Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK

2 © EREDM É NY SZEML É LETŰ NYILV Á NTART Á SOK: PL. J Ö VEDELEMBEVALL Á S, EREDM É NYKIMUTAT Á S A HOZAMOK É S R Á FORD Í T Á SOK ( Á LDOZATOK) SZEMBE Á LL Í T Á S Á VAL MEG Á LLAP Í TJA AZ IDŐSZAKI EREDM É NYT. KIEG É SZ Í TI A M É RLEGET AZ IDŐSZAK EREDM É NY É NEK Ö SSZET É TEL É BE É S FORR Á SAIBA VAL Ó BETEKINT É SSEL EREDM É NY > 0  NYERES É G EREDM É NY < 0  VESZTES É G EREDM É NY = 0  ??? FONTOS Ö SSZEF Ü GG É S: EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ RÁFORDITÁSOK HOZAMOK – RÁFORDÍTÁSOK = IDŐSZAK EREDMÉNYE EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ HOZAMOK IDŐSZAK EREDMÉNYE

3 © AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FOGALMA Az eredménykimutatás olyan számviteli okmány, amely  egy adott időszakra vonatkozóan,  előre meghatározott szerkezetben,  összevontan és  pénzértékben tartalmazza  a vállalkozás tárgyévi mérleg szerinti eredményének levezetését, és  bemutatja az eredmény összetevőit, a hozamokat és a ráfordításokat.

4 © EREDMÉNYKATEGÓRIÁK SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY + Pénzügyi műveletek eredménye + Üzemi (üzleti) + Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY +/- Rendkívüli eredmény - osztalék, részesedés - ADÓ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY + eredmény tartalék

5 © EREDMÉNYKATEGÓRIÁK Osztalék1000 Mérleg szerinti eredmény 0 Pénzügyi eredmény-400 Üzleti eredmény2600 Eredménytartalék igénybevétel 76 Mennyi a vállalat adózás utáni eredménye? =924 Mennyi a vállalat szokásos eredménye? Ha tulajdonos lenne a vállalkozásban, biztonságban érezné-e a pénzét? Mennyi a vállalat rendkívüli eredménye? = /0, = Az üzleti eredmény 2600, tehát az alaptevékenység – amibe a pénzemet fektettem – nyereséges, míg a pénzügyi eredmény –400, és a rendkívüli eredmény –1100, azaz veszteséges. A cég tudott osztalékot fizetni, (1000-et) így – ha csak a kiegészítő melléklet nem jelez komolyabb tartós nehézségeket – biztonságban érzem a pénzem.

6 © ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL LÉPCSŐZETES (FOKOZATOS) „A” VÁLTOZAT DÖNTÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL MÉRLEGSZERŰ (KÉTOLDALAS) „B” VÁLTOZAT LÉPCSŐZETES (FOKOZATOS) „A” VÁLTOZAT MÉRLEGSZERŰ (KÉTOLDALAS) „B” VÁLTOZAT

7 © AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FAJTÁI Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a kibocsátás ráfordításai. Jellemzői:  Költségei az árbevétel által meghatározottak  A közvetett költségeket főbb funkciók szerint részletezi  Ott célszerű alkalmazni, ahol alapvetően termelő tevékenységet folytatnak, jelentős a saját termelésű készletek állománya. Összköltség típusú eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a termelés (teljesítmény előállítás) bekerülési értéke. Mivel ebben az esetben is realizált eredményt kell kimutatni ezért a hozamok között figyelembe kell venni az előállított, de kibocsátásra nem került termékek (teljesítmények) bekerülési értékét (hozamát). Ez utóbbiakat aktivált saját teljesítményeknek (AST) nevezzük. Jellemzői:  Költségei az időszak által meghatározottak  A hozamokat a tárgyévi teljesítménnyel teszi egyenlővé  Alkalmazása kereskedő és szolgáltató vállalkozásoknál célszerű.

8 © AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KÉTFÉLE MÓDSZERE ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C) SZOKÁSOS ÜZLETI EREDMÉNY D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY F) ADÓZOTT EREDMÉNY G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. EGYÉB BEVÉTELEK III. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C) SZOKÁSOS ÜZLETI EREDMÉNY D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY F) ADÓZOTT EREDMÉNY G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY = = = = = = = = = =

9 © FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI)

10 © ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIGYÁZAT! EZEK NEM RÉSZEI A TERMELÉSI KÖLTSÉGENEK!!!

11 © PÉLDA 1. Késztermék nyitóállománya 30 db 2. Termelés az év folyamán90 db 3. Értékesítés az év folyamán 100 db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3)20 db 5. 1 db termék eladási ára 100 Ft 6. 1 db termék önköltsége50 Ft 7. Készletváltozás (4-1) - 10 db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db

12 © FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS Értékesítés árbevétele: Értékesítés önköltsége: Üzemi eredmény: Ft Ft 1. Késztermék nyitóállománya 30 db 2. Termelés az év folyamán 90 db 3. Értékesítés az év folyamán 100 db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3) 20 db 5. 1 db termék eladási ára 100 Ft 6. 1 db termék önköltsége 50 Ft 7. Készletváltozás (4-1)-10 db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db

13 © 1. Késztermék nyitóállománya 30 db 2. Termelés az év folyamán 90 db 3. Értékesítés az év folyamán 100 db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3) 20 db 5. 1 db termék eladási ára 100 Ft 6. 1 db termék önköltsége 50 Ft 7. Készletváltozás (4-1)-10 db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS FtÉrtékesítés: Készletváltozás: Brutto termelés: A termelés költségei: Üzemi eredmény: Ft Ft Ft Ft

14 © ÁTJÁRÁS A KÉT EREDMÉNYKIMUITATÁS KÖZÖTT TERMELÉSI KÖLTSÉG = + ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE + ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE ± AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE TK = + KV +KTT ± AST ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE -/+ AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE KV = + TK -KTT -/+ AST ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE -/+ AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE KTT = + TK -KV -/+ AST AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE AST = + TK - KV -KTT

15 © Bemutatópélda: 1. EREDMÉNYKIMUTATÁS FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

16 © INFORMÁCIÓK A "Forgalmis" Kft. 19X1. évi ismert adatai a következők: Késztermékek nyitó értéke: 0eFt Záró késztermék készlet: 6 000db 2 000Ft/db önköltségen. Tárgyévi termelési költség eFt, ebből - igazgatási költségek eFt, - egyéb általános költség eFt. Értékesítés összes bevétele: eFt, ebből - késztermék eladásból származott eFt, eFt bekerülési értékű anyag eladásból származott 9 000eFt, eFt könyv szerinti értékű tárgyi eszköz eladásából származott 7 000eFt - külföldi vevőnek kiszámlázott eFt bekerülési értékű külföldön végzett közvetített szolgáltatás eFt Realizált árfolyamnyereség 3 000eFt. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 8 000eFt.

17 © SZÁMÍTÁSOK: Késztermékek nyitó értéke: 0eFt Záró késztermék készlet: 6 000db 2 000Ft/db önköltségen. Tárgyévi termelési költség eFt, ebből - igazgatási költségek eFt, - egyéb általános költség eFt. Értékesítés összes bevétele: eFt, ebből - késztermék eladásból származott eFt, eFt bekerülési értékű anyag eladásból származott 9 000eFt, eFt könyv szerinti értékű tárgyi eszköz eladásából származott 7 000eFt - külföldi vevőnek kiszámlázott eFt bekerülési értékű külföldön végzett közvetített szolgáltatás eFt Realizált árfolyamnyereség 3 000eFt. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 8 000eFt. Ö:03 SOR: STKÁV= Z-NY=12000e e-14000e-16000e=160000e F: 07 SOR F: 08 SOR F:01 SOR = Ö:01 SOR F:04 = Ö: 08 SOR F:01 SOR = Ö:01 SOR F:VI SOR = Ö:VII SOR F:V SOR = Ö:III SOR F:05 SOR = Ö:09 SOR F:02 SOR = Ö:02 SOR F:V SOR = Ö:III SOR SEEAÉÖ: 04 SOR

18 © 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ( ) Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek ( ) VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI) FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS KN= TK-KTT-AST= 190M-30M-20M= 140M =

19 © ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek ( ) Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) IV+V+VI= TERMELÉSI KÖLTSÉG = 190M+6M+15M=211M 211M+20M+10M-211M-12M = 18M

20 © Bemutatópélda: 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

21 © INFORMÁCIÓK Az „Összköltség” Rt. 19X2. évi ismert adatai a következők : Anyagköltség eFt - ebből közvetlen költség eFt Bérköltség eFt - ebből közvetlen költség eFt TBJ eFt - ebből közvetlen költség eFt Értékcsökkenési leírás eFt Egyéb anyagjellegű költségek eFt - ebből közvetlen költség eFt Képzett céltartalék eFt Export támogatás eFt Alapítás, átszervezés aktivált értéke eFt Az értékesítés közvetett költségének megoszlása: %.

22 © ÉRTÉKESÍTÉS ADATAI (60 %-BAN BELFÖLDI, 40 %-BAN KÜLFÖLDI VEVŐNEK): MegnevezésMennyiségKönyv szerinti érték Eladási ár (ÁFA nélkül ) Késztermék Anyag Áru db q db Ft/db Ft/q Ft/db Ft/db Ft/q Ft/db

23 © SZÁMÍTÁSOK Anyagköltség eFt - ebből közvetlen költség eFt Egyéb anyagjellegű költségek eFt - ebből közvetlen költség eFt Bérköltség eFt - ebből közvetlen költség eFt TBJ eFt - ebből közvetlen költség eFt Értékcsökkenési leírás eFt Képzett céltartalék eFt Export támogatás eFt Alapítás, átszervezés aktivált értéke eFt Az értékesítés közvetett költségének megoszlása: %. Ö:05 SOR =80M Ö: 06 SOR = 5M Ö: 10 SOR = 50M Ö: 12 SOR = 20M Ö: VI SOR Ö: VII SOR = F: VI SOR Ö: III SOR = F: V SOR Ö: 04 SOR (SEEAÉ) KÖLTSÉGNEM (EFT)ÖSSZESENKÖZVETLENKÖZVETETT Anyagköltség Egyéb anyagjellegű költségek Bérköltség TBJ Értékcsökkenési leírás ÖSSZESEN: Értékesítési kölség (20%) =40M*0,2= 8MF: 06 SOR Igazgatási költség (30%) = 40M*0,3=12MF: 07 SOR Egyéb közvetett (50%) = 40M*0,5=20MF: 08 SOR

24 © ÉRTÉKESÍTÉS ADATAI (60 %-BAN BELFÖLDI, 40 %-BAN KÜLFÖLDI VEVŐNEK): MegnevezésMennyiségKönyv szerinti érték Eladási ár (ÁFA nélkül ) Késztermék Anyag Áru db q db Ft/db Ft/q Ft/db Ft/db Ft/q Ft/db F: 03 SOR = 160M F: I SOR =200M F: 04 SOR = 3M F: I SOR = 2M F: 04 SOR = 200M F: I SOR =240M KÖZVETLEN: 363M ÉNÁ: 442M F II F I = Ö I - EBBŐL 60% 01 SOR 265,2 - EBBŐL 40% 02 SOR 176,8

25 © 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI) FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS

26 © ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Anyagköltség (80M+5M) Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke (200M+3M) Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) ÉS F(A) AST (X) KISZÁMÍTÁSA AZ EREDMÉNYBŐL: 442M+16M+X =40 => X = -35M (3M-X=35M)

27 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések