Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatok Vác 2013. február 28. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatok Vác 2013. február 28. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület."— Előadás másolata:

1 Pályázatok Vác február 28. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület

2 Témák  Ki a projektgazda (5 dia)  Az átvételt követő lépések (1 dia)  A szerződésmódosítás elemei (1 dia)  A helytállás (1 dia)  A szükséges dokumentáció (3 dia)  A pályázási eljárási rend (2 dia)  A pályázási felelősségi rend (1 dia)

3 Átadás-átvételi megállapodás  Az intézmény és az intézményegység átadás- átvétele során a megállapodásban rendelkezni kell…………. az átvételre kerülő köznevelési feladatot érintő projektjeinek, január 1-jei hatállyal történő átadás-átvételéről.”  13. § (1) bek.: „A KIK és az önkormányzati fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

4 Az átvett pályázatok önkormányzati működtetés esetén  Projektgazda a működtető önkormányzat volt  a: szakmai fejlesztés - projektgazda KIK  b: infrastrukturális f. – projektgazda a működtető települési önkormányzat, de a beszerzett eszközök a KIK ingyenes használatába kerülnek  c: infra és szakmai f. – konzorciumot kell alakítani, de erről a KIK lemondhat

5 Az átvett pályázatok nem az önkormányzat működtet(KIK)  A projektgazda a KIK,  Kivéve ha: részben vagy egészben infrastrukturális fejlesztésről van szó, akkor meg kell állapodni abban, hogy a projektgazda továbbra is az önkormányzat, és a KIK vállalja az eredmények fenntartását

6 Az átvett pályázatok önkormányzati társulás esetén  Ha az önkormányzati társulás megszüntetése következtében a projekt több projektgazdához kerül, azoknak … konzorciumot kell létrehozniuk.  Ha a társulás megszűnését követően az önkormányzat nem lát el fenntartási feladatokat – a projektgazda a KIK

7 Az átvett pályázatok több célú intézmény esetén  A köznevelési feladatot ellátó intézményegység január 1-jével beolvad a KIK-be. (ha az átszervezés visszafizetési kötelezettséggel jár, nem lehet átszervezni)  Ha a szétválasztás következtében a projekt több projektgazdához kerül, azoknak konzorciumot kell létrehozniuk  Kivéve: ha a projekt tartalma szétválasztható  Vagy a KIK lemond a konzorciumiról

8 Az átvételt követő lépések  A KIK az átadás-átvételi szerződést követő 30 napon belül szerződésmódosítást kezdeményez  Konzorciumi megállapodás esetében rögzíteni kell a feladatmegosztást  50%-os költségteher felett mindenképpen a KIK a konzorcium vezetője, egyéb esetben megállapodás kérdése  a jogelőd projektgazda az általa igényelt és a támogató felé el nem számolt támogatási előleget a projekt átadás-átvételével egyidejűleg átadja a KIK részére

9 A szerződésmódosítás elemei  Szerződésmódosítás kezdeményezés (központilag a megküldött listában szereplők, többi egyénileg)  Hivatalos képviselő  Adószám  Bankszámlaszám  Alapító okirat  Aláírási címpéldány/banki aláírás bejelentő  Konzorciumi megállapodás, ahol releváns  Előleg elszámolásáról szóló nyilatkozat  = központilag bejelentjük

10 A helytállás az átvétel után  A korábbi projektgazda, az önkormányzat köteles helytállni a projektben a megállapodás hatályba lépésének időpontjáig (2012. december 31-ig), azt követően viszont már a KIK,

11 A dokumentáció részei I.  Beadott pályázati dokumentáció + a hiánypótláshoz beadott dokumentáció (hiánypótlási felhívás, hiánypótlási dokumentáció)  Az elektronikus felülethez (EMIR) történő hozzáférés  Támogatói döntés igazolása  Támogatási szerződés aláírt példánya, elfogadott költségvetés  A projekthez tartozó bankszámlával kapcsolatos iratok  Az előleg igénylésével kapcsolatos dokumentáció, elszámolás az előleg felhasználásról

12 A dokumentáció részei II.  A projekthez kapcsolódó fontosabb elektronikus és papír alapú levelezések, meghívók, tájékoztatók, stb.  Közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok (amennyiben releváns)  Kifizetési kérelmek, Projekt Előrehaladási Jelentések és az esetleges hiánypótlás dokumentumai  A projekt megvalósítása közben a bevont intézményekkel illetve a kedvezményezettel kapcsolatban bekövetkezett esetleges változások dokumentumai  A projekt megvalósítása során keletkezett szakmai anyagok, dokumentációk  A beszerzett tárgyi eszközökkel kapcsolatos iratok, leltár

13 A dokumentáció részei III.  Megkötött szállítói, illetve bérleti (terem, eszköz, stb.) szerződések, a szerződéskötést megelőzően bekért árajánlatok  Személyi kifizetésesekkel kapcsolatos munkaszerződések, megbízások, az elvégzett feladatról szóló teljesítésigazolások  Számlák, kifizetéseket igazoló dokumentumok (Pl.: terhelési összesítő)  A projekt közben indított esetleges szabálytalansági eljárás dokumentumai (feljegyzések, vizsgálat elrendelése, szabálytalansági vizsgálati jegyzőkönyv, intézkedési terv)  Projekt Zárójelentés, záró kifizetési kérelem  Fenntartási időszakban lévő projektek esetében a fentieken túlmenően a fenntartási jelentések, illetve az esetleges ellenőrzések jegyzőkönyvei

14 Pályázatok eljárásrendje • Illetékes KIK felé bejelentés ( • Szükséges adatok: – intézmény neve, – OM, – egységkód – támogató megnevezése, – Pályázati konstrukció neve(pl Határtalanul!) – Igényelt összeg – Önrész – Előfinanszírozási összeg – Pályázat célja röviden – Beadási határidő

15 Pályázatok eljárásrendje • Minden héten csütörtök este központi kiértékelés, melynek másnap péntekre várható az eredménye • A folyamatot úgy kell kezelni mintha támogatva lenne • Összeg és típus szerint eltérő a felelősség vállaló

16 Felelősségi körök • Intézményvezető pályázatok benyújtására, és TSZ megkötésére kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget nem meghaladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében, a tankerületi igazgató ellenjegyzése mellett. • Tankerületi igazgató, önerő nélküli, pályázatok benyújtására és TSZ megkötésre, 50 millió Ft értékig; pénzügyes ellenjegyzése mellett, • E felett egyedi meghatalmazás vagy elnöki aláírás szükséges.

17 Köszönöm a figyelmet Bambuk László tankerületi pályázati referens Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület 2700 Cegléd, Kossuth L u /


Letölteni ppt "Pályázatok Vác 2013. február 28. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések