Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások

2 2014. 07. 23.Ulbert József2 Pénzforgalmi versus költség szemlélet  Dinamikus versus statikus megközelítés (időszaki változás-fordulónapi állapot)  Pénzügyi versus számviteli megközelítés  Pénzbeáramlás versus árbevétel  Pénzkiáramlás versus költség  CF kimutatás versus eredménykimutatás (mérleg)  Működés, beruházás (befektetés) és finanszírozás oldaláról

3 2014. 07. 23.Ulbert József3 Működési pénzáram  A szokványos ügymenet szerinti termelési, értékesítési tevékenységéhez kötődő pénzbeáramlások (források) és kiáramlások (felhasználások) különbözetei (NCF)  Nettó működési CF az eredménykimutatásból: –Mérleg szerinti eredmény (pozitív előjelű, a követő év mérlegében szerepel): kapott osztalékkal korrigált adózás előtti eredmény-adófizetési kötelezettség-kifizetett osztalék –Értékcsökkenés

4 2014. 07. 23.Ulbert József4 Működési pénzáram  Nettó működési CF a mérlegből: –Forrás oldali növekmények NCF-t növelnek –Eszköz oldali növekmények NCF-t csökkentenek –Forrás oldali csökkenés NCF-t csökkent –Eszköz oldali csökkenés NCF-t növel

5 2014. 07. 23.Ulbert József5 Nettó működési CF séma 1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása + 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

6 2014. 07. 23.Ulbert József6 Nettó működési CF tételek  Pozitív adózás előtti eredmény = forrás (E) – 12.-13. (E) (adó és osztalék)  Amortizáció = forrás (időbeli struktúra, adóelőny) (E)  Értékvesztés: számviteli kategória (E)  Céltartalék (MF), növekménye forrás  Befektetett eszköz eredménye (értékesítési ár-könyv szerinti érték)  Szállítók (MF), növekmény forrás

7 2014. 07. 23.Ulbert József7 Nettó működési CF tételek 7. Rövid lejáratú kötelezettség (MF), növekmény forrás 8. Passzív időbeli elhatárolások (MF), növekmény forrás 9. Vevők (ME), növekmény felhasználás 10. Forgóeszközök (ME), növekmény felhasználás 11. Aktív időbeli elhatárolások(ME), növekmény felhasználás

8 2014. 07. 23.Ulbert József8 Beruházási (befektetési) pénzáram  Befektetett eszközökkel és üzleti érdekeltségekkel kapcsolatos pénzbeáramlások és kiáramlások periódusonkénti különbözete  Eredménykimutatás oldaláról a kapott osztalék  Mérleg eszköz oldalról a befektetett eszközök a befektetett eszközök állományának változása

9 2014. 07. 23.Ulbert József9 Nettó befektetési CF séma 14. Befektetett eszközök beszerzése - 15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés +

10 2014. 07. 23.Ulbert József10 Befektetési CF tételek 14. Befektetett eszközök beszerzése (felhasználás) 15. Befektetett eszközök eladása (forrás) 16. Kapott osztalék, részesedés (forrás)

11 2014. 07. 23.Ulbert József11 Finanszírozási CF  Beruházási és működéssel kapcsolatos döntésektől elkülönülten kezelendő a finanszírozási döntés  Saját és idegen tőkefinanszírozás aránya: tőkestruktúra döntés  Rövid és hosszú távú finanszírozási források aránya: likviditás  Kölcsönvétel és kölcsönnyújtással kapcsolatos pénzbe- és kiáramlások egyenlege

12 2014. 07. 23.Ulbert József12 Finanszírozási pénzáram séma 17. Jegyzett tőke állományváltozása (tőkebevonás és tőkekivonás egyenlege) + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása / visszafizetése + 19. Hitelek, kölcsönök állományváltozása + 20. Tartósan adott kölcsönök állományváltozása + 21. Véglegesen kapott / átadott pénzeszköz + 22. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +

13 2014. 07. 23.Ulbert József13 Finanszírozási CF tételek 17. Jegyzett tőke: MF, növekmény forrás 18. Kötvény:MF, kibocsátás forrás 19. Hitel: MF, növekmény forrás 20. Adott kölcsön: ME, növekmény felhasználás 21.Kapott pénzeszköz: MF, növekmény forrás 22. Egyéb hosszú lej.: MF, növekmény forrás

14 2014. 07. 23.Ulbert József14 Példa: Mérleg eszközök(kivonat) Mérleg – Eszközök (dec. 31., adatok eFt-ban)20072008 A. Befektetett eszközök 111 274101 387 I. Immateriális javak 5 1763 205 II. Tárgyi eszközök 103 79795 782 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 3012 400 B. Forgóeszközök 55 41072 333 I. Készletek 45 42248 144 II. Követelések 8 2858 708 III. Értékpapírok 00 IV. Pénzeszközök 1 70315 481 C. Aktív időbeli elhatárolások 9 1819 649 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 175 865183 369

15 2014. 07. 23.Ulbert József15 Példa: Mérleg, forrás(kivonat) Mérleg – Források (dec. 31., adatok eFt-ban)20072008 D. Saját tőke 129 597134 876 I. Jegyzett tőke 126 599 III. Tőketartalék 2 768 IV. Eredménytartalék -3 9120 V. Lekötött tartalék 230147 VII. Mérleg szerinti eredmény 3 9125 362 E. Céltartalékok 12 91617 045 F. Kötelezettségek 33 15331 238 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 10 0008 000 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 23 15323 238 G. Passzív időbeli elhatárolások 199210 FORRÁSOK ÖSSZESEN 175 865183 369

16 2014. 07. 23.Ulbert József16 Eredménykimutatás (kivonat) Eredménykimutatás (adatok eFt-ban)20072008 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 133 489139 695 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 640678 III. Egyéb bevételek 5 5866 311 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 44 95853 908 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 26 19625 016 VI. Értékcsökkenési leírás 13 9949 671 VII. Egyéb ráfordítások 44 68245 797 A. Üzemi (üzleti) eredmény (I+II+III-IV-V-VI-VII) 9 88512 292 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele (13+14+15+16+17) 286337 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (18+19+20+21) 1 8931 364 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -1 607-1 027 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 8 27811 265 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -1420 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 8 13611 265 XII. Adófizetési kötelezettség 383541 F. Adózott eredmény (+E-XII) 7 75310 724 23. Jóváhagyott osztalék 3 8415 362 G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) 3 9125 362

17 2014. 07. 23.Ulbert József17 Példa: Működési CF I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13.) 16 418 1. Adózás előtti eredmény + 11 228 2. Elszámolt amortizáció + 9 671 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 4 129 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 0 6. Szállítói kötelezettség változása + 295 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 285 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 11 9. Vevőkövetelés változása + -6 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -2 824 11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -468 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -541 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - -5 362

18 2014. 07. 23.Ulbert József18 Példa: Befektetési CF II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Befektetési cash flow, 14-16.) 37 14. Befektetett eszközök beszerzése - 0 15. Befektetett eszközök eladása + 0 16. Kapott osztalék, részesedés + 37

19 2014. 07. 23.Ulbert József19 Példa: Finanszírozási CF III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-22.) -2 677 17. Jegyzett tőke állományváltozása (tőkebevonás és tőkekivonás egyenlege) + 0 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása / visszafizetése + 0 19. Hitelek, kölcsönök állományváltozása + 0 20. Tartósan adott kölcsönök állományváltozása + -99 21. Véglegesen kapott / átadott pénzeszköz + -83 22. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + -2 495

20 2014. 07. 23.Ulbert József20 Pénzeszközök állományváltozása Cash-flow kimutatás (adatok eFt-ban)2008 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Működési cash flow, 1-13.) 16 418 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Befektetési cash flow, 14-16.) 37 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz- változás (Finanszírozási cash flow, 17-22.) -2 677 IV. Pénzeszközök változása (Nettó cash flow, I+II+III.) + 13 778 Pénzeszközök állománya január 1-én 1 703 Pénzeszközök állománya december 31-én 15 481

21 2014. 07. 23.Ulbert József21 Következtetések Nettó CF = Pénzeszközök időszaki állományváltozása! Pénzeszközök év végi állománya a mérlegből! Minden eszköz és forrásoldali tétel szerepel a cash flow-ban!

22 2014. 07. 23.Ulbert József22 Köszönöm a figyelmet!

23 A témakör irodalma  Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek IX./29. 869-904. o.  Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai 3. fejezet 48-50. o. 2014. 07. 23.Ulbert József23


Letölteni ppt "2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések