Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁSÁROLT KÉSZLETEK. Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 2 FOGALMI MEGHATÁROZÁS ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája  múltbeli eseményekből eredő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁSÁROLT KÉSZLETEK. Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 2 FOGALMI MEGHATÁROZÁS ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája  múltbeli eseményekből eredő."— Előadás másolata:

1 VÁSÁROLT KÉSZLETEK

2 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 2 FOGALMI MEGHATÁROZÁS ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája  múltbeli eseményekből eredő  vállalkozás által ellenőrzött erőforrás  valószínű jövőbeni gazdasági hasznok  megbízható mérés

3 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 3 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 4 KÉSZLETEK FOGALMA, FORMÁI  Tevékenységet általában 1 termelési periódusban (1 évnél rövidebb ideig) szolgálják: felhasználják, értékesítik, átalakítják  Megjelenési formái –Értékesítési céllal beszerzett –Felhasználásra (átalakításra) beszerzett –Termelés valamely fázisában lévő –Értékesítésre előállított –Több művelet elvégzésére (de legfeljebb 1 évig) használható anyagi eszközök –Állatok (növendék, hízó- és egyéb állatok; a tenyészállatok a tárgyi eszközök része!) –Átsorolt tárgyi eszközök (mert rendeltetésszerűen már nem tárgyi eszközként használjuk, pl. értékesítésre várnak)

5 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 5 Sztv. 28. § (2) bek. szerint  A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, –amelyeket a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások), bár értékük változhat; –amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak (befejezetlen termelés, félkész termék) vagy már feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak (késztermék) –amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni (anyagok)

6 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 6 RENDSZEREZÉS A MÉRLEGBEN EREDET SZERINT KÉSZLETEK VÁSÁROLT KÉSZLETEK SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK

7 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 7 RENDSZEREZÉS A MÉRLEGBEN FAJTA SZERINT VÁSÁROLT KÉSZLETEK ANYAGOK ÁRUK KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK BEFEJEZETLEN TERMELÉS KÉSZTERMÉK FÉLKÉSZ TERMÉK ÁLLATOK KERESKEDELMI ÁRUK KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK GÖNGYÖLEGEK IDEGEN SAJÁT Pénzügyi számvitel II. anyaga

8 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 8 KÉSZLETEK A MÉRLEGBEN B/I.KÉSZLETEK 1.Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4.Késztermékek 5.Áruk 6. Készletekre adott előlegek

9 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 9 B/I/1. ANYAGOK  Fogalom: –vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni –Felhasználás során megjelenési formájukat elvesztik –Újratermelési folyamatban (általában) egyszer vesznek részt  Fajtái –alap-, segéd-, üzem-, fűtőanyagok, egyéb anyagok –energiahordozók –Fenntartási anyagok (alkatrész, tartozék, javítási anyag stb.) –Gyártóeszközök, fogyóeszközök (szerszám, műszer, munkaruha stb.) –Tárgyi eszközökből átsorolt

10 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 10 B/I/5. ÁRUK  Fogalom –a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szerezték be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak, bár értékük változhat  Fajtái 1)Kereskedelmi áruk (nagykereskedelmi-raktári, kiskereskedelmi-bolti, vendéglátóipari) 2)(betétdíjas) göngyölegek: többszöri felhasználhatóság + kibocsátó visszaváltási kötelezettsége  Saját: kibocsátónál (a saját termékek kiszállításához)  Idegen: forgalmazónál (a vásárolt készletekkel érkezik) 3)Közvetített szolgáltatások

11 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 11 Közvetített szolgáltatások [sztv. 3. § (4) bek. 1. pont]  A gazdálkodó által saját nevében, de más (a megrendelő) javára vásárolt szolgáltatás,  amelyet a megrendelővel kötött szerződés (amelyből a közvetítés lehetősége megállapítható) alapján részben vagy egészben, de változatlan formában (nem feltétlenül változatlan áron) továbbszámláznak  a gazdálkodó a szolgáltatás vevője és nyújtója is  a számlában a közvetítés tényét jelezni kell

12 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 12 SZOLGÁLTATÁS FOGALMAK  Nyújtott szolgáltatás: saját előállítású teljesítmény (költségviselő) –Mások által megrendelt, általunk előállított szolgáltatás  Igénybevett szolgáltatás: saját tevékenységhez felhasznált erőforrás (költségnem) –Saját nevünkben, saját javunkra vásárolt szolgáltatás  Közvetített szolgáltatás: változatlan formában való értékesítésre vásárolt szolgáltatás (amilyen formában igénybevettük olyan formában nyújtjuk is: eszköz → ráfordítás) –Saját nevünkben, más javára vásárolt szolgáltatás

13 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 13 NYÚJTOTT ÉS IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉS: KÖLTSÉGEK TELJESÍTMÉNY: NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS MÉRLEG KÖR ÜZEMI KÖR EREDMÉNY KÖR ERŐFORRÁSOK: IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK TERMELÉS: KÖLTSÉGEK Nem ismerhető fel, nem különíthető el az előállításához felhasznált igénybevett szolgáltatás

14 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 14 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÓJA SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEVŐJE SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐJE (igénybevevő és nyújtó is) MÉRLEGKÖR EREDMÉNY KÖR Vásárlás (számla) Értékesítés (számla)

15 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 15 Közvetített szolgáltatás tipikus esetei  Bérbeadás (Közműszolgáltató → ingatlantulajdonos → bérlő)  Javítás (szerviz-1 → szerviz-2 → megrendelő)  Fuvarozás (fuvarozó-1 → fuvarozó-2 → megrendelő  Utaztatás (szálloda → utazásszervező → utas)

16 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 16 Ne tévesszük össze az alvállalkozói teljesítménnyel  Ez polgárjogi kategória  A megrendelővel kötött vállalkozási szerződés alapján előállított saját teljesítményhez igénybevett külső szolgáltatás  Például: megrendeltek tőlem egy épületet, ehhez bizonyos részfolyamatokat külső szervezettől rendelek meg vállalkozási szerződés alapján  Ez tehát igénybevett szolgáltatás (költségnem)

17 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 17 ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTMÉNY ALVÁLLALKOZÓ MEGRENDELŐ V Á L L A L K O Z Ó ÜZEMI KÖR EREDMÉNY KÖR TELJESÍTÉS és SZÁMLA TELJESÍTÉS és SZÁMLA MÉRLEG KÖR STK Vállalkozási szerződésre épül

18 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 18 B/I/6. KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK  Anyag- és áruszállítónak ilyen címen átutalt, áfa nélküli összeg  Értékelés: lásd a követeléseknél  elszámolása PÉNZESZKÖZÖK KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK SZÁLLÍTÓK KÉSZLETEK ELŐZETES ÁFA 1 2 3 120100 20 360300 60 120 100 20

19 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 19 TOVÁBBI PONTOSÍTÁSOK  Készletként jelenik meg a mérlegben –Úton lévő készlet (de már számlázott) → teljesítés helye (a költség és a kockázat megosztás szabályai: INCOTERMS klauzulák) –Nem számlázott szállítás (de már leszállított) –Bérmunkára, javításra átadott –Bizományi értékesítésre átadott  Nem mutatható ki a mérlegünkben –Bérmunkára, javításra átvett –Bizományi értékesítésre átvett

20 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 20 Vásárolt készletek életpályája Raktárra vétel Kivezetés Érték- korrekciók fordulónap Beszerzési ár Könyv szerinti érték Általában 12 hónapon belül

21 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 21 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - Évközi csökkenések KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (a fordulónapon) +/- leltárkülönbözetek - Értékvesztés + Visszaírás MÉRLEGÉRTÉK

22 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 22 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK: beszerzési ár  Általános szabályok (raktárba történő beszállításig felmerülő, eszközhöz egyedileg hozzárendelhető tételek összege) –Tipikusan: vételár + szállítási, rakodási, biztosítási díj + vám + egyfázisú adók  (tipikus) Korrekciós tételek –Visszaküldés (a beszerzés helyesbítő/sztornó tétele!) –Számlázott engedmények (helyesbítő számla)

23 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 23 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK  Jogcímek: –felhasználás, eladás, apportként, térítés nélkül, kötelezettség ellenében, selejtezés, káresemény  Elszámolás függ: –évközi készletértékelés –költségelszámolás –eredménymegállapítás módja SZÁMVITEL POLITIKAI DÖNTÉSEK

24 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 24 KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS CSAK 5. ELSŐDLEGES 6-7. MÁSODLAGOS 5. ELSŐDLEGES 5. MÁSODLAGOS 6-7. 1-4. E/F 5. Költségnemek 59. Ktgnem átvez. Szla 6-7. Költséghely/viselő 1-4. E/F 6-7. Költséghely/viselő 59. Ktgnem ellenszla 5. Költségnemek

25 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 25 EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁS ÖSSZKÖLTSÉG (ÖK) SZEMLÉLET: Árbevétel +/- AST – Termelési költségek FORGALMI KÖLTSÉG (FK) SZEMLÉLET: Árbevétel – Értékesítési költségek

26 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 26 Évközi értékelés, elszámolás oFolyamatosan vezetjük a (szintetikus és analitikus) készletszámlákat analitika → évközi (folyamatos) feladás szintetika folyamatos vezetése oNem vezetjük a (szintetikus) készletszámlákat, de analitika lehet analitika → év végi (egyszeri) feladás szintetika (egyszeri) helyesbítése

27 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 27 KÉSZLET ELSZÁMOLÁ S ÉS ÉRTÉKELÉS Szintetika: nem Analitika: nem Nincs készletszámla vezetés → Nincs évközben értékelés. Nincs analitika → Leltárkülönbözetek nem értelmezhetőek Szintetika: nem Analitika: igen Nincs készletszámla vezetés → Nincs évközben értékelés Analitika van. → Leltárkülönbözetek értelmezhetőek. Szintetika: igen Analitika: igen Készletszámla vezetés van → Évközben folyamatos értékelés Analitika van → Leltárkülönbözetek értelmezhetőek Beszerzéskor K/R elszámolás → Év végén kötelező leltározás, leltár → ÁV elszámolás → Értékelés Beszerzéskor K/R elszámolás → Év végén leltár (leltározás) → ÁV elszámolás könyv szerinti állománnyal → Leltárkülönbözetek elszámolása → értékelés Évközben készletmozgások tételes elszámolása → Év végén leltár (leltározás) → Leltárkülönbözetek elszámolása → Értékelés Tényleges áron: - átlagmódszerek - sorrendiség Tervezett áron: árkülönbség = tényleges ár – tervezett ár K=Költség R=ráfordítás

28 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 28 FOLYAMATOS ÉVKÖZI ELSZÁMOLÁS  Szintetikus elszámolás: folyamatos készletszámla vezetés  Analitikus elszámolás –Mennyiségben és értékben –Mennyiségben –Értékben (a kisker. áruk körében jellemző)  Leltáreltérések értelmezhetőek  Kapcsolódó témák: –Költségelszámolás: 5. és 6/7. is –Eredménymegállapítás: összköltség és forgalmi szemlélet is

29 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 29 FOLYAMATOS ÉVKÖZI ÉRTÉKELÉS LÉNYEGE BEKERÜLÉSI JOGCÍM SZERINTI ELLENSZÁMLA VÁSÁROLT KÉSZLETEK KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK NÖVEKEDÉSEKCSÖKKENÉSEK BEKERÜLÉSI JOGCÍM ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT (egyedi) BESZERZÉSI ÁRON MILYEN ÁRON? HISZEN TÖMEGÁRUK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRAK ALAPJÁN TERVEZETT BESZERZÉSI ÁRAK ALAPJÁN ÁTLAGMÓDSZEREK SORRENDISÉGRE ÉPÜLŐ MÓDSZEREK ? ? SZTV: FIFO

30 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 30 TERVEZETT ÁRAS ELSZÁMOLÁS  Elszámolás: adott időszakra vonatkozóan előre rögzített árakon, de időszakosan (legalább év végén) kiigazítás a tényleges árakra: TERVEZETT ÁR +/- ÁRKÜLÖNBSÉG=TÉNYLEGES ÁR 100 % +/- 4 %= 104 %(96 %) 100 % +/- 4 %= 104 %(96 %) Árkülönbség % = Árkülönbség (Ft) Készletérték tervezett áron NYILVÁNTARTÁSI ÁR KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK MÉRLEGÉRTÉK

31 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 31 TERVEZETT (nyilvántartási) ÁR KÉPEZHETŐ –Számlázott vételár (100) –Beszerzési ár (110) –Áfa nélküli eladási ár (140) –Áfa-val növelt eladási ár (168) szintjén

32 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 32 TERVEZETT (nyilvántartási) ÁR ELNEVEZÉSE ÉS TARTALMA 1) Anyagok és nagykereskedelmi áruk: elszámoló ár (vételár vagy beszerzési ár szintjén) 2) Kiskereskedelmi áruk: fogyasztói ár (áfa-val növelt eladási ár) 3) (saját) göngyöleg: betétdíjas ár (áfa nélküli forgalmazási ár) 4) STK: tervezett (közvetlen) önköltség (erről bővebben a Pénzügyi számvitel II. keretében lesz szó)

33 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 33 ÁRKÜLÖNBSÉG NEVESÍTÉSE  Árkülönbözet –Anyagok, nagyker. áruk: vételár – elszámoló ár vagy beszerzési ár – elszámoló ár –(saját) göngyölegek: beszerzési ár – betétdíjas ár  Árrés: kiskereskedelmi áruk beszerzési ár – fogyasztói ár +/– – –

34 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 34 TERVEZETT ÁRAS NYILVÁNTARTÁS KÖNYVVITELI MEGOLDÁSA KÉSZLETÁRKÜLÖNBÖZET/ÁRRÉS BESZERZÉS MELLÉKKÖLTSÉGEI 100 4 7 AKTÍV KIEGÉSZÍTŐ VAGY KONTRAAKTÍV BESZERZÉSI ÁR = KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK = MÉRLEGÉRTÉK 105 vagy 96 100 5 KÉSZLET ÁRKÜLÖNBÖZET 11 TÉNYLEGES SZÁMLÁZOTT ÁR BESZERZÉSI ÁR = KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK = MÉRLEGÉRTÉK = 96 Nyilvántartási ár

35 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 35 KÖNYVELÉS TERVEZETT ÁRAS NYILVÁNTARTÁS ESETÉBEN SZÁLLÍTÓK* ÁRKÜLÖNBÖZET ÁRRÉS KÉSZLET KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS Beszerzési áronNyilvántartási áron vételáron Csökkenés nyilv. áron Készletcsökkenésre jutó + árkülönbözet, árrés Készletcsökkenésre jutó – árkülönbözet, árrés 1 * Illetve a bekerülési jogcímnek megfelelő számla BESZERZÉS MELLÉKKÖLTSÉGEI Járulékos tételek Készletcsökkenésre jutó + mellékköltségek 1 = készletcsökkenés nyilv. áron ∙ árkülönbözet(árrés) %

36 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 36 PÉLDA  Nyitókészlet anyagkészlet –elszámoló áron 500.000 –Tényleges beszerzési áron 510.000  Beszerzés –Elszámoló áron 1.000.000 –Számlázott vételáron 950.000+20% áfa –Fuvardíj 100.000+20% áfa  Felhasználás –Elszámoló áron 900.000 Ft

37 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 37  Nyitó egyenlegek –211. Anyagok500.000 –218. Anyagok árkülönbözete (T) 10.000 –A nyitó árkülönbözet aránya, tehát +2%

38 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 38 Beszerzés könyvelése 454. Szállítók218. Anyagok árkül.211. Anyagok Ny. 10.000 Ny. 500.000 950.000 466. Előzetes áfa 190.000 1.000.000 100.000 20.000 100.000 20.000 Beszerzési ár = 1.560.000

39 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 39 Új helyzet állt elő  Meglévő készlet elszámoló áron 1.500.000  Meglévő (nyitó+beszerzés) készlethez kapcsolódó árkülönbözet +60.000  Ez alapján az új árkülönbözet arány + 4 % (+60.000/1.500.000)  Az elszámoló áron elszámolt csökkenéseket tehát ezzel kell módosítani (növelni), amíg újabb beszerzés nem történik, ami újra megváltoztat(hat)ja az arányt

40 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 40  Felhasználás 51. – 211.900.000  Helyesbítés a tényleges árra 51. – 218.36.000 900.000 * 0,04 = 36.000 Vagy (900000/1500000)*60000 = 36.000 Tehát az anyagköltség tényleges beszerzési áron 936.000 Ft.

41 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 41 Zárókészlet  211. számla egyenlege 600.000  218. számla egyenlege 24.000  Tényleges beszerzési ár (mérlegérték) 624.000, amelyre ugyanúgy érvényes, hogy az elszámoló ár helyesbítve a + 4 %-kal

42 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 42 GÖNGYÖLEGEK SAJÁTOSSÁGAI (1) SZÁLLÍTÓKÁRKÜLÖNBÖZET SAJÁT GÖNGYÖLEG ELÁBÉ Beszerzési áronbetétdíjas áron kiszállítás bet.díjas áron Visszavett göngyölegre jutó árkülönbözet Kiszállításra jutó árkülönbözet SEEAÉ Előállítási költségen Visszavétel betétdíjas áron NETTÓ ÁRBEVÉTEL VEVŐK/PÉNZESZKÖZ Kiszámlázás betétdíjas áron Visszavétel miatt árbevétel helyesbítés

43 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 43 Saját göngyölegek elszámolása  Beszerzés –Betétdíjas áron és beszerzési áron  Előállítás –Betétdíjas áron és előállítási költségen  Kiszállítás a vevőknek –Árbevétel betétdíjas áron –Elábé elszámolása betétdíjas áron, majd helyesbítés az árkülönbözettel  Visszaérkezés (vevők visszaküldik) –Árbevétel helyesbítése –Elábé helyesbítése: készletre vétel betétdíjas áron és árkülönbözet visszahelyesbítése

44 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 44 GÖNGYÖLEGEK SAJÁTOSSÁGAI (2) SZÁLLÍTÓK IDEGEN GÖNGYÖLEG ELÁBÉ betétdíjas áron kiszállítás betétdíjas áron Visszavétel betétdíjas áron Visszaküldés a szállítónak NETTÓ ÁRBEVÉTELVEVŐK/PÉNZESZKÖZ Kiszámlázás betétdíjas áron Visszavétel miatt árbevétel helyesbítése

45 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 45 Idegen göngyöleg elszámolása  Beszerzés: beszerzési ár = betétdíjas ár –A betétdíjat nem a forgalmazó határozza meg  Visszaküldés a szállítónak: beszerzés helyesbítése, stornózása  Eladás az áruval együtt –Árbevétel: betétdíjas áron –Elábé: betétdíjas áron  Visszaérkezés a vevőktől –Árbevétel helyesbítése –Elábé helyesbítése

46 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 46 Közvetített szolgáltatások sajátosságai SZÁLLÍTÓK 27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 8. ÉRT. KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE NETTÓ ÁRBEVÉTEL VEVŐK 1 2/A 2/B

47 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 47 NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK  Készlet beérkezett, raktárra vett, de a számla az időszak végéig, az elszámolásig (még) nem érkezett be NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK (szállítók) KÉSZLETEKKÖLTSÉG/RÁFORDÍTÁS SZÁLLÍTÓK Készlet csökkenés Számított beszerzési áron Visszavezetés (sztornózás) Tényleges számlázott áron Eltérés lehet! Tárgyidőszak Köv. időszak

48 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 48 NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK  Készlet beérkezett, raktárra vett, de a számla az időszak végéig, az elszámolásig (még) nem érkezett be NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK (szállítók) ÁRKÜLÖNBÖZET ÁRRÉS KÉSZLETEK SZÁLLÍTÓK Készletre vétel nyilv. áron Számított értékben visszavezetés Tényleges értékben Tárgyidőszak Köv. időszak

49 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 49 LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK  Leltár összeállítás lehetőségei –Naprakész, teljes körű analitika alapján (a tételes fordulónapi leltárfelvétel mellőzhető) –Tételes (fordulónapi) leltározás alapján  Leltárkülönbözet csak akkor értelmezhető, ha van analitika –HIÁNY: leltár < analitika  Egyéb ráfordítás –TÖBBLET: leltár > analitika  Adminisztrációs hiba –Javítás (ellenőrzés)  Valódi (tényleges) többlet –Rendkívüli bevétel és halasztott bevétel

50 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 50 ÉRTÉKVESZTÉS/VISSZAÍRÁS ÉRTÉKVESZTÉS, HA  Teljes értékű készlet esetében: PÉ < KSZÉ  Csökkent értékű készlet esetében, mert –Előírásoknak nem felel meg –Nem felel meg eredeti rendeltetésének  megrongálódott  Felesleges  Felhasználása kétséges VISSZAÍRÁS, HA… (nem jellemző!)

51 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 51 ÉV/VÍ KÖNYVELÉSE tervezett áras nyilvántartás esetében EGYÉB BEVÉTEL ÁRKÜLÖNBÖZET ÁRRÉS EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁS MEGVÁLTOZIK A BESZERZÉSI ÁR

52 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 52 NYILVÁNTARTÁSI ÁR MÓDOSÍTÁSA KÉSZLETEK ÁRKÜLÖNBÖZET/ÁRRÉS Nyilvántartási ár csökkentése Nyilvántartási ár növelése NEM VÁLTOZIK A BESZERZÉSI ÁR

53 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 53 FOLYAMATOS ÉVKÖZI ÉRTÉKELÉS NINCS  Szintetikus elszámolás: évközben nincs készletszámla vezetés  Analitikus elszámolás: van vagy nincs  Növekedések könyvelése: a normál csökkenésnek megfelelő költség/ráfordítás számlára (Anyagok → Anyagköltség, Áruk → ELÁBÉ)  Év végén: –zárókészlet megállapítása (leltározás → leltár → értékelés)  Ha van analitika, akkor a leltározás mellőzhető –Helyesbítés: ÁV megállapítása és könyvelése  Probléma: nem normál csökkenések elszámolása (átvezetés)  Kapcsolódó témák: –Költségelszámolás: 5. –Eredménymegállapítás: összköltség szemlélet

54 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 54 KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁS LÉNYEGE BEKERÜLÉSI JOGCÍM SZERINTI ELLENSZÁMLA ANYAGOK ÁRUK ANYAGKÖLTSÉG ELÁBÉ beszerzések BEKERÜLÉSI JOGCÍM ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT (egyedi) BESZERZÉSI ÁRON MILYEN ÁRON? ANALITIKA NINCS: UTOLSÓ BESZERZÉSI ÁRAK (fordított FIFO) Költség/ráfordítás és készlethelyesbítés év végén ANALITIKA FÜGGVÉNYÉBEN ANALITIKA VAN: ÁTLAG, FIFO ÁV<0 ÁV > 0

55 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 55 NEM NORMÁL CSÖKKENÉSEK  Anyag nem anyagköltségként, áru nem ELÁBÉ-ként hasznosul  átsorolás ANYAGOK/ÁRUK ANYAGKÖLTSÉG ELÁBÉ EGYÉB RÁFORDÍTÁS RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS Hasonlóan kell eljárni az anyag értékesítése során is: Anyagköltség → Anyagok → ELÁBÉ Utolsó beszerzési ár visszakeresése

56 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 56 LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK  Leltár összeállítása –(általában) Tételes leltározás alapján  Leltárkülönbözetek: csak ha van analitika

57 Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 57 ÉRTÉKVESZTÉS/VISSZAÍRÁS Az év végi készlethelyesbítés után elszámolandó, ha a feltételek fennállnak (ugyanúgy, mint a folyamatos értékelés esetében!) ÉRTÉKVESZTÉS, HA VISSZAÍRÁS, HA… (nem jellemző!)


Letölteni ppt "VÁSÁROLT KÉSZLETEK. Vásárolt készletek © Deák István - 2009. 2 FOGALMI MEGHATÁROZÁS ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája  múltbeli eseményekből eredő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések