Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

T Á J É K O Z T A T Ó A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzatból engedélyezett támogatás igénybevételének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "T Á J É K O Z T A T Ó A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzatból engedélyezett támogatás igénybevételének."— Előadás másolata:

1 T Á J É K O Z T A T Ó A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzatból engedélyezett támogatás igénybevételének feltételeiről és módjáról Sárközi Lajos

2 I. Általános szabályok  A támogatás folyósítása 2 részletben történik  A támogatási igényt a Magyar Államkincstár projekt szerinti illetékes Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodájához kell benyújtani.  A támogatás a projekt támogatási szerződésben rögzített befejezési időpontját követő 60. napig, legfeljebb 2009. június 15-éig igényelhető.  Támogatás csak a projekt támogatási szerződésben rögzített kezdési és befejezési időpontja között felmerülő költségekre kérhető.

3 II. Támogatás igénybevétele  Első részlet (a támogatás 40 %-a) automatikus folyósításának feltétele:  A támogatási szerződés minkét fél részéről történt aláírása.  A támogatási szerződés 3. sz. mellékletét képező Felhatalmazó levélnek a Támogatott számlavezető bankja(i) által történt visszaigazolása.  Egyéb támogatás esetén aláírt támogatási szerződés, mely az OBmB által nyújtott támogatással összehangolt támogatási ütemeket tartalmaz.

4 II. Támogatás igénybevétele  A támogatás további részletének(a támogatás 60%-a) folyósítási feltétele:  A folyósított első részlettel történő eredményes elszámolás (az összköltség 40 %-ának megfelelő számlák beadása).  A támogatás igénylésének Irodához történő benyújtása (az összköltség 60 %-ának megfelelő számlák beadása).  Megkötött vállalkozói, kivitelezői, tervezői szerződések, visszaigazolt gépmegrendelés (ha nem szállítási szerződés született a gépbeszerzésre), Saját közreműködéssel történő megvalósítás esetén anyagszükségleti kimutatás, bér- és gépköltség, valamint más egyéb költségekről szóló kimutatás, az egyéb támogatásokra vonatkozó szerződések benyújtása. Ezen túl a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a 2/2006. (I.13.) IM rendelet 3. sz. melléklete.  az Iroda helyszíni ellenőrzése és a szerződésekhez kapcsolódóan a Bűnmegelőzési Osztálynak benyújtott szakmai beszámolóról szóló elfogadó nyilatkozat Kincstárhoz történő beérkezése.

5 III. A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok  Általános tudnivalók:  Pénzügyileg rendezett számlák.  Csak azokról a költségekről szóló számlák fogadhatók el, melyekre vonatkozóan a létrejött vállalkozói/kivitelezői/szolgáltatási/ vásárlási szerződést vagy árajánlatot, költségkalkulációt legkésőbb a 2. lehíváskor a Támogatott már benyújtotta és azok költségei a támogatási szerződés 2. sz. mellékletében szerepelnek és azzal beazonosíthatóak.  A számlán a Támogatottnak, illetve a Megvalósítónak aláírásával igazolni kell a vásárolt termék átvételét, használatba vételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét.  A számlákat egy eredeti és egy az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani, amit a Támogatott vagy a Megvalósító hitelesített.  A számlákhoz mellékelni kell 2 példányban a számlaösszesítő kimutatást. A számlával nem igazolt költségekhez a Tájékoztató mellékletét képező kimutatásokat 2 példányban.

6 III. A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok  Átutalással kiegyenlített számlák:  Az általános részben jelzetteken felül a Támogatott vagy a Megvalósító által hitelesített bankszámlakivonat másolati példánya.  Készpénzfizetéssel kiegyenlített számlák:  Az általános részben jelzetteken felül a kifizetést igazoló pénztárbizonylatot.  A Tájékoztató mellékletét képező nyilatkozatot.  Számlával nem igazolt költségek:  A projekt megvalósítása során foglalkoztatott saját dolgozóknak kifizetett bérek és azok közterheinek elszámolásához a jelen tájékoztatóhoz csatolt 2.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva a bérfizetési jegyzék, a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lap (NYENYI lap), valamint a járulékok megfizetését igazoló dokumentumok Támogatott, illetve a Megvalósító által (munkáltató jogkört gyakorló személy) hitelesített másolati példányát.

7 III. A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok  A projekt megvalósítása során megbízási szerződéssel foglalkoztatottak részére kifizetett bérek és azok közterheinek elszámolásához a jelen tájékoztatóhoz csatolt 2.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva a megbízási díj kifizetésének tényét és a járulékok átutalását igazoló dokumentumok Támogatott, illetve a Megvalósító által hitelesített másolati példányát.  Étkezési költségek elszámolásához: amennyiben a Támogatott, illetve a Megvalósító saját konyhájában készíti el az ételeket, abban az esetben a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva az önköltségszámítás, vagy normatíva alapján készített költségkimutatás programfelelős által igazolt példányát.

8 III. A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok  A Támogatott, illetve a Megvalósító saját helyiségében történt elszállásolás költségének elszámolásához a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva a programfelelős által igazolt költségkalkulációt.  A Támogatott, illetve a Megvalósító saját nyomdájában felmerült költségeinek elszámolásához: a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva a programfelelős által igazolt önköltségszámítást.  A Támogatott, illetve a Megvalósító saját fénymásoló gépének használata során felmerült költség elszámolásához a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva egy külső cég árajánlatának másolatát és a programfelelős által igazolt saját költségkalkulációt.

9 III. A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok  A Támogatott, illetve a Megvalósító tulajdonában álló rendezvényterem használatának költségéhez a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva a gáz-, víz-, villamosenergia-költségeket tartalmazó, programfelelős által igazolt önköltségszámítást.  A Támogatott, illetve a Megvalósító által készített oktatási segédanyag költségének elszámolásához a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva a programfelelős által igazolt önköltségszámítást.  A gépkocsihasználat költségeinek elszámolásához a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva az útnyilvántartás és APEH üzemanyagnorma alapján számított, programfelelős által igazolt kimutatást.

10 III. A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok  A térítésmentes személyes közreműködés elszámolásához a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva a programfelelős által kiállított nyilatkozatot, mely számszerűen tartalmazza a személyes közreműködés időtartamát és ennek értékét.  Az együttműködő partner által vállalt költségek elszámolásához a jelen tájékoztatóhoz csatolt 3.sz. Kimutatás 2 kitöltött példánya, mindkét példányhoz csatolva a programfelelős nyilatkozatát, melyben igazolja az együttműködő által biztosított forrás igénybevételét és számszerűsített értékét.

11 IV. A helyszíni ellenőrzése  A Kincstár helyszíni ellenőrzése:  A projekt megvalósítása során a támogatás 2. részletének igénylését követően, a Kincstár területileg illetékes Irodája helyszíni ellenőrzést végez. A helyszíni ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül.  Egyéb helyszíni ellenőrzése:  A program megvalósítása során a megkötött Támogatási szerződés 7.) pontja alapján a Szakértők legalább három alkalommal szakmai ellenőrzést végeznek. A helyszíni ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül.

12 V. Beszámoló készítési kötelezettség  A Támogatott köteles a támogatási szerződésben szereplő tervezett befejezési határidőt követő 15 napon belül részletes szakmai beszámolót készíteni, melyet közvetlenül a Bűnmegelőzési Osztálynak nyújt be.  Ennek a szakmai beszámolónak az elfogadását követően az elfogadást követő 30 napon belül részletes pénzügyi beszámolót nyújt be az Iroda számára.

13 VI. Mellékletek

14

15

16 Nyilatkozat Alulírott………………………………………………………………………………………………… nyilatkozom, hogy a ……………………………………………számú, a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat keretében megkötött támogatási szerződésre vonatkozóan – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 17. § (9) bekezdés értelmében – az 1 millió Ft-ot meghaladó értékben, számla ellenében készpénzben teljesített kifizetés nem kapcsolt vállalkozások között történt meg. Dátum……………………………….. ……………………………………………………… Támogatott cégszerű aláírása


Letölteni ppt "T Á J É K O Z T A T Ó A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzatból engedélyezett támogatás igénybevételének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések