Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM"— Előadás másolata:

1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM
Projektek megvalósítása és az elszámolások tudnivalói MISKOLC, november 30.

2 ÉMOP – Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program
A cél NEM a projektek tényszerű megvalósítása, ez csak ESZKÖZ ! CÉL: „Regionális társadalmi-gazdasági hatások kiváltása” MISKOLC, november 30.

3 Regionális fejlesztési folyamat
Regionális társadalmi-gazdasági elemzések AKCIÓTERV Projektcélok meghirdetése Regionális társadalmi célok PÁLYÁZATOK Társadalmi-gazdasági hatások Projekt megvalósítás Mérőszámai: INDIKÁTOROK Fizikai megvalósítás Dokumentálás Fenntartás Ellenőrzés célja: Szabályszerű és törvényes megvalósítás Kifogástalan minőségű megvalósítás / kivitelezés Hatékony és eredményes működtetés MISKOLC, november 30.

4 Az ellenőrzés területei
1. Szabályszerű és törvényes megvalósítás A megvalósítás folyamatának törvényessége (pl. közbeszerzés) A dokumentumok formai szabályossága (pl. számvitel) A pályázati célok megvalósulása (változtatások előzetes engedélyeztetése) 2. Kifogástalan minőségű megvalósítás / kivitelezés A dokumentáció teljessége (alátámasztó dokumentumok) A megvalósult projektcél fenntartását segítő alapdokumentáció összeállítása (pl. garanciális és szavatossági feltételek biztosítása) 3. Hatékony és eredményes működtetés Projekt fenntartás nyomon követése (éves beszámolók, indikátorok) MISKOLC, november 30.

5 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATA
1. Pályázat 2. Szerződéskötés 3. Megvalósítás 3.1. Kivitelező / szolgáltató kiválasztása Árajánlat / közbeszerzés 3.2. Költségvetés aktualizálása Változásbejelentés / Szerződésmódosítás 3.3. Kivitelezés 3.4. Kifizetési kérelem összeállítása + hiánypótlása 3.5. Előrehaladási jelentés összeállítása + hiánypótlása 3.6. Helyszíni ellenőrzés 3.7.Kifizetési kérelem elfogadása, TÁMOGATÁS UTALÁSA 4. Monitoring időszak- éves beszámolók MISKOLC, november 30.

6 Az ellenőrzés alapelvei
Súlyos hiba – Szabálytalanság, elállás (jogosultsági és törvényességi kritériumok) Számviteli és költségvetési hiba – hibajavítás vagy támogatás levonás Pontatlanság, dokumentum hiány– hiánypótlás keretében javítás Számla + Tevékenység lista – szolgáltatás esetén Számla + Számla részletező – kivitelezés esetén 1. HIBÁS KIFIZETÉS NEM TÖRTÉNHET 2. MINDEN SZÁMLÁNAK VALÓS TELJESÍTÉSEN KELL ALAPULNIA MISKOLC, november 30.

7 Költségfajták és ellenőrzésük
Beruházás típusú költségek - pl. építés, eszközbeszerzés Az elvégzett munka fizikailag megvalósul, tárgyiasult formában megtekinthető Alapdokumentuma: Számla + teljesítésigazolás + Szolgáltatás típusú költségek - pl. projektmenedzsment Az elvégzett szolgáltatás eredményét jegyzőkönyv vagy beszámoló rögzíti Személyi jellegű költségek - pl. saját munkaerő Sajátossága a dokumentálásában van: Alapdokumentumai: Munkaszerződés v. megbízási szerződés, bérkarton, járulékbevallások számlarészletező beszámoló MISKOLC, november 30.

8 1. Építési beruházások ellenőrzése
Számla Teljesítés igazolás + számla részletező (Műszaki ellenőri felelős nyilatkozat) Pénzügyi rendezés igazolása Jótállási garancia igazolása Kivitelezési szerződés + pénzügyi ütemezés + költségvetés Jóváhagyott változtatási kérelem Árajánlatok / közbeszerzési dokumentumok MISKOLC, november 30.

9 Építési beruházások szereplői
KEDVEZMÉNYEZETT KIVITELEZŐ Tervező Engedélyezési terv Kiviteli terv Tervezői költségvetés Megvalósulási terv Műszaki ellenőr Építkezés szakmai felügyelete Dokumentumok ellenjegyzése Cégvezető (aláíró) Felelős műszaki vezető (szakmai felelős) MISKOLC, november 30.

10 Költségvetéstől a számlázásig - 1.
KEDVEZMÉNYEZETT KIVITELEZŐ Tervező Engedélyezési terv Kiviteli terv Tervezői költségvetés Műszaki ellenőr Építkezés szakmai felügyelete Dokumentumok ellenjegyzése Mennyiségi számítások Árazatlan költségvetés Kiválasztott költségvetés Mennyiségek igazolása (TELJESÍTÉSIGAZOLÁS) 5. Minőség igazolása ( MŰE. Nyilatkozat) Számla befogadása Számla kifizetése 1. Árajánlat 2. Kivitelezési szerződés + Költségvetés + Pénzügyi ütemezés Számlázás + Számla részletező + Felelős műszaki vezető nyilatkozata +Minősítő dokumentumok MISKOLC, november 30.

11 Költségvetéstől a számlázásig - 2.
PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS SZÁMLÁZÁS 1.Főlap 2.Munkanem összesítő 3.Tételszámos ktgvetés ….. 1. Ütem ….. 2. Ütem n. Ütem 1. Részszámla +Számla részletező ….. 2. Részszámla +Számla részletező n. Végszámla +Számla részletező MISKOLC, november 30.

12 2. Eszközbeszerzés ellenőrzése
Számla + specifikáció (eszköz azonosító száma!) Átadás-átvételi jegyzőkönyv (eszköz azonosító száma!) (Üzembe helyezési jegyzőkönyv) Szállítólevél Pénzügyi rendezés igazolása Jótállás / garancia jegy Szállítási szerződés + specifikáció Árajánlatok / közbeszerzési dokumentumok MISKOLC, november 30.

13 3. Szolgáltatások ellenőrzése
Számla Teljesítés igazolás + beszámoló Pénzügyi rendezés igazolása Megbízási szerződés + pénzügyi ütemezés Fotódokumentáció Rendezvény jelenléti íve Árajánlatok / közbeszerzés MISKOLC, november 30.

14 4. Személyi jellegű költségek ellenőrzése
A költség lehet: Saját dolgozó munkabére Megbízási szerződés alapján végzett tevékenység Gépkocsi útielszámolás Csatolandó dokumentum: Szerződés vagy munkaköri leírás (tevékenységlista) Bérjegyzék vagy kifizetési jegyzék (átvevő aláírásával!) Kapcsolódó járulékbevallások Járulékok teljes körű befizetésének igazolása Beszámoló az elvégzett feladatról Munkaidő nyilvántartás, munkabér arányos elszámolása esetén.

15 Egyéb személyi jellegű költség: útiköltség
A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazás költségei elszámolhatóak. Benyújtandó dokumentumok: Útiköltség és kiküldetés összesítő, Kifizetés bizonylata. MISKOLC, november 30.

16 Költségösszesítő táblák
Összesítők: 25 M Ft alatti támogatási összeg esetén 100 e Ft alatti támogatás tartalmú számlák összesítője 25 M Ft fölötti támogatási összeg esetén 500 e Ft alatti támogatás tartalmú számlák összesítője személyi jellegű ktg-ek-, rezsi-, utazás-, écs-, saját teljesítés összesítője (nyilatkozat) Fordított adózás esetén ÁFA összesítő A számla másolatának és a kifizetést igazoló bizonylat másolatának benyújtása nem szükséges! MISKOLC, november 30.

17 Kifizetési kérelem összeállítása
Az EMIR rendszer számla feltöltő felülete segítségével történik ( NFÜ honlapról) Kifizetési kérelem adatlap Számla és költségösszesítők (100 e Ft illetve. 500 e Ft alatti számlák, járulékok, fordított ÁFA) Számlák + mellékletek Építési számlák Eszköz beszerzési számlák Szolgáltatási számlák Kapcsolódó dokumentumok (hatósági engedélyek, tervrajzok) Közbeszerzési dokumentumok MISKOLC, november 30.

18 Finanszírozási módok Utófinanszírozás: a kedvezményezett és/vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásban részt vevő által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára. Szállítói finanszírozás: a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére történik, mely esetben a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést a kedvezményezettnek csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolnia. Vegyes finanszírozás: a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését. Engedményezés: a támogatás engedményezésére vonatkozó szerződés alapján engedményes/ finanszírozó intézménynek történő utalás. MISKOLC, november 30.

19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Gajdócsi Szabolcs projektmenedzser


Letölteni ppt "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések