Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6. A gazdasági hatékonyság elemzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6. A gazdasági hatékonyság elemzése"— Előadás másolata:

1 6. A gazdasági hatékonyság elemzése

2 6.1. A hatékonyság és a jövedelmezőség összehasonlítása
Hatékonyság: az erőforrások felhasználásának gazdaságossága Általános képlete: Gh= H/E vagy E/H Ahol: Gh = gazdasági hatékonyság H = hozam (eredmény) E = felhasznált erőforrás (ráfordítás)

3 A hatékonyság vizsgálható
Jövedelmezőség : csak pénzértékben mérhető, míg a gazdasági hatékonyság mérésénél naturális és vegyes mértékegység is alkalmazható. A hatékonyság vizsgálható nemzetgazdasági szempontból és vállalkozás szempontjából, ill. vállalkozáson belüli (önelszámoló) egységek szintjén is.

4 A hatékonyságot nem lehet egyetlen mutatóval mérni, annak színvonalára, fejlődésére csak a mutatószámok rendszere adhat jó megközelítést. Olyan gazdasági mutatókra van szükség, amelyek sokoldalúan jellemzik a gazdálkodás mikro szintű hatékonyságát.

5 6.2. A vállalkozások hatékonyságának összehasonlító elemzése
Vállalkozási szintű vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző, valamint jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók alkalmasak rá. A hozam- vagy teljesítménymutatók az értékesítést, a bruttó vagy az anyagmentes termelést, a nemzeti jövedelemhez és a makroszintű tiszta jövedelemhez való hozzájárulást mérik

6 Értékesítés , mint hozamkategória, értékesítés nettó árbevétele
Értékesítési forgalom (bruttó árbevétel) –kereskedelemben - : értékesítés nettó árbevétele és az ÁFA együtt Értékesítés árbevétele a számviteli beszámoló adatai segítségével vizsgálható

7 A hatékonyság elemzésének általánosan használható mérőszáma a különböző forgási mutatók, pl. a készletek forgási sebessége_ Fordulatok száma= értékesítés nettó árbevétele/ Készletek Forgási idő = Vizsgált időszak napjainak száma/ Fordulatok száma Értékesítés elsz. Klen önköltsége/ Saját termelésű készletek átlagos értéke Eladott áruk beszerzési értéke/ Árukészletek átl. értéke

8 6.2.1. Hatékonyságelemzés a termelő-szolgáltató tevékenységet végző vállalkozásoknál
A hozamokat az értékesítés nettó árbevétele mellett a különböző termelésiérték-mutatók jelentik: Bruttó termelési érték: a vállalkozás tárgyidőszaki teljes hozama, nem tartalmazza a beszerzett és változatlan formában értékesített tételeket.

9 Bruttó termelési érték számítása:
Értékesítés nettó árbevétele - ELÁBÉ - Eladott (közvetített) szolgáltatások +Saját előállítású eszközök aktivált érétke +Saját termelésű készletek állományváltozása Bruttó termelési érték

10 Anyagmentes termelési érték:
Bruttó termelési - Anyagköltség - igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Anyagmentes termelési érték Nettó termelési érték: - Értékcsökkenési leírás

11 Hozzáadott érték: Személyi jellegű ráfordítások + Értékcsökkenési leírás + Adózás előtti eredmény Hozzáadott érték

12 A hatékonyság elemzése során célszerű figyelembe venni:
A vállalkozásnál foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát Az élő-munka ráfordítás értékét (éves bérköltség) A termelésben lekötött tárgyi eszközök átlagos nettó értékét, A termelésben lekötött készletek átlagos értékét, A lekötött eszközök értékét

13 Az összes eszközértéket
Az összes termelési költséget Az export étékesítési költségét A termelésben lekötött eszközökkel kapcsolatban vizsgálandó: A tárgyi eszközök nettó és bruttó értékaránya, ill. a tárgyi eszközök átlagos leírása, átlagos használhatósági oka A tárgyi eszközök és készletek összetétele A munka technikai felszereltsége

14 Képezhető hatékonysági mutatók:
a) Komplex hatékonyság = Nettó termelési érték ..*Lekötött eszk . Érték + …*Bérköltség (A kipontozott az alkalmazott szorzószámok, súlyok - pl. 0,2; ill. 1,8 – átlagos hozamkövetelményt fogalmaznak meg az egyes erőforrásokkal szemben)

15 Elfogadható mérték az 1 feletti érték: a felhasznált erőforrások összességükben produkálják azt a hozamot, amelyet a vállalkozás velük szemben elvárásként megfogalmazott.

16 1 főre jutó hozzáadott érték= Hozzáadott érték/ létszám
b.) Élőmunka-hatékonyság mutatói: 1 főre jutó bruttó termelési érték= Bruttó termelési érték Létszám 1 főre jutó nettó termelési érték= Nettó termelés érték 1 főre jutó hozzáadott érték= Hozzáadott érték/ létszám

17 C.) Bérhatékonyság mutatói:
1 forint bérköltségre jutó nettó termelési érték: Nettó termelési érték/Bérköltség 1 forint személyi jellegű ráfordításra jutó nettó termelési érték= Nettó termelési érték / Személyi jellegű ráfordítás

18 D.) Eszközhatékonysági mutatók:
Lekötött tárgyi és forgóeszközök révén előállított új érték képződését fejezi ki együtthatós formában. Lekötött eszköz hatékonysága= Nettó(vagy anyagmentes) termelési érték/ Lekötött eszközök átlagos nettó értéke

19 Tárgyieszköz-hatékonyság=
Nettó (vagy anyagmentes) termelési érték/ Tárgyi eszközök átlagos nettó értéke Eszközhatékonyság= Nettó(vagy anyagmentes) termelési érték/ Készletek átlagos értéke

20 E.) Termelési költségszint mutatója:
Fordított hatékonysági mutatóként értelmezhetjük , a termelési költség és a termelési érték hányadosa. A termelési költség összetevői: Anyagköltség Igénybevett anyagjell. Szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jell. Ráfordítások Értékcsökkenési leírás

21 Termelési költségszint (%) =
Termelési költségek összesen / Bruttó termelési érték (kedvező ha 100% alatti, ill. minél jobban elmarad attól)

22 F.) Tőkehatékonyság: Tőkehatékyonság= Bruttó termelési érték/Saját tőke Azt jelzi, hogy a vállalkozás egységnyi sajáttőke-felhasználással mekkora bruttó hozamot ért el. (Saját tőke forgási mutatója)

23 Tőkearányos vállalkozási pénzjövedelem=
Vállalkozási pénzjövedelem/Saját tőke = Vp/St Vp = Adózás előtti eredmény+Értékcsökkenési leírás A mutató az egységnyi tőkével elért vállalkozási pénzjövedelem mértékét mutatja.


Letölteni ppt "6. A gazdasági hatékonyság elemzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések