Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az eredmény Gazdálkodási ismeretek 11. osztály. Az eredmény fogalma A vállalkozás gazdásági évben keletkezett bevételeinek és ráfordításainak különbsége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az eredmény Gazdálkodási ismeretek 11. osztály. Az eredmény fogalma A vállalkozás gazdásági évben keletkezett bevételeinek és ráfordításainak különbsége."— Előadás másolata:

1 Az eredmény Gazdálkodási ismeretek 11. osztály

2 Az eredmény fogalma A vállalkozás gazdásági évben keletkezett bevételeinek és ráfordításainak különbsége. ( E = B – K ) Ha E > 0 → nyereség Ha E < 0 → veszteségHa E < 0 → veszteség Ha E = 0 → „null szaldó”Ha E = 0 → „null szaldó”

3 A bevétel Számviteli szempontból bevétel a termék és szolgáltatás értékesítés ellenértéke, illetve egyéb jogcímen befolyt és elszámolt pénzösszeg,amely rendszeres és nem rendszeres tevékenységhez kapcsolódik.

4 A bevétel kategóriái Az értékesítés nettó árbevétele: a termékértékesítésből származó bevétel. Aktivált saját teljesítmények értéke: magába foglalja a vállalkozás saját előállítású eszközöknek értékét és a saját termelésű készletek állományváltozását Egyéb bevételek: az értékesítés nettó árbevételének részét nem képző bevétel, de a rendszeres tevékenység során keletkeznek.(Pl. kapott támogatás, kapott kártérítés, késedelmi kamat, kötbér, bírósági kártérítés) Pénzügyi műveletek bevételei: a kapott osztalék és részesedés, a pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség, kapott kamatok. Rendkívüli bevételek: függetlenek a vállalkozási tevékenységétől, az üzletmeneten kívül esnek. (pl. térítés nélkül átvett eszközök értéke, hitelezők által elengedett kötelezettség.

5 Kiadás, ráfordítás,költség Kiadás: olyan tényleges pénzmozgás, amely a vállalkozás működési feltételeinek ellenértékeként kerül kifizetésre. Ráfordítás: a hozam előállítása érdekében történő felhasználások. Költség: a vállalkozási tevékenység érdekében felhasznál erőforrások pénzben kifejezett értéke.

6 Ráfordítások Egyéb ráfordítások: olyan az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó tételek, amelyek a rendszeres vállalkozási tevékenység során merülnek fel. Pénzügyi műveletek ráfordításai: a vállalkozás pénzügyi döntéseiből kövekező pénzügyi tranzakciók miatt felmerült ráfordítások.( fizetett kamatok, pénzügyi befektetések ráfordításai) Rendkívüli ráfordítások: a vállalkozás rendszeres üzletmenetén kívül eső ráfordítások, amelyek a szokásos vállalkozói tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

7 Költségek Anyagköltség: az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési értéke. Ide tartozik az energiahordozók értéke (gáz,víz) és az irodaszerek, felhasznált nyomtatványok értéke. Igénybe vett szolgáltatások: az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értéke.(pl. utazás szervezés,szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás, kölcsönzés, bérmunka, postai és távközlési szolgáltatások, hirdetés, reklám, könyvvizsgálat) Bérköltség: a gazdasági évben a munkavállalóknak kifizetett munkabér ( alapbér+pótlékok, jutalom, prémium) Bérjárulékok: nyugdíj- és egészségügyi járulékok, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék (munkaerő piaci alap hozzájárulás) éa a szakképzési hozzájárulás. Értékcsökkenési leírás: az immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévre elszámolt értékcsökkenése.

8 Költségek Az értékesítés közvetlen költségei: azok a költségek, amikről tudjuk, hogy egy termékre vetítve mennyi az értékük, vagyis konkrétan kapcsolható a termékhez. Ide tartozik az értékesítés nettó önköltsége, saját termelésű készletek, az ELÁBÉ Az értékesítés közvetett költségei: nem kapcsolhatók egy konkrét termékhez. Ide tartozik csomagolás, szállítás, raktározás, az irodák költségei, a reklám, a PR, piackutatás költségei, igazgatási költségek.

9 Az eredmény elszámolása A számviteli törvény (2000. évi C. tv.) alapján történik. A bevételek és a ráfordítások részletes felsorolása, eredménykimutatást kell készíteni. Kereskedelemben – egyszerűbb eljárást is alkalmaznak- ez a jövedelmezőségi kimutatás (ettől függetlenül az eredménykimutatást is el kell készíteni)

10 A jövedelmezőségi kimutatás Segítségével az értékesítési tevékenység eredményét ismerhetjük meg, elsősorban gazdasági elemzésre használják. MegnevezésAdatok eFt - ban Adatok az árbevétel %-ában Árbevétel - ELÁBÉ ELÁBÉ színvonal Árréstömeg - Forgalmazási költségek Árrésszínvonal Költség színvonal Eredmény Eredményszín- vonal

11 Színvonal mutatók Megmutatják, hogy az egyes tételek az árbevétel hány százalékát teszik ki. 1.Elábé színvonal: (Elábé : árbevétel) ·100 (%) 2. Árrésszínvonal: (Árréstömeg : árbevétel) ·100 (%) 3.Költségszínvonal: (Forgalmazási költségek : árbevétel) · 100 (%) 4.Eredményszínvonal: (Eredmény : árbevétel) ·100 (%)

12 Az eredménykimutatás Olyan számviteli okmány, amely tartalmazza az üzleti év: Bevételeit és ráfordításait; Az eredmény levezetését; A mérleggel megegyezően a mérleg szerinti eredményt; Ezeket az adatokat ezer Ft-ra kerekítve; A vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírását.

13 Az eredménykimutatás Fajtái: Az eredmény megállapításának módja szerint készülhet: - összköltség eljárással - forgalmi költség eljárással Az elkészítés formája szerint lehet: - lépcsőzetes „A” változat - mérlegszerű „B” változat A vállalkozó választhat, hogy melyiket használja.

14 Az eredménykimutatás sémája összköltség eljárással Ssz.A tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) korrekciója Tárgyév abcde I.Értékesítés nettó árbevétele II.Aktivált saját teljesítmények értéke III.Egyéb bevételek IV.Anyagjellegű ráfordítások V.Személyi jellegű ráfordítások VI.Értékcsökkenési leírás VII.Egyéb ráfordítások A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV- V-VI-VII) VIII.Pénzügyi műveletek bevételei IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII – IX) C.SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B) X.Rendkívüli bevételek XI.Rendkívüli ráfordítások D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X – XI) E.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D) XII.Adófizetési kötelezettség F.ADÓZOTT EREDMÉNY ( E – XII.) XIII.Osztalék kifizetés G.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F – XIII.)

15 Az eredménykimutatás sémája forgalmi költség eljárással sszA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) korrekciója Tárgyév abcde I.Értékesítés nettó árbevétele II.Értékesítés közvetlen költségei III.Az értékesítés bruttó eredménye ( I – II ) IV.Az értékesítés közvetett költségei V.Egyéb bevételek VI.Egyéb ráfordítások A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III-IV+V-VI) VII.Pénzügyi műveletek bevétele VIII.Pénzügyi műveletek ráfordításai B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C.SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B+C) IX.Rendkívüli bevételek X.Rendkívüli ráfordítások D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX – X) E.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XI.Adófizetési kötelezettség F.ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XI) G.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

16 Az üzleti tevékenység eredménye Összköltség eljárás 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját termelésű eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények (03+04) III. Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások 08. ELÁBÉ 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+…+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű ráfordítások 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Forgalmi költség eljárás 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. ELÁBÉ 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) III. Értékesítés bruttó eredménye (I – II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) V. Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből visszaírt értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III-IV+V-VI)

17 Az eredmény tervezése

18 Az eredmény elemzése


Letölteni ppt "Az eredmény Gazdálkodási ismeretek 11. osztály. Az eredmény fogalma A vállalkozás gazdásági évben keletkezett bevételeinek és ráfordításainak különbsége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések