Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK

2 © EREDM É NY SZEML É LETŰ NYILV Á NTART Á SOK: PL. J Ö VEDELEMBEVALL Á S, EREDM É NYKIMUTAT Á S A HOZAMOK É S R Á FORD Í T Á SOK ( Á LDOZATOK) SZEMBE Á LL Í T Á S Á VAL MEG Á LLAP Í TJA AZ IDŐSZAKI EREDM É NYT. KIEG É SZ Í TI A M É RLEGET AZ IDŐSZAK EREDM É NY É NEK Ö SSZET É TEL É BE É S FORR Á SAIBA VAL Ó BETEKINT É SSEL EREDM É NY > 0  NYERES É G EREDM É NY < 0  VESZTES É G EREDM É NY = 0  ??? FONTOS Ö SSZEF Ü GG É S: EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ RÁFORDITÁSOK HOZAMOK – RÁFORDÍTÁSOK = IDŐSZAK EREDMÉNYE EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ HOZAMOK IDŐSZAK EREDMÉNYE

3 © AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FOGALMA Az eredménykimutatás olyan számviteli okmány, amely  egy adott időszakra vonatkozóan,  előre meghatározott szerkezetben,  összevontan és  pénzértékben tartalmazza  a vállalkozás tárgyévi mérleg szerinti eredményének levezetését, és  bemutatja az eredmény összetevőit, a hozamokat és a ráfordításokat.

4 © EREDMÉNYKATEGÓRIÁK SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY + Pénzügyi műveletek eredménye + Üzemi (üzleti) + Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY +/- Rendkívüli eredmény - osztalék, részesedés - ADÓ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY + eredmény tartalék

5 © EREDMÉNYKATEGÓRIÁK Osztalék1000 Mérleg szerinti eredmény 0 Pénzügyi eredmény-400 Üzleti eredmény2600 Eredménytartalék igénybevétel 76 Mennyi a vállalat adózás utáni eredménye? 0+1000-76=924 Mennyi a vállalat szokásos eredménye? Ha tulajdonos lenne a vállalkozásban, biztonságban érezné-e a pénzét? Mennyi a vállalat rendkívüli eredménye? 2600-400=2200 924/0,84-2200= - 1100 Az üzleti eredmény 2600, tehát az alaptevékenység – amibe a pénzemet fektettem – nyereséges, míg a pénzügyi eredmény –400, és a rendkívüli eredmény –1100, azaz veszteséges. A cég tudott osztalékot fizetni, (1000-et) így – ha csak a kiegészítő melléklet nem jelez komolyabb tartós nehézségeket – biztonságban érzem a pénzem.

6 © ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL LÉPCSŐZETES (FOKOZATOS) „A” VÁLTOZAT DÖNTÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL MÉRLEGSZERŰ (KÉTOLDALAS) „B” VÁLTOZAT LÉPCSŐZETES (FOKOZATOS) „A” VÁLTOZAT MÉRLEGSZERŰ (KÉTOLDALAS) „B” VÁLTOZAT

7 © AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FAJTÁI Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a kibocsátás ráfordításai. Jellemzői:  Költségei az árbevétel által meghatározottak  A közvetett költségeket főbb funkciók szerint részletezi  Ott célszerű alkalmazni, ahol alapvetően termelő tevékenységet folytatnak, jelentős a saját termelésű készletek állománya. Összköltség típusú eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a termelés (teljesítmény előállítás) bekerülési értéke. Mivel ebben az esetben is realizált eredményt kell kimutatni ezért a hozamok között figyelembe kell venni az előállított, de kibocsátásra nem került termékek (teljesítmények) bekerülési értékét (hozamát). Ez utóbbiakat aktivált saját teljesítményeknek (AST) nevezzük. Jellemzői:  Költségei az időszak által meghatározottak  A hozamokat a tárgyévi teljesítménnyel teszi egyenlővé  Alkalmazása kereskedő és szolgáltató vállalkozásoknál célszerű.

8 © AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KÉTFÉLE MÓDSZERE ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C) SZOKÁSOS ÜZLETI EREDMÉNY D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY F) ADÓZOTT EREDMÉNY G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. EGYÉB BEVÉTELEK III. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C) SZOKÁSOS ÜZLETI EREDMÉNY D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY F) ADÓZOTT EREDMÉNY G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY = = = = = = = = = =

9 © FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI)

10 © ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIGYÁZAT! EZEK NEM RÉSZEI A TERMELÉSI KÖLTSÉGENEK!!!

11 © PÉLDA 1. Késztermék nyitóállománya 30 db 2. Termelés az év folyamán90 db 3. Értékesítés az év folyamán 100 db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3)20 db 5. 1 db termék eladási ára 100 Ft 6. 1 db termék önköltsége50 Ft 7. Készletváltozás (4-1) - 10 db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db

12 © FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS Értékesítés árbevétele: Értékesítés önköltsége: Üzemi eredmény: 10.000 Ft 5.000 Ft 1. Késztermék nyitóállománya 30 db 2. Termelés az év folyamán 90 db 3. Értékesítés az év folyamán 100 db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3) 20 db 5. 1 db termék eladási ára 100 Ft 6. 1 db termék önköltsége 50 Ft 7. Készletváltozás (4-1)-10 db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db

13 © 1. Késztermék nyitóállománya 30 db 2. Termelés az év folyamán 90 db 3. Értékesítés az év folyamán 100 db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3) 20 db 5. 1 db termék eladási ára 100 Ft 6. 1 db termék önköltsége 50 Ft 7. Készletváltozás (4-1)-10 db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS 10.000 FtÉrtékesítés: Készletváltozás: Brutto termelés: A termelés költségei: Üzemi eredmény: - 500 Ft 9.500 Ft 4.500 Ft 5.000 Ft

14 © ÁTJÁRÁS A KÉT EREDMÉNYKIMUITATÁS KÖZÖTT TERMELÉSI KÖLTSÉG = + ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE + ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE ± AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE TK = + KV +KTT ± AST ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE -/+ AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE KV = + TK -KTT -/+ AST ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE -/+ AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE KTT = + TK -KV -/+ AST AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE AST = + TK - KV -KTT

15 © Bemutatópélda: 1. EREDMÉNYKIMUTATÁS FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

16 © INFORMÁCIÓK A "Forgalmis" Kft. 19X1. évi ismert adatai a következők: Késztermékek nyitó értéke: 0eFt Záró késztermék készlet: 6 000db 2 000Ft/db önköltségen. Tárgyévi termelési költség 190 000eFt, ebből - igazgatási költségek 14 000eFt, - egyéb általános költség 16 000eFt. Értékesítés összes bevétele: 218 000eFt, ebből - késztermék eladásból származott 185 000eFt, - 6 000eFt bekerülési értékű anyag eladásból származott 9 000eFt, - 12 000 eFt könyv szerinti értékű tárgyi eszköz eladásából származott 7 000eFt - külföldi vevőnek kiszámlázott 15 000eFt bekerülési értékű külföldön végzett közvetített szolgáltatás 17 000eFt Realizált árfolyamnyereség 3 000eFt. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 8 000eFt.

17 © SZÁMÍTÁSOK: Késztermékek nyitó értéke: 0eFt Záró késztermék készlet: 6 000db 2 000Ft/db önköltségen. Tárgyévi termelési költség 190 000eFt, ebből - igazgatási költségek 14 000eFt, - egyéb általános költség 16 000eFt. Értékesítés összes bevétele: 218 000eFt, ebből - késztermék eladásból származott 185 000eFt, - 6 000eFt bekerülési értékű anyag eladásból származott 9 000eFt, - 12 000 eFt könyv szerinti értékű tárgyi eszköz eladásából származott 7 000eFt - külföldi vevőnek kiszámlázott 15 000eFt bekerülési értékű külföldön végzett közvetített szolgáltatás 17 000eFt Realizált árfolyamnyereség 3 000eFt. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 8 000eFt. Ö:03 SOR: STKÁV= Z-NY=12000e 190000e-14000e-16000e=160000e F: 07 SOR F: 08 SOR F:01 SOR = Ö:01 SOR F:04 = Ö: 08 SOR F:01 SOR = Ö:01 SOR F:VI SOR = Ö:VII SOR F:V SOR = Ö:III SOR F:05 SOR = Ö:09 SOR F:02 SOR = Ö:02 SOR F:V SOR = Ö:III SOR SEEAÉÖ: 04 SOR

18 © 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (185000+9000)194 000 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 17 000 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 211 000 03.Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 6 000 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 15 000 II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 0 07. Igazgatási költségek14 000 08. Egyéb általános költségek 16 000 IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) 30 000 V. Egyéb bevételek (7000+3000)10 000 VI. Egyéb ráfordítások12 000 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI) FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS KN= TK-KTT-AST= 190M-30M-20M= 140M 50-30+10-12= 18 140 000 18 000 161 000 50 000

19 © ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)211 000 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 12 000 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 8 000 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 20 000 III. Egyéb bevételek (7000+3000) 10 000 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 6 000 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 15 000 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 12 000 A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 18 000 +IV+V+VI= TERMELÉSI KÖLTSÉG +08+09 = 190M+6M+15M=211M 211M+20M+10M-211M-12M = 18M

20 © Bemutatópélda: 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

21 © INFORMÁCIÓK Az „Összköltség” Rt. 19X2. évi ismert adatai a következők : Anyagköltség80 000 eFt - ebből közvetlen költség 68 000 eFt Bérköltség50 000 eFt - ebből közvetlen költség 40 000 eFt TBJ20 000 eFt - ebből közvetlen költség 16 000 eFt Értékcsökkenési leírás10 000 eFt Egyéb anyagjellegű költségek 5 000 eFt - ebből közvetlen költség 1 000 eFt Képzett céltartalék 15 000 eFt Export támogatás 16 000 eFt Alapítás, átszervezés aktivált értéke 3 000 eFt Az értékesítés közvetett költségének megoszlása: 20 -30 - 50 %.

22 © ÉRTÉKESÍTÉS ADATAI (60 %-BAN BELFÖLDI, 40 %-BAN KÜLFÖLDI VEVŐNEK): MegnevezésMennyiségKönyv szerinti érték Eladási ár (ÁFA nélkül ) Késztermék Anyag Áru 20 000 db 1 000 q 40 000 db 8 000 Ft/db 3 000 Ft/q 5 000 Ft/db 10 000 Ft/db 2 000 Ft/q 6 000 Ft/db

23 © SZÁMÍTÁSOK Anyagköltség80 000 eFt - ebből közvetlen költség 68 000 eFt Egyéb anyagjellegű költségek 5 000 eFt - ebből közvetlen költség 1 000 eFt Bérköltség50 000 eFt - ebből közvetlen költség 40 000 eFt TBJ20 000 eFt - ebből közvetlen költség 16 000 eFt Értékcsökkenési leírás10 000 eFt Képzett céltartalék 15 000 eFt Export támogatás 16 000 eFt Alapítás, átszervezés aktivált értéke 3 000 eFt Az értékesítés közvetett költségének megoszlása: 20 -30 - 50 %. Ö:05 SOR =80M Ö: 06 SOR = 5M Ö: 10 SOR = 50M Ö: 12 SOR = 20M Ö: VI SOR Ö: VII SOR = F: VI SOR Ö: III SOR = F: V SOR Ö: 04 SOR (SEEAÉ) KÖLTSÉGNEM (EFT)ÖSSZESENKÖZVETLENKÖZVETETT Anyagköltség80 000 68 000 12 000 Egyéb anyagjellegű költségek 5 000 1 000 4 000 Bérköltség50 000 40 000 10 000 TBJ20 000 16 000 4 000 Értékcsökkenési leírás10 000 0 10 000 ÖSSZESEN:165 000 125 000 40 000 Értékesítési kölség (20%) =40M*0,2= 8MF: 06 SOR Igazgatási költség (30%) = 40M*0,3=12MF: 07 SOR Egyéb közvetett (50%) = 40M*0,5=20MF: 08 SOR

24 © ÉRTÉKESÍTÉS ADATAI (60 %-BAN BELFÖLDI, 40 %-BAN KÜLFÖLDI VEVŐNEK): MegnevezésMennyiségKönyv szerinti érték Eladási ár (ÁFA nélkül ) Késztermék Anyag Áru 20 000 db 1 000 q 40 000 db 8 000 Ft/db 3 000 Ft/q 5 000 Ft/db 10 000 Ft/db 2 000 Ft/q 6 000 Ft/db F: 03 SOR = 160M F: I SOR =200M F: 04 SOR = 3M F: I SOR = 2M F: 04 SOR = 200M F: I SOR =240M KÖZVETLEN: 363M ÉNÁ: 442M F II F I = Ö I - EBBŐL 60% 01 SOR 265,2 - EBBŐL 40% 02 SOR 176,8

25 © 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele265 200 02. Exportértékesítés nettó árbevétele176 800 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 442 000 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége160 000 04. Eladott áruk beszerzési értéke203 000 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) 363 000 III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 79 000 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 8 000 07. Igazgatási költségek 12 000 08. Egyéb általános költségek 20 000 IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) 40 000 V. Egyéb bevételek 16 000 VI. Egyéb ráfordítások 15 000 A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI) 40 000 FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS

26 © ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)442 000 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 3 000 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek 16 000 05. Anyagköltség (80M+5M) 85 000 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 08. Eladott áruk beszerzési értéke (200M+3M) 203 000 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 288 000 10. Bérköltség 50 000 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 12. Bérjárulékok 20 000 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 70 000 VI. Értékcsökkenési leírás 10 000 VII. Egyéb ráfordítások 15 000 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) ÉS F(A) 40 000 AST (X) KISZÁMÍTÁSA AZ EREDMÉNYBŐL: 442M+16M+X-288-70-10-15=40 => X = -35M (3M-X=35M) - 38 000 - 35 000

27 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések