Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MISKOLC, 2009. november 30. 1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM Projektek megvalósítása és az elszámolások tudnivalói.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MISKOLC, 2009. november 30. 1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM Projektek megvalósítása és az elszámolások tudnivalói."— Előadás másolata:

1 MISKOLC, 2009. november 30. 1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM Projektek megvalósítása és az elszámolások tudnivalói

2 MISKOLC, 2009. november 30. 2 ÉMOP – Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program A cél NEM a projektek tényszerű megvalósítása, ez csak ESZKÖZ ! CÉL: „ Regionális társadalmi- gazdasági hatások kiváltása”

3 Regionális fejlesztési folyamat MISKOLC, 2009. november 30. 3 Regionális társadalmi-gazdasági elemzésekAKCIÓTERV Projekt megvalósításTársadalmi-gazdasági hatások PÁLYÁZATOK Projektcélok meghirdetése Regionális társadalmi célok Mérőszámai: INDIKÁTOROK Fizikai megvalósítás Dokumentálás Fenntartás Ellenőrzés célja: Szabályszerű és törvényes megvalósítás Kifogástalan minőségű megvalósítás / kivitelezés Hatékony és eredményes működtetés

4 MISKOLC, 2009. november 30. 4 Az ellenőrzés területei 1. Szabályszerű és törvényes megvalósítás A megvalósítás folyamatának törvényessége (pl. közbeszerzés) A dokumentumok formai szabályossága (pl. számvitel) A pályázati célok megvalósulása (változtatások előzetes engedélyeztetése) 2. Kifogástalan minőségű megvalósítás / kivitelezés A dokumentáció teljessége (alátámasztó dokumentumok) A megvalósult projektcél fenntartását segítő alapdokumentáció összeállítása (pl. garanciális és szavatossági feltételek biztosítá sa) 3. Hatékony és eredményes működtetés Projekt fenntartás nyomon követése (éves beszámolók, indikátorok)

5 1. Pályázat 2. Szerződéskötés 3. Megvalósítás 3.1. Kivitelező / szolgáltató kiválasztása Árajánlat / közbeszerzés 3.2. Költségvetés aktualizálása Változásbejelentés / Szerződésmódosítás 3.3. Kivitelezés 3.4. Kifizetési kérelem összeállítása + hiánypótlása 3.5. Előrehaladási jelentés összeállítása + hiánypótlása 3.6. Helyszíni ellenőrzés 3.7.Kifizetési kérelem elfogadása, TÁMOGATÁS UTALÁSA 4. Monitoring időszak- éves beszámolók MISKOLC, 2009. november 30. 5 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATA

6 MISKOLC, 2009. november 30. 6 Az ellenőrzés alapelvei Súlyos hiba – Szabálytalanság, elállás (jogosultsági és törvényességi kritériumok) Számviteli és költségvetési hiba – hibajavítás vagy támogatás levonás Pontatlanság, dokumentum hiány– hiánypótlás keretében javítás Számla + Tevékenység lista – szolgáltatás esetén Számla + Számla részletező – kivitelezés esetén 1. HIBÁS KIFIZETÉS NEM TÖRTÉNHET 2. MINDEN SZÁMLÁNAK VALÓS TELJESÍTÉSEN KELL ALAPULNIA

7 MISKOLC, 2009. november 30. 7 Költségfajták és ellenőrzésük Beruházás típusú költségek- pl. építés, eszközbeszerzés  Az elvégzett munka fizikailag megvalósul, tárgyiasult formában megtekinthető  Alapdokumentuma: Számla + teljesítésigazolás + Szolgáltatás típusú költségek - pl. projektmenedzsment  Az elvégzett szolgáltatás eredményét jegyzőkönyv vagy beszámoló rögzíti  Alapdokumentuma: Számla + teljesítésigazolás + Személyi jellegű költségek- pl. saját munkaerő  Sajátossága a dokumentálásában van:  Alapdokumentumai: Munkaszerződés v. megbízási szerződés, bérkarton, járulékbevallások számlarészletező beszámoló

8 1. Építési beruházások ellenőrzése  Számla  Teljesítés igazolás + számla részletező  (Műszaki ellenőri felelős nyilatkozat)  Pénzügyi rendezés igazolása  Jótállási garancia igazolása  Kivitelezési szerződés + pénzügyi ütemezés + költségvetés  Jóváhagyott változtatási kérelem  Árajánlatok / közbeszerzési dokumentumok MISKOLC, 2009. november 30. 8

9 Tervező 1. Engedélyezési terv 2. Kiviteli terv 3. Tervezői költségvetés 4. Megvalósulási terv Műszaki ellenőr 1. Építkezés szakmai felügyelete 2. Dokumentumok ellenjegyzése KEDVEZMÉNYEZETT MISKOLC, 2009. november 30. 9 Építési beruházások szereplői KIVITELEZŐ Cégvezető (aláíró) Felelős műszaki vezető (szakmai felelős)

10 Tervező 1. Engedélyezési terv 2. Kiviteli terv 3. Tervezői költségvetés Műszaki ellenőr 1. Építkezés szakmai felügyelete 2. Dokumentum ok ellenjegyzése MISKOLC, 2009. november 30. 10 Költségvetéstől a számlázásig - 1. KEDVEZMÉNYEZETT KIVITELEZŐ 1. Árajánlat 2. Kivitelezési szerződés + Költségvetés + Pénzügyi ütemezés 3. Számlázás + Számla részletező + Felelős műszaki vezető nyilatkozata +Minősítő dokumentumok 1.Mennyiségi számítások 2.Árazatlan költségvetés 3.Kiválasztott költségvetés 4.Mennyiségek igazolása ( TELJESÍTÉSIGAZOLÁS) 5. Minőség igazolása ( MŰE. Nyilatkozat) 6.Számla befogadása 7.Számla kifizetése

11 MISKOLC, 2009. november 30. 11 Költségvetéstől a számlázásig - 2. 1.Főlap 2.Munkanem összesítő 3.Tételszámos ktgvetés ….. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS SZÁMLÁZÁS 1. Részszámla +Számla részletező ….. 2. Részszámla +Számla részletező ….. n. Végszámla +Számla részletező ….. 1. Ütem ….. 2. Ütem ….. n. Ütem ….. KÖLTSÉGVETÉS

12 2. Eszközbeszerzés ellenőrzése  Számla + specifikáció (eszköz azonosító száma!)  Átadás-átvételi jegyzőkönyv (eszköz azonosító száma!)  (Üzembe helyezési jegyzőkönyv)  Szállítólevél  Pénzügyi rendezés igazolása  Jótállás / garancia jegy  Szállítási szerződés + specifikáció  Árajánlatok / közbeszerzési dokumentumok MISKOLC, 2009. november 30. 12

13 MISKOLC, 2009. november 30. 13 3. Szolgáltatások ellenőrzése  Számla  Teljesítés igazolás + beszámoló  Pénzügyi rendezés igazolása  Megbízási szerződés + pénzügyi ütemezés  Fotódokumentáció  Rendezvény jelenléti íve  Árajánlatok / közbeszerzés

14 4. Személyi jellegű költségek ellenőrzése A költség lehet:  Saját dolgozó munkabére  Megbízási szerződés alapján végzett tevékenység  Gépkocsi útielszámolás Csatolandó dokumentum:  Szerződés vagy munkaköri leírás (tevékenységlista)  Bérjegyzék vagy kifizetési jegyzék (átvevő aláírásával!)  Kapcsolódó járulékbevallások  Járulékok teljes körű befizetésének igazolása  Beszámoló az elvégzett feladatról  Munkaidő nyilvántartás, munkabér arányos elszámolása esetén.

15 Egyéb személyi jellegű költség: útiköltség  A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazás költségei elszámolhatóak. Benyújtandó dokumentumok:  Útiköltség és kiküldetés összesítő,  Kifizetés bizonylata. MISKOLC, 2009. november 30. 15

16 MISKOLC, 2009. november 30. 16 Költségösszesítő táblák Összesítők:  25 M Ft alatti támogatási összeg esetén 100 e Ft alatti támogatás tartalmú számlák összesítője  25 M Ft fölötti támogatási összeg esetén 500 e Ft alatti támogatás tartalmú számlák összesítője  személyi jellegű ktg-ek-, rezsi-, utazás-, écs-, saját teljesítés összesítője (nyilatkozat)  Fordított adózás esetén ÁFA összesítő A számla másolatának és a kifizetést igazoló bizonylat másolatának benyújtása nem szükséges!

17 MISKOLC, 2009. november 30. 17 Kifizetési kérelem összeállítása Az EMIR rendszer számla feltöltő felülete segítségével történik ( NFÜ honlapról) 1. Kifizetési kérelem adatlap 2. Számla és költségösszesítők (100 e Ft illetve. 500 e Ft alatti számlák, járulékok, fordított ÁFA) 3. Számlák + mellékletek  Építési számlák  Eszköz beszerzési számlák  Szolgáltatási számlák 4. Kapcsolódó dokumentumok (hatósági engedélyek, tervrajzok) 5. Közbeszerzési dokumentumok

18 MISKOLC, 2009. november 30. 18 Finanszírozási módok  Utófinanszírozás: a kedvezményezett és/vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásban részt vevő által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára.  Szállítói finanszírozás: a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére történik, mely esetben a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést a kedvezményezettnek csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolnia.  Vegyes finanszírozás: a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését. Engedményezés: a támogatás engedményezésére vonatkozó szerződés alapján engedményes/ finanszírozó intézménynek történő utalás.

19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Gajdócsi Szabolcs projektmenedzser


Letölteni ppt "MISKOLC, 2009. november 30. 1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM Projektek megvalósítása és az elszámolások tudnivalói."

Hasonló előadás


Google Hirdetések