Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási ismeretek 11. osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási ismeretek 11. osztály"— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási ismeretek 11. osztály
Az eredmény Gazdálkodási ismeretek 11. osztály

2 Az eredmény fogalma A vállalkozás gazdásági évben keletkezett bevételeinek és ráfordításainak különbsége. ( E = B – K ) Ha E > 0 → nyereség Ha E < 0 → veszteség Ha E = 0 → „null szaldó”

3 A bevétel Számviteli szempontból bevétel a
termék és szolgáltatás értékesítés ellenértéke, illetve egyéb jogcímen befolyt és elszámolt pénzösszeg,amely rendszeres és nem rendszeres tevékenységhez kapcsolódik.

4 A bevétel kategóriái Az értékesítés nettó árbevétele:
a termékértékesítésből származó bevétel. Aktivált saját teljesítmények értéke: magába foglalja a vállalkozás saját előállítású eszközöknek értékét és a saját termelésű készletek állományváltozását Egyéb bevételek: az értékesítés nettó árbevételének részét nem képző bevétel, de a rendszeres tevékenység során keletkeznek.(Pl. kapott támogatás, kapott kártérítés, késedelmi kamat, kötbér, bírósági kártérítés) Pénzügyi műveletek bevételei: a kapott osztalék és részesedés, a pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség, kapott kamatok. Rendkívüli bevételek: függetlenek a vállalkozási tevékenységétől, az üzletmeneten kívül esnek. (pl. térítés nélkül átvett eszközök értéke, hitelezők által elengedett kötelezettség.

5 Kiadás, ráfordítás,költség
Kiadás: olyan tényleges pénzmozgás, amely a vállalkozás működési feltételeinek ellenértékeként kerül kifizetésre. Ráfordítás: a hozam előállítása érdekében történő felhasználások. Költség: a vállalkozási tevékenység érdekében felhasznál erőforrások pénzben kifejezett értéke.

6 Ráfordítások Egyéb ráfordítások: olyan az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó tételek, amelyek a rendszeres vállalkozási tevékenység során merülnek fel. Pénzügyi műveletek ráfordításai: a vállalkozás pénzügyi döntéseiből kövekező pénzügyi tranzakciók miatt felmerült ráfordítások.( fizetett kamatok, pénzügyi befektetések ráfordításai) Rendkívüli ráfordítások: a vállalkozás rendszeres üzletmenetén kívül eső ráfordítások, amelyek a szokásos vállalkozói tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

7 Költségek Anyagköltség: az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési értéke. Ide tartozik az energiahordozók értéke (gáz,víz) és az irodaszerek, felhasznált nyomtatványok értéke. Igénybe vett szolgáltatások: az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értéke.(pl. utazás szervezés,szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás, kölcsönzés, bérmunka, postai és távközlési szolgáltatások, hirdetés, reklám, könyvvizsgálat) Bérköltség: a gazdasági évben a munkavállalóknak kifizetett munkabér ( alapbér+pótlékok, jutalom, prémium) Bérjárulékok: nyugdíj- és egészségügyi járulékok, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék (munkaerő piaci alap hozzájárulás) éa a szakképzési hozzájárulás. Értékcsökkenési leírás: az immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévre elszámolt értékcsökkenése.

8 Költségek Az értékesítés közvetlen költségei: azok a költségek, amikről tudjuk, hogy egy termékre vetítve mennyi az értékük, vagyis konkrétan kapcsolható a termékhez. Ide tartozik az értékesítés nettó önköltsége, saját termelésű készletek, az ELÁBÉ Az értékesítés közvetett költségei: nem kapcsolhatók egy konkrét termékhez. Ide tartozik csomagolás, szállítás, raktározás, az irodák költségei, a reklám, a PR, piackutatás költségei, igazgatási költségek.

9 Az eredmény elszámolása
A számviteli törvény (2000. évi C. tv.) alapján történik. A bevételek és a ráfordítások részletes felsorolása, eredménykimutatást kell készíteni. Kereskedelemben – egyszerűbb eljárást is alkalmaznak- ez a jövedelmezőségi kimutatás (ettől függetlenül az eredménykimutatást is el kell készíteni)

10 A jövedelmezőségi kimutatás
Segítségével az értékesítési tevékenység eredményét ismerhetjük meg, elsősorban gazdasági elemzésre használják. Megnevezés Adatok eFt - ban Adatok az árbevétel %-ában Árbevétel - ELÁBÉ ELÁBÉ színvonal Árréstömeg Forgalmazási költségek Árrésszínvonal Költség színvonal Eredmény Eredményszín-vonal

11 Színvonal mutatók Megmutatják, hogy az egyes tételek az árbevétel hány százalékát teszik ki. Elábé színvonal: (Elábé : árbevétel)·100 (%) 2. Árrésszínvonal: (Árréstömeg : árbevétel)·100 (%) Költségszínvonal: (Forgalmazási költségek : árbevétel) · 100 (%) Eredményszínvonal: (Eredmény : árbevétel)·100 (%)

12 Az eredménykimutatás Olyan számviteli okmány, amely
tartalmazza az üzleti év: Bevételeit és ráfordításait; Az eredmény levezetését; A mérleggel megegyezően a mérleg szerinti eredményt; Ezeket az adatokat ezer Ft-ra kerekítve; A vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírását.

13 Az eredménykimutatás Fajtái:
Az eredmény megállapításának módja szerint készülhet: - összköltség eljárással - forgalmi költség eljárással Az elkészítés formája szerint lehet: - lépcsőzetes „A” változat - mérlegszerű „B” változat A vállalkozó választhat, hogy melyiket használja.

14 Az eredménykimutatás sémája összköltség eljárással
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) korrekciója Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII – IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X – XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY ( E – XII.) XIII. Osztalék kifizetés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F – XIII.)

15 Az eredménykimutatás sémája forgalmi költség eljárással
ssz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) korrekciója Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Az értékesítés bruttó eredménye ( I – II ) IV. Az értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III-IV+V-VI) VII. Pénzügyi műveletek bevétele VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B+C) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX – X) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XI) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

16 Az üzleti tevékenység eredménye
Összköltség eljárás 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját termelésű eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények (03+04) III. Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások 08. ELÁBÉ 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+…+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű ráfordítások 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Forgalmi költség eljárás 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. ELÁBÉ 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I – II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III-IV+V-VI)

17 Az eredmény tervezése

18 Az eredmény elemzése


Letölteni ppt "Gazdálkodási ismeretek 11. osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések