Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 9. Eszközrendszer. 2 Befektetett eszköz Azok az anyagi és nem anyagi természetű javak, amelyek tartósan, legalább egy évig, illetve azon túl – közvetlenül.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 9. Eszközrendszer. 2 Befektetett eszköz Azok az anyagi és nem anyagi természetű javak, amelyek tartósan, legalább egy évig, illetve azon túl – közvetlenül."— Előadás másolata:

1 1 9. Eszközrendszer

2 2 Befektetett eszköz Azok az anyagi és nem anyagi természetű javak, amelyek tartósan, legalább egy évig, illetve azon túl – közvetlenül vagy közvetve – szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Beruházás: Magában foglalja a még üzembe nem helyezett tárgyi eszközöket, egészen az üzembe helyezésükig.

3 3 A főkönyvi könyvelésben a befektetett eszközöket és a beruházásokat az 1. számlaosztályban tartjuk nyilán az alábbi bontás szerint: IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK EGYÉB BERENDETÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK TENYÉSZÁLLATOK BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK HITELVISZONYT MEGTESTESTŐ ÉRTÉKPAPÍROK TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK

4 4 A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS ALÁTÁMASZTÁSAKÉNT A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNEK ANALITIKUS KÖNYVELÉST KELL VÉGEZNIÜK. Cél: - hogy a gazdálkodó szervezet eszközállománya a bármely időpontban egyedenként, csoportosan és együttesen is ellenőrizhető legyen. - hogy az állományban bekövetkezett változások adatai eszközönként, eszközcsoportonként, illetve főkönyvi számok szerinti bontásban, esetleg mozgásnemenkénti csoportosításban is mindenkor rendelkezésre álljanak.

5 5 Beruházások nyilvántartása

6 6 A rendszer működésének leírása A működéshez szükséges eszközöket a gazdálkodó szervezetek: - beszerzik - előállítják - építtetik - saját erőből maguk építik

7 7 Beszerzés, előállítás –Immateriális javakkal, gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos –A beszerzett vagy előállított szellemi terméket azonnal aktiválják, de ez a beruházási főkönyvi számlát nem érinti –A tárgyi eszközöket beszerzéskor és előállításkor is a befejezetlen beruházások között kell kimutatni, egészen addig, amíg üzembe helyezésre nem kerülnek (analitikus nyilvántartólapot vezetni róluk a beruházások között nem kell) –Előszámlázás –Utószámlázás –Jóváíró számla Építtetés, építkezés –Csak tárgyi eszközöknél, azon belül is csak ingatlanoknál fordulhat elő –Kivitelezés: saját vagy idegen erőből, vagy megosztva Saját: Idegen: ajánlat, megrendelés, szerződéskötés (nyilvántartást kell vezetni) Minden induló építészeti beruházásról beruházási számonként nyilvántartó lapot kell kiállítani és vezetni az üzembe helyezésig

8 8 Számítógépes rendszerszervezés módszertana Adatok, adatállományok kapcsolata az analitikus nyilvántartás adatállományát - megrendelés-állomány - szerződésállomány - egyedi nyilvántartólapok állománya - szállító állomány képezi.

9 9

10 10 Számítógépes rendszerszervezés módszertana Kódszámrendszer –Kidolgozásuk a számviteli információrendszer központi feladata –Beruházási rendszer által használt kódszámok: BERUHÁZÁS SZÁMA SZERZŐDÉS SZÁMA MEGRENDELÉS SZÁMA PARTNERKÓD MOZGÁSNEMKÓD FŐKÖNYVI SZÁM

11 11

12 12 Számítógépes rendszerszervezés módszertana Törzs-adatállomány –MEGRENDELÉSTÖRZS –SZERZŐDÉSTÖRZS –BERUHÁZÁSTÖRZS –PARTNERTÖRZS –FŐKÖNYVI TÖRZS –MOZGÁSNEMTÖRZS

13 13

14 14 Számítógépes rendszerszervezés módszertana Forgalmi adatállomány –Könyvelése nem napi feladat

15 15 Számítógépes rendszerszervezés módszertana Vezetői információk (a rendszer outputjai) –Számtalan információ előállításának lehetősége Befejezetlen beruházások –Üzembe helyezett beruházások

16 16 A befektetett eszközök nyilvántartása

17 17 A rendszer működésének leírása Az eszközök állományba vételére akkor kerülhet sor, amikor az eszközök valamilyen tranzakció útján az adott vállalkozáshoz kerülnek. Állományba vételkor az eszközökről először nyilvántartólapot kell kiállítani, amely lehet: –Egyedi nyilvántartás –Csoportos nyilvántartás

18 18 Egyedi nyilvántartás Nagy értékű eszközökre Olyan eszközökre, amelyek nyilvántartását valamely okból nem lehet megoldani csoportosan Pl:minősített hangszerek

19 19 Csoportos nyilvántartás Általában kis értékű eszközök Azok a nagyobb értékű eszközök, amelyek azonos jellemzőkkel rendelkeznek és nem kiemeltek Pl:sorozatban gyártott bútorok Csak azok az eszközök vonhatók ide, amelyeknél a lényeges jellemzők,valamint a beszerzés dátuma, az értékcsökkenési leírási mód, az iő, a kulcs és az érték megegyeznek

20 20 Akár egyedi, akár csoportos a nyilvántartás vezetése, az mennyiségben ÉS értékben történik. A nyilvántartásoknak a jellemző adatokon túl tartalmazniuk kell az állományváltozások adatait is, az eszközök használati helyét és az eszközök tartozékait.

21 21

22 22 Az egyedi és csoportos nyilvántartólapok vezetése mellett IDŐSOROS NYILVÁNTARTÁST (naplót) is célszerű vezetni, a kettőt rendszerint párhuzamosan. A napló megbontásának nincsenek előírásai,a vállalkozás saját maga dönti el felépítését

23 23 A befektetett eszközökre az üzembe helyezés után, a használat ideére ÉRTÉKCSÖKKENÉST kell elszámolni,kivéve azokat az eszközöket, amelyekre a számviteli törvény nem engedi meg a leírást. Pl: telkek, képzőművészeti alkotások Az állományba vételkor meg kell határozni azt az időszakot, ameddig a vállalkozás használni kívánja az adott eszközt (szvit tv határozza meg az időarányos leírás mértékét) Kis értékű eszköz (50 Ft alatt) azonnal leírható Értékcsökkenési leírás lehet: Tervezett Terven felüli Számviteli törvény szerinti Adótörvény szerinti

24 24 Tervezett leírás –Lineáris Azonos leírási kulcs alapján évente azonos összegű leírás –Degresszív Változó leírási kulcs alapján évente csökkenő összegű lerás –Teljesítményarányos Az értékcsökkenés évenkénti leírása a tényeges igénybevétel alapján történik –Abszolút összegű A vállalkozás az évenkénti leírás összegét határozza meg Terven felüli leírás Ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint piaci érétke

25 25

26 26 Számítógépes rendszerszervezés módszertana Adatok, adatállományok kapcsolata Egyedi nyilvántartás Csoportos nyilvántartás

27 27 Számítógépes rendszerszervezés módszertana Kódszámrendszer –Fő azonosító az ESZKÖZKÓD (lehet más neve is: eszközazonosító, eszköz száma, cikkszám) –SZERVEZETI EGYSÉG KÓD –MENNYISÉGI EGYSÉG KÓD –VTSZ (vámtarifaszám) –MOZGÁSNEMKÓD –FŐKÖNYVI SZÁM –NAPLÓKÓD

28 28 Példa:

29 29

30 30 Számítógépes rendszerszervezés módszertana A törzsadatállomány –ESZKÖZTÖRZS –SZERVEZETI EGYSÉG TÖRZS –MENNYISÉGI EGYSÉG TÖRZS –VTSZ TÖRZS –MOZGÁSNEMTÖRZS –FŐKÖNYVI TÖRZS –NAPLÓTÖRZS –DOLGOZÓTÖRZS

31 31 Számítógépes rendszerszervezés módszertana A forgalmi adatállomány –A vállalkozás eszközállománya változik, az lehet növekedés vagy csökkenés. –Ezekről bizonylatokat kell kiállítani. –A bizonylatok alapján lehet könyvelni.

32 32 Számítógépes rendszerszervezés módszertana Vezetői információk (a rendszer outputjai)


Letölteni ppt "1 9. Eszközrendszer. 2 Befektetett eszköz Azok az anyagi és nem anyagi természetű javak, amelyek tartósan, legalább egy évig, illetve azon túl – közvetlenül."

Hasonló előadás


Google Hirdetések