosítóját. Amennyiben nem első alkalommal lép be az MVH felületére, az ügyfél-azonosító megadására már nincs szükség - ez a lenti felület pedig meg sem jelenik fogja látni:

17 BELÉPÉS A FELÜLETRE Amennyiben az MVH valamely ügyfelének meghatalmazottja, sikeres ügyfélkapus bejelentkezését követően az alábbi felület jelenik meg. Itt amennyiben saját nevében kíván eljárni, a legördülő sávban válassza a (saját nevében) opciót. Amennyiben a képviselt ügyfél meghatalmazottjaként, azaz az ügyfél helyett és nevében kíván eljárni, a legördülő sávban válassza a képviselt ügyfél nevét. Majd kattintson a „Tovább” gombra.

18 KÉRELEM KITÖLTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE 1. Az alábbi három, jogcímekre vonatkozó menüt nyithatja meg: - Egységes Kérelem, - Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap (EMGA), - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 2. Monitoring adatlap kitöltéséhez az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)” menüt lenyitva, majd az „Általános - Több jogcímhez köthető” menüpontra kattintva válassza ki a listából az „EMVA - HOP Monitoring 2013 elektronikus felület indítása” menüpontot: Válassza ki a listából az EMVA-HOP Monitoring 2013 elektronikus felület indítása menüpontot 3. Ezt követően a megjelenő felületen az alábbi tevékenységeket indíthatja el:  új monitoring adatlap kitöltése  megkezdett (mentett, de még be nem adott) monitoring adatlap kitöltésének folytatása

19 Monitoring kötelezettség III. tengely 3.1 Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások (312) 3.2 Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (313) 3.3 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások (Tanyabusz, 321.02) 3.4 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások (IKSZT, 321.01) 3.5 Falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatások (322) 3.6 Vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatások (323.01) 3.8 A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó támogatások (341.02, 431) 3.10 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások (311)

20 Monitoring kötelezettség IV. tengely 4.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások (411, 412,413) 4.2 Leader-Vállalkozás fejlesztés támogatása (411) 4.3 Leader-Közösségi célú fejlesztések támogatása (413) 4.4 Leader-Térségek közötti együttműködés támogatása (421) 4.5 Leader-Térségek térségen belüli együttműködés támogatása (421) 4.6 LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások (421) 4.7 A LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások (421)

21 Monitoring kötelezettség mentes III. tengely 3.7 Készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására nyújtandó támogatások (341.01) 3.9 Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatások (323.02) IV. tengely 4.8 Leader-Képzés támogatása (411) 4.9 Leader-Tervek, tanulmányok készítésének támogatása (411) 4.10 Leader-Rendezvény támogatása (413)

22 Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVH elektronikus ügyintézési szolgáltatásai karbantartás miatt 2014. március 07. (péntek) 20:00 és március 9. (vasárnap) 12:00 közötti időszakban nem lesznek elérhetőek.

23 Köszönöm figyelmüket! Pannónia Kincse LEADER Egyesület 9121, Győrszemere, Fő u. 20. 9024, Győr, Kálvária u. 1-3. IV. emelet www.pkle.hu


Letölteni ppt "Pannónia Kincse LEADER Egyesület A 26/2014. (II. 17.) számú MVH közlemény az EMVA és az EHA támogatott intézkedések 2014. évi program szintű monitoring."

Hasonló előadás


Google Hirdetések