Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költség kontrolling Költség-tervezés, -elemzés Sókiné dr. Nagy Erzsébet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költség kontrolling Költség-tervezés, -elemzés Sókiné dr. Nagy Erzsébet."— Előadás másolata:

1 Költség kontrolling Költség-tervezés, -elemzés Sókiné dr. Nagy Erzsébet

2 Költségszámítás A vállalatok akkor működhetnek eredményesen, ha kibocsátott teljesítményeik értéke meghaladja a teljesítmények előállítása érdekében felmerült költségeket. Szűkebb értelemben a költség az üzemi teljesítmény előállítása céljából egy periódusban felhasznált javak és szolg. pénzben kifejezett értéke. Ez a tartalma a pénzügyi könyvelésben használt költség fogalomnak.

3 Költségszámítás A vezetői számvitel a költségeket tágabban értelmezi. A controlling pl. a költségeket többféle képen csoportosítja: A célirányos ráfordításokat alapköltségekre és kalkulált költségekre bontja, ez utóbbiak pedig pótlólagos költségek és un. „más” költségek lehetnek.

4 R á f o r d í t á s Semleges Célirányos Jótékony adomány Alap Költség Más költség Pótlólagos költség Más időszak Kalkulált költség Egyéb K ö l t s é g

5 A költségszámítás szintjei Költségfajta (kts. nem) számítás (első szint) Választ ad arra, hogy az egyes kts-ek milyen nagyságban és milyen célból merültek fel. Költséghely számítás (második szint) Segítségével mérhetők a költséghelyeken felmerült költségek. Költségviselő számítás (harmadik szint) Választ ad arra, hogy a költségek mely tevékenységek céljából merültek fel.

6 A költségnem számítás Alapvető feladatai: -Összes felmerült kts. Strukturált, gyors rögzítése. -Alapadatok szolgáltatása a kts.-hely, kts.-viselő számításhoz. -Horizontális és vertikális elemzéshez lehetőséget biztosít A kts.-nem számítás foglalja rendszerbe a kts.-ek különböző osztályozását.

7 A költségnem számítás (csoportosítás ) 1.) Költség nemek szerint Az elsődleges megjelenési forma, vagyis a felhasznált erőforrás jellege szerinti csoportosítást jelenti. A Számviteli Törvény előírása értelmében a tevékenység során felmerült költségeket a következő költség nemenkénti bontásban kötelező kimutatni: a./ Anyagjellegű ráfordítások b./ Személyi jellegű ráfordítások c./ Értékcsökkenési leírás d./ Egyéb költségek e./ Aktivált saját teljesítmények értéke

8 A költségnem számítás (csoportosítás ) 2.)Tevékenységre, termékre elszámolhatóság szerinti csoportosítás Ebből a szempontból beszélhetünk: Közvetlen költségekről. Ok-okozati alapon egyértelműen hozzárendelhetők egy költségviselőhöz Közvetett költségekről. Nincs ok-okozati összefüggés. Kts. helyekre számoljuk el, majd vetítési alap segítségével osztjuk kts. viselőkre

9 A költségnem számítás (csoportosítás ) 3.)A teljesítmény volumenéhez való viszonyuk szerinti csoportosítás E szerint lehetnek: állandó és változó költségek. Ez utóbbiak tovább bonthatók:- lineárisan degresszíven és progresszíven változó költségekre.

10 A költségnem számítás (csoportosítás ) 4.)Az elszámolás típusa szerint Elsődleges (primer) kts. nemek. Az összköltséget növelik. Vásárolt vagy meglévő erőforrás felhasználás pénzben kifejezett értékét jelentik. Másodlagos (szekunder) kts. nemek. Teljesítménymozgáshoz kapcsolódó egyszer már elszámolt kts.- ek átcsoportosításából keletkeznek. Kalkulált kts. nemek. Vezetői elvárásokat testesítenek meg. Használatuk célja: -Eszközök, szolgáltatások felhasználásának értékelése. -Kts.számítás pontosságának növelése -Összehasonlítások támogatása (Vállalaton kívül és belül) Fajtái: kalkulált kamatok, écs, bér, árfolyam, sstb.

11 Költséghely számítás Ez képezi a költség és teljesítmény számítás második szintjét A controlling rendszerben tehát a legfőbb költség gyűjtési objektumok a költséghelyek A költséghelyek, mint logikailag elhatárolt egységek egyben felelősségi területet is jelentenek.

12 Kts.hely kialakításával kapcsolatos követelmények A költséghely és a felelősségi terület egyértelmű megfeleltetése szükséges A költséghely mind logikailag, mind fizikailag elhatárolható egység legyen A költséghely teljesítménye és az ott felmerült költségeknek egyértelműen definiálható kapcsolata kell legyen. A költséghelyen felmerülő költségeknek pontosan kimutathatóknak kell lenni. A költséghelyi költségelszámolásoknál típusonként egységes technika alkalmazása biztosítható legyen. A teljesítményt leadó költséghelyeken legyenek meg a mérőszámok, a költségelszámolás vetítési alapjához.

13 A költséghelyek fajtái: Főköltséghelyek: Ezek teljesítménye közvetlenül az alaptevékenységre irányul. Mellékköltséghelyek: Az alaptevékenység szempontjából mellék teljesítményt hoznak létre (Pl. hulladék gyűjtés) Segédköltséghelyek: Közvetve szolgálják az alaptevékenységet. (Pl. adminisztráció)

14 Kts.helyek az elszámolás technikai szempontok szerint Előköltséghelyek: Költségeik átterhelésre kerülnek a végköltség helyekre, vagy más előköltséghelyre. Végköltséghelyek: Ezek költségei kerülnek közvetlenül elszámolásra a költségviselőkre. Az átterhelések után valamennyi általános költség a végköltséghelyeken jelenik meg.

15 Kts. helyek típusuk szerint Igazgatási költséghelyek: A vállalt vezetés igazgatási költségeit gyűjtik, amelyek nem lehetnek részei az alaptevékenység költségeinek, ezért nem is terhelik tovább ezeket a költségeket más költséghelyekre. Irányítási költséghelyek: Az alaptevékenységekkel közvetlen kapcsolatba vannak, ezért összes költségüket elszámolják az irányított költséghelyekre. Alaptevékenység költséghelyei: a vállalat alaptevékenységének, valamennyi ide tartozó folyamatnak a költségét számolják el. Technikai költséghelyek: Valamilyen belső elszámolási szempont érdekében kerülnek kialakításra. (Pl. a külön megfigyelendő, de a költségtagolásban nem elhatárolt költségek gyűjtésére szolgálnak.)

16 Költségviselő számítás A költségeket kiváltó okok a teljesítmények, ezért a költségviselő számítás arra a kérdésre ad választ, hogy a költségek mely tevékenység céljából merülnek fel. Költségviselők lehetnek: - termékek, termékcsoportok - vevői rendelés - projektek - saját beruházás - belső teljesítmények - folyamatok

17 Költségkalkulációs rendszerek Az elszámolás módja szerint beszélünk: - teljes költség kalkulációról, - részköltség kalkulációról. Az időhorizont alapján a módszerek lehetnek: - tervköltség számítás - tényköltség számítás

18 Teljes költség számítási eljárás A költségviselőkre mind a közvetlen, mond a közvetett (általános) költségfajtát elszámolják. -A közvetlen költségeket direkt módon rendelik hozzá -Az általános költségeket a költséghely számításon keresztül közvetve. A teljes költség számítás hátránya, hogy a fix költségeket proporcionalizálja. Emiatt a piaci döntésekhez nem ad megfelelő információt. Nem ad valós képet a termék valós forgalmazási költségéről.

19 Részköltség számítási eljárás Az eljárás összekapcsolja a költségszámítást az árbevétel számítással Fedezet számításnak is nevezzük ezt az eljárást. A részköltség számításnál a költségek hozzárendelését ok-okozati elven valósítják meg. Az időszak összes költségét rögzítik, de fix, változó általános, és változó közvetlen költségekre bontva

20 Részköltség számítás fajtái A fedezet számítás alkalmas az összes folyamat megtervezésére, valamint az egyes termékek hozamerejének összehasonlítására. Abszolút fedezet = Termék egységára – Termékegység változó kts. Specifikus fedezetről akkor beszélünk, amikor a szűk keresztmetszet problémája felvetődik. Ekkor ugyanis azt kell keresni, hogy a szűk keresztmetszeten időegység alatt mely termékek hozzák a legmagasabb fedezetet (dimenzió Ft/óra)..

21 Direct costing Ezzel a módszerrel lehetővé válik: A fedezeti, (Break-Even) pont meghatározása, mely pont elérése után az árbevétel már nyereséget is tartalmaz, (árbevétel görbe és fix költség vonal találkozási pontja) A minimális piaci ár meghatározása Optimális program

22

23

24

25


Letölteni ppt "Költség kontrolling Költség-tervezés, -elemzés Sókiné dr. Nagy Erzsébet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések