Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Badak Béla okl.könyvvizsgáló 2011.02.09. Adómegtakarítási lehetőségek cégek és tulajdonosok számára 2010-ben és 2011-ben: Mire figyeljünk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Badak Béla okl.könyvvizsgáló 2011.02.09. Adómegtakarítási lehetőségek cégek és tulajdonosok számára 2010-ben és 2011-ben: Mire figyeljünk."— Előadás másolata:

1 Badak Béla okl.könyvvizsgáló badak@bmentor.hu 2011.02.09. Adómegtakarítási lehetőségek cégek és tulajdonosok számára 2010-ben és 2011-ben: Mire figyeljünk oda?

2 Témakörök  Szakképzés tartalékai  Juttatások  Társasági adó  Tulajdonosokat érintő változások

3 Szakképzési hozzájárulás Fizetendő a bérköltség 1,5 %-a. Csökkentési lehetőségek: a.) Gyakorlati képzés - Felsőoktatási intézménnyel megállapodás hallgatói gyakorlat biztosítására. A felmerült költségekkel teljesen csökkenthető, ha több visszatérítik.

4 Szakképzési hozzájárulás Elszámolható költségek: - A gyakorlatvezető bére - A hallgatónak fizetett díj + járulékok + egyéb juttatások - A gyakorlathoz szükséges tárgyi eszközök - A gyakorlathoz szükséges anyagok

5 Szakképzési hozzájárulás b.) Saját dolgozó képzése - Csak OKJ-s vagy nyelvi képzés - A hozzájárulás 33% a keret. Kis vállalkozások esetén 60%. - Támogatási intenzitás korlát - A képző intézménynek regisztráltnak kell lennie

6 Szakképzési hozzájárulás c.) Támogatás nyújtás közép- vagy felsőfokú oktatási intézménynek a gyakorlati képzés fejlesztésére. - Középfokú intézménynek max. 60%-ig. - Felsőfokú intézménynek max. 30%-ig Adott év dec.31.-ig ki kell fizetni. Szerződés kell.

7 Juttatások I. Adómentes béren kívüli juttatások II. Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások (az adót a munkáltató fizeti, mértéke : a juttatás értékének 119% után 16% SZJA –ha a kereten belül van) III. Egyes meghatározott juttatások (az adót a munkáltató fizeti, mértéke : a juttatás értékének 119% után 16% SZJA és 27% járulék) IV. Költségtérítés jellegű juttatások

8 Adómentes juttatások  Számítógép használat  Szolgálati lakásban, munkás szálláson történő elhelyezés  Temetési segély  Munkaruházat  Bölcsődei szolgáltatás  Kockázati élet-, beteg-, balesetbiztosítás  Lakáscélú támogatás (max. 5.000.000 Ft 4 évente)  Munkáltató által biztosított védőoltás  Üzemanyag-megtakarítás (100.000 Ft kerethatárig)  Csoportos létszámleépítés  Adómentes reprezentáció  Sportesemény belépő jegy, bérlet (50.000 Ft)  Gépkocsi használat

9 Kedvezményesen adózó juttatások Az adót a munkáltató fizeti, mértéke : a juttatás értékének 119% után 16% SZJA –ha a kereten belül van-  Internet használat (havi 5.000 Ft, 3 havi egyszerre)  Meleg étkezés (havi 18.000 Ft, egyszerre is)  Üdülési csekk (évi 78.000 Ft, családtagnak is)  Üdülési szolgáltatás (évi 78.000 Ft, családtagnak is)  Iskola rendszerű képzés (évi 195.000 Ft)  Iskolakezdési támogatás (évi 23.400 Ft/gyerek)  Helyi közlekedési bérlet  Munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíjhoz (havonta a minimálbér 50%)  Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önsegélyező pénztárba fizetett tagdíj (havonta a minimálbér 30%)  Széchenyi pihenőkártya (max. 300.000 Ft)

10 Egyes meghatározott juttatások Az adót a munkáltató fizeti, mértéke : a juttatás értékének 119% után 16% SZJA és 27% járulék  Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás.  Telefon magáncélú használata  Csoportos biztosítás  Csekély értékű ajándék (évi 3 alk. minimálbér 10%)  Üzleti vendéglátás  Ingyenes vagy kedvezményes ajándékozás  Reklámajándék  Adóköteles reprezentáció és üzleti ajándék (nem TAO alanyok esetében)

11 Költségtérítéses juttatások Nem jár adófizetéssel a kereteken belül.  Járművek költségtérítése (9 Ft/km, vagy költség elszámolás)  Helyközi munkába járás költségtérítése - 86% buszra és vonatra  Hazautazás Lehet repülő is, költségtérítés havi 30.000 Ft maximum

12 Társasági adó 2011. 10 % társasági adó 500.000 eFt adóalapig 10 % társasági adó 500.000 eFt adóalapig 19% társasági adó felette. 19% társasági adó felette. 2010 átmeneti szabály Első félév sávos adózás 19 % kulcs, max. 25.000 eFt-ig 10% kulcs a sávos adózás feltételeinek megfelelően

13 Társasági adó Második félév 19%, adó és adóalap kedvezmények. 10 % kulcs 250.000 eFt adóalapig. 2010-re átlagos TAO 14,5%. (sávos adózás nélkül)

14 K+F problémái Teljes kormányzati átalakítás, NKTH ? Az adóhatóság a korábbi évek K+F ügyeit a jelenlegi szabályrendszer alapján minősíti. (A Frascati kézikönyv csak 2010.01.01.-től szerepel az adótörvényekben ) Innovációs járulék csalások.

15 K+F költségek elszámolása I. I. I.Alapkutatás vagy alkalmazott kutatás Azonnali költség, ha nincs bevétel a saját tőke elfogy. Csúnya mérleget okoz. II. Kísérleti fejlesztés Költségeket a felmerüléskor elszámolom. Ha nincs bevétel, a saját tőke elfogy. Csúnya mérleget okoz. Ha két éven keresztül fennáll, valamit lépni kell. 15

16 K+F költségek elszámolása II. b.) Gyűjtöm a költségeket a befejezetlen kísérleti fejlesztés soron: Lezárás, döntés: • • Hasznosult, aktíválom és 2-5 év között értékcsökkenés • • Nem hasznosult: terven felüli ÉCS, adóalap növelő 16

17 Adóalap kedvezmények I. I. Társasági adóalap csökkentés: A kimutatott K+F költségekkel csökkenthető a társasági adóalap. (499 cég vette igénybe) Korlátozás:   A költségek között nem szerepelhet belföldi K+F alvállalkozó költsége.   Ha állami támogatás is volt, a kapott támogatás összegével csökkenteni kell a kimutatott K+F költséget. (tárgyévben kifizetésre került) 17

18 Adóalap kedvezmények II. II. Társasági adóalap csökkentés: Felsőoktatási intézménnyel közös szerződés alapján végzett K+F költségeinek 3x adóalap csökkentő tétel. (Max. 50 millió Ft) De minimis támogatásnak minősül (Csak kkv-k) III. 2010.01.01.-től az iparűzési adó alapja csökkenthető az adóévben elszámolt K+F közvetlen költségeivel. (1990.évi C. törvény 39§) 18

19 Adókedvezmény K+F bérköltségének 10% adócsökkentő tétel. Csak bér, járulék nélkül. 4 évre egyenlő részletben szétosztva. Lehet tologatni, ha nincs elég adó, a 4 éven belül igénybe lehet venni. (151 igénybe vevő) 19

20 Adóalap kedvezmény szempontjából elszámolható költségek 20 „A” társaság „B” társaság Egyetem „C” társaság Minden K+F költség elszámolható Csak a C által megrendelt K+F költségeit számolhatja el. Csak az egyetem által végzett K+F költséget számolhatja el.

21 Innovációs járulék   Az innovációs járulék csökkenthető: • • a saját K+F költségeivel, • • költségvetési gazdálkodó szervezettől, • • közhasznú szervezettől megrendelt kutatási fejlesztési tevékenység költségével. A levonandó összeget csökkenteni kell az adott kutatási tevékenységhez fedezetül adott állami támogatás összegével. 21

22 Tulajdonosok Árfolyamnyereség után 16% SZJA Osztalék után 16% SZJA Ajándékozás után illeték fizetés: 18 millió forintig 21% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30% 35 millió forint feletti rész után 40% Tagi kölcsön elengedés!

23 Kedvezményezett részesedés csere Kedvezményezett részesedéscsere: az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság részesedést szerez egy másik társaság jegyzett tőkéjében annak ellenében, hogy a jegyzett tőkéjét képviselő értékpapírt bocsát ki, és azt, valamint - szükség esetén - legfeljebb az átadott összes értékpapír együttes névértékének a 10 százalékát meg nem haladó pénzeszközt ad a megszerzett társaság tagjainak, részvényeseinek, feltéve, hogy a megszerző társaság a jogügylet révén megszerzi a szavazati jogok többségét vagy, ha a jogügylet előtt a szavazati jogok többségével már rendelkezett, azt tovább növeli a megszerzett társaságban. az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság részesedést szerez egy másik társaság jegyzett tőkéjében annak ellenében, hogy a jegyzett tőkéjét képviselő értékpapírt bocsát ki, és azt, valamint - szükség esetén - legfeljebb az átadott összes értékpapír együttes névértékének a 10 százalékát meg nem haladó pénzeszközt ad a megszerzett társaság tagjainak, részvényeseinek, feltéve, hogy a megszerző társaság a jogügylet révén megszerzi a szavazati jogok többségét vagy, ha a jogügylet előtt a szavazati jogok többségével már rendelkezett, azt tovább növeli a megszerzett társaságban.

24 Kedvezményezett részesedés csere  Csak értékpapír kerül átadásra.  Nyilatkozniuk kell, hogy az adómentes formát választják és később az adóbevallásban ezt jelezniük kell.  A kifizető- jelen esetben az a társaság amely az értékpapírt adja –a következő év január 31.-ig adatot szolgáltat az adóhatóság részére a kedvezményezett részesedés csere keretében juttatott értékpapírokról.  A magánszemélyek elkülönített nyilvántartást vezetnek az így megszerzett értékpapírokról, amely tartalmazza az átruházott értékpapír megszerzésére fordított értéket. (értékpapír értéke 5.000.000 Ft, de a befizetett törzstőke csak 500.000 Ft.)  Az így megszerzett értékpapír értékesítésekor kell a különbözet után megfizetni az árfolyam nyereség utáni adót.

25 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Badak Béla okl.könyvvizsgáló 2011.02.09. Adómegtakarítási lehetőségek cégek és tulajdonosok számára 2010-ben és 2011-ben: Mire figyeljünk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések