Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko- zási tevékenységet általá- ban egy évnél rövidebb ide- ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko- zási tevékenységet általá- ban egy évnél rövidebb ide- ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok."— Előadás másolata:

1 1 FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko- zási tevékenységet általá- ban egy évnél rövidebb ide- ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA • KÉSZLETEK • KÖVETELÉSEK • ÉRTÉKPAPÍROK • PÉNZESZKÖZÖK

2 2 KÉSZLETEK FOGALMA A vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve – általában egy évnél rövidebb ideig – szolgáló olyan eszkö- zök, amelyek rendszerint egyetlen termelési folyamat- ban vesznek részt, • a termékelőállítás, szol- gáltatás nyújtás során kerülnek majd felhaszná- lásra (ANYAGOK) • a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak (BEFEJEZETLEN TERME- LÉS, FÉLKÉSZTERMÉK) • már elkészült termékek (KÉSZTERMÉKEK) • értékesítési célból kerültek beszerzésre és az értékesí- tésig változatlan állapotban maradnak (ÁRUK, GÖNGYÖ- LEGEK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK). A készletek között kell kimutatni az eddig felsoroltakon túl • • használatba vételükig a SZERSZÁMOKAT, MŰSZERE- KET, BERENDEZÉSEKET, FELSZERELÉSEKET, MUNKA- RUHÁKAT stb. ha a vállalkozá- si tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják, • a NÖVENDÉK, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOKAT függetlenül a tar- tás idejétől, • a BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÖZÜL AZ IDE ÁTSOROLT ESZ- KÖZÖKET.

3 3 KÉSZ-TERMÉKEK • Ipari • Mezőgazdasági NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉBÁLLATOK • Növendék • Hízó • Egyéb BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK • Ipari • Mezőgazdasági • Építőipari VÁSÁROLT KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEG SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK FAJTÁI ANYAGOK • Alapanyagok • Segéd, üzem és fűtő anya- gok • Tartalék alkatrészek • Fogyóeszkö- zök * • Gyártóeszkö- zök * ÁRUK • Kereskedelmi készletek • Közvetített szolgáltatások • Betétdíjas göngyölegek

4 B. I. 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész- termékek 3. Növendék- hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek 4 KÉSZLETEK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN

5 5 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE Az értékvesztés összegével csökkentett, a visszaírt ér- tékvesztés összegével növelt • beszerzési értéken, illetve • előállítási költségen. MÉRLEGBEN • BESZERZÉSI ÉRTÉKEN * • ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN - tényleges közvetlen önköltség - normatív önköltség AKTIVÁLÁSKOR

6 6 6-5 folyt.1. KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE FAJTÁNKÉNT *Lásd még 4-6 – 4-10 vázlatokat BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK • Előállítási költségen ANYAGOK • Beszerzési áron VÁSÁROLT ÉS TOVÁBB GYARAPODOTT • Beszerzési áron és nevelési, hízlalási, költségen KÉSZ- TERMÉKEK • Előállítási költségen NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉBÁLLATOK ÁRUK • Beszerzési áron • Előállítási költségen SAJÁTTENYÉSZTÉSŰ • Előállítási (nevelési, hízla- lási) költségen BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN* KÉSZLETEK

7 7 BESZERZÉSI ÁR ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN KÉSZLETEK CSÖKKENÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ÁRAK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁR Egyedi beszerzési ár FIFO SZÁMÍTOTT (ÁTLAGOS BESZERZÉSI ÁR) Súlyozottátlagár Elszámoló ár ±árkülönbözet A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÉSZLETEK ÉRTÉKE Egyedibeszerzésiáron Az utolsó beszerzésiárakonÁtlagáronÁtlagáron

8 8 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDSZERE Érték és analitikus nyilvántartást nem vezet Értéknyilvántartást vezet, az analitikát csak mennyiségben vezeti Számított beszerzési érték Értéknyilvántartást vezet, az analitikát mennyiségben és értékben is vezeti Nyilvántartásokbóladódó beszerzési érték

9 9 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁN- TARTÁSÁNAK KAPCSOLATA ÉRTÉK ÉS ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁST NEM VEZET Kötelező leltározás Utolsó beszerzési árak visszakeresésével a SZÁMÍTOTT BESZERZÉSI ÉRTÉK megállapítása, a LELTÁR összeállítása Nem leltározLeltároz ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZET, ANALITIKÁT CSAK MENNYISÉGBEN VEZETI Leltárkülönbö- zetek rendezése

10 10 MINŐSÍTÉS TELJES ÉRTÉKŰ Piaci Könyv érték szerinti érték érték > Könyv szerinti érték LEÉRTÉKELENDŐ Piaci haszonanyag, vagy hulladékérték Értékvesztés Piaci Könyv érték szerinti érték érték >*>*>*>* Értékvesztésvisszaírása KÖVETKEZŐÉVBEN Piaci Könyv érték szerinti érték érték Értékvesztés Piaci érték *<*<*<*<

11 11 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK KAPCSOLATA Leltárkülönbözetrendezése Értéknyilvántartást vezet, az analitikát mennyiségben és értékben is vezeti Leltároz Nyilvántartásokból adódó tényleges beszerzési érték (könyv szerinti érték) Nem leltároz MINŐSÍTÉS *

12 12 KÉSZLETEK • VÁSÁRLÁSKOR: a beérkezett számlák • SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSKOR: a MENNYISÉGET rögzítő bi- zonylatok (pl.: szállítójegy, mérlegelési jegyzék stb.), AZ ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET dokumentáló költség, önkölt- ség számítás. • ÉRTÉKESÍTÉSKOR, FELHASZ- NÁLÁSKOR stb. a kiadási bi- zonylat, az átvétel igazolásával. BIZONYLATAI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA • NEM KÖTELEZŐ, de a főkönyv- ben nem szereplő készleteknél pl.: - javításra átvett készletek - bizományba átvett készletek - bérmunkára átvett készletek - stb. AJÁNLOTT VEZETNI. • NYILVÁNTARTÁS HIÁNYÁBAN a leltár csak leltározással állítható össze. • MEGFELELŐ VEZETŐI INFORMÁ- CIÓHOZ SZÜKSÉGES.

13 13 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE NINCSVAN ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON ÁTLAGOS

14 14 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS NINCS ÉV VÉGÉN • A volumen leltározással kerül meghatározásra • A volumenhez az UTOLSÓ BE- SZERZÉSI ÁRAK rendelése • LELTÁRÉRTÉK meghatározása • A nyitó állomány KORREKCI- ÓJA • ÉRTÉKVESZTÉS elszámolása, ha a piaci ár csökkent • Az előző évek értékvesztésé- nek visszaírása, ha a piaci ár nőtt. ÉV KÖZBEN • Minden anyag KÖLTSÉGKÉNT kerül elszámolásra.

15 15 • A BESZERZETT ANYAGOK KÉSZLETRE VÉTELE TÉNYLE- GES BESZERZÉSI ÉRTÉKEN • A FELHASZNÁLÁS ELSZÁMO- LÁSA:  FIFO eljárással, vagy  EGYEDI HOZZÁRENDELÉS- SEL. ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN • LELTÁROZÁS (HA VAN) • LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK EL- SZÁMOLÁSA (HA VAN) • LELTÁR TÉNYLEGES BESZER- • ZÉSI ÁRON • ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁ- SA, HA A PIACI ÁR CSÖKKENT • AZ ELŐZŐ ÉVEK ÉRTÉKVESZ- TÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NŐTT. ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS TÉNYLEGES ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON

16 16 • A BESZERZETT ANYAGOK KÉSZLETRE VÉTELE TÉNYLE- GES BESZERZÉSI ÉRTÉKEN, ILLETVE ELSZÁMOLÓ ÁRON • A FELHASZNÁLÁS ELSZÁMO- LÁSA:  ÁTLAGÁRON VAGY  ELSZÁMOLÓ ÁRON ± ÁRKÜLÖNBÖZET. ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN • LELTÁROZÁS (HA VAN) • LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK EL- SZÁMOLÁSA (HA VAN) • LELTÁR ÁTLAGOS BESZER- ZÉSI ÁRON • ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁ- SA, HA A PIACI ÁR CSÖKKENT • AZ ELŐZŐ ÉVEK ÉRTÉKVESZ- TÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NŐTT. ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK ÁTLAGÁRON, VAGY ELSZÁMOLÓ ÁRON

17 17 Félkésztermék Azok a saját termelésű termékek, amelyek legalább egy megmunká- lási folyamaton végig mentek és raktárra vehetők (vagy raktárra vették), de még nem késztermé- kek. A későbbiekben vagy további megmunkálásra kerülnek, vagy mint félkész terméket értékesítik. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK FOGALMA Azok a saját termelésű termékek, amelyek a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vala- mint fordulónapig ki nem szám- lázott szolgáltatások teljesítmé- nyei. JELLEMZŐ TERÜLETEI: - Következő üzleti év növényter- mesztése érdekében végzett mun- kák értéke a MEZEI LELTÁR. (szakszerű gazdálkodás esetén a 12.31-én záródó üzleti év végén ez jelentős tétel.) - Építőiparban az el nem ismert építési költség. Befejezetlen termelés

18 18 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK E csoportba azok az állatok tartoz- nak, amelyek a • termelés (tartás) költségei ered- ményeként - növekednek, - gyarapszik tömegük (súlyuk), • függetlenül attól, hogy a vállal- kozási tevékenységet mennyi ide- ig szolgálják. FogalmaÉrtékelése • MÉRLEGBEN: értékvesztéssel csökkentett, visszaírt érték- vesztéssel növelt élőtömeg ön- költségen. • A növendék-, hízó- és egyéb állato- kat, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ, VAGY VÁSÁ- ROLT, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZ- LETKÉNT KELL KIMUTATNI. • AZ ÉLŐTÖMEG ÖSSZETEVŐI - Nyitó állomány - Beszerzésből - Korosbításból - Hízóbaállítás növendékből - Hízóbaállítás tenyésztésből - Szaporulatból - Tömeggyarapodásból ÉLŐTÖMEG KÖZVETLEN ÖNKÖLT- • ÉLŐTÖMEG KÖZVETLEN ÖNKÖLT- SÉG = SÉG = Élőtömeg értéke (Ft) Élőtömeg mennyisége (kg)

19 19 A KÉSZTERMÉK Az a termék, amely valamennyi megmunkálási folyamaton túl jutott, tehát elkészült, feldolgozott állapotban raktárra vették, illetve értékesíthető. Fogalma IpariÉpítőipari Csoportosítása TARTÓSNEMTARTÓS EGYEDITÖMEG Pl. épület Pl. gépkocsi Pl. élelmiszer FŐTERMÉK MezőgazdaságiErdőgazdasági 1.OSZTÁLYÚ2.OSZTÁLYÚ IKER-TERMÉKMELLÉK-TERMÉK

20 20 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE NINCS ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN VAN ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS

21 21 ÉV VÉGÉN • A VOLUMEN LELTÁROZÁSSAL KERÜL MEGHATÁROZÁSRA • A VOLUMENHEZ A TÉNYLEGES, VAGY A NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁ- SI KÖLTSÉG RENDELÉSE • A LELTÁRÉRTÉK MEGHATÁRO- ZÁSA • AZ ÉV KÖZBEN ELSZÁMOLT KÁR- ESEMÉNY ÉS APPORT BEVITEL ÉRTÉKÉNEK KIVEZETÉSE • A SZÁMLA EGYENLEGÉNEK KOR- REKCIÓJA • AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB • AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NAGYOBB, MINT A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, ÉRTÉNYILVÁNTARTÁS NINCS HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉNYILVÁNTARTÁS NINCS • A KÁRESEMÉNY ÉS • AZ APPORTKÉNT BEVITT VOLUMEN GYŰJTÉSE ÉV KÖZBEN

22 22 ÉV VÉGÉN • LELTÁROZÁS, (HA VAN) • LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA, (HA VAN) • A KÉSZLETÉRTÉK KÜLÖNBÖ- ZET ELSZÁMOLÁSA • LELTÁR TÉNYLEGES, VAGY NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN • AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMO- LÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB • AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZA- ÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NA- GYOBB, MINT A KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON VEZETNEK ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON • A BEVÉTELEZÉS ÉS A KI- ADÁS ELSZÁMOLÁSA EL- SZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON ÉV KÖZBEN

23 23 ÉV VÉGÉN • LELTÁROZÁS, (HA VAN) • LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA, (HA VAN) • LELTÁR NORMATÍV ELŐ- ÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN • AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMO- LÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB • AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZA- ÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NA- GYOBB, MINT A KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN VEZETNEK NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN • A BEVÉTELEZÉS ÉS A KI- ADÁS ELSZÁMOLÁSA NOR- MATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLT- SÉGEN ÉV KÖZBEN

24 24 ÁRUK Az a termék, amelyet a rend- szeres (szokásos) üzleti tevé- kenység keretében • értékesítési céllal szereztek be • és az a beszerzés és az érté- kesítés között változatlan ál- lapotban marad, • bár értéke változhat. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA • kereskedelmi áruk • göngyölegek • közvetített szolgáltatások A közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. Fontos, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetí- tés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható legyen.

25 25 ÁRUK (KERESKEDELMI ÁRUK) NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE Eladási áron vezeti a nyilvántartást Beszerzési áron vezeti a nyilvántartást CSAK ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁST VEZET Beszerzési érték CSAK vissza- számítással Beszerzési érték KÖZVETLENszámítással Kötelező leltározás Beszerzési értéket tartalmazó leltár összeállítása MINŐSÍTÉS MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁST IS VEZET Nem kötelező leltározás Beszerzési érték a nyilvántartásból adódik

26 KÖVETELÉSEK Azok a • különféle szállítási, • vállalkozási, • szolgáltatási és • egyéb szerződésből jogszerűen eredő, FOGALMA PÉNZFORMÁBAN KIFEJEZETT FIZETÉSI IGÉNYEK, AMELYEKET • A VÁLLALKOZÁS MÁR TELJE- SÍTETT, • A MÁSIK FÉL ÁLTAL ELFOGA- • DOTT, ELISMERT - TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSHEZ, - SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉ- SÉHEZ, - ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS- HEZ, - KÖLCSÖNNYÚJTÁSHOZ, - ELŐLEGFIZETÉSHEZ, (ideért- ve az osztalékelőleget is) KAPCSOLÓDIK. VALAMINT - munkavállalói tartozás, - visszatérítendő adó, - igényelt, de még nem teljesített támogatás. TOVÁBBÁ - a vásárolt követelések, - a térítés nélkül és egyéb címen átvett követelé- sek.

27 LEÍRÁSRA KERÜLHET LEÍRÁSRA KERÜLHET a behajtha-tatlan követelés. BEHAJTHATATLAN az a követelés,AMELYRE • az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, • a felszámoló által adott írásbeli igazolás szerint nincs fedezet, • a felszámolás, adósságrendezési eljárás során átvett eszköz nem nyújt fedezetet, A KÖVETELÉS MEGSZŰNIK, HA • AZ ADÓSOK RENDEZIK: - kifizetik, - váltóval rendezik, • A JOGOSULT ELENGEDI, • A JOGOSULT LEÍRJA HITELEZÉSI VESZTESÉGKÉNT. AMELYET • a hitelező a csődeljárás stb. során elengedett, • eredményesen nem lehet érvénye- síteni, • bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,AMELY • a hatályos jogszabályok alapján elévült.

28 A MÉRLEGBEN KÖVETELÉSKÉNT KIMUTATOTT: • Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) • Követelések kapcsolt vállal- kozással szemben, • Követelések egyéb részesedé- si viszonyban lévő vállalko- zással szemben, • Váltókövetelések, • Egyéb követelések. KÖVETELÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA A MÉRLEGBEN MÁS ESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT: • Immateriális javakra adott előleg, • Beruházásokra adott előleg, • Tartósan adott kölcsön kap- csolt vállalkozásban, • Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban, • Egyéb tartósan adott kölcsön, • Készletekre adott előleg, • Bankbetétek, • Bevételek aktív elhatárolása. A MÉRLEGBEN FORRÁST CSÖK- KENTŐ TÉTELKÉNT KIMUTATOTT : • Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

29 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) ITT KELL KIMUTATNI ITT KELL KIMUTATNI minden olyan,  a vállalkozó által teljesített,  a vevő által elismert,  termékértékesítésből,  szolgáltatásnyújtásból származó követelést, AMELY NEM  kapcsolt vállalkozással,  egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni követelés. AMELY NEM MINŐSÜL  tartós követelésnek: - a pénzügyi lízing miatti, - a részletre, - a halasztott fizetéssel tör- tént értékesítés miatti követelésnek.

30 KÖVETELÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN Valamennyi, a mérleg B. II. KÖVETELÉSEK csoportjába tartozó követelés, ha az adós: - kapcsolt vállalkozás, illetve - egyéb részesedési viszonyban van a hitelezővel. KÖVETELÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

31 A nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés. VÁLTÓKÖVETELÉSEK FAJTÁI: • vevőtől elfogadott, • egyéb (finánc). JELLEMZŐI: • pénzkövetelést testesít meg, • rövid lejáratú speciális értékpapír.

32 EGYÉB KÖVETELÉSEK ITT KELL KIMUTATNI:  a munkavállalói tartozást,  a visszatérítendő adót,  az igényelt, de még nem teljesített támogatást,  a rövid lejáratra kölcsön- adott pénzeszközt,  a valódi penziós ügylet miatti követeléseket. ITT KELL KIMUTATNI ITT KELL KIMUTATNI a nem ré- szesedési viszonyban lévő adós-sal szembeni minden követelést, ha az nem áruszállításból és szol-gáltatásból származik, valamint nem váltókövetelés. ITT KELL KIMUTATNI: ITT KELL KIMUTATNI:  a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket,  a peresített követelésekből azt az összeget, amelynek pénzügyi rendezése a mérleg-fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént.

33 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSE ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁL- TATÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETE-LÉS: • a forintban kiszámlázott, elfoga- dott, elismert összegben • a külföldi pénzértékre szóló kö- vetelést az elfogadott, elismert devizaösszegnek a teljesítéskori – a számviteli politikában rögzí- tett – devizaárfolyamon átszá- molt forint összegben. (Lásd: 4-11 – 4-15. vázlatot) a követelés fedezetére kapott VÁLTÓT VÁLTÓT a kiváltott követelés összegében, az EGYÉB KÖVETELÉST • a járó, • az igényelt, • a fizetett összegben, • az átvett értéken. Aktiváláskor       Bekerülési (könyv szerinti) érték = Mérlegérték Mérlegben - behajthatatlan követelés (vesz- teség) - vagy + értékvesztés, visszaírás + vagy – év végi devizaárfolyam- nyereség vagy veszteség össze- ge.

34 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA A vevők, adósok minősítése alapján • az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, és • a mérlegkészítés időpontjáig pénz- ügyileg nem rendezett követelések- ÉRTÉKVESZTÉST KELL ELSZÁ- nél ÉRTÉKVESZTÉST KELL ELSZÁ- MOLNI MOLNI, Ha • a rendelkezésre álló információk alapján  a könyv szerinti értéknél  a várhatóan megtérülő ösz- szeg kevesebb és ez a KÜLÖNBÖZET  tartósnak mutatkozik és  jelentős összegű. Az értékvesztés elszámolása után végzett minősítés alapján a KÖVE- TELÉS ÖSSZEGE JELENTŐSEN MEG- HALADJA A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉ- KET, AKKOR AZ ÉRTÉKVESZTÉS ÖSSZEGÉT VISSZA KELL ÍRNI. Ha

35 A KÖVETELÉSEK BIZONYLATAI, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA  A követeléseket általában a vállalkozó által kiállított és a partner által elfogadott SZÁM- LA alapján kell elszámolni.  A vállalkozás döntésétől függ a szintetikus elszámolás mélysé- ge, ha az kevésbé részletes, akkor az analitikus nyilván- tartásokra szükség van. PÉLDÁUL:  A VEVŐKKEL szembeni köve- telések bizonylata: a KIMENŐ SZÁMLA  Vezetni kell a KIMENŐ (KI- MENT) SZÁMLÁK KÖNYVÉT  A főkönyvi számlák között vezetik a vevők FOLYÓSZÁM- LÁJÁT.

36 38. Pénzeszközök Pénz átutalása 34. Váltókövetelések Váltó elfogadása 96. Egyéb bevétel 911. Belföldi értékesítés árbev. 311. Belföldi követelések elismert eladási értéke Tárgyi eszk. immat. javak Készlet, szolg. BELFÖLDI VEVŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa

37 38. Pénzeszközök Pénz átutalása 34. Váltókövetelések Váltó elfogadása 876. Pénzügyi műv. egyéb ráfordítása Árfolyamveszteség A vevők év végi értékeléséhez kapcsolódó elszámolt KÜLFÖLDI VEVŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA A vevők átutalásához kapcsolódó realizált 96. Egyéb bevétel 93. Export értékesítés árbev. 317. Külföldi követelések elismert eladási értéke Készlet, szolg. Tárgyi eszk. immat. javak 976. Pénzügyi műv. egyéb bevétele Árfolyamnyereség vagy

38 VEVŐKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA 876.Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai Fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezés miatt adott engedmény 86. Egyéb ráfordítás Behajthatatlan követelés 88. Rendkívüli ráford. Elengedett, térítés nélkül átadott követelés 86. Egyéb ráfordítás Utólag adott, nem konkrét számlához kapcsolódó eng. 38. Pénzeszközök 315. Köv. értékvesztése, visszaírása Értékvesztés 96. Egyéb bevét. Visszaírás Engedményezett követelés 311. Belföldi követelések 98. Rendkívüli bevételek Térítés nélkül átvett követelelés

39 A VÁLTÓ ÚTJA Bemutatás Inkasszó 6/b6/a JEGYBANK Viszont leszámítolás 4/b4/a Pénz Leszámítolás 3/b3/a Gyártó bankja Pénz GyártóFORGATMÁNYOS 2/a2/b Áru Váltó forgatás Bemutatás esedékességkor 5/b 5/a Kiskereskedő bankja Pénz átutalás KiskereskedőKIÁLLÍTÓ Saját váltó átadás NagykereskedőKedvezményezett 1/b1/a Áru

40 A VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ÉS KIEGYENLÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA 31. Vevők34. Váltókövetelések 100 A váltó elfogadásának könyvelése a kiváltott összegben 97. Pénzügyi műveletek bevételei 100 38. Pénzeszközök 120 20 A váltó- követelés kiegyenlítése Kamat

41 VÁLTÓKIBOCSÁTÁS ÉS KIEGYENLÍTÉS ELSZÁMOLÁSA 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 457. Váltótartozások454. Szállítók 120 100 Váltó kibocsátás 100 Kamat 20 38. Pénzeszközök 120 Fizetés X

42 A VÁLTÓFORGATÁS ELSZÁMOLÁSA 454. Szállítók 105 97. Pénzügyi műveletek bevételei 5 A váltó nyilvántartott értéke Elfogadott váltó értéke A forgatásig járó váltó kamat 105100 34. Váltókövetelések 100

43 A VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS ELSZÁMOLÁSA 38. Pénzeszközök 108 A könyv szerinti érték kamattal növelt és leszámítolási díjjal csökkentett, ténylegesen kifizetett összege 53. Egyéb szolgáltatások költségei 4 4 Fizetett leszámítolási díj 97. Pénzügyi műveletek bevételei 12 A váltóbirtokost megillető időarányos kamat 34. Váltókövetelések 100 368. Különféle egyéb követelések (techn. számla) A követelés összegének kivezetése 100

44 DEVIZÁS KÖVETELÉS KIEGYENLÍTÉSE VÁLTÓVAL ÉS A VÁLTÓKIFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA 317. Külföldi követelések 13000 Váltóelfogadás 346. Külföldi váltóköv. 13000 38. Pénzeszközök 974. Egyéb kapott kamat 13992 792 200 976. Árfolyamnyereség 13000 Kamat Követelés Árf. nyereség

45 IDŐARÁNYOS VÁLTÓKAMAT ELSZÁMOLÁSA ÉV VÉGÉN 346. Külföldi váltókövetelés Árfolyamveszteség 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai DEVIZÁS VÁLTÓKÖVETELÉS LEÉRTÉKELÉSE ÉV VÉGÉN 97. Pénzügyi műveletek bev. Időarányos kamat 39. Aktív időbeli elhatárolások 97. Pénzügyi műveletek bevételei Árfolyamnyereség

46 KEDVEZMÉNYEZETT ÁTADÁS 5 BEMUTATÁS FIZETÉS 6 7 CÍMZETT ELFOGADÁS BEMUTATÁS VISSZAKÜLDÉS KIÁLLÍTÓ KIÁLLÍTÁS 1 2 4 3 IDEGEN VÁLTÓ ÚTJA

47 IDEGEN VÁLTÓ ÁTADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KIÁLLÍTÓNÁL 31. Követelések a címzettel szemben 100 454. Kötelezettség a kedvezményez. szemben 100 IDEGEN VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A CÍMZETTNÉL IDEGEN VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KEDVEZMÉNYEZETTNÉL 31. Követelés a váltó kiállítójával szemben 100 45. Váltótartozások 106 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 100 454. Kötelezettség a váltó kiállítójával szemben 100 34. Váltókövetelések 100

48 KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEG 353. Készletekre adott előlegek 454. Szállítók 125100 300 2. Készletek38. Pénzeszközök 125 X 100 466. Előzetesen felszámított áfa Átvezetés 375 Előleg áfa 1 3 250 25 2 Beszerzés 75 250 Fizetés 4 áfa

49 • Készpénz • Elektronikus pénzeszközök • Csekk (azonnal pénzre váltható vevőtől kapott) • Bankbetétek o Nem lekötött o Rövid lejáratra lekötött Fajtái • Bekerülési értéken • Mérleg készítéskor devizaárfolyam- nyereség, vagy veszteség lehet Értékelése • Egyedi o Pénzne- menként o Bankszám- lánként o Csekken- ként • Könyvelés folyamatos • Szigorú számadású bizonylaton • Nyilvántartása PÉNZESZKÖZÖK • Fizetési eszközként felhasználható tényleges pénz és csekk • Forint vagy deviza (valuta) Fogalma

50 AZ ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (TECHNIKAI SZÁMLA) ALKALMAZÁSA Könyvelés a banki terhelési bizonylat alapján 381. Pénztár 389. Átvezetési számla Készpénz befizetés az elszámolási betét- számlára: könyvelés a kiadási pénztárbizonylat alapján 1 Könyvelés az elszámolási betétszámláról kapott jóváírási bankértesítés alapján 384. Elszámolási betétszámla 2 Könyvelés az elszámolási betétszámláról kapott jóváírási bankértesítés alapján 2 Pénz átutalás az elszámolási betétszámlára: Könyvelés az elkülönített betétszámláról kapott terhelési értesítés alapján 2 1 385. Elkülönített betétszámla Készpénz felvétel az elszámolási betétszámláról: könyvelés a bevételi pénztárbizonylat alapján 1


Letölteni ppt "1 FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko- zási tevékenységet általá- ban egy évnél rövidebb ide- ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések