Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalók Előadó: DURÓ JÓZSEF ATTILA pénzügyi menedzser ÁROP-EKOP Iroda / MAG Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalók Előadó: DURÓ JÓZSEF ATTILA pénzügyi menedzser ÁROP-EKOP Iroda / MAG Zrt."— Előadás másolata:

1 Kifizetési igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalók Előadó: DURÓ JÓZSEF ATTILA pénzügyi menedzser ÁROP-EKOP Iroda / MAG Zrt.

2 Elszámolhatóság szabályai • Általános szabály: Nemzeti Szabályozás az elszámolható költségekről (27/2013 (XI.2) NFÜ utasítás) • Konstrukcióra vonatkozó szabály: Pályázati Felhívás és Útmutató (C.3 és C.4 pontja) • Pályázatra vonatkozó szabály: Támogatási szerződés és annak mellékletei, illetve a pályázati adatlap 2. sz. melléklete (technikai specifikáció)

3 Támogathatóság szabályai • 4/2011 (I.28) kormányrendelet • Tájékoztató az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

4 A kifizetés ütemezése • ÁROP: MINIMUM 1 MILLIÓ FORINT • EKOP: MINIMUM 5 MILLIÓ FORINT • Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén egymilliárd forint alatt az igényelt támogatási összeg minimum a támogatás 10 %-a • Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén egymilliárd forint támogatási összeg felett az igényelt támogatási összeg minimum a támogatás 2%-a, vagy a támogatás szerződésben meghatározott minimális összeget

5 A kifizetés ütemezése • Szállítói finanszírozású számla támogatási értékének meg kell haladnia (számlabontás előtt) az egymillió forintot • előleg igénybevétele esetén, az első elszámolást az előleg fizetéstől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani • A kedvezményezett a kifizetett előleggel legkésőbb a záró elszámoláskor köteles elszámolni. • Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében • Amennyiben a projekt kezdésétől számított 1 éven belül nincs kifizetési igénylés a kedvezményezettnek igazolnia szükséges a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását

6 A nyomtatványok 1) KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS 2) BESZÁMOLÓ • pályázati e-ügyintézés felületről nyomtatott • eredeti • hiteles aláírással ellátott példány. Hiánypótlás esetén ismételten benyújtani szükséges, mely tartalmazza az elvégzett módosításokat.

7 Számla A számlával szemben támasztott követelmények: • Első, eredeti példányról készült fénymásolat • Záradékolás: projekt azonosítószám és „támogatás elszámolására benyújtásra került” • Amennyiben nem a teljes összeget kívánja elszámolni, ezt rávezetni.

8 Számla A számla befogadásához szükséges alátámasztó dokumentumok: • Piaci ár igazolása • Szerződés • Kifizetési igazolás • A pénzügyi tájékoztató által, tevékenységek szerint meghatározott teljesítésigazolás

9 Piaci ár igazolás 1 millió forint alatt: • Megrendelés vagy szerződés • Nyilatkozat az írásbeli megrendelés, szerződés hiányáról 1 millió forint felett: • Három azonos tárgyú, összehasonlítható árajánlat és • A nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozói szerződés A nemzeti értékhatár felett: • Utólagos közbeszerzés A közösségi értékhatás felett: • Ex-ante közbeszerzés

10 Eszközbeszerzések • Szállítólevél • Átadás-átvételi jegyzőkönyv • Üzembe helyezési jegyzőkönyv mely tartalmazza: • az eszköz megnevezését, mennyiségét, • egyedi azonosítószámát, • az üzembe helyezés helyét, idejét és • Az üzembe helyező aláírását.

11 Igénybe vett szolgáltatások • Kedvezményezett által aláírt részletes teljesítés igazol ás a z elvégzett tevékenységről vagy nyújtott szolgáltatásról. • Az eredménytermékek elektronikus példánya a pénzügyi tájékoztató szerint.

12 Rendezvényszervezés • Jelenléti ív elektronikus példánya, a pénzügyi tájékoztatóban foglalt kötelező tartalmi elemeknek megfelelően • A rendezvény szakmai anyaga, fényképek elektronikus formában.

13 Képzés A képzési tananyag előállítási költségének elszámolásához benyújtandó további dokumentumok: • Képzési program, • Tananyag elektronikus példánya. A képzés lebonyolítása során felmerülő költségek esetében benyújtandó további dokumentumok: • Jelenléti ív elektronikusan • Nyilatkozat a bizonyítványok átvételéről, számáról, kiállítás dátumáról

14 Bérleti díj • Bérleti szerződés • Arányosítás módszertana (ha arányosítással kerül meghatározásra az elszámolás; benyújtása egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén)

15 Számlaösszesítő • 500 000 Ft támogatás tartalom alatti számlákhoz • a javasolt formanyomtatvány megtalálható a MAG Zrt. honlapján • számlaösszesítő esetén az alátámasztó dokumentumokat nem szükséges benyújtani • az alátámasztó dokumentumokat a Kedvezményezettek saját projekt nyilvántartásában szükséges megőrizni, azt a helyszíni ellenőrzés során be kell mutatni • Cégszerű aláírással ellátva, papír alapon és elektronikusan,.xls formátumban is szükséges benyújtani

16 Személyi jellegű költségösszesítő • A projekt előkészítés, • A projektmenedzsment, • A projekt szakmai megvalósításával összefüggő, személyi jellegű bér- és járulékköltségeinek elszámolására. • A javasolt új formanyomtatvány a MAG Zrt. honlapján • Cégszerű aláírással ellátva, papír alapon és elektronikusan,.xls formátumban is szükséges benyújtani.

17 Személyi jellegű költségösszesítő 2013. DECEMBER 31-IG BEÉRKEZETT ELSZÁMOLÁSOK ESETÉN NEM KELL BENYÚJTANI. Alátámasztó dokumentumok: • Munkaszerződés, kinevezés vagy munkáltatói nyilatkozat a foglalkoztatásról • Megbízási szerződés, célfeladat kiírás + teljesítésigazolás az elvégzett feladatokról, • Amennyiben nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra a munkaköri leírás, munkaidő nyilvántartás, mely alátámasztja a projektre fordított munkaidő arányát. • Személyi jellegű egyéb kifizetések elszámolása esetén cafeteria szabályzat és részletező táblázat benyújtása

18 Úti- és kiküldetési költség • Útiköltség és kiküldetés összesítő • Beszámoló a kiküldetésről, utazás céljáról az időszakos vagy záró beszámolóban • Számla, elektronikus számla kinyomtatott hitelesített másolata külföldi utazás esetén • A javasolt formanyomtatvány megtalálható a MAG Zrt. honlapján • Cégszerű aláírással ellátva, papír alapon és elektronikusan,.xls formátumban is szükséges benyújtani.

19 Kifizetési határidők • Előleg esetén: megfelelő beérkezéstől számított : 15 nap • Utófinanszírozású kifizetés i kérelem esetén: 45 nap • Szállítói finanszírozású kifizetési kérelem esetén: 30 nap • Vegyes finanszírozás esetén: – Szállítói tételeknél : 30 nap – Utófinanszírozott tételeknél : 45 nap HIÁNYPÓTLÁS, KORREKCIÓ, KIFIZETÉST ÉRINTŐ SZERZŐDÉS- MÓDOSÍTÁS, HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS ÉS A PÉNZÜGYI FELFÜGGESZTÉS IDŐTARTAMA NEM SZÁMÍTÓDIK BELE A HATÁRIDŐBE.

20 Telefon: 06 40 200 617 E-mail: info@magzrt.hu Ügyfélszolgálati idő: Elérhetőségek Hétfő09:00-11:00 Kedd14:00-16:00 Szerda09:00-11:00 Csütörtök14:00-16:00 Péntek09:00-11:00

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kifizetési igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalók Előadó: DURÓ JÓZSEF ATTILA pénzügyi menedzser ÁROP-EKOP Iroda / MAG Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések