Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A JELENLEGI BESZÁMOLÓ TARTALMA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A JELENLEGI BESZÁMOLÓ TARTALMA"— Előadás másolata:

1 A JELENLEGI BESZÁMOLÓ TARTALMA
MÉRLEG (számszaki) a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyonunk nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. EREDMÉNYKIMUTATÁS (számszaki) megmutatja a működésünk eredményességére ható tranzakciók (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. CASH FLOW KIMUTATÁS (számszaki) megmutatja a pénzkészletünkre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek, pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. (Üzleti jelentés) Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatás Mérleg 2

2 MÉRLEG D) SAJÁT TŐKE A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 BEFEKTETETT vagy FORGÓESZKÖZ???
Üzemépületek Tartósan hasznosítani kívánt vásárolt szabadalom Befejezetlen termelés Ingatlan bérleti joga Alapanyagok Készpénz 12 hónap futamidejű diszkont kincstárjegyek 18 hónap futamidejű kötvények (beszerzés tárgyév március 1.) Munkavállalónak nyújtott 3 éves futamidejű lakásépítési kölcsön 36 hónap futamidejű, lejáratig megőrizni kívánt államkötvények Befolyásolási szándékkal vásárolt leányvállalati részvények Termelési céllal beszerzett számítógépek 3 évre lekötött bankbetét Forgalmazási céllal beszerzett számítógépek Árubeszerzésre fizetett előleg BEFEKTETETT ESZKÖZ FORGÓESZKÖZ

4 SAJÁT vagy IDEGEN TŐKE??? S I S I I S I S I S I I
Lekötött bankbetét után kapott kamat S Árubeszerzésből származó tartozás I A vállalat törzstőkéje S A vállalat által kibocsátott kötvények I Vevőktől kapott előlegek I Korábbi évek kummulált eredménye S Felvett beruházási hitel I Értékesített eszköz nyeresége S I Rövid lejáratra kapott kölcsönök Jegyzett, de még be nem fizetett tőke S I Munkavállalók ki nem fizetett bére Társadalombiztosítással szembeni tartozások I

5 MÉRLEG D) SAJÁT TŐKE A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 PIE: Céltartalékok várható kötelezettségekre: Üzem bérleti joga: 2 évre adott kölcsön: Elszámolási betét: Munkavállalókkal szembeni kötelezettség: Törzstőke: 3 évre kapott kölcsön: Szoftver: Anyagbeszerzés ki nem egyenlített számlája: Értékesített késztermék ki nem egyenlített számlája: Korábbi évek halmozott vesztesége: Termelő berendezés: Késztermékek: ESZKÖZÖK FORRÁSOK A Befektetett eszközök D Saját tőke I Immateriális javak Jegyzett tőke II Tárgyi eszközök Jegyzett, de be nem fizetett tőke III Befektetett pénzügyi eszközök IV Eredménytartalék B Forgóeszközök VII MSZE Készletek E Céltartalékok Követelések F Kötelezettségek Értékpapírok Hosszú lej. köt. Pénzeszközök Rövid lej. köt. C AIE G PIE ESZKÖZÖK FORRÁSOK 2.800 2.600 Tárgyi eszk: 500 3.000 500 + 1.000 1.500 -600 800 RLK: 400 2.400 200 + 800 600 100 1.200 300 2.400 1.200 1.500 100 5.200 5.200 1. Példatár: 5. gyak. feladat

7 MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK ESZKÖZÖK X0.01.01 X0.01.31 FORRÁSOK X0.01.01
A Befektetett eszközök D Saját tőke I Immateriális javak Jegyzett tőke II Tárgyi eszközök Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III Befektetett pénzügyi eszközök IV Eredménytartalék B Forgóeszközök VII MSZE Készletek E Céltartalékok Követelések F Kötelezettségek Értékpapírok Hosszú lej. köt. Pénzeszközök Rövid lej. köt. C AIE G PIE ESZKÖZÖK FORRÁSOK 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1. Példatár: Bemutató példa

8 VÁLTOZÁSMÉRLEG Nyitó 1. 2. 3. 4. 5. 6. Záró Eszközök Műszaki ber.
Egyéb ber. Anyagok Áruk Bankbetét Pénztár Források Jegyzett tőke Eredmény Kötelezettségek 10.000 1.200 700 -1.735 10.165 600 600 400 400 2.000 2.000 1.600 -800 800 1.200 -600 5.000 -1.035 4.565 5.000 -400 -3.600 1.500 -700 1.800 1.200 10.000 700 -1.735 10.165 10.000 10.000 700 -1.735 -1.035 1.200 1.200 1. Példatár: Bemutató példa

9 VAGYONVÁLTOZÁSOK ESZKÖZÖK FORRÁSOK Pénz-eszköz Egyéb eszköz
Idegen forrás ER ∆ MF 1. Készpénzes beruh. 2. Hitelfelvétel 3. Beruházás bankbetétről 4. Készpénzes anyag- és árubeszerzés 5. Készpénzes áruértékesítés 6. Bér- és járulékfizetés Összes változás -400 400 1.200 1.200 1.200 -600 600 -3.600 3.600 1.500 -800 700 700 -1.735 -1.735 -1.735 -3.635 3.800 1.200 -1.035 165 1. Példatár: Bemutató példa

10 VÁLTOZÁSMÉRLEG Nyitó 1. 2. 3. 4. 5. 6. Záró Eszközök Műszaki ber.
Egyéb ber. Anyagok Áruk Bankbetét Pénztár Források Jegyzett tőke Eredmény Kötelezettségek 10.000 1.200 700 -1.735 10.165 600 600 400 400 2.000 2.000 1.600 -800 800 1.200 -600 5.000 -1.035 4.565 5.000 -400 -3.600 1.500 -700 1.800 1.200 10.000 700 -1.735 10.165 10.000 10.000 700 -1.735 -1.035 1.200 1.200 1. Példatár: Bemutató példa

11 = MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK ESZKÖZÖK X0.01.01 X0.01.31 FORRÁSOK
A Befektetett eszközök D Saját tőke I Immateriális javak Jegyzett tőke II Tárgyi eszközök Jegyzett, de be nem fizetett tőke III Befektetett pénzügyi eszközök IV Eredménytartalék B Forgóeszközök VII MSZE Készletek E Céltartalékok Követelések F Kötelezettségek Értékpapírok Hosszú lej. köt. Pénzeszközök Rövid lej. köt. C AIE G PIE ESZKÖZÖK FORRÁSOK 10.000 8.965 1.000 10.000 10.000 1.000 -1.035 10.000 9.165 2.800 1.200 10.000 6.365 1.200 = 10.000 10.165 10.000 10.165 1. Példatár: Bemutató példa


Letölteni ppt "A JELENLEGI BESZÁMOLÓ TARTALMA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések