Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK Hlogyik Zsuzsa KNOW-HOW Audit Kft adószakértő, könyvvizsgáló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK Hlogyik Zsuzsa KNOW-HOW Audit Kft adószakértő, könyvvizsgáló."— Előadás másolata:

1 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK Hlogyik Zsuzsa KNOW-HOW Audit Kft adószakértő, könyvvizsgáló

2 Béren kívüli juttatások (71.§) juttatás x 1,19 x 16 % SZJA Egyes meghatározott juttatások (70.§) juttatás x 1,19 x 16 % SZJA juttatás x 1,19 x 27 % EHO (EHO tv. 3.§(1)ba)) Egyéb juttatások jogviszony szerint adózik Adómentes juttatások (1. sz. melléklet)

3 CAFETÉRIA szabályzat készítése NEM kötelező DE: - nyilatkozatok! (71.§ (4-5)) - nyilvántartások!

4 Béren kívüli juttatások (71.§) •Üdülési csekk vagy üdülési szolgáltatás Kaphatja: - munkavállaló, nyugdíjas, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§) - elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója - szakképző iskolai tanuló - kötelező szakmai gyakorlat alatt a hallgató Mértéke: Minimálbér összege / év (78.000 Ft) több juttatóval együttvéve! Nyilatkozat! Juttatás időpontjában adóköteles

5 Béren kívüli juttatások (71.§) •Üdülési szolgáltatás Üdülő a nem üzleti célú közösségi és szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. K.r. szerint üdülőként nyilvántartásba vett szálláshely A munkáltató vagy kapcsolt vállalkozása tulajdonában álló üdülő (Tao. szerint kapcsolt) •Széchenyi Pihenő Kártya Csak munkáltató adhatja a munkavállalónak és személyesen közreműködő tagnak (71.§ (1)c, és (6)f,) Több juttatótól együttvéve max. 300 E Ft/év Kormány rendelet lesz részletes szabályairól

6 Béren kívüli juttatások (71.§) •Étkezési hozzájárulás Kaphatja: -munkavállaló és nyugdíjas -személyesen közreműködő tag -szakképző iskolai tanuló és hallgató köt.gyak.alatt Mértéke : 18.000 Ft/hó a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára jár(hat) (utalvány formában utólag is)

7 Béren kívüli juttatás 71.§. •Internet szolgáltatás Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag (új!) Mértéke: 5.000 Ft/hó (nem összevonható) Munkavállaló vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (új!) nevére szóló számla alapján Kizárólag erre szolgáló utalvány (max.3 hónapon belül számlával kell elszámolni)

8 Béren kívüli juttatás 71.§ •Iskolakezdési támogatás Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag Mértéke: Tanulónként minimálbér 30 %-ig (23.400,-) Tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlásra Tanévkezdést megelőző és követő 60 napon belül Munkáltató nevére szóló számla vagy utalvány Jogosult: családi pótlékra jogosult szülő, gyám (új!), vagy ezek közös háztartásban élő házastársa Egy gyermekre tekintettel többen is kaphatnak

9 Béren kívüli juttatás 71.§ •Bérlet juttatása Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag Mértéke: korlát a bérlet értéke – helyi utazásra Munkáltató nevére szóló számla alapján

10 Béren kívüli juttatások 71.§ •Iskolarendszerű képzés Hallgatói vagy tanulói jogviszony Kaphatja: - munkavállaló - személyesen közreműködő tag Mértéke: minimálbér két és félszerese / év (195.000 Ft) Feltétel: - munkáltatói elrendelés alapján - tevékenységgel összefüggő szakmai ismeret

11 Béren kívüli juttatások 71.§ •Közösségi alapból való juttatás NEM pénzben nyújtott (Szöv.tv. 57.(1) szerinti juttatások) Kaphatják: szövetkezet magánszemély tagjai Mértéke: minimálbér 50 %-a / év (39.000 Ft)

12 Béren kívüli juttatások 71.§ •Önkéntes pénztári hozzájárulások Kaphatja:- munkavállaló - személyesen közreműködő tag Mértéke: -Önkéntes nyugdíjpénztárba min.bér 50 %/hó (39 E Ft) -Egészségpénztárba min.bér 30 %/hó (23.400 Ft) Feltétel: magánszemély nyilatkozata Több hónapra előre, vagy utólag max. 3 hónapra adható

13 Egyes meghatározott juttatások 70.§ •Kifizető adhatja •Üzleti utazáshoz kapcsolódó Étkezés és más szolgáltatás után Hivatali üzleti utazás fogalma: 3.§ 10.pont •Cégtelefon magáncélú használata Tételes elkülönítés vagy 20 %

14 Egyes meghatározott juttatások 70.§ •Csoportos biztosítások Több magánszemély javára, nem egyénileg kötött Feltétel: munkakör, beosztás, életkor, munkában töltött idő más közös ismérv alapján meghatározott csoportra DE: a kockázati és felelősség biztosítás továbbra is adómentes (1.sz.mell.6.3.)

15 Egyes meghatározott juttatások 70.§ •Csekély értékű ajándék Kaphatja: - munkavállaló és közeli hozzátartozó - elhunyt dolgozó közeli hozzátartozója - nyugdíjas és közeli hozzátartozója - szakképző isk. tanuló és hallgató - olyan magánszemély, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme Mértéke: minimálbér 10 % (7.800 Ft) / ajándék Évente három alkalommal – nyilvántartás!

16 Egyes meghatározott juttatások 70.§ •Egyidejűleg több magánszemély részére szervezett, vendéglátásra, szabadidő programra irányuló rendezvény -Nem állapítható meg az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelem -Lehet munkavállaló, üzleti partner, egyéb magánszemély

17 Egyes meghatározott juttatások 70.§ •Reklámcélú ajándék Ismérvei: -Minimálbér 1 %-át nem haladja meg (780 Ft) -A magánszemély adatai nem ismertek -Bárkinek adható •Minden béren kívüli juttatás fogalmába tartozó, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladó kifizetés után SZJA + EHO

18 Egyéb juttatások •Főszabály szerint: Minden nem adómentes és 70-71. §-ban nem nevesített juttatás az adott jogviszony szerint adózik: -Munkaviszony szerinti jövedelem (levonni) -Egyéb jövedelem (adóigazolás) Pl.: műv.intézményi szolg., üzleti ajándéknak nem minősülő ajándék stb. Érték x 1,27 x 16 % SZJA + egyéb járulékok

19 Reprezentáció (3.§ 26., 70.§ (2), 1.sz.m.8.38.) •Juttató tevékenységével összefüggő üzleti, szakmai rendezvény keretében, az állami és egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás, a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidős program stb.) •Rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme?! (új) •Alkalmazott és vendég egyaránt kaphatja •Reprezentáció fogalmába nem tartozó rendezvény: - 70. § szerint adózik ha nem állapítható meg egyedileg - jogviszony szerint adózik, ha megállapítható a juttatás magánszemélyenként igénybe vett összege •Tao. alapot növeli (Tao.tv 3.sz.melléklet) – 2010-ben is.

20 Üzleti ajándék (3.§ 27., 70.§ (2), 1.sz.mell. 8.38.) •A juttató tevékenységével összefüggő üzleti, szakmai kapcsolatok keretében adott termék vagy szolgáltatás (utalvány is lehet) •Csak üzleti partner kaphatja •Mértéke: minimálbér 25 % / egyedi érték (19.500 Ft) •Jövedelem keletkezése: a juttatás időpontja •Tao. alapot növeli (Tao.tv.3.sz.mell.) – 2010-ben is

21 Adómentes juttatások (1.sz.m.) •Temetési segély: munkáltatótól az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona kaphat (1.3.) •Lakáscélú felhasználásra : (2.7. és 9.3.) - munkavállalónak hitelintézet útján - vételár vagy építés költség 30 %-áig - folyósítás évét megelőző 4 év alatt max. 5 M Ft - méltányolható lakásigény (12/2001.Kr.) •Kockázati biztosítás: (6.3.) - baleseti, halál, felelősségbiztosítás

22 Adómentes juttatások (1.sz.m.) •Károsultnak segélyként elemi kár, katasztrófa esetén, kárpótlás, kártérítés stb. (6.1.) •Számítógép használat: munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes (7.11.) •Foglalkozás eü. szolgáltatás (8.6.d,) •Szolgálati lakás, munkásszálás (8.6.f,) •Csoportos személyszállítás (8.11.) •Munkaruházati termék (8.24., 9.2.) •Kifizető által biztosított szgk. magáncélú használata és úthasználat (8.37.)

23 Adómentes juttatások (1.sz.m.) •Üzletpolitikai, reklám célú árengedmény, visszatérítés, áru, áruminta (8.14.) Feltétel: magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében Nincs korlát, DE: áruminta korlátozott •Sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet (8.28. új 2010. aug.) - Kifizető adhatja -50.000 Ft / fő / év (utalvány is lehet) -Nyilvántartás!

24 Adómentes juttatások (1.sz.m.) •Elengedett követelés (7.15.) Feltételei: -Hitelintézet, pü-i vállalkozás közüzemi szolgáltató által részben elengedett követelésnél is -egyenlő elbánás elvének betartásával -adós nyilatkozik, hogy ő és családja ellehetetlenül -Hitelintézet, pü-i vállalkozás, befektetési szolg. Által -10.000 Ft-ot meg nem haladó követelés -a teljes követelés meg kell, hogy szűnjön


Letölteni ppt "BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK Hlogyik Zsuzsa KNOW-HOW Audit Kft adószakértő, könyvvizsgáló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések