Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © - 4. AZ ÚJRATERMELÉSI FOLYAMAT A SZÁMVITEL NYELVÉN –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © - 4. AZ ÚJRATERMELÉSI FOLYAMAT A SZÁMVITEL NYELVÉN –"— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © - 4. AZ ÚJRATERMELÉSI FOLYAMAT A SZÁMVITEL NYELVÉN –

2 © SZÁMSZAKI RÉSZEK MÉRLEGEREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOKRÁFORDÍ- HOZAMOKPÉNZ- PÉNZ- TÁSOKFORRÁS FELHASZNÁLÁS = EREDMÉNY PÉNZÁRAM EGYENLEGE HA > 0 -> NYERESÉG +/- HA VESZTESÉG egy adott időpont az időszak jövedelmezőségének a vállalkozás pénzügyi vagyoni helyzetét ismerteti alakulását mutatja be. helyzetét azaz Tartalmazza az időszak pénzforrásait és árbevételeit, pénzfelhasználásait költségeit és eredményét részletezi IDŐPONT: DECEMBER 31. IDŐSZAK: JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG (STOCK)(FLOW) A VÁLLALKOZÁS BESZÁMOLÓJA MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓSÁGHŰ KÉPET AD A CÉG VAGYONI JÖVEDELMI PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL

3 © A beszámolórészek összefüggése MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNY- KIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS

4 © MIT? HOGYAN? MIVEL? MIBŐL? MŰKÖDTETÉSI DÖNTÉSEK EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MŰKÖDÉSI CASH FLOW BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK MÉRLEG  ESZKÖZÖK ÉS BEFEKTETÉSI CASH FLOW MÉRLEG  FORRÁSOK ÉS FINANSZÍROZTÁSI CASH FLOW Döntések az üzleti életben

5 © A vállalati tevékenység általános algoritmusa Értékesítés Késztermék készletek Szolgáltató tevékenység

6 © Gyakorlófeladat: Beszámolórészek közötti összefüggések

7 © INFORM Á CI Ó K Van 100 p é nz ü nk Vesz ü nk 70- é rt á ruk é szletet (beszerz é si e á r: 7/db) Az á ruk é szlet 50%- á t é rt é kes í tj ü k  I. eset: 90- é rt (elad á si e á r: 18/db, az Á F Á -t ó l az egyszerűbb á ttekinthetős é g é rdek é ben eltekint ü nk)  II. eset 60- é rt (elad á si e á r: 12/db (otthoni feladat!)  Az é rt é kes í t é s tov á bbi k ö zvetlen k ö lts é ge 2/db, az é v sor á n felmer ü lt fix k ö lts é g 20 (ezt p é nz ü gyileg is rendezni kell) N é zz ü k meg, hogyan hatnak ezek az esem é nyek a besz á mol ó r é szeire, ha a v á llalkoz á s a k ö nyvvezet é s é t é s a besz á mol ó k é sz í t é s é t eredm é nyszeml é letben a kettős k ö nyvvezet é s szab á lyai szerint v é gzi, é s azon bel ü l az al á bbi felt é telek mellett val ó sulnak meg a v á zolt esem é nyek: a) Az á ruk é szlet beszerz é sekor az ellen é rt é ket k é szp é nzben kiegyenl í tett ü k é s az é rt é kes í t é s is azonnali k é szp é nzfizet é s mellett t ö rt é nt. b) Hitelbe vett ü k é s hitelbe adtuk el az á ruk é szletet c) Az á ruk é szlet beszerz é si á r á nak fel é t kifizett ü k a sz á ll í t ó nknak, é s a vevőnk is a v é tel á r fel é t m á r kifizette. d) Az á ruk é szlet beszerz é si á r á t a sz á ll í t ó nak kifizett ü k, az elad á s k é sőbbi fizet é s mellett t ö rt é nt. e) Az á ruk é szletet csak k é sőbb kell kifizetn ü nk a sz á ll í t ó nak, de az eladott á ru v é tel á r á t a vevő m á r kifizette.

8 © 100 -70 -30 +90 90 100 -30 70 100 -35 -30 +45 80 100 -70 -30 0 100 -30 +90 160 A GAZDAS Á GI ESEMÉNYEK HAT Á SA (I) MEGNEVEZÉS NYITÓABCDE ÁRBEVÉTEL -90 RÁFORDÍTÁS - 35+10+20 EREDMÉNY -25 KÉSZTERMÉK -KÉSZLET 035 VEVŐKÖVETE LÉSEK 009045900 SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETT SÉG 007035070 PÉNZ 100

9 © MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK PÉNZFORRÁS PÉNZFELHASZNÁLÁS KÉSZLET 0 VEVŐK 0 PÉNZ 100 JEGYZETT TŐKE 100 EREDMÉNY 0 SZÁLLITÓK 0 0 0 EREDMÉNY: 0 EREDMÉNY 0 SZÁLLITÓK KÉSZLET VEVŐK ESZKÖZÖK 100=FORRÁSOK 100 PÉNZÁRAMLÁS (CF) = 0 NYITÓ PÉNZ +/-CF= ZÁRÓ PÉNZ 100+0= 100 NYITÁS

10 © MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK PÉNZFORRÁS PÉNZFELHASZNÁLÁS KÉSZLET 35 VEVŐK 0 PÉNZ 90 JEGYZETT TŐKE 100 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 0 65 90 EREDMÉNY: +25 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 0 KÉSZLET 35 VEVŐK 0 ESZKÖZÖK 125 = FORRÁSOK PÉNZÁRAMLÁS (CF) = -10 NYITÓ PÉNZ +/-CF= ZÁRÓ PÉNZ 100-10= 90 125 I/A) KÉSZPÉNZES FIZETÉS

11 © MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK PÉNZFORRÁS PÉNZFELHASZNÁLÁS KÉSZLET 35 VEVŐK 9 0 PÉNZ 70 JEGYZETT TŐKE 100 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 7 0 65 90 EREDMÉNY: +25 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 70 KÉSZLET 35 VEVŐK 9 0 ESZKÖZÖK 195=FORRÁSOK PÉNZÁRAMLÁS (CF) = -30 NYITÓ PÉNZ +/-CF= ZÁRÓ PÉNZ 100-30= 70 195 I/B) VÉTEL HITELBE, ELADÁS HITELBE

12 © A MÉRLEG ÉS A CASH FLOW KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS A MÉRLEGBEN KÉT ÁLLOMÁNYI ADAT SZEREPEL MINDEN VAGYONELEM VONATKOZÁSÁBAN: -A NYITÓÉRTÉK ÉS -A ZÁRÓÉRTÉK. AZ IDŐSZAK SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁST AZ ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS MUTATJA. ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS (ÁV): ZÁRÓÉRTÉK–NYITÓ ÉRTÉK ESZK Ö Z OLDAL: HA AZ Á V +, AKKOR A CF – HA AZ Á V -, AKKOR A CF + FORR Á S OLDAL HA AZ Á V +, AKKOR A CF + HA AZ Á V -, AKKOR A CF -

13 © MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK PÉNZFORRÁS PÉNZFELHASZNÁLÁS KÉSZLET 35 VEVŐK 45 PÉNZ 80 JEGYZETT TŐKE 100 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 35 65 90 EREDMÉNY: +25 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 35 0 KÉSZLET 35 VEVŐK 45 ESZKÖZÖK 160=FORRÁSOK PÉNZÁRAMLÁS (CF) =- 20 NYITÓ PÉNZ +/-CF= ZÁRÓ PÉNZ 100-20= 80 160 I/C) VÉTEL FELE, ELADÁS FELE PÉNZÜGYILEG IS RENDEZVE

14 © MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK PÉNZFORRÁS PÉNZFELHASZNÁLÁS KÉSZLET 35 VEVŐK 9 0 PÉNZ 0 JEGYZETT TŐKE 100 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 0 65 90 EREDMÉNY: +25 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 0 KÉSZLET 35 VEVŐK 90 ESZKÖZÖK 125=FORRÁSOK PÉNZÁRAMLÁS (CF) = -100 NYITÓ PÉNZ +/-CF= ZÁRÓ PÉNZ 100-100 = 0 125 I/D) VÉTEL-KÉSZPÉNZ, ELADÁS-HITEL

15 © MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK PÉNZFORRÁS PÉNZFELHASZNÁLÁS KÉSZLET 35 VEVŐK 0 PÉNZ 160 JEGYZETT TŐKE 100 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 7 0 65 90 EREDMÉNY: +25 EREDMÉNY 25 SZÁLLITÓK 70 KÉSZLET 35 VEVŐK 0 ESZKÖZÖK 195=FORRÁSOK PÉNZÁRAMLÁS (CF) =+ 60 NYITÓ PÉNZ +/-CF= ZÁRÓ PÉNZ 100+60= 160 195 I/E) VÉTEL-HITEL, ELADÁS-KÉSZPÉNZ

16 © MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK PÉNZFORRÁS PÉNZFELHASZNÁLÁS KÉSZLET 35 VEVŐK 0 PÉNZ 60 JEGYZETT TŐKE 100 EREDMÉNY -5 SZÁLLITÓK 0 65 60 EREDMÉNY: - 5 SZÁLLITÓK 0 EREDMÉNY 5 KÉSZLET 35 VEVŐK 0 ESZKÖZÖK 95 = FORRÁSOK PÉNZÁRAMLÁS (CF) = -40 NYITÓ PÉNZ +/-CF= ZÁRÓ PÉNZ 100-40= 60 95 II/A) KÉSZPÉNZES FIZETÉS

17 © MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK PÉNZFORRÁS PÉNZFELHASZNÁLÁS PÉNZ EREDMÉNY +/- EREDMÉNY HA + HA - HA 0 EREDMÉNY+ ESZKÖZÖK =FORRÁSOK PÉNZÁRAMLÁS (CF) NYITÓ PÉNZ +/-CF= ZÁRÓ PÉNZ EREDMÉNY - MÉRLEG - EREDMÉNYKIMUTATÁS - CASH FLOW

18 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © - 4. AZ ÚJRATERMELÉSI FOLYAMAT A SZÁMVITEL NYELVÉN –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések