Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6. A gazdasági hatékonyság elemzése. 6.1. A hatékonyság és a jövedelmezőség összehasonlítása  Hatékonyság: az erőforrások felhasználásának gazdaságossága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6. A gazdasági hatékonyság elemzése. 6.1. A hatékonyság és a jövedelmezőség összehasonlítása  Hatékonyság: az erőforrások felhasználásának gazdaságossága."— Előadás másolata:

1 6. A gazdasági hatékonyság elemzése

2 6.1. A hatékonyság és a jövedelmezőség összehasonlítása  Hatékonyság: az erőforrások felhasználásának gazdaságossága  Általános képlete:  G h = H/E vagy E/H  Ahol: G h = gazdasági hatékonyság H= hozam (eredmény) E = felhasznált erőforrás (ráfordítás)

3  Jövedelmezőség : csak pénzértékben mérhető, míg a gazdasági hatékonyság mérésénél naturális és vegyes mértékegység is alkalmazható.  A hatékonyság vizsgálható ◦ nemzetgazdasági szempontból és ◦ vállalkozás szempontjából, ill. vállalkozáson belüli (önelszámoló) egységek szintjén is.

4 • A hatékonyságot nem lehet egyetlen mutatóval mérni, annak színvonalára, fejlődésére csak a mutatószámok rendszere adhat jó megközelítést. • Olyan gazdasági mutatókra van szükség, amelyek sokoldalúan jellemzik a gazdálkodás mikro szintű hatékonyságát.

5 6.2. A vállalkozások hatékonyságának összehasonlító elemzése  Vállalkozási szintű vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző, valamint jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók alkalmasak rá.  A hozam- vagy teljesítménymutatók az értékesítést, a bruttó vagy az anyagmentes termelést, a nemzeti jövedelemhez és a makroszintű tiszta jövedelemhez való hozzájárulást mérik

6 • Értékesítés, mint hozamkategória, értékesítés nettó árbevétele • Értékesítési forgalom (bruttó árbevétel) – kereskedelemben - : értékesítés nettó árbevétele és az ÁFA együtt • Értékesítés árbevétele a számviteli beszámoló adatai segítségével vizsgálható

7  A hatékonyság elemzésének általánosan használható mérőszáma a különböző forgási mutatók, pl. a készletek forgási sebessége_ ◦ Fordulatok száma= értékesítés nettó árbevétele/ Készletek ◦ Forgási idő = Vizsgált időszak napjainak száma/ Fordulatok száma ◦ Értékesítés elsz. Klen önköltsége/ Saját termelésű készletek átlagos értéke ◦ Eladott áruk beszerzési értéke/ Árukészletek átl. értéke

8 6.2.1. Hatékonyságelemzés a termelő-szolgáltató tevékenységet végző vállalkozásoknál • A hozamokat az értékesítés nettó árbevétele mellett a különböző termelésiérték-mutatók jelentik: • Bruttó termelési érték: a vállalkozás tárgyidőszaki teljes hozama, nem tartalmazza a beszerzett és változatlan formában értékesített tételeket.

9  Bruttó termelési érték számítása:  Értékesítés nettó árbevétele  - ELÁBÉ  - Eladott (közvetített) szolgáltatások  +Saját előállítású eszközök aktivált érétke  +Saját termelésű készletek állományváltozása  Bruttó termelési érték

10  Anyagmentes termelési érték:  Bruttó termelési  - Anyagköltség  - igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások  Anyagmentes termelési érték  Nettó termelési érték:  Anyagmentes termelési érték  - Értékcsökkenési leírás

11 • Hozzáadott érték: • Személyi jellegű ráfordítások • + Értékcsökkenési leírás • + Adózás előtti eredmény • Hozzáadott érték

12  A hatékonyság elemzése során célszerű figyelembe venni: ◦ A vállalkozásnál foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát ◦ Az élő-munka ráfordítás értékét (éves bérköltség) ◦ A termelésben lekötött tárgyi eszközök átlagos nettó értékét, ◦ A termelésben lekötött készletek átlagos értékét, ◦ A lekötött eszközök értékét

13 – Az összes eszközértéket – Az összes termelési költséget – Az export étékesítési költségét A termelésben lekötött eszközökkel kapcsolatban vizsgálandó: -A tárgyi eszközök nettó és bruttó értékaránya, ill. a tárgyi eszközök átlagos leírása, átlagos használhatósági oka -A tárgyi eszközök és készletek összetétele -A munka technikai felszereltsége

14  Képezhető hatékonysági mutatók:  a) Komplex hatékonyság =  Nettó termelési érték ..*Lekötött eszk. Érték + …*Bérköltség  (A kipontozott az alkalmazott szorzószámok, súlyok - pl. 0,2; ill. 1,8 – átlagos hozamkövetelményt fogalmaznak meg az egyes erőforrásokkal szemben)

15 • Elfogadható mérték az 1 feletti érték: a felhasznált erőforrások összességükben produkálják azt a hozamot, amelyet a vállalkozás velük szemben elvárásként megfogalmazott.

16 • b.) Élőmunka-hatékonyság mutatói: • 1 főre jutó bruttó termelési érték= • Bruttó termelési érték Létszám 1 főre jutó nettó termelési érték= Nettó termelés érték Létszám 1 főre jutó hozzáadott érték= Hozzáadott érték/ létszám

17 • C.) Bérhatékonyság mutatói: • 1 forint bérköltségre jutó nettó termelési érték: Nettó termelési érték/Bérköltség • 1 forint személyi jellegű ráfordításra jutó nettó termelési érték= Nettó termelési érték / Személyi jellegű ráfordítás

18 • D.) Eszközhatékonysági mutatók: • Lekötött tárgyi és forgóeszközök révén előállított új érték képződését fejezi ki együtthatós formában. • Lekötött eszköz hatékonysága= • Nettó(vagy anyagmentes) termelési érték/ Lekötött eszközök átlagos nettó értéke

19  Tárgyieszköz-hatékonyság= Nettó (vagy anyagmentes) termelési érték/ Tárgyi eszközök átlagos nettó értéke  Eszközhatékonyság= Nettó(vagy anyagmentes) termelési érték/ Készletek átlagos értéke

20  E.) Termelési költségszint mutatója:  Fordított hatékonysági mutatóként értelmezhetjük, a termelési költség és a termelési érték hányadosa.  A termelési költség összetevői:  Anyagköltség  Igénybevett anyagjell. Szolgáltatások  Egyéb szolgáltatások  Személyi jell. Ráfordítások  Értékcsökkenési leírás

21 • Termelési költségszint (%) = • Termelési költségek összesen / Bruttó termelési érték • (kedvező ha 100% alatti, ill. minél jobban elmarad attól)

22 • F.) Tőkehatékonyság: • Tőkehatékyonság= Bruttó termelési érték/Saját tőke • Azt jelzi, hogy a vállalkozás egységnyi sajáttőke-felhasználással mekkora bruttó hozamot ért el. (Saját tőke forgási mutatója)

23  Tőkearányos vállalkozási pénzjövedelem=  Vállalkozási pénzjövedelem/Saját tőke = V p /S t  V p = Adózás előtti eredmény+Értékcsökkenési leírás  A mutató az egységnyi tőkével elért vállalkozási pénzjövedelem mértékét mutatja.


Letölteni ppt "6. A gazdasági hatékonyság elemzése. 6.1. A hatékonyság és a jövedelmezőség összehasonlítása  Hatékonyság: az erőforrások felhasználásának gazdaságossága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések