Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK"— Előadás másolata:

1 7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK

2 EREDMÉNY SZEMLÉLETŰ NYILVÁNTARTÁSOK: PL
EREDMÉNY SZEMLÉLETŰ NYILVÁNTARTÁSOK: PL. JÖVEDELEMBEVALLÁS, EREDMÉNYKIMUTATÁS A HOZAMOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (ÁLDOZATOK) SZEMBEÁLLÍTÁSÁVAL MEGÁLLAPÍTJA AZ IDŐSZAKI EREDMÉNYT. KIEGÉSZÍTI A MÉRLEGET AZ IDŐSZAK EREDMÉNYÉNEK ÖSSZETÉTELÉBE ÉS FORRÁSAIBA VALÓ BETEKINTÉSSEL EREDMÉNY > 0 NYERESÉG EREDMÉNY < 0 VESZTESÉG EREDMÉNY = 0 ??? FONTOS ÖSSZEFÜGGÉS: EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ RÁFORDITÁSOK EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ HOZAMOK HOZAMOK – RÁFORDÍTÁSOK = IDŐSZAK EREDMÉNYE IDŐSZAK EREDMÉNYE

3 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FOGALMA
Az eredménykimutatás olyan számviteli okmány, amely  egy adott időszakra vonatkozóan,  előre meghatározott szerkezetben,  összevontan és  pénzértékben tartalmazza a vállalkozás tárgyévi mérleg szerinti eredményének levezetését, és bemutatja az eredmény összetevőit, a hozamokat és a ráfordításokat.

4 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY + Pénzügyi műveletek
eredménye + Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY +/- Rendkívüli eredmény - osztalék, részesedés - ADÓ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY + eredmény tartalék

5 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK Mennyi a vállalat adózás utáni eredménye?
Osztalék Mérleg szerinti eredmény Pénzügyi eredmény Üzleti eredmény Eredménytartalék igénybevétel 76 Mennyi a vállalat adózás utáni eredménye? =924 Mennyi a vállalat szokásos eredménye? =2200 Mennyi a vállalat rendkívüli eredménye? 924/0, = -1100 Ha tulajdonos lenne a vállalkozásban, biztonságban érezné-e a pénzét? Az üzleti eredmény 2600, tehát az alaptevékenység – amibe a pénzemet fektettem – nyereséges, míg a pénzügyi eredmény –400, és a rendkívüli eredmény –1100, azaz veszteséges. A cég tudott osztalékot fizetni, (1000-et) így – ha csak a kiegészítő melléklet nem jelez komolyabb tartós nehézségeket – biztonságban érzem a pénzem.

6 DÖNTÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL LÉPCSŐZETES (FOKOZATOS) „A” VÁLTOZAT MÉRLEGSZERŰ (KÉTOLDALAS) „B” VÁLTOZAT LÉPCSŐZETES (FOKOZATOS) „A” VÁLTOZAT MÉRLEGSZERŰ (KÉTOLDALAS) „B” VÁLTOZAT

7 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FAJTÁI
Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a kibocsátás ráfordításai. Jellemzői: Költségei az árbevétel által meghatározottak A közvetett költségeket főbb funkciók szerint részletezi Ott célszerű alkalmazni, ahol alapvetően termelő tevékenységet folytatnak, jelentős a saját termelésű készletek állománya. Összköltség típusú eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a termelés (teljesítmény előállítás) bekerülési értéke. Mivel ebben az esetben is realizált eredményt kell kimutatni ezért a hozamok között figyelembe kell venni az előállított, de kibocsátásra nem került termékek (teljesítmények) bekerülési értékét (hozamát). Ez utóbbiakat aktivált saját teljesítményeknek (AST) nevezzük. Jellemzői: Költségei az időszak által meghatározottak A hozamokat a tárgyévi teljesítménnyel teszi egyenlővé Alkalmazása kereskedő és szolgáltató vállalkozásoknál célszerű.

8 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KÉTFÉLE MÓDSZERE
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C) SZOKÁSOS ÜZLETI EREDMÉNY D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY F) ADÓZOTT EREDMÉNY G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. EGYÉB BEVÉTELEK III. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C) SZOKÁSOS ÜZLETI EREDMÉNY D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY F) ADÓZOTT EREDMÉNY G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY = = = = = = = = = =

9 FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI)

10 ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIGYÁZAT! EZEK NEM RÉSZEI A TERMELÉSI KÖLTSÉGENEK!!!

11 PÉLDA 1. Késztermék nyitóállománya 30 db
2. Termelés az év folyamán 90 db 3. Értékesítés az év folyamán db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3) db 5. 1 db termék eladási ára Ft 6. 1 db termék önköltsége 50 Ft 7. Készletváltozás (4-1) db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db

12 FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS
1. Késztermék nyitóállománya db 2. Termelés az év folyamán 90 db 3. Értékesítés az év folyamán db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3) db 5. 1 db termék eladási ára Ft 6. 1 db termék önköltsége Ft 7. Készletváltozás (4-1) -10 db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db Értékesítés árbevétele: Értékesítés önköltsége: Üzemi eredmény: Ft 5.000 Ft 5.000 Ft FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS

13 5.000 Ft ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS Értékesítés: Készletváltozás:
1. Késztermék nyitóállománya db 2. Termelés az év folyamán 90 db 3. Értékesítés az év folyamán db 4. Készletek záróállománya év végén (1+2-3) db 5. 1 db termék eladási ára Ft 6. 1 db termék önköltsége Ft 7. Készletváltozás (4-1) -10 db 8. Értékesítés + készletváltozás (3+8) 90 db Értékesítés: Készletváltozás: Brutto termelés: A termelés költségei: Üzemi eredmény: Ft Ft 9.500 Ft 4.500 Ft 5.000 Ft ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS

14 ÁTJÁRÁS A KÉT EREDMÉNYKIMUITATÁS KÖZÖTT
TERMELÉSI KÖLTSÉG = + ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE + ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE ± AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE TK = + KV +KTT ± AST ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE -/+ AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE KV = + TK -KTT -/+ AST ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE -/+ AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE KTT = + TK -KV -/+ AST AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE = + TERMELÉSI KÖLTSÉG - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE - ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGE AST = + TK - KV -KTT

15 Bemutatópélda: 1. EREDMÉNYKIMUTATÁS FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

16 INFORMÁCIÓK A "Forgalmis" Kft. 19X1. évi ismert adatai a következők:
Késztermékek nyitó értéke: eFt Záró késztermék készlet: 6 000db Ft/db önköltségen. Tárgyévi termelési költség eFt, ebből - igazgatási költségek eFt, - egyéb általános költség eFt. Értékesítés összes bevétele: eFt, ebből - késztermék eladásból származott eFt, eFt bekerülési értékű anyag eladásból származott eFt, eFt könyv szerinti értékű tárgyi eszköz eladásából származott eFt - külföldi vevőnek kiszámlázott eFt bekerülési értékű külföldön végzett közvetített szolgáltatás eFt Realizált árfolyamnyereség eFt. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke eFt.

17 SZÁMÍTÁSOK: Késztermékek nyitó értéke: 0eFt
Késztermékek nyitó értéke: eFt Záró késztermék készlet: 6 000db Ft/db önköltségen. Tárgyévi termelési költség eFt, ebből - igazgatási költségek eFt, - egyéb általános költség eFt. Értékesítés összes bevétele: eFt, ebből - késztermék eladásból származott eFt, eFt bekerülési értékű anyag eladásból származott eFt, eFt könyv szerinti értékű tárgyi eszköz eladásából származott eFt - külföldi vevőnek kiszámlázott eFt bekerülési értékű külföldön végzett közvetített szolgáltatás 17 000eFt Realizált árfolyamnyereség eFt. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke eFt. Ö:03 SOR: STKÁV= Z-NY=12000e 190000e-14000e-16000e=160000e F: 07 SOR F: 08 SOR F:01 SOR = Ö:01 SOR F:04 = Ö: 08 SOR F:01 SOR = Ö:01 SOR F:VI SOR = Ö:VII SOR F:V SOR = Ö:III SOR F:05 SOR = Ö:09 SOR F:02 SOR = Ö:02 SOR F:V SOR = Ö:III SOR SEEAÉ Ö: 04 SOR

18 FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ( ) 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek ( ) VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI) KN= TK-KTT-AST= 190M-30M-20M= 140M 50 000 18 000 = 18 FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS

19 ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek ( ) 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 18 000 +IV+V+VI= TERMELÉSI KÖLTSÉG = 190M+6M+15M=211M 211M+20M+10M-211M-12M = 18M ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS

20 Bemutatópélda: 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

21 INFORMÁCIÓK Az „Összköltség” Rt. 19X2. évi ismert adatai a következők : Anyagköltség eFt - ebből közvetlen költség eFt Bérköltség eFt - ebből közvetlen költség eFt TBJ eFt - ebből közvetlen költség eFt Értékcsökkenési leírás eFt Egyéb anyagjellegű költségek eFt - ebből közvetlen költség eFt Képzett céltartalék eFt Export támogatás eFt Alapítás, átszervezés aktivált értéke eFt Az értékesítés közvetett költségének megoszlása: %.

22 ÉRTÉKESÍTÉS ADATAI (60 %-BAN BELFÖLDI, 40 %-BAN KÜLFÖLDI VEVŐNEK):
Megnevezés Mennyiség Könyv szerinti érték Eladási ár (ÁFA nélkül ) Késztermék Anyag Áru db 1 000 q db 8 000 Ft/db 3 000 Ft/q 5 000 Ft/db Ft/db 2 000 Ft/q 6 000 Ft/db

23 SZÁMÍTÁSOK Anyagköltség 80 000 eFt
- ebből közvetlen költség eFt Egyéb anyagjellegű költségek eFt - ebből közvetlen költség eFt Bérköltség eFt - ebből közvetlen költség eFt TBJ eFt - ebből közvetlen költség eFt Értékcsökkenési leírás eFt Képzett céltartalék eFt Export támogatás eFt Alapítás, átszervezés aktivált értéke eFt Az értékesítés közvetett költségének megoszlása: %. Ö:05 SOR =80M Ö: 06 SOR = 5M Ö: 10 SOR = 50M Ö: 12 SOR = 20M Ö: VI SOR Ö: VII SOR = F: VI SOR Ö: III SOR = F: V SOR Ö: 04 SOR (SEEAÉ) KÖLTSÉGNEM (EFT) ÖSSZESEN KÖZVETLEN KÖZVETETT Anyagköltség Egyéb anyagjellegű költségek Bérköltség TBJ Értékcsökkenési leírás ÖSSZESEN: Értékesítési kölség (20%) =40M*0,2= 8M F: 06 SOR Igazgatási költség (30%) = 40M*0,3= 12M F: 07 SOR Egyéb közvetett (50%) = 40M*0,5= 20M F: 08 SOR SZÁMÍTÁSOK

24 ÉRTÉKESÍTÉS ADATAI (60 %-BAN BELFÖLDI, 40 %-BAN KÜLFÖLDI VEVŐNEK):
Megnevezés Mennyiség Könyv szerinti érték Eladási ár (ÁFA nélkül ) Késztermék Anyag Áru db 1 000 q db 8 000 Ft/db 3 000 Ft/q 5 000 Ft/db Ft/db 2 000 Ft/q 6 000 Ft/db F: 03 SOR = 160M F: I SOR =200M F: 04 SOR = 3M F: I SOR = 2M F: 04 SOR = 200M F: I SOR =240M KÖZVETLEN: 363M ÉNÁ: M F II F I = Ö I - EBBŐL 60% 01 SOR 265,2 - EBBŐL 40% 02 SOR 176,8

25 FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III.Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI) FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS

26 ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség (80M+5M) 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke (200M+3M) 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) ÉS F(A) (3M-X=35M) AST (X) KISZÁMÍTÁSA AZ EREDMÉNYBŐL: 442M+16M+X =40 => X = -35M ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS

27 VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "7. AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések