Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalók"— Előadás másolata:

1 Kifizetési igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
Előadó: DURÓ JÓZSEF ATTILA pénzügyi menedzser ÁROP-EKOP Iroda / MAG Zrt.

2 Elszámolhatóság szabályai
Általános szabály: Nemzeti Szabályozás az elszámolható költségekről (27/2013 (XI.2) NFÜ utasítás) Konstrukcióra vonatkozó szabály: Pályázati Felhívás és Útmutató (C.3 és C.4 pontja) Pályázatra vonatkozó szabály: Támogatási szerződés és annak mellékletei, illetve a pályázati adatlap 2. sz. melléklete (technikai specifikáció)

3 Támogathatóság szabályai
4/2011 (I.28) kormányrendelet Tájékoztató az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

4 A kifizetés ütemezése ÁROP: MINIMUM 1 MILLIÓ FORINT
EKOP: MINIMUM 5 MILLIÓ FORINT Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén egymilliárd forint alatt az igényelt támogatási összeg minimum a támogatás 10 %-a Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén egymilliárd forint támogatási összeg felett az igényelt támogatási összeg minimum a támogatás 2%-a, vagy a támogatás szerződésben meghatározott minimális összeget

5 A kifizetés ütemezése Szállítói finanszírozású számla támogatási értékének meg kell haladnia (számlabontás előtt) az egymillió forintot előleg igénybevétele esetén, az első elszámolást az előleg fizetéstől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani A kedvezményezett a kifizetett előleggel legkésőbb a záró elszámoláskor köteles elszámolni. Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében Amennyiben a projekt kezdésétől számított 1 éven belül nincs kifizetési igénylés a kedvezményezettnek igazolnia szükséges a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását

6 A nyomtatványok 1) KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS 2) BESZÁMOLÓ
pályázati e-ügyintézés felületről nyomtatott eredeti hiteles aláírással ellátott példány. Hiánypótlás esetén ismételten benyújtani szükséges, mely tartalmazza az elvégzett módosításokat.

7 Számla Első, eredeti példányról készült fénymásolat
A számlával szemben támasztott követelmények: Első, eredeti példányról készült fénymásolat Záradékolás: projekt azonosítószám és „támogatás elszámolására benyújtásra került” Amennyiben nem a teljes összeget kívánja elszámolni, ezt rávezetni.

8 Számla Piaci ár igazolása Szerződés Kifizetési igazolás
A számla befogadásához szükséges alátámasztó dokumentumok: Piaci ár igazolása Szerződés Kifizetési igazolás A pénzügyi tájékoztató által, tevékenységek szerint meghatározott teljesítésigazolás

9 Piaci ár igazolás 1 millió forint alatt: Megrendelés vagy szerződés
Nyilatkozat az írásbeli megrendelés, szerződés hiányáról 1 millió forint felett: Három azonos tárgyú, összehasonlítható árajánlat és A nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozói szerződés A nemzeti értékhatár felett: Utólagos közbeszerzés A közösségi értékhatás felett: Ex-ante közbeszerzés

10 Eszközbeszerzések Szállítólevél Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Üzembe helyezési jegyzőkönyv mely tartalmazza: az eszköz megnevezését, mennyiségét, egyedi azonosítószámát, az üzembe helyezés helyét, idejét és Az üzembe helyező aláírását.

11 Igénybe vett szolgáltatások
Kedvezményezett által aláírt részletes teljesítés igazolás az elvégzett tevékenységről vagy nyújtott szolgáltatásról. Az eredménytermékek elektronikus példánya a pénzügyi tájékoztató szerint.

12 Rendezvényszervezés Jelenléti ív elektronikus példánya, a pénzügyi tájékoztatóban foglalt kötelező tartalmi elemeknek megfelelően A rendezvény szakmai anyaga, fényképek elektronikus formában.

13 Képzés A képzési tananyag előállítási költségének elszámolásához benyújtandó további dokumentumok: Képzési program, Tananyag elektronikus példánya. A képzés lebonyolítása során felmerülő költségek esetében benyújtandó további dokumentumok: Jelenléti ív elektronikusan Nyilatkozat a bizonyítványok átvételéről, számáról, kiállítás dátumáról

14 Bérleti díj Bérleti szerződés Arányosítás módszertana
(ha arányosítással kerül meghatározásra az elszámolás; benyújtása egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén)

15 Számlaösszesítő 500 000 Ft támogatás tartalom alatti számlákhoz
a javasolt formanyomtatvány megtalálható a MAG Zrt. honlapján számlaösszesítő esetén az alátámasztó dokumentumokat nem szükséges benyújtani az alátámasztó dokumentumokat a Kedvezményezettek saját projekt nyilvántartásában szükséges megőrizni, azt a helyszíni ellenőrzés során be kell mutatni Cégszerű aláírással ellátva, papír alapon és elektronikusan, .xls formátumban is szükséges benyújtani

16 Személyi jellegű költségösszesítő
A projekt előkészítés, A projektmenedzsment, A projekt szakmai megvalósításával összefüggő, személyi jellegű bér- és járulékköltségeinek elszámolására. A javasolt új formanyomtatvány a MAG Zrt. honlapján Cégszerű aláírással ellátva, papír alapon és elektronikusan, .xls formátumban is szükséges benyújtani.

17 Személyi jellegű költségösszesítő
2013. DECEMBER 31-IG BEÉRKEZETT ELSZÁMOLÁSOK ESETÉN NEM KELL BENYÚJTANI. Alátámasztó dokumentumok: Munkaszerződés, kinevezés vagy munkáltatói nyilatkozat a foglalkoztatásról Megbízási szerződés, célfeladat kiírás + teljesítésigazolás az elvégzett feladatokról, Amennyiben nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra a munkaköri leírás, munkaidő nyilvántartás, mely alátámasztja a projektre fordított munkaidő arányát. Személyi jellegű egyéb kifizetések elszámolása esetén cafeteria szabályzat és részletező táblázat benyújtása

18 Úti- és kiküldetési költség
Útiköltség és kiküldetés összesítő Beszámoló a kiküldetésről, utazás céljáról az időszakos vagy záró beszámolóban Számla, elektronikus számla kinyomtatott hitelesített másolata külföldi utazás esetén A javasolt formanyomtatvány megtalálható a MAG Zrt. honlapján Cégszerű aláírással ellátva, papír alapon és elektronikusan, .xls formátumban is szükséges benyújtani.

19 Kifizetési határidők Előleg esetén: megfelelő beérkezéstől számított: 15 nap Utófinanszírozású kifizetési kérelem esetén: 45 nap Szállítói finanszírozású kifizetési kérelem esetén: 30 nap Vegyes finanszírozás esetén: Szállítói tételeknél: 30 nap Utófinanszírozott tételeknél: 45 nap HIÁNYPÓTLÁS, KORREKCIÓ, KIFIZETÉST ÉRINTŐ SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS, HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS ÉS A PÉNZÜGYI FELFÜGGESZTÉS IDŐTARTAMA NEM SZÁMÍTÓDIK BELE A HATÁRIDŐBE.

20 Ügyfélszolgálati idő:
Elérhetőségek Telefon: Ügyfélszolgálati idő: Hétfő 09:00-11:00 Kedd 14:00-16:00 Szerda Csütörtök Péntek

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kifizetési igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalók"

Hasonló előadás


Google Hirdetések