Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzintézeti cash-flowk. Cash-flowról általában •Célja: - bemutatni, hogy a tárgyév január 1. és december 31. közötti pénzállomány változás milyen tevékenységekre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzintézeti cash-flowk. Cash-flowról általában •Célja: - bemutatni, hogy a tárgyév január 1. és december 31. közötti pénzállomány változás milyen tevékenységekre."— Előadás másolata:

1 Pénzintézeti cash-flowk

2 Cash-flowról általában •Célja: - bemutatni, hogy a tárgyév január 1. és december 31. közötti pénzállomány változás milyen tevékenységekre vezethető vissza - segíti a pénzügyi döntést a forgóeszköz és a beruházás finanszírozásban •Angolszász eredetű •A beszámoló kiegészítő mellékletének része •Kiszűri: - a pénzmozgással nem járó bevételt, ráfordítást, ktg-t, - a mérlegfordulónapig nem rendezett tételt, •Figyelembe veszi a bevételként, illetve ráfordításként nem megjelenő, pénzmozgással járó tételeket is!

3 „ A” típusú pénzintézeti cash-flow (1) •Kamatbevételek •Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) •Egyéb bevételek (CT-felhasználás, CT-többlet visszavezetése, követelések ÉV- ének visszaírása, készletek ÉV-ének visszaírása, terven felüli leírás visszaírása kivételével) •Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír-ÉV visszaírása kivételével) •Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei •Osztalék bevétel •Rendkívüli bevétel •Kamatráfordítások •Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztés kivételével) •Egyéb ráfordítások (CT-képzés, követelések-ÉV, készletek-ÉV, terven felüli leírás kivételével) •Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapírok értékvesztése kivételével) •Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai •Általános igazgatási költségek •Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi TAO kötelezettséget) •Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség •Kifizetett osztalék •Működési pénzáramlás

4 „A” típusú pénzintézeti cash-flow (2) •  Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés –) •  Követelés állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) •  Készlet állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) •  Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) •  Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) •  Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés –, ha csökkenés +) •  Immateriális javak állományának változása (ha növekedés –, ha csökkenés +) •  Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) bruttó értékében bekövetkezett •állományváltozás (ha növekedés –, ha csökkenés +) •  Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) •  Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés –) •  Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon •  Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök •  Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök •  Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke • Nettó pénzáramlás • ebből: készpénz állományváltozása • számlapénz állományváltozása

5 „B” típusú pénzintézeti cash-flow FORRÁSOK 1.Bevételek 2.CT-képzés, ÉV 3.Amortizáció 4.Eszközök csökkenése 5.Források növekedése 6.Saját tőkét közvetlenül növelő tételek 7.Készpénzállományvál- tozás (csökkenés) FELHASZNÁLÁSOK 1.Ráfordítások, költségek 2.CT-felhasználás, ÉV-visszaírás 3.Adófizetés 4.Osztalékfizetés 5.Eszközök növekedése 6.Források csökkenése 7.Saját tőkét közvetlenül csökkentő tétel 8.Készpénzállományvál- tozás (növekedés)

6 „C” típusú pénzintézeti cash-flow FORRÁSOK 1.Adózott eredmény 2.CT-képzés, ÉV 3.Amortizáció 4.Eszközök csökkenése 5.Források növekedése 6.Saját tőkét közvetlenül növelő tételek 7.Készpénzállományvál- tozás (csökkenés) FELHASZNÁLÁSOK 1.CT-felhasználás, ÉV-visszaírás 2.Adófizetés 3.Osztalékfizetés 4.Eszközök növekedése 5.Források csökkenése 6.Saját tőkét közvetlenül csökkentő tétel 7.Készpénzállományvál-tozás (növekedés)

7 „D” típusú pénzintézeti cash-flow (1) Működési tevékenység nettó pénzáramlása +Kapott kamatok +Jutalék és díjbevételek - Fizetett kamatok - Fizetett jutalékok, díjak +Kereskedési célú értékpapír eladás - Kereskedési célú értékpapír vétel - Szállítók, munkavállalók kifizetése - Fizetett adók, hatósági díjak, illetékek - Központi alapokhoz hozzájárulás +Kapott támogatások,adó-visszaigénylés +Befolyt egyéb követelések - Fizetett egyéb kötelezettségek

8 „D” típusú pénzintézeti cash-flow (2) Pénzügyi szolgáltatás nettó pénzáramlása - Hitel és betét követelés növekménye +Hitel és betét tartozás nettó növekménye - Váltóleszámítolás +Követelés eladás +Értékpapír kibocsátás - Értékpapír beváltás - Értékpapír után fizetett kamat +Részvénykibocsátás - Osztalék fizetés +Végleges pénzátvétel - Végleges pénzátadás - Részvény visszavásárlás

9 „D” típusú pénzintézeti cash-flow (3) Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása - Befektetési célú értékpapír vétel +Befektetési célú értékpapír eladás +Befektetési célú értékpapír után kapott kamat, osztalék, részesedés - Beruházás - Immateriális javak beszerzése +Tárgyi eszközök eladása +Immateriális javak eladása +Kapott lízingdíjak


Letölteni ppt "Pénzintézeti cash-flowk. Cash-flowról általában •Célja: - bemutatni, hogy a tárgyév január 1. és december 31. közötti pénzállomány változás milyen tevékenységekre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések