Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek."— Előadás másolata:

1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek bevételei B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XI. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY 23. Jóváhagyott osztalék G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Váll. ir. ktg-e: Ért.tt vagyoni é. jog k. sz. értéke: Kapott kamat kam.ó ép. után: Térítés nélkül át- adott eszköz: Szolg. ért-nek nettó ellenért-e: Kapott osztalék: Ért.tt vagyoni é. jog nettó el. ára: Forgalm-i ktg-k: Érték.tt szolg. előállítási ktg-e: Ép. árfolyam- vesztesége:

2 Határozza meg a vállalkozás adózás utáni, szokásos és rendkívüli eredményét (TA: 18%, adóalap korrekció: 0 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY 23. Jóváhagyott osztalék G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY MSZE: 0 Jóváhagyott osztalék: ET igénybevétele osztalékra, részesedésre Eredménytartalék igénybevétel: 600 Üzemi (üzleti) eredmény: Pénzügyi eredmény:

3 Állítsuk össze a vállalkozás összköltség és forgalmi típusú eredménykimutatását az üzemi, ületi eredmény szintjéig! I.ÉNÁ II.AST III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráford. V. Személyi jellegű ráford. VII. Egyéb ráfordítások A ÜZEMI (ÜZLETI) ER FORGALMI I.ÉNÁ II. Értékesítés ktlen. ktg-i III. Értékesítés bruttó er. IV. Értékesítés ktett. ktg-i V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A ÜZEMI (ÜZLETI) ER ÖSSZKÖLTSÉG Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés közvetett költségei Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke VI. Értékcsökkenési leírás AST = = AST = Összes költség – Értékesítés közvetlen és közvetett költségei

4 Felhasznált anyagok értéke Saját előállítású tárgyi eszköz utókalkulált közvetlen önktg-e Értékesítési, forg-i ktg. ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS Kiszámlázott szolgált. előállítási ktg-e Árukészlet értékesítésé- nek bruttó ellenértéke Eladott áruk könyv szerinti értéke Kapott skontó Ért. kvtett ktg-ei - Pénz. műv. bev. - - SEEAÉ Ért. kvtlen ktg-ei Anyagjell. ráf. Ért. kvtlen ktg-ei Pénz. műv. bev. - Ért. nettó. árbev. Anyagjell. ráf.

5 Munkavállalóktörzsbére Késztermék értékesítés nettó árbevétele Késztermék értékesíté- séhez kapcsolódó árkiegészítés ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS Könyvvizsgálói díj, nettó Elvégzett karbantartási munkákért benyújtott számla végösszege Bankköltség Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS Ért. nettó árbev. Egyéb ráfordítás Anyagjell. ráf. Ért. nettó árbev. - Személyi jell. ráf. - Egyéb ráfordítás - - Anyagjell. ráf.

6 Gazdasági társaságba bevitt szoftver társ-i szerződés sz. értéke Értékesített késztermék Utókalkulált közvetlen költsége Kiszámlázott szolgálta- tás, a számla végösszege ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS Iroda bérleti díja Elbocsátott vezetőknek fizetett végkielégítés Bérjárulékok Bankszámla jóváírt kamata Ért. nettó árbev. Pénz. műv. bev. Anyagjell. ráf. Ért. kvtlen ktg-ei - - Rendkívüli bevétel - Pénz. műv. bev. Rendkívüli bevétel - Személyi jell. ráf.

7 Apportként bevitt szoftver nyilvántartás szerinti értéke Felvett hitel után fizetett kamat Immateriális javak terv szerinti ÉCSL ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS Késztermék ért-re min. kif. miatt, utólag adott Engedmény (nettó) Vevői visszáru: 10% Tárgyi eszközök után a tárgyidőszakban elszá- molt ÉCS Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke - ÉCSL Egyéb bevétel Ért. nettó árbev. Pénz. műv. ráf. Ért. nettó árbev. Rendkívüli ráf. - Egyéb bevétel Rendkívüli ráf. Ért. nettó árbev. ÉCSL Anyagjell. ráf. Ért. kvtlen ktg-ei

8 Társasági adó 18% Igazgatási költségek ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS …………… …………… Értékesített tárgyi eszk. könyv sz. értéke Osztalékfizetésre Igénybevett szabad eredménytartalék Jóváhagyott osztalék Ért. kvtett ktg-ei - Jóváhagyott oszt. Egyéb ráfordítás Adófizetési köt. Egyéb ráfordítás ET igénybevét… Jóváhagyott oszt. ET igénybevét… Adóalap korrekció:

9 …………….. Késztermékek záró értéke ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG MEGNEVEZÉS Késztermékek nyitó értéke Befejezetlen termelés nyitó értéke Befejezetlen termelés záró értéke - STKÁV STKÁV STKÁV STKÁV STKÁV = = STK záró – STK nyitó = ( ) – (Késztermék nyitó ) Késztermék nyitó = – =

10 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS Árukészlet értékesítésé- nek bruttó ellenértéke Késztermék értékesíté- séhez kapcsolódó árkiegészítés Késztermék értékesítés nettó árbevétele Kiszámlázott szolgálta- tás, a számla végösszege Késztermék ért-re min. kif. miatt, utólag adott Engedmény (nettó) Vevői visszáru: 10% I. Értékesítés nettó árbevétele: / 1, /

11 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Kiszámlázott szolgált. előállítási ktg-e Eladott áruk könyv szerinti értéke Értékesített késztermék utókalkulált közvetlen költsége Vevői visszáru: 10% ELÁBÉ:

12 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele: III. Értékesítés bruttó eredménye (I. – II.) II. Értékesítés közvetlen költségei

13 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek Értékesítési, forg-i ktg Igazgatási költségek

14 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS VI. Egyéb ráfordítások V. Egyéb bevételek Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke Értékesített tárgyi eszk. könyv sz. értéke

15 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye (I. – II.) IV. Értékesítés közvetlen költségei ( ) A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III. – IV. + V. – VI.) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások

16 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 03. STKÁV 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek I. Értékesítés nettó árbevétele ……… ………. Saját előállítású tárgyi eszköz utókalkulált közvetlen önktg-e: II. AST Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke:

17 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások 05. Anyagköltség Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Eladott áruk könyv szerinti értéke: Felhasznált anyagok értéke: Könyvvizsgálói díj, nettó: Bankköltség: Elvégzett karbantartási munkákért benyújtott számla végösszege: Iroda bérleti díja: Vevői visszáru 10%: Anyagktg Igénybevett sz.: / 1, = Egyéb szolg. ELÁBÉ:

18 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok 10. Bérköltség VI. ÉCSL ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS Munkavállalók törzsbére Bérjárulékok Elbocsátott vezetőknek fizetett végkielégítés VII. Egyéb ráfordítás V. Személyi jellegű ráfordítások Immateriális javak terv szerinti ÉCSL Tárgyi eszközök után a tárgyidőszakban elszámolt ÉCS Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS

19 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele STKÁV 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek II. AST IV. Anyagjellegű ráfordítások VI. ÉCSL VII. Egyéb ráfordítás V. Személyi jellegű ráfordítások A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I. + II. + III. – IV. - V. – VI. – VII.) AST = – ( ) + ( ) Bevételek + AST – Összes költség – Egyéb ráfordítás = – 9.000

20 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek bevételei B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D) XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY (E – XII.) 23. Jóváhagyott osztalék G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F – 23.) ET igénybevétele osztalékra, részesedésre ( ) (( ) * 0,18) Kapott skontó Bankszámla jóváírt kamata Felvett hitel után fizetett kamat Gazdasági társaságba bevitt szoftver társ-i szerződés sz. értéke Apportként bevitt szoftver nyilvántartás szerinti értéke ( )


Letölteni ppt "I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések