Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TISZTA PIACGAZDASÁG MECHANIZMUSA MIT HOGYAN KINEK PÉNZ TERMELÉSI INPUTOK TERMÉKEK ÉS SZOLG PÉNZ TERMÉKEK ÉS SZOLG Forrás: Mikroökonómia 1989. (24.o.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TISZTA PIACGAZDASÁG MECHANIZMUSA MIT HOGYAN KINEK PÉNZ TERMELÉSI INPUTOK TERMÉKEK ÉS SZOLG PÉNZ TERMÉKEK ÉS SZOLG Forrás: Mikroökonómia 1989. (24.o.)"— Előadás másolata:

1

2 A TISZTA PIACGAZDASÁG MECHANIZMUSA MIT HOGYAN KINEK PÉNZ TERMELÉSI INPUTOK TERMÉKEK ÉS SZOLG PÉNZ TERMÉKEK ÉS SZOLG Forrás: Mikroökonómia 1989. (24.o.)

3 ÜZEMI MG-I VÁLLALATI GAZDASÁGTAN MIKROÖKONÓMIA Ö K O N Ó M I A GAZDASÁGI SZFÉRÁK

4 VÁLLALATI GAZDASÁGTAN C. TANTÁRGY FELÉPÍTÉSE •KÖZGAZDASÁGI ALAPFOGALMAK, MENEDZSER ELJÁRÁSOK •VÁLLALATI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGTANA •MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK, TEVÉKENYSÉGEK GAZDASÁGTANA •MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALATOK TERVEZÉSE, ELEMZÉSE

5 Alapfogalmak •Termelési érték •Termelési költség •Jövedelem

6 A termelési értékhez kapcsolódó alapfogalmak •Hozam –termékek, szolgáltatások •Ár –az árak fajtái

7 Hozam •A hozam a megtermelt termékek, szolgáltatások naturális egységben kifejezett mérőszáma. –Azonos terméket előállító ágazatok hasonlíthatók öszze, –termelőkapacitásra vetítve fajlagos hozamról beszélünk, ami a termelés színvonalát fejezi ki. –Hozamok közös mérőszámai (gabonaegység, tejegyenérték, stb)

8 A termékek csoportosítása •Főtermék –a termelés elsődleges célja, produktuma •Ikertermék –a termelés során előállított közel azonos értékű termékek •Melléktermék –A fő- (iker) termék mellett képződő alacsonyabb használati értékű produktum

9 A termelési érték meghatározása •Az előállított termékek és szolgál-tatások pénzben kifejezett értéke (általában egy évre vonatkozóan). Termelési érték = Hozam X Egységár

10 Az árak fajtái •Piaci ár –értékesítési, beszerzési, termelői, nagyke-reskedelmi, fogyasztói (kiskereskedelmi) •Védőár –Hatósági (fix, rögzített) ár –alulról védett (intervenciós) ár,a termelőt védi –felülről védett ár a fogyasztót védi •Önköltségi ár belső elszámolásokban •Irányár

11 A termelési érték kategóriái •Bruttó termelési érték •Halmozatlan termelési érték –HLTÉ = BTÉ - U •Árutermelési érték –ÁTÉ = HLTÉ - Kv –U = Újrafelhasználás –Kv = készletváltozás.+/- BTÉ U HLTÉ ÁTÉ Kv U

12 A termelési érték kategóriái

13 •Hozzáadott érték –HÉ = BTÉ - Vé-U •Nettó termelési érték –NTÉ = HÉ - A •Vé = vásárolt érték •A = amortizáció HÉ Vé U NTÉ Vé U A

14 A bruttó TÉ összetevői

15 A termelési érték növelésének lehetőségei •A hozam növelése •Az árak növelése •Egyéb

16 A termelési költséghez kapcsolódó alapfogalmak •Ráfordítás –fogalma, típusai •A ráfordítás egységára

17 A ráfordítás fogalma, típusai •A termelés érdekében felhasznált erőforrások naturális mértékegység-gel kifejezett mennyisége. –Munkaerő, élőmunka –Termelési eszközök, holtmunka •A fajlagos ráfordítások

18 A termelési költség fogalma A termelés szolgáltatás érdekében felhasznált ráfordítások pénzben kifejezett értéke. TK = Ráfordítás X Egységár

19 Ráfordítástartalom nélküli költségek •Különböző adók •biztosítási díjak •tagsági díjak •kamatok •földbérleti díjak, stb.

20 A költségek csoportosítása •Készpénzes (pénzmozgást okozó) és vv. •A termelés különböző szintjeihez kapcsoltan –munkaműveleti, –ágazati, –vállalati, –nemzetgazdasági.

21 A költségek csoportosítása •Megjelenési forma szerint –elemi, összetett •Elszámolhatóság szerint –közvetlen, általános •A termelés volumenével v. kapcsolat szerint –állandó, változó •Tevékenységek, munkaműveletek szerint

22 Termelési költség a megjelenési forma szerint Elemi költségek –Anyagjellegű –Személyi jellegű –Értékcsökkenési leírás –Egyéb költség Összetett költségek –Segédüzemi szol- gáltatás –Speciális tárgyi eszközök költsége –Általános költsé-gek

23 Elemi költségek •Anyagjellegű költségek műtrágya, növényvédő-szer, vetőmag, energia, takarmány, gyógyszer, ja-vítási anyag, alkatrész, hízó-, tenyészállat •Személyi jellegű ktg-ek kifizetett bérek, bérjellegű juttatások és az ezekhez kapcsolódó TB járulék •Értékcsökkenési leírás a befektetett tárgyi eszközök (állóeszközök) és immateriális javak beruházási költségeinek időarányosan elszámolt értéke. •Egyéb ktg-ek bérleti díjak, kamat, biztosítási díj, adó, tagsági díj, külső szolgáltatás

24 Összetett költségek •Azon költségek, amelyek két, vagy több elemi költséget foglalnak magukba.

25 A segédüzemi szolgáltatás költségeinek összetétele •Anyagjellegű •üzem és kenőanag, alkatrész- és javítási anyagok, stb. •Személyi jellegű •traktorosok, tgk. vezetők kombájnosok, műhelydolgozók munkabére •Értékcsökkenési leírás költsége •gépek,járművek, javítóműhely écs. •Egyéb költség •vizsgáztatási díjak, adók

26 A speciális tárgyi eszközök költségének összetétele •Értékcsökkenési leírás + •Javítás karbantartás költsége •javítási anyag, munkabér

27 Az általános költségek összetétele •Anyagköltség, irodaszerek, nyomtatványok, energia költség •Személyi jellegű ktg a vezetők és adminisztratív munkakörben dolgozók munkabére •Segédüzemi szolgáltatás irodai fűtőanyagok szállítása, parkok ápolása, autóbusz használat stb. •Értékcsökkenési leírás irodák, raktárak,központi járművek écs-e. •Javítás karbantartás ktg-e irodák, központi járművek stb. javítási anyag és munkabére •Egyéb adók, kamatok, biztosítási díjak

28 Termelési költség elszámolhatóság szerint •Közvetlen költségek •Anyagjellegű ktg-ek •Személyi jellegű ktg-ek •Segédüzemi szolg.költsége* •Befektetett eszközök költsége** •Egyéb költség •Közvetett költségek •Általános költség –igazgatási –egyéb általános * Számvitel szerint felosztott költség ** Számvitel szerint csak az amortizáció

29 Termelési költség a termelés volumenével v. kapcsolat szerint •Állandó költségek –1. Értékcsökkenési leírás költsége –2. Összetett költségek közül •értékcsökkenési leírás költsége •javítás, karbantartás bizonyos hányada •igazgatás költsége •egyéb általános költség •Változó költságek –1. Anyagjellegű költségek –2. Személyi jellegű költségek –3. Segédüzemi szolgáltatás döntő része –4. Egyéb közvetlen költség

30 Az állandó költségek jellemzői •Az állandó költséget szokás lépcsőze-tesen változó költségnek is nevezni. •A kihasználás függvényében, egységnyi teljesítményre vonatkozóan változó költségként viselkedik. •A termelés megszünésével, csökkené-sével egyes eszközök feleslegessé vál-nak, de az állandó költsége viszont meg-marad. Költségremanencia.

31 A változó költségek jellemzői Relatív költségváltozás alakulása R>1 R=1 o { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/7/1980340/slides/slide_31.jpg", "name": "A változó költségek jellemzői Relatív költségváltozás alakulása R>1 R=1 o1 R=1 o

32 A határköltség A kibocsájtás újabb egységének előállításához szükséges többlet változó költség.

33 Az állandó-, a változó-, a határ- és az összes költség alakulása Átlagköltség Mennyiség

34 A termelési költség munkaműveletek szerinti csoportosítása •Lényeges, mert ezzel deríthetjük ki melyik művelet határozza meg alapvetően a költségeket, illetve ezen belül melyik költség a meghatározó. –Költségek csökkentése potenciálisan ott lehet a leghatékonyabb, ahol a költséghányad magas.

35 Költségvizsgálatok (elő-, illetve utókalkuláció) •Előkalkuláció –gazdasági döntéseket alapoz meg –összevontan kezeli a ktg-ket –egyszerűbb (mint az utókalkuláció) –a közvetlen költségeket 5 csoportba soroljuk:

36 Előkalkuláció 1. Anyagjellegű költség 2. Személyi jellegű költség 3. Speciális tárgyi eszközök költsége 4.Segédüzemági szolgáltatás költsége 5. Egyéb közvetlen költség KÖZVETLEN KÖLTSÉG vagy ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 6. Közvetett költség ÖSSZES vagy BRUTTÓ KÖLTSÉG

37 Utókalkuláció I. A TERMÉK KÖLTSÉGKALKULÁCIÓJA 1. Anyagjellegű ktg 2. Személyi jellegű ktg 3. Speciális tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 4. Egyéb közvetlen ktg. KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 5. Felosztott költség (segédüzemági szolg. + egyéb) ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG + 6. Értékesítési költség + 7. Igazgatási költség + 8. Egyéb közvetett ktg II. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE + 9 Pénzügyi műveletek költsége III. VÁLLALKOZÁS KÖLTSÉGE IV. RENDKÍVÜLI KÖLTSÉGEK (bírság, kártérítés, késedelmi kamat) V. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK ?

38 Fajlagos termelési költség Termékegységre, szolgáltatásra vagy termelési kapacitásra vetített költség. A termékegységre, vagy szolgáltatásra jutó költséget önköltségnek nevezzük. Önköltség = Termelési költség Termék, szolgáltatás mennyisége

39 Az önköltségszámítás alapesetei •Egy főtermék esetén •Fő- és melléktermék esetén •Ikertermékek esetén –arányszámos osztókalkuláció –egyenértékszámos osztókalkuláció Nettó tk.= Bruttó tk - melléktermék értéke, ára

40 Az önköltség csökkentésének lehetőségei •A termelési költség csökkentése –(ráfordítás x egységár) •A termék (szolgáltatás) növelése •A melléktermék ésszerű hasznosítása (NKtg)

41 A termelési költség vizsgálatánál használt néhány egyéb mutató •Költségszint % •Anyaghányad % •Bérhányad % Költség Viszonyítási alap

42 A jövedelem •A jövedelemmel szinoním fogalamak: nyereség, profit •Veszteség Termelési érték - Termelési költség

43 A jövedelem kategóriái •Nettó jövedelem (Nj) = TÉ-TK •Bruttó jövedelem = TÉ - TK + Sz. Ktg (Nj + Személyi jellegű Ktg) •Fedezeti hozzájárulás = TÉ- Vált.Ktg (Nj + Állandó Ktg) •Fedezeti összeg = TÉ - Közv. Ktg (Nj + Általános Ktg)

44 Az üzemi (üzleti) tevékenység jövedelme, és a pénzügyi műveletek jövedelme •A megtermelt, de még eladatlan készletek értékével korrigált jövedelem Árbevétel - Előállítási Ktg ± Készletváltozás •A befektetések és a hitelek pénzügyi eredménye

45

46 A nagyvállalkozás és a családi vállalkozás jövedelmének forrása, felhasználása •TÉ-TK= J –Adó, a tulajdonosok tőke és földjáradéka, a tevékenység fejlesztése, tartalékképzés •TÉ-TK= J+Saját munka +Amort. –Család saját ellátása, adó, fenntartó beruházás (amortiz.), tevékenység fejlesztése, tartalékképzés

47 Jövedelem – profit forrása és felhasználása Közép – nagy vállalkozásCsaládi vállalkozás ForrásFelhasználásForrásFelhasználás TÉ – TK = J •adó •tulajdonosok •tőke és földjáradék •tevékenység fejlesztése TÉ – TK = J + saját munka + amortizáció •család saját ellátása •adó •fenntartó beruházás (amortizáció) •tevékenység fejlesztése

48 A jövedelmezőségi ráta I. Költségarányos jövedelem Az egységnyi költséggel elért jövedelem nagysága százalékos formában. J % = ------------------------ x 1OO Jövedelem Termelési költség

49 A jövedelmezőségi ráta II. Tőkearányos jövedelem Az egységnyi tőkével elért jövedelem nagysága százalékos formában. J % = ------------------------ x 1OO Jövedelem Tőke

50 Jövedelmezőség változása Megnevezés Szarvasmarha hízlalás Broylercsirke előállítás Egy termelési ciklus ideje 360 nap60 nap Jövedelmezőségi ráta egy termelési ciklusban 18 %5 % Jövedelmezőségi ráta egy évben 18 %30 %

51 A jövedelem növelésének lehetőségei •Alapvetően két módon lehetséges: –A termelési érték növelésével –A termelési költség csökkentésével •Vagy még pontosabban: –A ráfordítások és ezen keresztűl a termelési költség olyan mértékű növelésével, amely erdményeként a termelési érték nagyobb mértékben nő.

52 A GAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGA Eredmény:- hozam (naturáliákban) - termelési érték – árbevétel - jövedelem Ráfordítás: - lekötött termelési tényezők (tőke) - felhasznált erőforrások - naturáliákban - pénzben

53 1.Ráfordítások átlagos hatékonysága % = 2.Pótlólagos ráfordítások hatékonysága % = X A termelési értéket a jövedelem értékével is helyettesíthetjük, ez esetben jövedelmezőségi rátáról beszélünk,

54 Ráfordítás és hozam alakulása Hozam függvény Hozam maximuma A maximális hozamhoz tartozó ráfordítás

55 3.Marginális hatékonyság % = X A termelési értéket a jövedelem értékével is helyettesíthetjük, ez esetben jövedelmezőségi rátáról beszélünk,

56 Ráfordítás hatékonyság legfontosabb mutatói I.Lekötött termelési tényezőkre vonatkozóan (tőkehatékonyság) 1. Természetes egységben 2. Pénzben kifejezve a. Kapacitások átlagos hatékonysága b. Pótlólagosan befektetett eszközök hatékonysága Előző mutatókat használva de csak a többlet termelési érték jövedelem és lekötött tőke viszonyát vizsgáljuk. c. Marginális befektetett tőke hatékonysága

57 II.Lekötött termelési tényezőkre vonatkozóan (költséghatékonyság) 1. Természetes egységben 2. Pénzben kifejezve a. Költségek átlagos hatékonysága b. Pótlólagosan felhasznált költségek hatékonysága Előző mutatókat használva, de csak a többlet termelési érték, jövedelem és költség viszonyát vizsgáljuk. c. Marginális költségek hatékonysága


Letölteni ppt "A TISZTA PIACGAZDASÁG MECHANIZMUSA MIT HOGYAN KINEK PÉNZ TERMELÉSI INPUTOK TERMÉKEK ÉS SZOLG PÉNZ TERMÉKEK ÉS SZOLG Forrás: Mikroökonómia 1989. (24.o.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések