Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EREDMÉNYKIMUTATÁS. Eredmény kimutatás fogalma A mérleg szerinti eredmény levezetését bemutató számviteli okmány. Egy meghatározott időszakra vonatkozóan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EREDMÉNYKIMUTATÁS. Eredmény kimutatás fogalma A mérleg szerinti eredmény levezetését bemutató számviteli okmány. Egy meghatározott időszakra vonatkozóan."— Előadás másolata:

1 EREDMÉNYKIMUTATÁS

2 Eredmény kimutatás fogalma A mérleg szerinti eredmény levezetését bemutató számviteli okmány. Egy meghatározott időszakra vonatkozóan mutatja a gazdálkodó egység jövedelem áramlásait. A beszámoló egyik kötelező melléklete.

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel meg- nevezése Előző évElőző év(ek) módosításai Tárgyév FOGALMA, TARTALMA, CÉLJA Az eredménykimutatás a vállalkozó TÁRGYÉVI MÉRLEG SZERINTI – vállal- kozónál maradó adózott – EREDMÉ- NYÉNEK LEVEZETÉSÉT, (Ön)ellenőrzés esetén az ELŐZŐ ÜZLETI ÉV(EK) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉ- NYÉT MÓDOSÍTÓ JELENTŐSEBB ÖSZ- SZEGŰ HIBÁK EREDMÉNYRE GYAKO- ROLT HATÁSÁT ELKÜLÖNÍTETTEN TARTALMAZZA, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉ- SÉRE, módosítására HATÓ FŐBB TÉNYEZŐKET, A MÉRLEG SZERINTI ERED- MÉNY ÖSSZETEVŐIT, KI- ALAKULÁSÁT mutatja be. Az előző évi és a tárgyévi eredményt együttesen mutatja be:

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS JELLEMZŐI BESZÁMOLÓ RÉSZE RÉSZE Választható forma Kötelező főcsoportok Két időszak adatai (Ön)ellenőr- zés adatai ADOTTIDŐSZAKRAVONATKOZIK Hitelesítés Kapcsolata a könyvvitellel Letétbe helye- zés KAPCSOLATAAMÉRLEGGEL Fordulónap Fordulónap és a mérlegkészí- tés időpontja közötti időszak TARTALMA Értékelés Mérleg sze- rinti ered- mény Eszközök és források különbsége AZ EREDMÉNY ÖSSZETEVŐI Hozamok Ráfordítások Adófizetési kötelezettség Fizetendő osztalék, részesedés

5 Eredménykategóriák „A” Üzemi-üzleti tevékenység eredménye „B” Pénzügyi műveletek eredménye „C” Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) „D” Rendkívüli eredmény „E” Adózás előtti eredmény (C+D) „F” Adózott eredmény „G” Mérlegszerinti eredmény

6 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (0) VAGY (-) JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS (-) ADÓZOTT EREDMÉNY (+) (+) IGÉNYBE VETT EREDMÉNY- TARTALÉK (+) HA A JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS > ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI ERED- MÉNY (±) (±) JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS (-) VAGY (0) ADÓZOTT EREDMÉNY (±) (±) ADÓFIZETÉSI KÖTELE- ZETTSÉG (-) VAGY (0) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (±) (±) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (±) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREMÉNYE (±)

7 „A” változat Lépcsőzetes elrendezés „B” vltozat „B” változat Mérlegszerű elrendezés AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDJA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „B” változat Mérlegszerű elrendezés „A” változat Lépcsőzetes elrendezés

8 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KÉT MÓDJA KÖZÖTTI ELTÉRÉS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSFORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSGÉG EREDMÉNYE (±) A TOVÁBBIAKBAN A KÉT MÓDSZER AZONOS +±+----+±+---- ÖSSZES HOZAM:  Árbevétel  Aktivált saját teljesít- mények értéke  Egyéb bevétel ÖSSZES KÖLTSÉG:  Anyagjellegű ráfordítások  Személyi jellegű ráfordítások  Értékcsökkenési leírás  Egyéb ráfordítások ++---++--- ÖSSZES BEVÉTEL:  Árbevétel  Egyéb bevétel FORGALMI KÖLTSÉG:  Értékesítés közvetlen költségei  Értékesítés közvetett költségei  Egyéb ráfordítások

9 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KÉT MÓDJA KÖZÖTTI AZONOSSÁG ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSFORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS (±) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY [üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, pénzügyi műveletek eredménye] (±) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (Szokásos vállalkozási eredmény, rendkívüli eredmény) + - Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (±) (±) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - Adófizetési kötelezettség (±) ADÓZOTT EREDMÉNY (+) - Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés (±) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY + - Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

10 Az üzleti év: e Ft árbevétele 1000 aktivált saját teljesítmények értéke 300 összes költsége 900 az értékesítés költsége (900-300) 600 egyéb bevétele200 egyéb ráfordítása170 + 430 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE + 430 - 170 Egyéb ráfordítások- 170 + 200 Egyéb bevételek + 200 Összes költség - 900 - 600 Értékesítés költsége Aktivált saját teljesít- mények értéke + 300 PÉLDA AZ ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRE ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL + 1000 Árbevétel+ 1000

11 EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „A” változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 03. Saját termelésű készletek állomány- változása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: Visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgál- tatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍ- TÁSOK (10+11+12) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

12 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) (±F+22-23) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfo- lyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök Árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű Ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bank- betétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítá- sai PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ- SAI(18+19±20+21) 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX.

13 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „B” változat 01. Anyagköltség 02. Igénybe vett szolgáltatások értéke 03. Egyéb szolgáltatások értéke 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgálta- tások értéke II. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (01+02+03+04+05) (01+02+03+04+05) 06. Bérköltség 07. Személyi jellegű egyéb kifizetések 08. Bérjárulékok III. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍ- TÁSOK (06+07+08) TÁSOK (06+07+08) IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés VI. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I+II+III+IV+V) RÁFORDÍTÁSAI (I+II+III+IV+V) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (VIXIV) VESZTESÉGE (VI>XIV) RÁFORDÍTÁSOKBEVÉTELEK I. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYÁNAK CSÖKKENÉSE 15. Saját termelésű készletek állománynövekedése

14 RÁFORDÍTÁSOK 09. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 10. Fizetendő kamatok és kamat- jellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 11. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 12. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (09+10±11+12) B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (VII (H+I)   (A+B) > (H+I)  J. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (VESZTESÉG):  (A+B) < (H+I)  BEVÉTELEK 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 18. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 19. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 21. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei XV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+18+19+20+21) I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE: (VII > XV)

15 RÁFORDÍTÁSOK VIII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK IX. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG X.JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX+X+G) ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX+X+G) D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (NYERESÉG) (VIII (J+K)  F.ADÓZOTT EREDMÉNY (NYERESÉG)  (E-IX) > 0  (NYERESÉG)  (E-IX) > 0  G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (NYERESÉG) (NYERESÉG)BEVÉTELEK XVI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XVII. EREDMÉNYTARTALÉK IGÉNY- BEVÉTELE OSZTALÉKRA, RÉ- SZESEDÉSRE ÖSSZESEN: (XIV+XV+XVI+XVII+N) K. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VESZTESÉG) (VIII > XVI) (VESZTESÉG) (VIII > XVI) L.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (VESZTESÉG)  (C+D) < (J+K)  M.ADÓZOTT EREDMÉNY (VESZTESÉG )  (E-IX) 0  N. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (VESZTESÉG)

16 EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „A” változat A következő sorok értelemszerűen megegyeznek az összköltség eljárás „A” változat 13-23. és VIII-XII., valamint a B-G. soraival. (14-6. folyt.1. vázlat) III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ ERED- MÉNYE (I-II) MÉNYE (I-II) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLT- SÉGEI (03+04+05) SÉGEI (03+04+05) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (06+07+08) KÖLTSÉGEI (06+07+08) V. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)

17 A következő sorok értelemszerűen megegyeznek az összköltség eljárás „B” változat 09-12., 17-21. és VII-X., XV-XVII., valamint B-G., I-N. soraival. (14-6. folyt.3., 4. vázlat) AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „B” változat RÁFORDÍTÁSOK 01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke I. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (01+02+03) 04. Értékesítési, forgalmazási költségek 05. Igazgatási költségek 06. Egyéb általános költségek II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (04+05+06) III. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés IV. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I+II+III) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (IV < XI) NYERESÉGE (IV < XI)BEVÉTELEK 11.Belföldi értékesítés nettó árbevétele 12.Exportértékesítés nettó árbevétele IX.ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (11+12) ÁRBEVÉTELE (11+12) X. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés ebből: visszaírt értékvesztés XI. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI (IX+X) BEVÉTELEI (IX+X) H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (IV > XI) VESZTESÉGE (IV > XI)

18 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG HOZAMAI AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍT- MÉNYEK o Saját termelésű készletek állományváltozása (±) o Saját előállítású eszközök aktivált értéke (+) ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS ESETÉN NETTÓ ÁRBEVÉTEL o Belföldi o Export EGYÉB BEVÉTELEK FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS ESETÉN NETTÓ ÁRBEVÉTEL o Belföldi o Export EGYÉB BEVÉTELEK

19 NETTÓ ÁRBEVÉTEL Készletek és szolgáltatások értékesítéséből származik A teljesítés évében A vállalkozáson kívül- álló által elismert Számlázott vagy készpénzben kiegyenlített Áfa-t nem tartalmazó ellenérték. FOGALMA Kiszámlázott és elfogadott (vagy készpénzben ki- egyenlített) alapár és felár a növelő és csökkentő tételek- kel módosított áfa nélküli összege. TARTALMA Jellemzők, kritériumok

20 AZ EXPORT ÁRBEVÉTEL ÉRTÉKELÉSE A határállomás és a külföldi rendeltetési állomás közötti út- szakaszra jutó o devizában o valutában vagy o forintban fizetett szállítási, rakodási, raktározási költség. ÁRBEVÉTELT CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK A SZÁMLA SZERINTI DEVIZÁT, A KAPOTT VALUTÁT A TELJESÍTÉS NAPJÁRA VONATKOZÓ – A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN RÖGZÍTETT – DEVIZAÁRFOLYAMON KELL ÁTSZÁMÍTANI FORINTRA. Export árbevétel a külföldre illetve külföldön történő ér- tékesítés, szolgáltatás ellen- értéke függetlenül attól, hogy azt o devizában (valutában) o forintban vagy o importbeszerzéssel egyenlítik ki Külföldön történő értékesítés- nek, szolgáltatásnak minősül, ha a vevő o székhelye, o telephelye, ezek hiányában o lakhelye nem Magyarországon van. TARTALMA

21 A NETTÓ ÁRBEVÉTEL MAGÁBAN FOGLALJA AZ ÁRBEVÉTEL NEM TARTALMAZHATJA az értékesítésről ki- állított számlában – a konkrét értékesítéshez kapcsolódóan – ADOTT ENGEDMÉNY ÖSSZEGÉT. Az üzleti évben ÉRTÉKESÍTETT KÉSZLETEK és SZOLGÁLTATÁ- SOK árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csök- kentett – áfa-t nem tartalmazó – ELLENÉRTÉKÉT. (A vevő által elfogadott számlában rögzített áfa nélküli értéket.) Az árbevételbe beszámító ÁRKIE- GÉSZÍTÉST az adóhatósággal történő elszámolás alapján. A PÉNZÜGYI LÍZING keretében átadott termék, a RÉSZLET- FIZETÉSSEL, HALASZTOTT FIZETÉSSEL eladott termék számlázott ELLENÉRTÉKÉT. A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍ- TÉSÉRE, CSERESZERZŐDÉS KE- RETÉBEN átadott termék MEG- ÁLLAPODÁS SZERINTI ÉRTÉKÉT. AZ ÉRTÉKESÍTETT GÖNGYÖLEG BETÉTDÍJAS ÁRON SZÁMÍTOTT ÉRTÉKÉT. Gazdasági társaságnál a JEGY- ZETT TŐKE TŐKEKIVONÁSSAL történő leszállításakor, a BEVONT RÉSZVÉNYEK stb. ELLENÉBEN ÁTADOTT KÉSZLETEK SZÁMLÁ- ZOTT ÉRTÉKÉT.

22 A NETTÓ ÁRBEVÉTELT CSÖKKENTI A készletek ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ, a szolgáltatások nyújtásához kap- csolódóan UTÓLAG ADOTT EN- GEDMÉNY HELYESBÍTŐ SZÁMLÁ- BAN RÖGZÍTETT ÉRTÉKE *. A teljesítés időpontjában már fenn- álló, megismerhető SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS MIATTI ENGEDMÉNY*. A VISSZÁRU helyesbítő számlában rögzített értéke. A SZAVATOSSÁGI JOG (igény) érvé- nyesítése során helyesbítő számlá- ban rögzített érték. ** * A helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik. vonatkozik. ** A helyesbítés a szavatossági igény meg- ismerésének időpontjára vonatkozik. ismerésének időpontjára vonatkozik. A PÉNZÜGYI LÍZING keretében ÁTADOTT, részletfizetéssel, ha- lasztott fizetéssel ELADOTT ÉS KÉSŐBB VISSZAVETT – a két időpont között használt – TER- MÉK VISSZAVÉTELKORI PIACI ÉRTÉKE, legfeljebb eredeti eladási ára, a HELYESBÍTŐ SZÁMLÁBAN rögzített, az EREDETI ELLENÉR- TÉKNEK VISSZATÉRÍTETT ÉR- TÉKE. Az értékesített és KÉSŐBB VISZ- SZAVETT BETÉTDÍJAS GÖNGYÖ- LEG VISSZAVÉTELKORI ÉRTÉKE.

23 A készlet értékesítéséhez, a szolgáltatás- nyújtáshoz kapcsolódóan UTÓLAG FELSZÁMÍTOTT FELÁR, az ELADÁSI ÁRAT NÖVELŐ KOR- REKCIÓK helyesbítő számlában rögzített ÉRTÉKE. A helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik. A NETTÓ ÁRBEVÉTELT NÖVELI

24 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK Tárgyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök értékét növelő munkák (felújítások) Tenyészállattá átminősített növendék állatok Ráfordítások között elszámo- landó saját előállítású eszkö- zök és teljesítmények ön- költségen számított értéke. Saját előállítású eszközök aktivált értéke(+) Saját termelésű készletek állományváltozása (±) Az üzleti év végi záró és az üzleti év eleji nyitó állomány különbözete. ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN, UTÓKALKULÁCIÓ VAGY NORMATÍV KALKULÁCIÓVAL MEGHATÁROZOTT ÖNKÖLTSÉGEN

25 EGYÉB BEVÉTELEK Az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység során kelet- keznek és nem minősülnek sem a pénzügyi mű- veletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek.  FOGALMA

26 . CSOPORTJAI  káreseményekkel kapcsolatos kapott bevétel, kapott bírságok, kötbérek, fekbé- rek, késedelmi kamatok, kártérí- tések, a behajthatatlannak minősített – korábban veszteségként leírt – követelésekre kapott összeg, gazdálkodóktól költségek ellen- tételezésére kapott támogatás, juttatás, a terméktanács által fizetett termékpálya-szabályozás ösz- szege, a céltartalék összegének fel- használása, megszüntetése, az adóhatóságtól kapott, igé- nyelt támogatás, szerződésen alapuló – készlethez és szolgáltatáshoz közvetve kap- csolódó, nem számlázott – utólag kapott engedmény összege, az eredeti követelés engedmé- nyezőnél (eladónál) az átruhá- zott (engedményezett) köve- telésnek az engedményes (vevő) által elismert értéke, az immateriális jószág, tárgyi eszköz közvetlen értékesítéséből származó bevétel, a biztosító által fizetett, illetve elfogadott káreseményekhez kapcsolódó összeg, a halasztott bevételként elhatá- rolt negatív üzleti vagy cégérték- ből leírt összeg, az értékvesztés visszaírt összege, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összege, a kereskedelmi áruk nyereség- jellegű leltárértékelési különbö- zete.

27 AZ ÁRBEVÉTEL ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI A SZÁMLA TARTALMA A SZÁMLA ÉS A KÉSZPÉNZFIZE- TÉSI (EGYSZERŰSÍTETT) SZÁMLA A SZÁMLA SORSZÁMA A KIBOCSÁTÓ NEVE, CÍME, ADÓIGAZGATÁSI SZÁMA A VEVŐ NEVE, CÍME A TELJESÍTÉS IDŐPONTJA A KIBOCSÁTÁS KELTE A FIZETÉS MÓDJA A FIZETÉS HATÁRIDEJE A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE, JELLEMZŐI A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS STATISZTIKAI BESOROLÁSA AZ ÁFA ALAPJÁNAK FORINT- BAN KIFEJEZETT ÖSSZEGE A FELSZÁMÍTOTT ÁFA SZÁZA- LÉKOS MÉRTÉKE ÉS FORINT- BAN KIFEJEZETT ÖSSZEGE A SZÁMLA FORINTBAN KIFE- JEZETT ÖSSZEGE A GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉ- RE JOGOSULT SZEMÉLY ALÁ- ÍRÁSA.

28 AZ ÁRBEVÉTEL ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A FŐKÖNYVI SZÁMLÁK RÉSZLETE- ZETTSÉGÉTŐL ÉS A VEZETŐI IN- FORMÁCIÓS IGÉNYTŐL FÜGGŐEN LEHET: ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁNKÉNT o kiskereskedelem o nagykereskedelem ÜZEMENKÉNT, MŰHELYENKÉNT ÁGAZATONKÉNT (Pl.) o tehenészet o búzatermelés KÖLTSÉGVISELŐNKÉNT, TERMÉKENKÉNT Pl. o tehéntej o borjú o trágya

29 KÖLTSÉG, ÖNKÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS FOGALMA Az adott feladat érdekében felhasznált erőforrás (élőmunka, eszköz) pénzben kifejezett értéke. A termék vagy szolgáltatás egységére vetített erőforrás-felhasználás forintban kifejezett értéke. ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGRÁFORDÍTÁSOK A termék előállításához, a szolgáltatás teljesítéséhez közvetlenül nem kapcsolódó eszközfel- használások, kifizetések, amelyek a rendszeres tevé- kenység során merülnek fel.

30 A KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA KÖLTSÉGNEMEK SZERINT ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Tevékenységek költségei KÖZVETETT (ÁLTALÁNOS) KÖLTSÉGEK o Javító-karbantartó üzemek költségei o Szolgáltatást végző üzemek költségei o Gépköltségek o Üzemi irányítás általános költségei o Központi irányítás általános költségei o Értékesítési, forgalmazási költségek o Elkülönített egyéb általános költségek ELSZÁMOLHATÓSÁGUK SZERINT

31 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA ANYAGKÖLTSÉG (A BESZERZETT NÖ- VENDÉK, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK ÉRTÉKE IS) IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉ- KE (ELÁBÉ) ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁL- TATÁSOK ÉRTÉKE.

32 ANYAGKÖLTSÉG Hulladék A bekerülési érték- ben figyelembe vett vámteher, jövedéki adó visszatérített összege CSÖKKENTŐ TÉTELEK TARTALMA A vásárolt és fel- használt anyagok (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visz- szaírt összegével növelt) bekerülési értéke A vásárolt növen- dék-, hízó- és egyéb állatok értéke

33 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Könyvviteli szolgáltatás költségei Bérmunka költségei Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei.

34 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási díjak Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj Különféle egyéb költségek.

35 ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE (ELÁBÉ) Visszavett betét- díjas göngyölegek bekerülési értéke CSÖKKENTŐ TÉTEL TARTALMA Változatlan formá- ban eladott anyagok, áruk (értékvesztéssel csökkentett, az ér- tékvesztés visszaírt összegével növelt) bekerülési értéke Értékesített betét- díjas göngyölegek bekerülési értéke.

36 ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK A vásárolt és változatlan formában értékesített szolgáltatások bekerü- lési értékének elszámolása az érté- kesítéskor.

37 AZ ANYAGKÖLTSÉG ELSZÁMOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI I. VÁLTOZATII. VÁLTOZAT V Á S Á R L Á S KÉSZLETREVÉTEL FELHASZNÁLÁS KÖLTSÉG FELHASZNÁLÁS KÖLTSÉG LELTÁROZÁS KÉSZLETVÁLTOZÁSELSZÁMOLÁSA KÖLTSÉG-MÓDOSÍTÁS

38 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Bér Munkadíj Prémium Jutalom 13. havi fizetés A természetes szemé- lyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díj- ként kifizetett, elszá- molt összeg. BÉRJÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Minden olyan adó módjára fizetett összeg, amelyet o a személyi jellegű ráfordí- tások vagy o a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg.

39 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Az immateriális javak, tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenési leírása használatbavételkor elszámolt egyösszegű leírás FOGALMA

40 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK FOGALMA  Az értékesítés nettó árbevételéhez nem kapcsolódó kifizetések, más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel és nem minősülnek sem pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak.

41 káreseményekkel kapcsolatos kifi- zetések, elszámolt, fizetendő össze- gek, ismertté vált, elszámolt fizetendő bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, adott támogatás, juttatás, termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó befizetések, költségvetéssel, helyi önkormány- zatokkal elszámolt, bekerülési érték részét nem képező, költségként el nem számolható adók, illetékek, hozzájárulások, külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó, szerződésen alapuló – készletekhez és szolgáltatáshoz közvetve kapcso- lódó, nem számlázott – utólag adott engedmény összege, képzett céltartalék összege, CSOPORTJAI  leírt behajthatatlan követelés, immateriális jószág, tárgyi eszköz – közvetlen értékesítéskor – könyv szerinti értéke, hiányzó, megsemmisült, az állo- mányból kivezetett immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke, hiányzó, megsemmisült, az állo- mányból kivezetett készlet könyv szerinti értéke, eredeti követelés engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedmé- nyezett) követelés könyv szerinti értéke az értékvesztés összege, a terven felüli értékcsökkenési leírás összege, a kereskedelmi áruk veszteség- jellegű leltárértékelési különbözete, fogyasztási adó, jövedéki adó.

42 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSÁNAK CSOPORTOSÍTÁSA A FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke ELÁBÉ (14-34., 14-40. vázlat) Eladott (közvetített) szolgálta- 14-35., 14-41. vázlat) tások értéke (14-35., 14-41. vázlat)    ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

43 ITT KELL KIMUTATNI:  Értékesítéssel kapcsolatos külön költségeket, a csomagolási, szállítási költségeket, a bizományi díjat.  Raktározási költségeket.  Értékesítő részlegek és irodák költségeit.  A reklám, propaganda és a piackutatás költségeit. ÉRTÉKESÍTÉSI, FORGALMAZÁSI KÖLTSÉGEK IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK EGYÉB ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK ITT KELL KIMUTATNI az igazgatás személyi, anyagjellegű és egyéb költségeit. A működés egyéb közvetett költségei

44 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZKÖLTSÉG eljárással készülő eredménykimutatásban ÖSSZES KÖLTSÉG ÖSSZES KÖLTSÉG Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás FORGALMI KÖLTSÉG eljárással készülő eredménykimutatásban ÉRTÉKESÍTÉS ÉRTÉKESÍTÉS Közvetlen költségei Közvetett költségei =vagy>vagy< = Ha a tárgyévben előállított termék a tárgyévben mind értékesítésre került > Ha a tárgyévben előállított terméknek csak egy része került értékesítésre a tárgyévben < Ha a tárgyévben előállított termék mellett az előző években előállított terméket is értékesítettek a tárgyévben

45 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZ- KÖZÖK ÁRFOLYAMVESZTESÉGE KÖZÖK ÁRFOLYAMVESZTESÉGE Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KA- MATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK MATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott RÉSZESEDÉSEK, ÉRTÉK- PAPÍROK, BANKBETÉTEK ÉRTÉKVESZTÉSE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI RÁFORDÍTÁSAI RÁFORDÍTÁSOK KAPOTT (JÁRÓ) OSZTALÉK, RÉSZESE- DÉS Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRFOLYAMNYERESÉGE ÁRFOLYAMNYERESÉGE Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KAMATAI, ÁRFOLYAMNYERESÉGE Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI BEVÉTELEI BEVÉTELEK

46 KAPOTT (JÁRÓ) OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS A tulajdoni részesedést jelentő befektetés után kapott, az adó- zott eredményből járó összeg. (a kamatozó részvény után járó kamat is) A BEFEKTETETT pénzügyi eszközök között lévő TULAJ- DONI RÉSZESEDÉST jelentő befektetés értékesítésekor el- ért nyereség. RÉSZESEDÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRFOLYAMNYERESÉGE

47 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KAMATAI, ÁRFOLYAMNYERESÉGE A BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZ- KÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT o KÖLCSÖN o BANKBETÉT, o KAMATOZÓ értékpapír után KA- POTT, ESEDÉKES, JÁRÓ KAMAT összege, o kamatozó értékpapír ÉRTÉKESÍ- TÉSEKOR az ELADÁSI ÁRBAN LÉVŐ KAMAT. A BEFEKTETÉSI JEGYEK nettó esz- közértéke és névértéke közötti külön- bözet összegében kapott hozam, to- vábbá beváltáskor a NETTÓ ESZKÖZ- ÉRTÉK ÉS A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK különbözetében realizált hozam. A PÉNZÜGYI LÍZING esetében a lízing- díjban lévő kapott (járó) kamat. CSÖKKENTI A – befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott – KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍR VÉTELÁRÁBAN LÉVŐ KAMAT. A TARTÓS BEFEKTETÉST JELEN- TŐ DISZKONT értékpapír vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó ösz- szeg. A BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZ- KÖZÖK között kimutatott és el- adott, beváltott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír o kamatozó értékpapírnál az ELADÁSI ÁRBAN LÉVŐ KA- MATTAL, o diszkont értékpapírnál az IDŐARÁNYOSAN ELSZÁMOLT KAMATTAL CSÖKKENTETT ELADÁSI ÁR, illetve NÉVÉR- TÉK és KÖNYV SZERINTI ÉR- TÉK KÖZÖTTI – NYERESÉG- JELLEGŰ – KÜLÖNBÖZET.

48 EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK A FORGÓESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT o ÉRTÉKPAPÍR után kapott, esedékes, járó KAMAT, o ezen értékpapírok ÉRTÉKESÍ- TÉSEKOR az ELADÁSI ÁRBAN LÉVŐ KAMAT, o KÖLCSÖN, o VÁLTÓKÖVETELÉS, o PÉNZESZKÖZ után kapott, járó KAMAT. o DISZKONT értékpapír névértéke és vételára közötti különbözet időarányos része. CSÖKKENTI A – forgó eszközök között kimutatott – KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍR VÉTELÁRÁBAN LÉVŐ KAMAT. A VALÓDI PENZIÓS ügyletek hozadéka. A KAMATFEDEZETI ügyeletek teljes nyeresége.

49 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI A forgóeszközök között kimutatott o TULAJDONI RÉSZESEDÉST jelentő befektetések (a saját részvény is) ÉRTÉKESÍTÉSE- KOR ELÉRT ÁRFOLYAMNYE- RESÉG, o HITELVISZONYT MEGTESTE- SÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR,  a kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal,  a diszkont értékpapírnál az időarányosan elszámolt ka- mattal CSÖKKENTETT ELA- DÁSI ÁR ÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK KÖZÖTTI – nyereség- jellegű – KÜLÖNBÖZET (ÁRFOLYAMNYERESÉG) o hitelviszonyt megtestesítő KAMA- TOZÓ ÉRTÉKPAPÍR BEVÁLTÁSA- KOR A NÉVÉRTÉK ÉS A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK KÖZÖTTI – nye reségjellegű – KÜLÖNBÖZET (ÁR- FOLYAMNYERESÉG) DISZKONT ÉRTÉKPAPÍR BEVÁL- TÁSAKOR a kamatbevételként elszámolt összeggel CSÖKKEN- TETT NÉVÉRTÉK ÉS A VÉTEL- ÁR KÖZÖTTI – nyereségjellegű – KÜLÖNBÖZET. (ÁRFOLYAMNYERESÉG) A hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapír évente történő tőketör- lesztése esetén A TÖRLESZTŐ RÉSZ ÉS ANNAK KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉKE KÖZÖTTI – NYE- RESÉGJELLEGŰ – KÜLÖNBÖZETE. A deviza- és valutakészletek fo- rintra átváltásával kapcsolatos ÁRFOLYAMNYERESÉG.

50 A KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ o követeléshez, o befektetett pénzügyi eszközhöz, o értékpapírhoz, o kötelezettséghez kapcsolódó, az üzleti évben PÉNZÜGYILEG REA- LIZÁLT ÁRFOLYAMNYERESÉG. A KÜLFÖLDI pénzértékre szóló eszkö- zök és kötelezettség MÉRLEGFORDU- LÓNAPI értékelésekor elszámolt ÁRFO- LYAMNYERESÉG, AMIT IDŐBELILEG EL KELL HATÁROLNI a következő üz- leti évek árfolyamveszteségének fede- zetére. A NÉVÉRTÉK ALATT vásárolt, hitel- viszonyt megtestesítő KAMATOZÓ értékpapír bekerülési értéke és név- értéke közötti – NYERESÉGJELLEGŰ – különbözetéből az o időbelileg elhatárolt összeg, o a korábbi előírások szerint passzív időbeli elhatárolásként kimutatott összeg megszüntetése. A NEM FEDEZETI CÉLÚ elszámo- lási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletekkel kapcsolatos nyereségjellegű különbözet. A nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek nyereségének teljes összege. A kiírt opcióért kapott opciós díj. A VÁSÁROLT KÖVETELÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ összegben befolyt pénzbevétel összege. A VÁSÁROLT KÖVETELÉS ÉRTÉ- KESÍTÉSEKOR az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti – NYERESÉGJELLEGŰ – különbözet.

51 A szerződésben meghatározott fize- tési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén KAPOTT – legfeljebb a késedelmi ka- mattal arányos, nem számlázott – ÁRENGEDMÉNY összege. KÖZÖS ÜZEMELTETÉS ESETÉN o A KÖZÖS KÖLTSÉGEKNEK A KÖZÖS ÜZEMELTETÉSBEN résztvevőkre ÁTTERHELT ÖSSZEGE, o A KÖZÖS ÜZEMELTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ÁT- VETT összege. A külföldi pénzértékre szóló részesedésnél, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál elért ÁRFOLYAMNYERESÉGET a DEVIZA ÁRFOLYAM-VÁLTOZÁS HATÁSÁNAK kiszűrésével kell meghatározni.

52 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRFOLYAMVESZTESÉGE A BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZ- KÖZÖK között kimutatott és eladott, beváltott, HITELVISZONYT megtes- tesítő értékpapír o kamatozó értékpapírnál AZ ELA- DÁSI ÁRBAN LÉVŐ KAMATTAL, o diszkont értékpapírnál az IDŐ- ARÁNYOSAN ELSZÁMOLT KA- MATTAL CSÖKKENTETT ELADÁSI ÁR, illetve NÉVÉRTÉK és KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK KÖZÖTTI – VESZTESÉG- JELLEGŰ – KÜLÖNBÖ- ZET. A befektetett pénzügyi eszkö- zök között kimutatott TULAJ- DONI részesedést jelentő be- fektetés értékesítésekor az ér- tékesített befektetés ELADÁSI ÁRA és KÖNYV SZERINTI ÉR- TÉKE KÖZÖTTI – VESZTESÉG- JELLEGŰ - KÜLÖNBÖZET.

53 FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK A HOSSZÚ és RÖVID lejáratú köte- lezettségek között nyilvántartott o KÖLCSÖNÖK, o HITELEK, o KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL és o MÁS hitelviszonyt megtestesítő ÉRTÉK PAPÍR kibocsátásból fennálló TARTOZÁSOK, o VÁLTÓTARTOZÁSOK UTÁN fizetett, fizetendő (esedékes) KAMAT ÖSSZEGE. (Az eszközök bekerülési értékében elszámolt, figyelembe vett kamat kivételével.) A HÁTRASOROLT kötelezett- ségek KAMATA. A BEFEKTETÉSI JEGYEKNÉL a befektetési alapnak történő eladáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték kü- lönbözetéből REALIZÁLT VESZTESÉG. VALÓDI PENZIÓS ügyletek ka- matráfordítása. KAMATFEDEZETI ügyletek időarányos vesztesége.

54 ITT KELL KIMUTATNI A tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tartós bankbetétek elszámolt értékvesztését, RÉSZESEDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK, BANKBETÉTEK ÉRTÉKVESZTÉSE CSÖKKENTVE AZT CSÖKKENTVE AZT a korábban leírt értékvesz- tések visszaírt összegével.

55 A forgóeszközök között kimutatott o TULAJDONI RÉSZESEDÉST jelentő befektetések (a saját részvény is) ÉRTÉKESÍTÉSEKOR realizált ÁR- FOLYAMVESZTESÉG, o HITELVISZONYT megtestesítő ÉRTÉKPAPÍR, - A KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍRNÁL az eladási árban lévő kamattal, - A DISZKONT ÉRTÉKPAPÍRNÁL az időarányosan elszámolt ka- mattal csökkentett ELADÁSI ÁR és KÖNYV SZERINTI – veszteségjellegű – különbözet (ÁRFOLYAMVESZTESÉG) o HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ kamatozó értékpapír BEVÁLTÁSA- KOR a NÉVÉRTÉK és a KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK KÖZÖTTI – veszteség- jellegű – különbözet (ÁRFOLYAM- VESZTESÉG) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI DISZKONT ÉRTÉKPAPÍR bevál- tásakor a kamatbevételként el- számolt összeggel csökkentett NÉVÉRTÉK ÉS A VÉTELÁR KÖ- ZÖTTI – VESZTESÉGJELLEGŰ – különbözet. A HITELVISZONYT megtestesítő értékpapír ÉVENTE TÖRTÉNŐ TŐKETÖRLESZTÉSE esetén a törlesztő rész és annak könyv szerinti értéke közötti – VESZ- TESÉGJELLEGŰ – különbözete. A DEVIZA- ÉS VALUTAKÉSZLE- TEK FORINTRA ÁTVÁLTÁSÁVAL kapcsolatos ÁRFOLYAMVESZ- TESÉG.

56 A KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ követeléshez, befektetett pénzügyi eszközhöz, értékpapírhoz, kötelezettséghez kapcsolódó, az üzleti évben PÉNZÜGYILEG REA- LIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE szóló eszközök és kötelezettségek MÉR- LEGFORDULÓNAPI értékelésekor elszámolt ÁRFOLYAMVESZTESÉG összege, CSÖKKENTVE az előző években ELHATÁROLT ÁRFOLYAM- NYERESÉG MEGSZÜNTETETT ÖSZ- SZEGÉVEL, legfeljebb az elszámolt árfolyamveszteség összegével. A NÉVÉRTÉK FELETT vásárolt hitelviszonyt megtestesítő ka- matozó értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti – VESZTESÉGJELLEGŰ – külön- bözetből o időbelileg elhatárolt összeg, o a korábbi előírások szerint aktív időbeli elhatárolásként kimutatott összegének meg- szüntetése. A NEM FEDEZETI célú elszámo- lási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletekkel kapcsolatos VESZTESÉGJELLEGŰ különbözet A nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek vesztesége. A vásárolt eladási opcióért fize- tett opciós díj stb.

57 A VÁSÁROLT KÖVETELÉS könyv sze- rinti értékének azon része, amelyre a BEFOLYT PÉNZESZKÖZ NEM NYÚJT FEDEZETET. A BEHAJTHATATLANNAK minősített VÁSÁROLT KÖVETELÉS LEÍRT ÖSZ- SZEGE. A VÁSÁROLT KÖVETELÉS ÉRTÉKESÍ- TÉSEKOR az eladási ár és a könyv sze- rinti érték közötti – VESZTESÉGJELLE- GŰ – különbözet. A külföldi pénzértékre szóló részesedésnél, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál keletkezett ÁRFOLYAMVESZTESÉGET A DEVIZA ÁRFOLYAM-VÁLTOZÁS HATÁSÁNAK kiszűrésével kell meghatározni. A pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek és ráfordításainak tételei nem vonhatók össze, azokat bruttó módon kell kimutatni, KIVÉTEL: a mérlegfordulónapi értékelés árfolyam különbözete, azt összevontan kell kimutatni. A szerződésben meghatározott fi- zetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén ADOTT – legfeljebb a kése- delmi kamattal arányos – ÁREN- GEDMÉNY összege. KÖZÖS ÜZEMELTETÉS esetén o a közös ÜZEMELTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK ÁLTAL MEG- TÉRÍTETT, MEGTÉRÍTENDŐ KÖZÖS KÖLTSÉGEK ÖSZEGE, o a közös üzemeltetésből szár- mazó NYERESÉG ÁTADOTT ÖSSZEGE

58 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY BEVÉTELEKRÁFORDÍTÁSOK FOGALMA: A vállalkozás tevékenységétől függetlenek A rendes üzletmeneten kívül esnek A szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban

59 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK A TULAJDONOSNÁL (tagnál) a GAZDA- SÁGI TÁRSASÁGBA (GT) BEVITT VA- GYONTÁRGYAK létesítő okiratban meg- határozott ÉRTÉKE. A tulajdonosánál a GT jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnt RÉSZE SEDÉS ELLENÉBEN KAPOTT ESZKÖZÖK és az ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK (a va- gyonfelosztási javaslat illetve megállapo- dás szerinti) ÉRTÉKÉNEK A KÜLÖNBÖ- ZETE, ha az ESZKÖZÖK ÉRTÉKE A TÖBB. Az átalakult GT TULAJDONOSÁNÁL az átalakulással létrejött GT-ben SZERZETT RÉSZESEDÉS bekerülési értékeként A MEGSZŰNT RÉSZESEDÉSRE JUTÓ – a jogelőd GT vagyonmérlege szerinti – SAJÁT TŐKE ÖSSZEGE. A KÜLSŐ TULAJDONOSNÁL (tagnál) a GT beolvasztása ese- tén a BEOLVASZTÓ GT-ben SZERZETT RÉSZESEDÉS beke- rülési értékeként a MEGSZŰNT RÉSZESEDÉSRE JUTÓ - jog- előd GT vagyonmérlege szerinti – SAJÁT TŐKE ÖSSZEGE. A TULAJDONOSNÁL a GT JEGY- ZETT TŐKÉJÉNEK LESZÁLLÍ- TÁSAKOR, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedés név értéké- nek fejében ÁTVETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKE.

60 A VISSZAVÁSÁROLT saját részvény, üzletrész BEVONÁSA esetén, azok NÉVÉRTÉKE. A JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI VA- GYON fedezete mellett kibocsátott RÉSZVÉNYEK ELLENÉBEN EL- ENGEDETT kötelezettség összege. HARMADIK SZEMÉLY által átvállalt kötelezettség, HITELEZŐ ÁLTAL EL- ENGEDETT kötelezettség, ELÉVÜLT KÖTELEZETTSÉG, ha ahhoz beszer- zett eszköz nem kapcsolódik. Itt kell elszámolni, de HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT időben el kell hatá- rolni o ELENGEDETT kötelezettség összege, ha BESZERZETT ESZKÖZHÖZ KAPCSOLÓDIK, o FEJLESZTÉSI CÉLRA KAPOTT, pénzügyileg rendezett támo- gatás és véglegesen átvett pénzeszköz, o TÉRÍTÉS NÉLKÜL átvett esz- közök, o AJÁNDÉKKÉNT, hagyatékként kapott, o TÖBBLETKÉNT fellelt ESZKÖ- ZÖK értéke. o TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS során harmadik személy által átvál- lalt kötelezettség összege, ha BESZERZETT ESZKÖZHÖZ kapcsolódik. RENDKÍVÜLI BEVÉTEL LESZ A HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT el- határolt bevétel, ha a költségek, ráfordítások ellentételezésére FELOLDJÁK A HALASZTÁST.

61 A TULAJDONOSNÁL (tagnál) ala- pításkor, jegyzett tőke emelése- kor GT-be BEVITT VAGYONTÁR- GYAK NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÉRTÉKE. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT rész- vény, üzletrész bevonása esetén, azok VISSZAVÁSÁRLÁSI ÉRTÉKE. A TULAJDONOSNÁL a GT JOG- UTÓD NÉLKÜLI megszüntetése esetén a jogelőd GT-ben lévő MEGSZŰNT RÉSZESEDÉSNEK könyv szerinti ÉRTÉKE, VALA- MINT a KAPOTT ESZKÖZÖK és az ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK (a vagyonfelosztási javaslat, illetve megállapodás szerinti) értékének a KÜLÖNBÖZETE, ha az eszközök értéke a kevesebb. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK AZ ÁTALAKULT GT tulajdonosánál – a GT átalakulása esetén – a MEGSZŰNT RÉSZESEDÉS könyv szerinti ÉRTÉKE. A KÜLSŐ TULAJDONOSNÁL – a GT be- olvadása esetén – a MEGSZŰNT RÉSZE- SEDÉS könyv szerinti értéke. A TULAJDONOSNÁL a GT jegyzett tő- kéjének leszállításakor, ha a leszállítás tőkekivonás útján valósul meg, A BE- VONT RÉSZESEDÉSEK NYILVÁNTAR- TÁS szerinti értéke. A TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT eszkö- zök nyilvántartás szerinti értéke.

62 A TÉRÍTÉS NÉLKÜL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS bekerülési értéke. A BEHAJTHATATLANNAK NEM MINŐSÜLŐ ELEN- GEDETT KÖVETELÉS könyv szerinti értéke. A TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS SORÁN ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG SZERZŐDÉS SZERINTI ÖSSZE- GE, AMIT HALASZTOTT ráfordításként el kell ha- tárolni. FEJLESZTÉSI CÉLRA – visszafizetési kötelezett- ség nélkül – ÁTADOTT PÉNZÜGYILEG RENDEZETT TÁMOGATÁS és véglegesen átadott pénzeszközök összege.


Letölteni ppt "EREDMÉNYKIMUTATÁS. Eredmény kimutatás fogalma A mérleg szerinti eredmény levezetését bemutató számviteli okmány. Egy meghatározott időszakra vonatkozóan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések