Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek."— Előadás másolata:

1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek bevételei B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XI. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY 23. Jóváhagyott osztalék G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Váll. ir. ktg-e: 27.000 27.000 Ért.tt vagyoni é. jog k. sz. értéke: 3.900 3.900 Kapott kamat kam.ó ép. után: 1.700 1.700 Térítés nélkül át- adott eszköz: 600 600 Szolg. ért-nek nettó ellenért-e: 60.000 60.000 Kapott osztalék: 100 1.800 Ért.tt vagyoni é. jog nettó el. ára: 3600 3.600 Forgalm-i ktg-k: 8.000 35.000 Érték.tt szolg. előállítási ktg-e: 29.000 29.000 Ép. árfolyam- vesztesége:2.000 2.000 31.000 -4.300 -200 -4.500 -600 -5.100 0 -5.100 0 -5.100

2 Határozza meg a vállalkozás adózás utáni, szokásos és rendkívüli eredményét (TA: 18%, adóalap korrekció: 0 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY 23. Jóváhagyott osztalék G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1.800 100 1.900 3.000 540 600 3.060 0 MSZE: 0 Jóváhagyott osztalék: 3.060 22. ET igénybevétele osztalékra, részesedésre 2.460 Eredménytartalék igénybevétel: 600 Üzemi (üzleti) eredmény: 1.800 Pénzügyi eredmény: 100 1.100

3 Állítsuk össze a vállalkozás összköltség és forgalmi típusú eredménykimutatását az üzemi, ületi eredmény szintjéig! I.ÉNÁ II.AST III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráford. V. Személyi jellegű ráford. VII. Egyéb ráfordítások A ÜZEMI (ÜZLETI) ER. 11.000 5.000 65.000 20.000 12.000 9.000 40.000 FORGALMI I.ÉNÁ II. Értékesítés ktlen. ktg-i III. Értékesítés bruttó er. IV. Értékesítés ktett. ktg-i V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A ÜZEMI (ÜZLETI) ER. 14.000 5.000 65.000 9.000 15.000 50.000 40.000 ÖSSZKÖLTSÉG Anyagjellegű ráfordítások 11.000 Személyi jellegű ráfordítások Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költségei 65.000 Értékesítés közvetett költségei Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke 15.000 14.000 10.000 5.000 9.000 20.000 VI. Értékcsökkenési leírás 10.000 AST = 11.000 + 20.000 + + 10.000 - 15.000 - - 14.000 = 12.000 12.000 AST = Összes költség – Értékesítés közvetlen és közvetett költségei

4 Felhasznált anyagok értéke Saját előállítású tárgyi eszköz utókalkulált közvetlen önktg-e 6.500.000 Értékesítési, forg-i ktg. ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS 9.000.000 23.000.000 100.000 45.000.000 12.000.000 8.000.000 Kiszámlázott szolgált. előállítási ktg-e Árukészlet értékesítésé- nek bruttó ellenértéke Eladott áruk könyv szerinti értéke Kapott skontó Ért. kvtett ktg-ei - Pénz. műv. bev. - - SEEAÉ Ért. kvtlen ktg-ei Anyagjell. ráf. Ért. kvtlen ktg-ei Pénz. műv. bev. - Ért. nettó. árbev. Anyagjell. ráf.

5 Munkavállalóktörzsbére Késztermék értékesítés nettó árbevétele 6.300.000 Késztermék értékesíté- séhez kapcsolódó árkiegészítés ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS 65.000.000 500.000 500.000 2.000.000 28.000.000 4.000.000 Könyvvizsgálói díj, nettó Elvégzett karbantartási munkákért benyújtott számla végösszege Bankköltség Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS Ért. nettó árbev. Egyéb ráfordítás Anyagjell. ráf. Ért. nettó árbev. - Személyi jell. ráf. - Egyéb ráfordítás - - Anyagjell. ráf.

6 Gazdasági társaságba bevitt szoftver társ-i szerződés sz. értéke Értékesített késztermék Utókalkulált közvetlen költsége 12.400.000 Kiszámlázott szolgálta- tás, a számla végösszege ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS 46.500.000 9.000.000 600.000 5.800.000 15.000.000 12.500.000 Iroda bérleti díja Elbocsátott vezetőknek fizetett végkielégítés Bérjárulékok Bankszámla jóváírt kamata Ért. nettó árbev. Pénz. műv. bev. Anyagjell. ráf. Ért. kvtlen ktg-ei - - Rendkívüli bevétel - Pénz. műv. bev. Rendkívüli bevétel - Személyi jell. ráf.

7 Apportként bevitt szoftver nyilvántartás szerinti értéke Felvett hitel után fizetett kamat 3.000.000 Immateriális javak terv szerinti ÉCSL ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS 2.800.000 2.400.000 15.000.000 2.300.000 17.600.000 800.000 Késztermék ért-re min. kif. miatt, utólag adott Engedmény (nettó) Vevői visszáru: 10% Tárgyi eszközök után a tárgyidőszakban elszá- molt ÉCS Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke - ÉCSL Egyéb bevétel Ért. nettó árbev. Pénz. műv. ráf. Ért. nettó árbev. Rendkívüli ráf. - Egyéb bevétel Rendkívüli ráf. Ért. nettó árbev. ÉCSL 3.600.000 Anyagjell. ráf. Ért. kvtlen ktg-ei

8 Társasági adó 18% 12.000.000 Igazgatási költségek ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS …………….. 40.000 …………….. 22.000.000 Értékesített tárgyi eszk. könyv sz. értéke Osztalékfizetésre Igénybevett szabad eredménytartalék Jóváhagyott osztalék Ért. kvtett ktg-ei - Jóváhagyott oszt. Egyéb ráfordítás Adófizetési köt. Egyéb ráfordítás ET igénybevét… Jóváhagyott oszt. ET igénybevét… +500.000 Adóalap korrekció:

9 …………….. Késztermékek záró értéke ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS 1.400.000 2.300.000 53.450.000 Késztermékek nyitó értéke Befejezetlen termelés nyitó értéke Befejezetlen termelés záró értéke - STKÁV - - - STKÁV STKÁV STKÁV STKÁV = - 13.200 = STK záró – STK nyitó -13.200 = (53.450 + 2.300) – (Késztermék nyitó + 1.400) Késztermék nyitó = 55.750 – 1.400 + 13.200 = 67.550

10 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 45.000.000 Árukészlet értékesítésé- nek bruttó ellenértéke Késztermék értékesíté- séhez kapcsolódó árkiegészítés 4.000.000 Késztermék értékesítés nettó árbevétele 65.000.000 Kiszámlázott szolgálta- tás, a számla végösszege 12.500.000 3.000.000 Késztermék ért-re min. kif. miatt, utólag adott Engedmény (nettó) Vevői visszáru: 10% 3.600.000 I. Értékesítés nettó árbevétele: 45.000 / 1,25 + 4.000 + 65.000 + 12.500 / 1.25 - 3.000 - 3.600 108.400

11 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei (03. + 04. + 05.) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 6.500.000 Kiszámlázott szolgált. előállítási ktg-e 23.000.000 Eladott áruk könyv szerinti értéke Értékesített késztermék utókalkulált közvetlen költsége 46.500.000 2.300.000 Vevői visszáru: 10% ELÁBÉ: 20.700 53.000 53.000 20.700 - 73.700

12 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele: 34.700 III. Értékesítés bruttó eredménye (I. – II.) 108.400 II. Értékesítés közvetlen költségei 73.700

13 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei (06 + 07 + 08) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek Értékesítési, forg-i ktg. 8.000.000 Igazgatási költségek 22.000.000 8.000 22.000 - 30.000

14 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS VI. Egyéb ráfordítások V. Egyéb bevételek 500.000 Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS 15.000.000 Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke 12.000.000 Értékesített tárgyi eszk. könyv sz. értéke 15.000 12.500 12.500

15 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele 108.400 II. Értékesítés közvetlen költségei 73.700 III. Értékesítés bruttó eredménye (I. – II.) IV. Értékesítés közvetlen költségei (06 + 07 + 08) 30.000 A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III. – IV. + V. – VI.) V. Egyéb bevételek 15.000 7.200 34.700 VI. Egyéb ráfordítások 12.500

16 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 03. STKÁV 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek I. Értékesítés nettó árbevétele 108.400.……… 9.000 ………. Saját előállítású tárgyi eszköz utókalkulált közvetlen önktg-e: 9.000.000 II. AST 15.000 15.000.000 Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke:

17 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások 05. Anyagköltség 12.000 20.300 500 20.700 08. Eladott áruk beszerzési értéke - 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 23.000.000 Eladott áruk könyv szerinti értéke: Felhasznált anyagok értéke: 12.000.000 6.300.000 Könyvvizsgálói díj, nettó: 500.000 Bankköltség: 2.000.000 Elvégzett karbantartási munkákért benyújtott számla végösszege: 12.400.000 Iroda bérleti díja: 2.300.000 Vevői visszáru 10%: Anyagktg Igénybevett sz.: 6.300 + +2000 / 1,25 + + 12.400 = 20.300 Egyéb szolg. ELÁBÉ: 20.700 53.500

18 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok 10. Bérköltség 28.000 5.800 3.200 12.500 VI. ÉCSL ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS Munkavállalók törzsbére 28.000.000 9.000.000 Bérjárulékok 5.800.000 Elbocsátott vezetőknek fizetett végkielégítés VII. Egyéb ráfordítás V. Személyi jellegű ráfordítások 9.000 42.800 Immateriális javak terv szerinti ÉCSL 800.000 2.400.000 Tárgyi eszközök után a tárgyidőszakban elszámolt ÉCS 12.000.000 Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke 500.000 Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS

19 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele 108.400 03. STKÁV 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek -13.200 9.000 - 4.200 II. AST 15.000 IV. Anyagjellegű ráfordítások 53.500 3.200 12.500 VI. ÉCSL VII. Egyéb ráfordítás V. Személyi jellegű ráfordítások 42.800 A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I. + II. + III. – IV. - V. – VI. – VII.) 7.200 AST = 7.200 – (108.400 + 15.000) + (53.500 + 42.800 + 3.200 + 12.500) Bevételek + AST – Összes költség – Egyéb ráfordítás = 7.200 -4.200 – 9.000

20 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek bevételei B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D) XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY (E – XII.) 23. Jóváhagyott osztalék G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. – 23.) 700 17.600 15.000 7.200 -2.100 5.100 -2.600 2.500 540 1.960 2.000 0 22. ET igénybevétele osztalékra, részesedésre 40 2.800 (1.960 + 40) ((2.500 + 500) * 0,18) 100.000 Kapott skontó 600.000 Bankszámla jóváírt kamata Felvett hitel után fizetett kamat 2.800.000 Gazdasági társaságba bevitt szoftver társ-i szerződés sz. értéke 15.000.000 Apportként bevitt szoftver nyilvántartás szerinti értéke 17.600.000 (100 + 600)


Letölteni ppt "I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések