Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedelmi gazdálkodás elemzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedelmi gazdálkodás elemzése"— Előadás másolata:

1 Kereskedelmi gazdálkodás elemzése
Számviteli alapok /1 4. óra

2 A számviteli beszámoló részei II. téma

3 Vállalkozás vagyonát mutatja
A mérleg Mit tudunk róla? Vállalkozás vagyonát mutatja Eszközök = Források

4 A vagyon A vagyon azon tartós javak (vagy rájuk szóló követelések) értékben kifejezett összessége, melyek eladhatók, és/vagy jövedelemtermelő képességgel rendelkeznek. Magyarán, használati és forgalmi értékkel rendelkezik

5 A mérleg a vállalkozás vagyonát összetétel és eredet szerint mutatja

6 Eszközök - Források Eszközök, avagy aktívák: Erőforrások
A vállalkozás rendelkezésére bocsátott, a vállalkozás működését szolgáló javak Az aktíva szó arra utal, hogy az eszközök termelik ki a vállalkozás működéséhez elengedhetetlen pénzügyi, jövedelmi forrásokat(értéket teremt!)

7 Források avagy passzívák:
Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolás Feladatuk a vállalkozás működéséhez szükséges eszközök biztosítása A passzíva szó arra utal, hogy a forrás oldalon elviekben nem történik értékteremtés

8 Kérdés Vállalkozásunk a számlát vezető bankon keresztül megvásárolta egy másik társaság által kibocsátott 3 éves futamidejű 10% névleges kamatot fizető kötvényt. eszköz vagy forrás?

9 A mérlegegyensúly elve
A vállalkozás eszközeinek és forrásainak összesített értékeinek meg kell egyezniük

10 Mérleg fogalma Állapotszerű cégdokumentum, ami egy adott időpontra vetítve tükrözi a cég vagyoni, pénzügyi állapotát összetétel és eredet szerint.

11 F O R R Á S O K E S Z K Ö Z Ö K Befektetett eszközök
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszk. Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelez. Hosszú lejáratú kötelez. Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék Tőketartalék Jegyzett tőke Forgóeszközök Kötelezettségek Céltartalékok Saját tőke E S Z K Ö Z Ö K F O R R Á S O K

12 Ami kimaradt az előző ábrából...
Aktívák, passzívák Időbeli elhatárolás elve és az összemérés elve hívja életre Kettő, vagy több időszakot érintő gazdasági események esetén alkalmazandó, olyan esetben ha a pénzügyi realizálás elszakad a teljesítményáramlástól

13 Aktív időbeli elhatárolás(AIE):
Eredmény pontosítását (növelését) végzik Részei a tárgyévi eredmény költségeit(ráfordításait) csökkentő, valamint bevételeit növelő tételek Passzív időbeli elhatárolás(PIE): Eredmény pontosítása Időszak költségeit(ráfordításait) növelő, valamint bevételeit csökkentő tételek

14 Eszközök, források könyvelése
Hol nő, hol csökken az akasztófa? Eszköz számláknál növekedés tartozik oldalon, csökkenés követel oldalon Forrás számláknál növekedés követel oldalon, csökkenés tartozik oldalon

15 Kérdés Melyik oldalon nőnek a költség számlák, és melyiken a bevételek? Hol nő a pénzeszköz számla és hol csökken?

16 Feladat Könyvelő Károlyt egy újonnan alakult cég azzal keresi meg, hogy állítsa össze a vállalkozás nyitómérlegét. Károly elfogadja a munkát. A vállalat neve Megépítjük Kft., amelynek 4 alapító tulajdonosa összesen 8 millió forint tőkét bocsátott a vállalat rendelkezésére. A 8 millió forintból 4 millió forint egy 26 millió forint értékű telephely megvásárlására ment el, amelyet egy 5 éves lejáratú 35 millió ft-os hitel kiegészítésével vásároltak meg. A telephelyen az irodahelyiségbe vásároltak 2 millió forintért számítógépeket, melyeket másfél millió forintért szoftverrel láttak el. A számítógépek mellett 4 millió forintért irodabútort is vásároltak. A vállalkozás elkezdéséhez beszereztek 10 db talicskát valamint 35 db ásót összesen ft értékben, valamint 4 betonkeverőt 2 millió forintért. A munkások szállításához használt kisbuszt is vettek darabját 3,5 millió forint értékben. A telephelyen lévő raktárat feltöltötték 150 m^3 sóderrel és 5 mázsa cementtel össszesen ftért. A vállalkozás a további anyagi kiadások érdekében felvett 2 millió forint hitelt 10%-os éves kamatra, melyet fél év múlva egy összegben kell törlesztenie.  Állítsa össze a vállalat nyitó mérlegét!


Letölteni ppt "Kereskedelmi gazdálkodás elemzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések