Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

APEH (új nevén a NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal) prezentáció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "APEH (új nevén a NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal) prezentáció"— Előadás másolata:

1 APEH (új nevén a NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal) prezentáció

2 A szállásadás adóügyi kérdései
T K Ö ! Pné Sz M vagyok, az APEH egri ügyfélszolgálatának munkatársa Előadásomban a szállásadással kapcsolatos adózási szabályokat fogom Önöknek ismertetni, hiszen január 1-el megszűnt a falusi vendégfogadás adómentessége. Ez azt jelenti, hogy a falusi vendégfogadásból származó jövedelem már az első forinttól kezdve adóköteles, így nem mindegy hogy milyen adózási módot választ az, aki ezzel foglalkozik. Az előadásomban ismertetni fogom önöknek a vagyonadóval kapcsolatos szabályokat is, hiszen az alkotmánybíróság csak az ingatlanokra vonatkozó részt minősítette alkotmányellenesnek, így a nagy teljesítményű személygépkocsikra, vízi- és légi járművekre vonatkozó előírásokat alkalmazni kell. 2

3 Szabályozási környezet
239/2009. (X.20.) Kormány rendelet – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 2003. évi XCII. törvény – az adózás rendjéről 1995. évi CXVII. törvény – a személyi jövedelemadóról 2007. évi CXXVII. törvény – az általános forgalmi adóról A szállásadás szabályozási környezetével kapcsolatban 4 jogszabályt fontos kiemelni: A szálláshely szolgáltatás…… szóló …..Korm. rendeletet Az adózás rendjéről szóló törvényt amely a bejelentési kötelezettséget Bevallási kötelezettséget Adóelőleg és adófizetési kötelezettséget szabályozza. A személyi jövedelemadóról szóló tv a jövedelem megállapításával, a bevételek és a költségek elszámolásának lehetséges módozatait tartalmazza Az Áfa tv. Pedig az adóalanyiság keletkezésének szabályait, valamint a számla, nyugta kiállításának előírásait tartalmazza. 2 3

4 Szálláshely szolgáltatás
Fogalmát a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény tartalmazza: Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület; Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása; 3 4

5 Adóalanyiság keletkezése
Üzletszerű gazdasági tevékenység – tehát az ÁFA törvény értelmében adóalanyiságot eredményez Adóköteles tevékenységet nem csak adószámmal rendelkező adózó folytathat Adószámmal rendelkezik: Önálló tevékenységet végző, adószámos magánszemély Egyéni vállalkozó Adószámot adóhatósági bejelentkezéssel kap a magánszemély ( ha egyéni vállalkozó – okmányiroda ) Nézzük meg, mikor válik valaki adóalannyá? Az adóalanyiság feltétele az, hogy valaki üzletszerűen végezze a tevékenységét, azaz, bevétel – jövedelem elérése érdekében, rendszeresen, üzletszerűen. Amennyiben ez megvalósul, vagy valaki ilyen tevékenységgel kíván foglalkozni, adószámot kell kiváltania. Adószámot adóhatósági bejelentkezéssel kap a magányszemély Attól függően, hogy milyen formában kívánja végezni a tevékenységét, vagy az okmányirodához, vagy az APEH-hoz kell fordulnia Amennyiben egyéni vállalkozóként akkor az okmányirodához, amennyiben nem, csak adószámos magánszemélyként, akkor az APEH-hoz. Fontos, hogy adószámmal rendelkezni kell, nert adóköteles tevékenységet csak adószám birtokában szabad végezni !!!! 4 5

6 Adószámos magánszemély
Gazdasági tevékenységének jövedelmét személyi jövedelemadó terheli Adózási módot választhat: Tételes költség elszámolás 10% költséghányad alkalmazása Tételes átalányadózás – fizetővendéglátó tevékenység gyakorlása esetén Falusi vendégfogadás és agroturisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódó mentesség megszűnt !!! Mit jelent az adószámos magánszemély fogalma? Olyan magánszemélyt jelöl, aki a gazdasági tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi. Gazdasági tevékenységének jövedelmét személyi jövedelemadó terheli (egyéni vállalkozó , ha bejegyeztette magát egyéni céggé, a társasági adó hatálya alá tartozhat) Milyen adózási módokat választhat? 1 2 3 4 Fontos, hogy a falusi vendégfogadás és az agroturisztikai szolgáltatás adómentessége megszűnt, így valamilyen adózási – jövedelem elszámolási módot választani kell !!!!! Nézzük meg egyenként a különböző lehetőségeket!! 5 6

7 Tételes költségelszámolás
Lényege: a bevétel csökkenthető a tevékenység érdekében felmerült, igazolt kiadások összegével Jellemzően felmerülő költségek: anyag, áru beszerzésre fordított kiadás Alkalmazott munkabére és közterhei – ideértve az alkalmi munkavállalókat is Telefon, közüzemi költségek ( arányosítás ) Internet használat díja Kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközre fordított kiadás – 100 e Ft korlát vagy átalányban a bevétel 1%-áig Járművek költségeinek elszámolása Milyen kiadások fogadhatók el? Kizárólag a tevékenységhez szükséges anyag, áru beszerzésére fordított kiadás (pl. tisztítószer, tisztálkodó szer, étel-ital, esetleg irodaszer, szakkönyvek, nyomtatványok, ) Alkalmazott munkabére és annak közterhei Telefon, internet, közüzemi költségek (fűtés, világítás) ha a vendégszobák és a szállásadó magánszemély lakása műszakilag nincs elkülönítve, ezeket a kiadásokat csak a tevékenységgel arányosan lehet elszámolni, telefonktg-et tételes híváslista alapján. Az elkülönítést az adott költségre jellemző mértékegységek alapulvételével lehet elvégezni, pl. fűtés esetén a fűtött légköbmétert alapul véve és figyelembe véve a vendég éjszakák számát is !! Köztestület számára fizetendő tagdíj, az állami költségvetésbe, központi alapokba helyi önkormányzat részére fizetett, kizárólag a tevékenységhez kapcsolható adó, hatósági díj, kamat, pótlék (de ! Kivéve a személyi jövedelemadót!!!! Esetleges bérmunka díja, munkavédelmi, balesetvédelmi, környezetvédelmi berendezés beszerzésére fordított összeg Kizárólag üzemi célú TE…………….. Járművek költsége útnyilvántartás alapján, kizárólag a tevékenységgel összefüggő utazások költsége ( pl. APEH árral számított üzemanyag ár + 9,- Ft / km, vagy üzemanyag számlázott ára + fenntartási költségek üzleti célból futott km-erekkel arányos része Útnyilvántartás !!!!! Tartalma: 6 7

8 Tételes költségelszámolás 2.
A költségekkel csökkentett bevétel = jövedelem Az összevont jövedelem részeként adóköteles – az összevont adóalapba tartozó jövedelmekkel összevonandó Adóalap kiegészítés – az adóalaphoz hozzá kell adni a jövedelem 27%-át Adó mértéke az SZJA tv. szerint 16% 7 8

9 10%-os költséghányad A bevételből minden költséget igazoló bizonylat nélkül 10% költségként érvényesíthető – a bevétel 90%-a jövedelem Az összevont jövedelem részeként adóköteles – az összevont adóalapba tartozó más jövedelmekkel összevonandó Adóalap kiegészítés – az adóalaphoz hozzá kell adni a jövedelem 27%-át Adó mértéke az SZJA tv. szerint 16% 8 9

10 Tételes átalányadó Az választhatja, aki megfelel az SZJA törvény szerinti fizetővendéglátó fogalmának: Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély : aki nem egyéni vállalkozóként - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében - nyújt szálláshelyet adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra. További feltétel: e tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévő egy - nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - lakásban vagy üdülőben folytatja. 9 10

11 Tételes átalányadó mértéke szobánként 32 e Ft
A tételes átalányadó nem része az összevont adóalapnak A tételes átalányadózás összegét (32 ezer forint) 20 % egészségügyi hozzájárulás is terheli! 10 11

12 Adó, adóelőleg fizetés A kifizetőnek nem kell adóelőleget levonnia a magánszemély által számlázott összegből – de nyilatkozattal kérhető az adóelőleg levonás Az önálló tevékenységhez kapcsolódó jövedelem adóelőlegét negyedévente kell megfizetni a negyedévet követő hónap 12-ig Tételes átalányadó fizetés 12 12

13 A szálláshely szolgáltatás adómértéke: 18%
ÁFA szabályok A szálláshely szolgáltatás adómértéke: 18% Alanyi adómentesség választásának feltétele: 5 millió Ft értékhatárig választható Bizonylatok kiállítására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell! 13 13

14 Köszönöm a figyelmet! 14


Letölteni ppt "APEH (új nevén a NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal) prezentáció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések