Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó törvény 2011. évi változásaihoz kapcsolódó aktualitások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó törvény 2011. évi változásaihoz kapcsolódó aktualitások."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó törvény 2011. évi változásaihoz kapcsolódó aktualitások

2 Adóalap-kiegészítés Összevont adóalap esetén - 2011. évben 27 % marad - 78 %-os szabály marad 2011. évben Külön adózó jövedelmek, egyéb juttatások - 1,19 kell szorozni, de csak ott, ahol a törvény kifejezetten tartalmazza (pl.: kamatkedvezmény, béren kívüli juttatások, nem pénzbeli nyeremény, ellenszolgáltatás nélkül vállalt tartási szerződés stb.)

3 Adóalap-kiegészítés - Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári adóköteles kifizetés (Szja tv. 28. § (8) bekezdés) - A pénztár az eho fizetés szempontjából nem kifizető adó = jövedelem* 0.78*1.27*0.16 eho = jövedelem* 0.78*0.27

4 Adóalap-kiegészítés - Ingatlan bérbeadás - Bevétel-költség - ha a jövedelem eléri az 1 M forintot, akkor hiába csökken az adóalap, a 0,78 rész után kell megfizetni a 14 % eho-t - 10 % költségelszámolásnál nincs 0,78 % - az eho-t nem számolja el alkalmazható 0,78 %-os szabály - 0,78 % meddig alkalmazható - ami után nem fizetek eho-t azután nincs 0,78 %

5 Önálló tevékenység Ingatlan bérbeadást, egyéb szálláshely-szolgáltatást nem egyéni vállalkozóként végző magánszemély -Összevonandó jövedelmek körébe tartozik, a 74 §. hatályon kívül került, így a különadózás (25 %) megszűnt -Költségelszámolás lehetősége 10 % vagy tételes -Értékcsökkenési leírás, felújítási költség elszámolása törvény 11. sz. mell. alapján a 3. évnél korábban beszerzett ingatlanok esetében is (csak neki, egyéni vállalkozónak nem) -Értékcsökkenési leírás és felújítási költség elszámolása időbeli és terület arányosítás a nem kizárólag bérbeadásra használt ingatlan esetén -Az adószám kiváltása ingatlan bérbeadásra 2010. augusztus 16-tól nem kötelező

6 Ingatlan bérbeadás - Adószám nélküli ingatlan bérbeadás bizonylat – számviteli bizonylat, de nem számla kifizető esetén adóelőleg levonása kötelező (Szja tv. 46. § (3) bekezdés) -Szerzéskori érték meghatározása az écs alapját bizonylat alapján lehet megállapítani ha nincs bizonylat – NGM egyeztetés folyamatban van 2010. évre a teljes écs elszámolható magánszemély esetén

7 Ingatlan bérbeadás termőföld -A magánszemély termőföld bérbeadásból származó bevételének – ha az adómentes – egésze külön adózó jövedelem, bevallására és a jövedelmet terhelő adó megfizetésére vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg. -Az a magánszemély, aki termőföldet ad bérbe, és a bérbeadás nem minősül adómentesnek (pl: nem mezőgazdasági őstermelőnek ad bérbe vagy a bérleti szerződés időtartama nem éri el az öt évet) 16 százalékos adó fizetésére köteles a bérbeadásból származó jövedelme után. - Ez a jövedelem azonban különadózó jövedelemként lesz adóköteles, vagyis az adóalap-kiegészítési kötelezettség nem terheli. -A termőföld bérbeadásából származó jövedelmet az önkormányzati adóhatósághoz kell bevallani.

8 Kedvezmények Családi kedvezmény (29/A. és 29/B. §) Összevont adóalapot (*1,27) csökkenti korábban adókedvezmény volt (4000 Ft) Jövedelemkorlát nélkül (korábban összeghatárhoz volt kötve) A kedvezmény összege Kedvezményezett eltartottanként és a jogosultsági hónaponként -Egy és kettő eltartott esetében gyermekenként 62500 forint -Három és minden további eltartott esetén 206250 forint

9 Családi kedvezmény Kedvezmény érvényesítésére jogosultak köre és a jogosultsági hónapok megállapítása -aki családi pótlékra jogosult a kivételek figyelembevételével (pl: vagyonkezelői joggal felruházott gyám) -várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa -családi pótlékra saját jogán jogosult személy -rokkantsági járadékban részesülő -családi kedvezmény megosztható évközben, évvégén, adóelőlegnél figyelembe kell venni -élettársak

10 Fogalmak -Kedvezményezett eltartott és eltartott fogalma nem változott -Várandósság esetén a 91. naptól -Családi kedvezmény megosztása nyilatkozat alapján -Családi kedvezmény megosztása évközben

11 Családi kedvezmény érvényesítése évközben -munkáltató -bér kifizetője -társas vállalkozás -egyéni vállalkozó, ha kivétet számol el -munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől megszerzett jövedelmet - pl. választott tisztségviselőként, megbízási szerződés alapján Az Szja tv. 49. § (3) bekezdése értelmében az adóelőleget megállapító kifizető az állami adóhatósághoz bejelentett  az általános szabályoktól eltérő  módszer szerint is megállapíthatja az adóelőleget, ha ez által az adóévi adó megállapításánál jelentkező adókülönbözet mérsékelhető.

12 Példa 1. 2 kiskorú gyermek és 1 egyetemista esetén az eltartottak száma 3. Mivel ebben az esetben 3 eltartottról beszélünk, ezért a kedvezmény mértéke 206.250,- Ft/hó, de mivel a kedvezményezett eltartottak száma csak 2, ezért 2x206.250,- Ft /hó vehető figyelembe.

13 Példa 2. Az élettársak két közös gyermeket nevelnek, azonban az apának van egy saját gyermeke is. - év közben vagy az apa érvényesít 3x206.250 forint kedvezményt, vagy 1x206.250 forintot és az anya a két saját gyermek után 2x62.500 forintot - a kedvezmény év végén azonban már a nagyobb összeg után 3x206.250 forint megosztásával közösen is érvényesíthető

14 Adójóváírás Alapja: bér+adóalap-kiegészítés (1,27) adóelőlegnél kérhető a figyelembe vétele Maximális összege: az adójóváírás alapjául szolgáló összeg 16 százaléka - jogosultsági hónaponként 12100 forint - éves szinten 145200 forint Jogosultsági határ: 2 750 000 forint Jogosultsági határ átlépése: +1 210 000 forint (3 960 000 Ft-ig) Adójóváírás a jogosultsági határ felett: Ha meghaladja a jogosultsági határt, akkor a meghaladó rész 12 %-ával kell csökkenteni az adóalap-kiegészítéssel növelt bér 16 %-át, de legfeljebb 145200 forintot. (2010-ben 15100 forint volt a havi adójóváírás)

15 Külön adózó jövedelmek Ingatlan értékesítés: Megszerzésre fordított összeg megállapítása - Ráépítés, létesítés, bővítés esetén építő (építtető) magánszemély vagy házastársa nevére szóló (használatba vételi engedélyig felmerült) számla értéke, de legalább a beépített anyag értéke - az illetékkiszabásnál figyelembe vett összeg - az adókötelezettség időpontjában még nem történt meg az illeték-kiszabás - öröklés esetén: hagyatéki leltárban, illetve hagyatéki eljárás során feltüntetett egyéb érték, ajándék a bevétel 50 % (önellenőrizhető) - Illetékmentes: - öröklés esetén a hagyatéki leltárban vagy a hagyatéki eljárás során feltüntetett egyéb érték - ajándékozás esetén a bevétel 75 %-a és egyéb költség nem számolható el A 10 %-os szabály alkalmazható

16 Külön adózó jövedelmek Árfolyam-nyereségnél az értékpapír megszerzésére fordított érték A megszerzés örökléssel vagy ajándékozással történik. - Illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték - Ha még nem szabták ki az illetéket: öröklés esetén a hagyatéki eljárás során feltüntetett érték, ajándékozás szokásos piaci érték - Illetékmentes hagyatéki eljárás során feltüntetett érték, ajándékozás igazolt szerzési érték- amit az ajándékozó figyelembe vehetett volna, ennek hiányában „0”

17 Egyes juttatások (természetbeni helyett) Béren kívülinek nem minősülő és béren kívüli juttatások 69. § tartalmazza az általános előírásokat - Az adó a kifizetőt terheli - A jövedelme a juttatás értéke, ingyenes: szokásos piaci érték - Az adó alapja a 70-71. § szerinti jövedelem 1,19-szerese - Adó mértéke 16 % - Nem alkalmazható ez az adózási mód értékpapírokra, készpénz- helyettesítő fizetési eszközre, korlátozás nélkül felhasználható utalványra, természetes gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, ékszerutánzat juttatására.

18 Egyes juttatások (béren kívülinek nem minősülő) A 70. § szerinti juttatások (16 %-os Szja és 27 %-os Eho fizetési kötelezettség terheli) - hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, vagy más szolgáltatás - telefonhasználat, internet - csoportos biztosítás - reprezentáció, üzleti ajándék adóköteles része Tao. hatálya alá nem tartozók esetében - csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 %-át meg nem haladó nem üzleti célú vendéglátás - más jogszabály alapján átadott termék, nyújtott szolgáltatás - üzleti ajándéknak és adómentesnek nem tekinthető reklám célú, valamint egyéb ajándék a minimálbér 1 százalékáig, ha a juttató nem ismeri a kedvezményezettet - 71. §-ban meghatározott juttatások esetében az értékhatárt meghaladó rész stb.

19 Béren kívüli juttatások Szja törvény 71. §-a (kizárólag 16 % Szja) - Üdülési csekk, üdülési szolgáltatás, étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés - Széchenyi pihenő-kártya – legfeljebb 300000 forint - Meleg vagy „hideg” étkezés havi 18000 forint - Internethasználat havi 5000 forintig - Iskolakezdési támogatása minimálbér 30 %-áig - Helyi utazási bérlet - Iskolarendszerű képzés költsége a minimálbér két és félszereséig - Szövetkezet közösségi alapjából minimálbér 50 százaléka - Munkáltatói/foglalkoztatói önkéntes pénztári hozzájárulás (mértékek nem változtak) Jogosultak köre: munkavállalók, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja

20 Béren kívüli juttatások - étkezés utalvány - előre vagy utólag is adható - előre, ha a többet adok, akkor az adójogi sorsa változhat pl: ha megszűnik a munkaviszony -visszafizetik – nincs adókötelezettség - nem fizetik vissza nem béren kívüli juttatás - fontos, hogy milyen címen juttatják - munkaviszonyból származó jövedelem - Szja tv. 4. § (4) bekezdése - ha a tv. a hasznosítás, használatot stb. adóztatandó körülményként határozza meg, pl. helyi utazási bérlet juttatása béren kívüli juttatás még akkor is, ha a tevékenység végzéséhez szükséges

21 Béren kívüli juttatások - Béren kívüli juttatások lényege: a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel nyújtja a munkaáltató (kifizető) az ebben részesülő magánszemélyeknek - Béren kívüli juttatás teljesítménybérként, ösztönzés a jobb teljesítményre szerződés, ügylet valódi tartalma alapján kell minősíteni - Étkezési jegyek juttatása munkaviszonyban töltött jubileumi évek letelte után – nem minősül béren kívüli juttatásnak munkaviszonyból származó jövedelem

22 Támogatások elszámolása jogszabály vagy államközi megállapodás alapján nyújtott - Szja tv. 3. § 42. költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított olyan támogatás, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettség mellett kap

23 Támogatások elszámolása - Szja tv. 19. §-a határozza meg a jövedelemszerzés időpontját a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás tekintetében adóévi bevétel – támogatásból elköltött kiadás (ideértve az écs-t is) vissza kell fizetni – nem bevétel, elszámolt bevétel önellenőrzése - Szja tv. 7. § (1) bekezdés v.) pont nem bevétel a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, ha költség (écs) nem kerül elszámolásra

24 Támogatások elszámolása Egyéni vállalkozó 49/B § (3) bekezdés – vissza nem térítendő támogatás elszámolására az önálló tevékenységre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 10. számú melléklet I/5. pont – bevétel a felvett támogatás (ideértve a terület alapú támogatást is), figyelemmel a X. fejezet (egyéni vállalkozó adózása) rendelkezéseire Önálló tevékenységet folytató magánszemély 2. számú melléklet I/5. pont – bevétel a felvett támogatás (ideértve a terület alapú támogatást is), figyelemmel a VI. fejezet (összevont adóalap) rendelkezéseire

25 Támogatások elszámolása Példák 1.Szőlőültetvények kivágásának támogatása 100/2008. (VIII.6.) FVM rendelet a kivágás megtörténtének ellenőrzését követően utólag fizetik a támogatást a rendelet elszámolási kötelezettséget nem ír elő – a 7. § (1) bekezdés v.) pontja nem alkalmazható – a felvett a folyósításkor bevétel

26 Támogatások elszámolása 2. Egyéni vállalkozó fejlesztési célú támogatást nyert gép beszerzéséhez, a támogatás az adóévben nem érkezett meg, azonban a gép beszerzése, üzembe helyezése megtörtént. ha a támogatás megfelel a fejlesztési célra folyósított támogatás fogalmának, akkor a 7. § (1) bekezdés v.) pont szerinti rendelkezés alkalmazható – nem bevétel, ha költségelszámolás nem történt költségelszámolás esetén a 11. számú melléklet I/5. pontja alapján bevétel

27 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó törvény 2011. évi változásaihoz kapcsolódó aktualitások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések