Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr.Pucsek József A cash flow kimutatás összeállítása és elemzése Cash flow = cash inflow- cash outflow.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr.Pucsek József A cash flow kimutatás összeállítása és elemzése Cash flow = cash inflow- cash outflow."— Előadás másolata:

1 dr.Pucsek József A cash flow kimutatás összeállítása és elemzése Cash flow = cash inflow- cash outflow

2 dr.Pucsek József A cash flow kimutatás címzettjei TulajdonosokTulajdonosok HitelezőkHitelezők Üzleti partnerek (elsősorban a szállítók)Üzleti partnerek (elsősorban a szállítók) MenedzsmentMenedzsment MunkavállalókMunkavállalók

3 dr.Pucsek József A cash flow kimutatás információ- forrásai MÉRLEG ADATAIMÉRLEG ADATAI EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAIEREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAI KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKKIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

4 dr.Pucsek József A cash flow kimutatás felépítése I. Operatív (működési) cash flow II. Befektetési cash flow III. Finanszírozási cash flow IV. Vállalkozási cash flow

5 dr.Pucsek József Az operatív cash flow tartalma Bevétel oldal Termék-, áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevételeiTermék-, áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevételei Egyéb működési jellegű bevételekEgyéb működési jellegű bevételek Kapott kamatokKapott kamatok Kiadás oldal Szállítóknak, munkavállalóknak kifizetett összegek Egyéb működési célú kiadások Fizetett adók Fizetett kamatok Fizetett osztalék

6 dr.Pucsek József A befektetési cash flow tartalma Bevétel oldal Immateriális javak értékesítésének bevételeiImmateriális javak értékesítésének bevételei Tárgyi eszköz értékesítés bevételeiTárgyi eszköz értékesítés bevételei Befektetett pénzügyi eszköz értékesítés bevételeiBefektetett pénzügyi eszköz értékesítés bevételei Kapott osztalékKapott osztalék Kiadás oldal Immateriális javak beszerzésének kiadásai Tárgyi eszköz beszerzés kiadásai Befektetett pénzügyi eszköz beszerzésének kiadásai

7 dr.Pucsek József A finanszírozási cash flow tartalma Bevétel oldal Saját tőke növekedése (külső forrásból)Saját tőke növekedése (külső forrásból) Idegen forrás bevonás (hitel-, kölcsön- felvétel, kötvénykibo- csátás ……….)Idegen forrás bevonás (hitel-, kölcsön- felvétel, kötvénykibo- csátás ……….) Kiadás oldal Tőkeleszállítás, saját tőke egyéb csökkenése (pénzmozgással) Idegen forrás vissza- fizetése (hitel-, kölcsöntörlesztés, kötvény visszafizetés…)

8 dr.Pucsek József A cash flow meghatározásának módszerei Direkt módszer Pénzügyi kihatással bíró bevételek –Pénzügyi kihatással bíró ráfordítások = Cash flow Indirekt módszer Eredmény +Pénzkiadással nem járó ráfordítások –Pénzbevételt nem eredményező bevételek = Cash flow

9 dr.Pucsek József Direkt és indirekt módszer Indirekt módszer:Indirekt módszer: A vagyonrészek állományváltozásának meghatározása a Záró és Nyitó állomány segítségével Direkt módszer:Direkt módszer: A vagyonrészek állományváltozásának meghatározása forgalmi adatokból: Nyitó + Növekedés – Csökkenés – Záró

10 dr.Pucsek József Az egyes módszerek előnyei, hátrányai Direkt módszerDirekt módszer –Előnye: alkalmasabb a jövőbeni cash flow-k becslésére –Hátránya: a szükséges információk megszerzése bonyolult, időigényes Indirekt módszerIndirekt módszer –Előnye: egyszerűbb – Hátránya: számos halmozódás jelentkezhet, kevésbé alkalmas a jövőbeni cash flow-k előrevetítésére

11 dr.Pucsek József Az egyes cash flow részek meghatározásának módszere Operatív cash flow: Direkt módszerOperatív cash flow: Direkt módszer Indirekt módszer Indirekt módszer Befektetési cash flow: Direkt módszerBefektetési cash flow: Direkt módszer Finanszírozási cash flow: Direkt módszerFinanszírozási cash flow: Direkt módszer

12 dr.Pucsek József A cash flow kimutatás összeállításának fő problémái A gazdasági események besorolása az egyes cash flow kategóriákbaA gazdasági események besorolása az egyes cash flow kategóriákba Az indirekt módszer alkalmazásából adódó potenciális halmozódások kiszűréseAz indirekt módszer alkalmazásából adódó potenciális halmozódások kiszűrése

13 dr.Pucsek József CASH FLOW KIMUTATÁS …..ÉVRE Adózás előtti eredmény (korrigált) +Tárgyévi értékcsökkenési leírás ±Befektetett eszközök értékesítésének, térítés nélküli átadásának eredménye ±Céltartalék-képzés különbözete ±Értékvesztések és visszaírt értékvesztések tárgyévi egyenlege Bruttó cash flow (esetenként eltérő tartalommal)

14 dr.Pucsek József Az egyes mérlegtételek változásának hatása a pénzállomány alakulására Alkalmazott általánosítás: Eszköz oldalon:Eszköz oldalon: Forgóeszközszámla növekedése = pénzeszköz csökkenés Forgóeszközszámla csökkenése = pénzeszköz növekedés

15 dr.Pucsek József Az egyes mérlegtételek változásának hatása a pénzállomány alakulására Forrás oldalon:Forrás oldalon: Rövid lejáratú köt. növekedés = pénzeszköz növekedés növekedés Rövid lejáratú köt. csökkenés = pénzeszköz csökkenés csökkenés

16 dr.Pucsek József Cash flow kimutatás folytatás (1) ± Készletek állományváltozása (értékvesztés és visszaírt értékvesztés nélkül) ± Vevő- és váltókövetelések változása (értékvesztés és visszaírt értékvesztés nélkül) ± Egyéb követelések változása ± Értékpapírok állományváltozása ± Aktív időbeli elhatárolások változása

17 dr.Pucsek József Cash flow kimutatás folytatás (2) ± Szállítói- és váltótartozások változása (a beruházási szállítók nélkül) ± „Egyéb” rövid lejáratú kötelezettségek változása (a további rövid lejáratú kötelezettségek hitelek és kölcsönök kivételével) ± Passzív időbeli elhatárolások változása

18 dr.Pucsek József Cash flow kimutatás folytatás (3) – Tárgyévi fizetett, fizetendő társasági adó – Tárgyévi fizetett, fizetendő osztalék, részesedés I. OPERATÍV CASH FLOW

19 dr.Pucsek József Cash flow kimutatás folytatás (4) + Immateriális javak értékesítésének bevétele + Tárgyi eszköz értékesítés bevétele + Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének bevétele (a tartós kölcsönök kivételével) + Kapott osztalék

20 dr.Pucsek József Cash flow kimutatás folytatás (5) – Immateriális javak beszerzésének kiadásai – Tárgyi eszközök beszerzésének kiadásai – Befektetett pénzügyi eszközök beszerzésének kiadásai (a tartós kölcsönök kivételével II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW

21 dr.Pucsek József Cash flow kimutatás folytatás (6) + Jegyzett tőke emelés – Jegyzett tőke leszállítása (névérték) + Saját tőke egyéb pénzmozgással járó növekedése – Saját tőke egyéb pénzmozgással járó csökkenése + Hitel-, kölcsön felvétel – Hitel-, kölcsön törlesztés

22 dr.Pucsek József Cash flow kimutatás folytatás (7) + Kötvénykibocsátás bevételei – Kötvény visszafizetés + Tartós kölcsönökkel kapcsolatos bevételek – Tartós kölcsönnyújtás, bankbetét-elhelyezés + Végleges pénzeszköz átvétel – Végleges pénzeszköz átadás ± Egyéb hosszú lej. kötelezettségek változása III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW

23 dr.Pucsek József Vállalkozási szintű cash flow I. OPERATÍV CASH FLOW II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW III. FINANSZÍROZÁSI CAS FLOW IV. VÁLLALKOZÁSI CASH FLOW

24 dr.Pucsek József A CASH FLOW ELEMZÉSE MEGNEVEZÉSÖSSZEG MEG- OSZLÁS FORRÁSOK................. 100 % Folyamatos működésből.................………. Befektetési tevékenységből.................………. Finanszírozási tevékenységből.................………. FELHASZNÁLÁSOK................. 100 % Folyamatos működéshez.................……….. Befektetési tevékenységhez.................……….. Finanszírozási tevékenységhez.................………..

25 dr.Pucsek József A cash flow elemzése mutatószámokkal Adósságfedezeti és adósságszolgálati mutatók

26 dr.Pucsek József A cash flow elemzése mutatószámokkal (2) Befektetés-finanszírozási mutató

27 dr.Pucsek József A cash flow elemzése mutatószámokkal (4) Jövedelmezőségi mutatók:

28 dr.Pucsek József FŐBB PROBLÉMÁK AZ EGYES TÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN Kapott és fizetett kamatok Jóváhagyott és fizetett osztalék Fizetendő társasági adó és tényleges adófizetés Átsorolások a készletek és a tárgyi eszközök között Tőkeemelés, tőkeleszállítás Elengedett kötelezettség


Letölteni ppt "Dr.Pucsek József A cash flow kimutatás összeállítása és elemzése Cash flow = cash inflow- cash outflow."

Hasonló előadás


Google Hirdetések