Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK"— Előadás másolata:

1 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
Hlogyik Zsuzsa KNOW-HOW Audit Kft adószakértő, könyvvizsgáló

2 Béren kívüli juttatások (71
Béren kívüli juttatások (71.§) juttatás x 1,19 x 16 % SZJA Egyes meghatározott juttatások (70.§) juttatás x 1,19 x 27 % EHO (EHO tv. 3.§(1)ba)) Egyéb juttatások jogviszony szerint adózik Adómentes juttatások (1. sz. melléklet) Előnyösebb adózás 19,04 %, EHO-val 19, ,13 % = 51,17 %

3 CAFETÉRIA szabályzat készítése NEM kötelező DE: - nyilatkozatok. (71
CAFETÉRIA szabályzat készítése NEM kötelező DE: - nyilatkozatok! (71.§ (4-5)) - nyilvántartások! Ha a kifizető nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával, a következményeket ő viseli. Ha a magánszemély valótlanul nyilatkozik, vagy a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, ő viseli a jogkövetkezményeket.

4 Béren kívüli juttatások (71.§)
Üdülési csekk vagy üdülési szolgáltatás Kaphatja: - munkavállaló, nyugdíjas, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§) - elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója - szakképző iskolai tanuló - kötelező szakmai gyakorlat alatt a hallgató Mértéke: Minimálbér összege / év ( Ft) több juttatóval együttvéve! Nyilatkozat! Juttatás időpontjában adóköteles Közeli hozzátartozó: Ptk 685.§ b, a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; Az rt. és szöv. nem társas vállalkozás, A munkáltató jogutódja is adhatja a nyugdíjasnak, Ahol minimálbér: 78 Eft, nem a 94 Eft szakképzett, Megszűnt a kontroll adatszolgáltatás K 53-as. Adóköteles a juttatás időpontjában, nem vásárláskor.

5 Béren kívüli juttatások (71.§)
Üdülési szolgáltatás Üdülő a nem üzleti célú közösségi és szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. K.r. szerint üdülőként nyilvántartásba vett szálláshely A munkáltató vagy kapcsolt vállalkozása tulajdonában álló üdülő (Tao. szerint kapcsolt) Széchenyi Pihenő Kártya Csak munkáltató adhatja a munkavállalónak és személyesen közreműködő tagnak (71.§ (1)c, és (6)f,) Több juttatótól együttvéve max. 300 E Ft/év Kormány rendelet lesz részletes szabályairól Jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen nyújtott szolgáltatás esetén a szokásos piaci érték. (x 1.19) (69.§ (2)) Munkavállaló: munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló (mtv.szerint) és személyesen közreműködő tag is 71.§(6) a-b, egyszerűsített fogl.is Közeli hozzátartozó NEM KAPHAT SZPK-t!

6 Béren kívüli juttatások (71.§)
Étkezési hozzájárulás Kaphatja: munkavállaló és nyugdíjas személyesen közreműködő tag szakképző iskolai tanuló és hallgató köt.gyak.alatt Mértéke : Ft/hó a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára jár(hat) (utalvány formában utólag is) A „melegétkeztetés” fogalmát kivették. Évközi munkahelyváltás esetén egy hónapra akár kétszer is kaphatjuk, részmunkaidős is kaphatja, többes jogviszonynál mindegyik munkáltató adhatja

7 Béren kívüli juttatás 71.§.
Internet szolgáltatás Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag (új!) Mértéke: Ft/hó (nem összevonható) Munkavállaló vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (új!) nevére szóló számla alapján Kizárólag erre szolgáló utalvány (max.3 hónapon belül számlával kell elszámolni) Tavaly korlátlan volt, Korábban csak házastárs, Utalvány nem javasolt, Számlából ki kell derülnie az internetnek, összevont csomagra nem adható

8 Béren kívüli juttatás 71.§
Iskolakezdési támogatás Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag Mértéke: Tanulónként minimálbér 30 %-ig (23.400,-) Tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlásra Tanévkezdést megelőző és követő 60 napon belül Munkáltató nevére szóló számla vagy utalvány Jogosult: családi pótlékra jogosult szülő, gyám (új!), vagy ezek közös háztartásban élő házastársa Egy gyermekre tekintettel többen is kaphatnak Közoktatásban való részvételről nyilatkoztatni! (különösen ha előre adjuk!) Tanuló: ált. és középiskolás Utalványnál: kizárólag tankönyv, taneszköz, ruha vásárlásra szólhat Uazon m.helyen dolgozó két szülő is kaphat u.arra a gyerekre

9 Béren kívüli juttatás 71.§
Bérlet juttatása Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag Mértéke: korlát a bérlet értéke – helyi utazásra Munkáltató nevére szóló számla alapján Igazolni, hogy a munkavállaló bérlete: le kell adni. Javasolt az utólagos térítés. Juttatás időpontja számít Kombinált bérlet nem téríthető! Munkába járás: 39/2010. Korm.r. Ha nincs közösségi közlekedés, vagy mozgáskorlátozott, vagy hosszú várakozási idővel tudja igénybe venni (pl. az út megtételéhez szükséges időt meghaladja, v. családi körülmények) Nyilatkozat indoklással! (Nem bevétel – Szja. 25§)

10 Béren kívüli juttatások 71.§
Iskolarendszerű képzés Hallgatói vagy tanulói jogviszony Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag Mértéke: minimálbér két és félszerese / év ( Ft) Feltétel: - munkáltatói elrendelés alapján - tevékenységgel összefüggő szakmai ismeret Teljes tandíj térítés ennél több: 70.§ szerint adózik EHO-val egyes meghatározott juttatások szabályai szerint (70.§ (4)) A tevékenység ellátása érdekében történő nem iskolarendszerű képzés továbbra sem bevétel (4.§ (2))

11 Béren kívüli juttatások 71.§
Közösségi alapból való juttatás NEM pénzben nyújtott (Szöv.tv. 57.(1) szerinti juttatások) Kaphatják: szövetkezet magánszemély tagjai Mértéke: minimálbér 50 %-a / év ( Ft) Adózás utáni eredményből er. Tart-ból lekötött tart-ba. Adóévben képzett összeg 6,5 %-a adókedvezmény a Tao-ban (de minimis) Pl. oktatási tám., étkezési, üdülési tám., kulturális, szakmai, sport rendezvényeken való részvétel tám., Felhasználás: adott ktgnemre, visszavezetés er.tart-ba.

12 Béren kívüli juttatások 71.§
Önkéntes pénztári hozzájárulások Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag Mértéke: Önkéntes nyugdíjpénztárba min.bér 50 %/hó (39 E Ft) Egészségpénztárba min.bér 30 %/hó ( Ft) Feltétel: magánszemély nyilatkozata Több hónapra előre, vagy utólag max. 3 hónapra adható Más munkaviszonyból nem kaphat! Bevallás: előre történő utaláskor a közölt hónapok kötelezettségeként, utólagosnál az utalás hónapjának kötelezettségeként Az Öpt. Szerint mindenkinek kell adni, de a magánszemély nyilatkozhat, hogy nem kéri

13 Egyes meghatározott juttatások 70.§
Kifizető adhatja Üzleti utazáshoz kapcsolódó Étkezés és más szolgáltatás után Hivatali üzleti utazás fogalma: 3.§ 10.pont Cégtelefon magáncélú használata Tételes elkülönítés vagy 20 % Külön számlázott vacsora Kifizető tevékenységével összefüggő fa. ellátása érdekében (kiküldetés is) Eddig 54% + TB + Szakképzési

14 Egyes meghatározott juttatások 70.§
Csoportos biztosítások Több magánszemély javára, nem egyénileg kötött Feltétel: munkakör, beosztás, életkor, munkában töltött idő más közös ismérv alapján meghatározott csoportra DE: a kockázati és felelősség biztosítás továbbra is adómentes (1.sz.mell.6.3.) Szakmai felelősségbiztosítások: nem bevétel kategória fogalmába is elmegy.

15 Egyes meghatározott juttatások 70.§
Csekély értékű ajándék Kaphatja: - munkavállaló és közeli hozzátartozó - elhunyt dolgozó közeli hozzátartozója - nyugdíjas és közeli hozzátartozója - szakképző isk. tanuló és hallgató - olyan magánszemély, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme Mértéke: minimálbér 10 % (7.800 Ft) / ajándék Évente három alkalommal – nyilvántartás! E §. vonatkozásában nem minősül munkavállalónak a személyesen közreműködő tag! Kifizetőnként értendő a három alkalom, nem magánszemélyenként. (nyilvántartás kell, nem nyilatkozat) – 2008-as APEH állásfoglalás Pl. közgyűlésen tagoknak – ha nincs osztalék; ügyfeleknek inkább üzleti (nem kell nyilvántartás) Utalvány is lehet, de konkrét

16 Egyes meghatározott juttatások 70.§
Egyidejűleg több magánszemély részére szervezett, vendéglátásra, szabadidő programra irányuló rendezvény Nem állapítható meg az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelem Lehet munkavállaló, üzleti partner, egyéb magánszemély Pl. jubileumi rendezvény, családi nap – svéd asztal, előadóművészek, játszóház stb. Üzletfeleknek tartott rendezvény, ha az döntően vendéglátásra, szabadidő programra irányul

17 Egyes meghatározott juttatások 70.§
Reklámcélú ajándék Ismérvei: Minimálbér 1 %-át nem haladja meg (780 Ft) A magánszemély adatai nem ismertek Bárkinek adható Minden béren kívüli juttatás fogalmába tartozó, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladó kifizetés után SZJA + EHO Pl. toll, reklám táska, naptár,

18 Egyéb juttatások Főszabály szerint:
Minden nem adómentes és §-ban nem nevesített juttatás az adott jogviszony szerint adózik: Munkaviszony szerinti jövedelem (levonni) Egyéb jövedelem (adóigazolás) Pl.: műv.intézményi szolg., üzleti ajándéknak nem minősülő ajándék stb. Érték x 1,27 x 16 % SZJA + egyéb járulékok Kedvezmények, adóalap csökkentő tételek alkalmazhatóak. Kirándulás??

19 Reprezentáció (3.§ 26., 70.§ (2), 1.sz.m.8.38.)
Juttató tevékenységével összefüggő üzleti, szakmai rendezvény keretében, az állami és egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás, a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidős program stb.) Rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme?! (új) Alkalmazott és vendég egyaránt kaphatja Reprezentáció fogalmába nem tartozó rendezvény: - 70. § szerint adózik ha nem állapítható meg egyedileg - jogviszony szerint adózik, ha megállapítható a juttatás magánszemélyenként igénybe vett összege Tao. alapot növeli (Tao.tv 3.sz.melléklet) – 2010-ben is. Figyelni a szakmai és szabadidő program arányára, juttatásra vonatkozó dokumentumokra! Karácsonyi ünnepség igen – újév, nőnap gyereknap nem, Közgyűlés, Ig-Fb, szakmai értekezletek pl. kir.vezetőknek, szakmai konferenciák. Nyugdíjas találkozó nem repi Alkalmazott szállástkg-e nem repi, az hivatali, üzleti utazás (nem bevétel) Üzleti vendég szállásktg-e repi.

20 Üzleti ajándék (3.§ 27., 70.§ (2), 1.sz.mell. 8.38.)
A juttató tevékenységével összefüggő üzleti, szakmai kapcsolatok keretében adott termék vagy szolgáltatás (utalvány is lehet) Csak üzleti partner kaphatja Mértéke: minimálbér 25 % / egyedi érték ( Ft) Jövedelem keletkezése: a juttatás időpontja Tao. alapot növeli (Tao.tv.3.sz.mell.) – 2010-ben is Nem kötődik alkalomhoz. Utalvány: kizárólag konkrét dologra!. Nem adható értékpapír, drágakő, nemesfém, érme stb. Tagok nem kaphatnak, Ügyfeleknek adható A reklám céllal széles körben nyilvánosan meghirdetett kampány keretében adott áru, szolg., adómentes! (1.sz.m )

21 Adómentes juttatások (1.sz.m.)
Temetési segély: munkáltatótól az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona kaphat (1.3.) Lakáscélú felhasználásra: (2.7. és 9.3.) - munkavállalónak hitelintézet útján - vételár vagy építés költség 30 %-áig - folyósítás évét megelőző 4 év alatt max. 5 M Ft - méltányolható lakásigény (12/2001.Kr.) Kockázati biztosítás: (6.3.) - baleseti, halál, felelősségbiztosítás Akár az elhunyt, akár a hozzátartozó a munkavállaló Adóterhet nem viselő járandóságok közül visszakerült az adómentesek közé. Több munkáltató esetén az 5 M Ft-ot egybe kell számolni. Ez a lakáscélú kölcsön elengedésére is vonatkozik. - jan.31-ig adatszolgáltatás! Kamatmentes lakáscélú hitel – jöv.megállapításnál nem kell figyelembe venni (72.§ 4.f)

22 Adómentes juttatások (1.sz.m.)
Károsultnak segélyként elemi kár, katasztrófa esetén, kárpótlás, kártérítés stb. (6.1.) Számítógép használat: munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes (7.11.) Foglalkozás eü. szolgáltatás (8.6.d,) Szolgálati lakás, munkásszálás (8.6.f,) Csoportos személyszállítás (8.11.) Munkaruházati termék (8.24., 9.2.) Kifizető által biztosított szgk. magáncélú használata és úthasználat (8.37.) Kivéve a jövedelempótló kártérítést Szgépet otthon is használhatja, de nem kerülhet a tulajdonába. A menedzser szűrés nem adómentes, Munkásszállás: saját v. bérelt, lakóhelyiségenként egynél több m.viszonyban lévő személy, nincs lakóhelye ott.

23 Adómentes juttatások (1.sz.m.)
Üzletpolitikai, reklám célú árengedmény, visszatérítés, áru, áruminta (8.14.) Feltétel: magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében Nincs korlát, DE: áruminta korlátozott Sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet (8.28. új aug.) - Kifizető adhatja Ft / fő / év (utalvány is lehet) Nyilvántartás! Reklám célú pl. hímzett póló, sapka stb. Áruminta: a termék megismertetése céljából adott, a képviselt termék jellemző kisebb része, mennyisége, amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél elérésére nem alkalmas.

24 Adómentes juttatások (1.sz.m.)
Elengedett követelés (7.15.) Feltételei: Hitelintézet, pü-i vállalkozás közüzemi szolgáltató által részben elengedett követelésnél is egyenlő elbánás elvének betartásával adós nyilatkozik, hogy ő és családja ellehetetlenül Hitelintézet, pü-i vállalkozás, befektetési szolg. Által Ft-ot meg nem haladó követelés a teljes követelés meg kell, hogy szűnjön Egyenlő elbánás elveinek rögzítése: pl. nem problémamentes….


Letölteni ppt "BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések