Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése Dr. Kiss Árpád 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése Dr. Kiss Árpád 1."— Előadás másolata:

1 Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése Dr. Kiss Árpád 1

2 Részesedések bekerülési értéke BesorolásVételárOpciós, bizományosi díj Üzleti vagy cégérték A.III. Befektetett pénzügyi eszköz kötelező Lehet B.III. ÉrtékpapírokkötelezőLehet, Időben elhatárolható Tilos Dr. Kiss Árpád 2

3 Hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírok bekerülési értéke • Alap: ugyanaz mint a részesedéseknél (vételár+opciós bizományosi díj • Különbség: Kamat • Bekerülési érték = vételár – vételárban elismert felhalmozott kamat • Vételárban elismert kamat: Névérték*Névl. kamatláb*(Vásárlás dát.–utolsó kamatfiz.(kibocsátás) dát. 365 Dr. Kiss Árpád 3

4 Példa a bekerülési érték számítására • Adatok: • Értékpapír kibocsátásnak dátuma: 201X. március 1. • Vásárlás dátuma: 201X. május 1. • Értékpapír futamideje:36 hónap • Névérték:10.000 Ft • Vételár:10.370 Ft • Névleges kamatláb: 12 % • Vételárban elismert kamat: 10.000*0,12*61/365 = 200 Ft • Bekerülési érték: 10.370-200 = 10.170 Ft Dr. Kiss Árpád 4

5 Árfolyamkülönbözet • Névleges és piaci kamatláb eltérésének kezelése • Számítása: (Bekerülési érték–Névérték)*(Mérlegfordulónap–Vásárlás dátuma) Értékpapír futamideje – (Vásárlás dátuma –Kibocsátás dátuma) A nevezőt az értékpapír hátralévő futamidejének is nevezik. • Példa (előző folytatása) (10.170-10.000)*(201X.12.31-201X.05.01)/(1.095-61)=40 Ft Dr. Kiss Árpád 5

6 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök bekerülési értéke • Egyéb értékpapírok (diszkont értékpapírok, adott kölcsönök) • Bekerülési érték: vételár + bizományosi, opciós stb. díjak Dr. Kiss Árpád 6

7 Főkönyvi könyvelés Üzletrész vásárlás Dr. Kiss Árpád 7

8 Főkönyvi könyvelés Adott kölcsön, pénzeszköz lekötés Dr. Kiss Árpád 8

9 Főkönyvi könyvelés Opció vásárlása Dr. Kiss Árpád 9

10 Főkönyvi könyvelés Befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Dr. Kiss Árpád 10

11 Főkönyvi könyvelés Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Dr. Kiss Árpád 11

12 Erőforrás bevonás egyéb formái Dr. Kiss Árpád 12

13 Erőforrás input fontosabb formái Dr. Kiss Árpád 13

14 Apport bekerülési értéke Dr. Kiss Árpád 14

15 Apport főkönyvi elszámolása I. Dr. Kiss Árpád 15

16 Apport főkönyvi elszámolása II. Dr. Kiss Árpád 16

17 Apport főkönyvi elszámolása III. Dr. Kiss Árpád 17

18 Ajándék bekerülési értéke Dr. Kiss Árpád 18

19 Ajándék főkönyvi elszámolása I. Dr. Kiss Árpád 19

20 Ajándék főkönyvi elszámolása II. Dr. Kiss Árpád 20

21 Ajándék főkönyvi elszámolása III. Dr. Kiss Árpád 21

22 Ajándék főkönyvi elszámolása IV. Dr. Kiss Árpád 22

23 Térítés nélkül kapott erőforrás bekerülési értéke • Költségvetéstől: jogszabályban meghatározott érték, ha van. Ha nincs, akkor piaci érték • Egyéb piaci szereplőtől: Piaci érték Dr. Kiss Árpád 23

24 Csere (barter) ügylet bekerülési értéke Előjel Vagyoni ér­tékű jogok Szellemi termékekIngatlanokIngóságokAnyagok, Áruk + Csereszerződésben meghatározott ár, vagy ennek hiányában piaci ár +XX -Szállítási, rakodási költség + XAlapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek X + Közvetítői és bizományosi díj + Illetékek + Le nem vonható általános forgalmi adó + Közjegyzői hitelesítés díja + Eszköz biztosítási díjának aktiválásig, raktárra vételig esedékes összege + XXElőkészítési, lebonyolítási díjakX + XBetanítási díjX X +XXX Üzembe helye­zé­sig beszerzett tar­ to­zé­kok, tartalék­al­katrészek értéke X +XXX Próbaüzemelés költségei X -XXX Próbaüzemelés so­rán előállított ter­ mék, szolgáltatás ér­té­ke X +X Az új tárgyi eszközön végzett felújítás értéke X Dr. Kiss Árpád 24

25 Eszközátvétel követelés fejében • A vevő nem tudja kifizetni tartozását, de van olyan eszköze, melyet a vál­lal­ko­zás elfogad. Ha az elszámolás a két fél közötti megállapodás alapján történik, ak­kor a követelés értéke lesz a bekerülési érték kiindulópontja. • Csődegyezségben a tartozás rendezésének ebben a módjában állapodtak meg az ér­dekeltek. Az eszköz értékét a csődegyezségnek tartalmaznia kell. • Felszámolási eljárás végén a vagyonfelosztási javaslat szerint kap valamilyen esz­­­közt követelése fejében a vállalkozás. Az eszköz értékét a vagyonfelosztási ja­­vas­latban kell meghatározni. A három közül ez az egy gazdasági esemény tí­pus nem tartozik az általános forgalmi adó hatálya alá. Dr. Kiss Árpád 25

26 Milyen követelés váltható ki más eszközzel? • B.II.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból (vevők) • B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben • B.II.3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben • B.II.5. Egyéb követelések Dr. Kiss Árpád 26

27 Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása I. Dr. Kiss Árpád 27

28 Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása II. Dr. Kiss Árpád 28

29 Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása III. Dr. Kiss Árpád 29

30 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszközök bekerülési értéke Dr. Kiss Árpád 30

31 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése I. Dr. Kiss Árpád 31

32 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése II. Dr. Kiss Árpád 32

33 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése III. Dr. Kiss Árpád 33

34 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése IV. Dr. Kiss Árpád 34


Letölteni ppt "Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése Dr. Kiss Árpád 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések