Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése."— Előadás másolata:

1 1 Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése.

2 2 FŐBB TÉMAKÖREINK 1. A költséggazdálkodás alapfogalmai 2. A költséggazdálkodás főbb kérdései 3. A költségek csoportosítása 4. A költségek nagyságát meghatározó tényezők 5. A költségek elemzése 6. A költségek tervezése

3 3 1. A költséggazdálkodás alapfogalmai Költséggazdálkodás Költséggazdálkodás Gazdaságossági elv Gazdaságossági elv Költség Költség Ráfordítás Ráfordítás Kiadás Kiadás A termék önköltsége A termék önköltsége

4 4 A költséggazdálkodás alapfogalmai Költséggazdálkodás: A rendelkezésre álló erőforrások (esz- közök, munkaerő) ésszerű, takarékos felhasználására irányuló törekvés.

5 5 A költséggazdálkodás alapfogalmai Gazdaságossági elv:  adott ráfordítással a lehető legnagyobb eredmény elérése, vagy  adott eredmény eléréséhez a lehető legkisebb ráfordítás felhasználása

6 6 A költséggazdálkodás alapfogalmai Költség: Adott teljesítmény érdekében felhasz- nált munka és egyéb tényező pénzben kifejezett összege.

7 7 A költséggazdálkodás alapfogalmai Ráfordítás: Szélesebb körű fogalom, mivel magá- ban foglal olyan eszközfelhasználást is, amelyek nem jelennek meg költségként.

8 8 A költséggazdálkodás alapfogalmai A termék önköltsége: Az összes költségből az ún. kalkulációs egységre jutó költség. A kalkulációs egy- ség lehet egy termék, szolgáltatás vagy hálózati egység.

9 9 2. A költséggazdálkodás főbb kérdései 2.1. Költséggazdálkodási rend 2.2. Vizsgált összefüggések 2.3. A költséggazdálkodás feladatai

10 10 2.1. Költséggazdálkodási rend A költséggazdálkodási rend határozza meg a költ- ségalakulás figyelemmel kísérését, költségalakulás elemzését. A költséggazálkodási rendben meghatározzák: A tervezési-elemzési időszakot: időszakok-ktg, A viszonyítás rendező elveit: tervhez, előző időszakhoz, versenytársakhoz.

11 11 2.1. Költséggazdálkodási rend II. Alkalmazásának területei: a vállalkozás gazdálkodásának eredményessé- ge, árpolitika kidolgozása, jövedelmezőség növelésének lehetőségei, gazdaságossági számítások, adatszolgáltatási és adózási kötelezettségek

12 12 2.2. Vizsgált összefüggések Az egyes költségek változásának hatását a for- galomra, Az egyes költségek változásának hatása más költségek alakulására, Az egyes költségek változásának hatása a tevé- kenység időhorizontján.

13 13 2.3. A költséggazdálkodás feladatai Meg kell határozni a szükséges és indokolt mér- tékű költségértéket. Meg kell határozni a szükséges és indokolt mér- tékű költségértéket. Tudatosan kell befolyásolni és folyamatosan ellenőrizni a költségalakulást. Tudatosan kell befolyásolni és folyamatosan ellenőrizni a költségalakulást. El kell számolni a ténylegesen felmerült költsé- gekkel. El kell számolni a ténylegesen felmerült költsé- gekkel. Össze kell hasonlítani és elemezni kell a terve- zett és tényleges költségeket. Össze kell hasonlítani és elemezni kell a terve- zett és tényleges költségeket.

14 14 3. A költségek csoportosítása 3.1. Költségnemenként 3.2. Összetételük szerint 3.3. Elszámolhatóságuk módja szerint 3.4. A forgalom változásához való viszonyuk sz. 3.5. Az áruforgalomhoz való kapcsolódásuk sz. 3.6. Funkció szerint 3.7. Egyéb csoportosítási szempontok szerint

15 15 3.1. Költségnemenként Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek

16 16 3.2. Összetételük szerint Egyszerű, elemi költségek Összetett költségek

17 17 3.3. Elszámolhatóságuk módja szerint Közvetlenül elszámolható költségek Részben közvetlen költségek Közvetett költségek

18 18 3.4. A forgalom változásához való viszonyuk szerint Viszonylag állandó költségek Viszonylag állandó költségek Változó költségek Változó költségek

19 19 3.4. A forgalom változásához való viszonyuk szerint II. (Változó költségek) Lineáris Lineáris Degresszív Degresszív Progresszív Progresszív Regresszív Regresszív Költségkövetési mutató Költségkövetési mutató

20 20 Lineárisan változó költség

21 21 Degresszív költségek

22 22 Progresszív költségek

23 23 Regresszív költségek

24 24 Költségkövetési mutató Megmutatja, hogy egy %-os forgalomnöve- kedést hány % költségnövekedés követ.

25 25 3.5. Az áruforgalomhoz való kapcsolódásuk sz. Beszerzéshez kapcsolódó költségek Készletezéshez kapcsolódó költségek Értékesítéshez kapcsolódó költségek

26 26 3.6. Funkció szerint Hálózati költségek Hálózati költségek Központi igazgatás költségei Központi igazgatás költségei

27 27 3.7. Egyéb csoportosítás 3.7.1. Emberi munkával kapcsolatos költségek - pl: munkabér és közterhei. 3.7.2. Árukkal kapcsolatos költségek - pl.: szállítási, raktározási, csomagolási, stb. 3.7.3. Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek - pl.: bérleti díj, amortizáció, rezsi, stb.

28 28 4. A költségek nagyságát meghatározó tényezők az áruforgalom nagysága és összetétele, az áruforgalom nagysága és összetétele, a forgalom készletigénye, a forgalom készletigénye, a kereskedelmi munka minősége, a kereskedelmi munka minősége, a kereskedelmi munka munkaigénye, a kereskedelmi munka munkaigénye, a bolthálózat nagysága és összetétele, a bolthálózat nagysága és összetétele, a tarifák (díjtételek) változása, a tarifák (díjtételek) változása, a munka- és üzemszervezés színvonala. a munka- és üzemszervezés színvonala.

29 29 5. A költségek elemzése Költségek elemzésének módszerei: 5.1. Abszolút mutatókkal 5.2. Relatív mutatókkal 5.3. Indexekkel

30 30 5.1. Abszolút mutatók Dinamikus viszonyszámmal Tervfeladat-viszonyszámmal Tervteljesítési viszonyszámmal

31 31 5.2. Relatív mutatók Költségszínvonal mutatói (Ksz 1-3) forgalom, árréstömeg, nyereség Költségszínvonal-változás mértéke Költségszínvonal-változás dinamikája Költségszínvonal-változás üteme Relatív költségmegtakarítás

32 32 5.3. Indexekkel 5.3.1. Főátlag-index 5.3.2. Részátlag-index 5.3.3. Összetételhatás-index

33 33 5.3.1. Főátlag-index

34 34 5.3.2. Részátlag-index

35 35 5.3.3. Összetételhatás-index

36 36 6. A költségek tervezése A vállalati jövedelmezőségi terv része. Módszerei: 6.1. A vállalati összköltség tervezése 6.2. Az egyes költségek tervezése

37 37 6.1. A vállalati összköltség tervezése 6.1.1. Az elmúlt időszak tendenciáinak előrevetítése - ksz alakulása, trend, szezonalitás - hibája: nem veszi figyelembe a szerkezetet. 6.1.2. Állandó és változó költségek alapján - arányok megállapítása, vmint a forgalom változásának hatása az állandó költségekre -hibája: sok számítást igényel 6.1.3. Költségigényesség szerint - megállapítjuk az árucsoportok költségvonzatát - hibája: kissé nehézkes

38 38 6.2. Az egyes költségek tervezése A téma adja magát, de ki kell emelni a bérköltségeket! (De ez már egy másik történet!) Tu bí kontinnyú…


Letölteni ppt "1 Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések