Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalkozás vagyona A vállalkozások vagyonának vizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalkozás vagyona A vállalkozások vagyonának vizsgálata"— Előadás másolata:

1 A vállalkozás vagyona A vállalkozások vagyonának vizsgálata
A vállalkozásoknak tevékenységük elvégzéséhez különböző anyagi és nem anyagi javakra van szükségük, melyek összességét vállalkozói vagyonnak nevezzük. A vállalkozások vagyonát a számvitelben két szempontból (két megközelítésben, kettős vetületben) vizsgáljuk. Egyrészt rendeltetése, termelésben betöltött szerepe, megjelenési formája szerint  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Másrészt (pénzügyi) eredete, származása szerint  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Eszközök: a vállalkozói vagyon konkrét megjelenési formái. Források: a vállalkozói vagyon eredete, finanszírozási alapjai.

2 VÁLLALKOZÓI VAGYON ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
A vállalkozás vagyona VÁLLALKOZÓI VAGYON ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A.) Befektetett eszközök D) Saját tőke B.) Forgóeszközök E) Céltartalékok C.)Aktív időbeli elhatárolások F) Kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások

3 - az eszköz rendeltetése - az eszköz minősége
A vállalkozás vagyona Eszközök: Ha eltekintünk az aktív időbeli elhatárolásoktól, akkor az eszközök két főcsoportját különböztetjük meg: a befektetett eszközöket és a forgóeszközöket. A vállalkozásoknak meg kell határozniuk a tulajdonukba, kezelésükbe került eszközök várható használati idejét. A várható használati időt több tényező befolyásolja: - az eszköz rendeltetése - az eszköz minősége - az eszköz használatának körülményei stb. A vállalkozói tevékenységet tartósan, 1 éven túl szolgáló eszközök a befektetett eszközök, míg az 1 évnél rövidebb, nem tartós használatú eszközök a forgóeszközök.

4 A különbség a két forráscsoport között a következő:
A vállalkozás vagyona Források: Ha eltekintünk a céltartalékoktól és a passzív időbeli elhatárolásoktól, akkor a források két nagy csoportját különböztetjük meg: a saját tőkét és a kötelezettségeket. A különbség a két forráscsoport között a következő: A saját tőkét a vállalkozás tulajdonosai (befektetői) adják, és időkorlátozás nélkül áll a vállalkozás rendelkezésére (nincs visszafizetési kötelezettség). A kötelezettségek idegen tőkét jelentenek a vállalkozásban, amelyeket rövidebb vagy hosszabb időn belül vissza kell fizetni. Idegen tőkének, ideiglenes forrásoknak, kölcsönvett forrásoknak is szokták nevezni őket. Pl. ilyenek a bankhitelek, felvett kölcsönök stb.

5 Az eszközök és a források összefüggése:
A vállalkozás vagyona Az eszközök és a források összefüggése: ESZKÖZÖK E Ft FORRÁSOK E Ft A . Befektetett eszközök D. Saját tőke B. Forgóeszközök ……… F. ………… …….. Eszközök összesen Források összesen ……….. Vagyis: az eszközök összesen értékének ……………………………….. a források összesen értékével!! Oka: Minden eszköznek van forrása. Vagy: Az eszközök és a források nem két különböző dolgot jelentenek, hanem egy és ugyanazt a dolgot, a vállalkozás vagyonát két különböző szempontból.

6 Az eszközök és a források összefüggése:
A vállalkozás vagyona Az eszközök és a források összefüggése: ESZKÖZÖK E Ft FORRÁSOK E Ft A . Befektetett eszközök D. Saját tőke B. Forgóeszközök F. Kötelezettségek Eszközök összesen Források összesen Vagyis: az eszközök összesen értéke mindig megegyezik a források összesen értékével!! Oka: Minden eszköznek van forrása. Vagy: Az eszközök és a források nem két különböző dolgot jelentenek, hanem egy és ugyanazt a dolgot, a vállalkozás vagyonát két különböző szempontból.

7 Összes eszköz értéke = Összes forrás értéke ……………… = …………………..
A vállalkozás vagyona Tehát: Összes eszköz értéke = Összes forrás értéke ……………… = ………………….. A forrásokat megbontva: Összes eszköz értéke = Saját tőke + Kötelezettségek …………… = ……………………………….. Átrendezve: Saját tőke = Összes eszköz értéke – Kötelezettségek ………... = ………………… ……………… A saját tőke így meghatározott értékét nettó eszközértéknek (saját tőke értéknek) is szoktuk nevezni. Azt az eszközvagyont mutatja, amely a vállalkozás saját tőkéjéből származik, tehát nem terhelik tartozások.  a vállalkozás saját vagyona!

8 Összes eszköz értéke = Összes forrás értéke 2 200 = 2 200
A vállalkozás vagyona Tehát: Összes eszköz értéke = Összes forrás értéke = A forrásokat megbontva: Összes eszköz értéke = Saját tőke + Kötelezettségek = Átrendezve: Saját tőke = Összes eszköz értéke – Kötelezettségek = A saját tőke így meghatározott értékét nettó eszközértéknek (saját tőke értéknek) is szoktuk nevezni. Azt az eszközvagyont mutatja, amely a vállalkozás saját tőkéjéből származik, tehát nem terhelik tartozások.  a vállalkozás saját vagyona!

9 A vállalkozás vagyona Befektetett eszközök
Olyan eszközök, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, éven túl szolgálja. Csoportjai: immateriális javak - tárgyi eszközök - befektetett pénzügyi eszközök I. Immateriális javak Olyan nem anyagi eszközök, amelyek tartósan szolgálják a gazdálkodó tevékenységét. (Nem soroljuk ide az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.) II. Tárgyi eszközök Olyan anyagi eszközök, amelyek tartósan, közvetlenül vagy közvetett módón szolgálják a vállalkozási tevékenységet, függetlenül hogy azok üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem. III. Befektetett pénzügyi eszközök Azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott TARTÓS JÖVEDELEMRE tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el.

10 Csoportjai: - készletek - követelések - értékpapírok - pénzeszközök
A vállalkozás vagyona Forgóeszközök Olyan eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét közvetlenül vagy közvetve, de rövid ideig – éven belül – szolgálják. Csoportjai: készletek - követelések - értékpapírok - pénzeszközök I. Készletek A gazdálkodási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egy tevékenységi folyamatban vesznek rész és eredeti alakjukat elvesztik vagy a tevékenység során változatlan állapotban maradnak és így hagyják el a vállalkozást. II. Követelések Különféle szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert teljesítéshez kapcsolódnak, de a másik fél tartozását még nem egyenlítette ki.

11 Az értékpapírok kétfélék lehetnek
A vállalkozás vagyona III. Értékpapírok Olyan hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes okirat, amelyben a kibocsátó arra kötelezi magát, hogy az értékpapírban meghatározott összeget és/vagy annak meghatározott módon számított hozamát az értékpapír birtokosának az értékpapíron megjelölt időben és módon kifizeti. Az értékpapírok kétfélék lehetnek tartós hitelviszonyt megtestesítő ép. (BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZK) forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt ép. (FORGÓESZKÖZÖK) IV. Pénzeszközök Azon fizetési eszközök összessége, amelyek segítségével a vállalkozó az eszközök cseréjét bonyolítja. Csoportjai: - Pénztár, csekkek - Bankbetétek

12 Két csoportja: - saját forrás (tőke) - idegen forrás D. Saját forrás
A vállalkozás vagyona FORRÁSOK A könyvvitelben a vagyon eredete szerint is kimutathatjuk. Ha a vagyon eredet szerint mutatjuk ki, úgy FORRÁSRÓL beszélünk. Két csoportja: - saját forrás (tőke) - idegen forrás D. Saját forrás Az a vagyonrész, amelyet az alapítók tartósan bocsátottak a vállalat rendelkezésére. F. Idegen forrás (kötelezettség) Az a vagyonrész, amelyet visszafizetési kötelezettség terhel. Csoportjai: - rövid lejáratú kötelezettségek (1 éven belül jelent fizetési kötelezettséget) - hosszú lejáratú kötelezettségek (lejárata 1 évnél hosszabb)


Letölteni ppt "A vállalkozás vagyona A vállalkozások vagyonának vizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések