Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások."— Előadás másolata:

1 Ulbert József1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások

2 Ulbert József2 Pénzforgalmi versus költség szemlélet  Dinamikus versus statikus megközelítés (időszaki változás-fordulónapi állapot)  Pénzügyi versus számviteli megközelítés  Pénzbeáramlás versus árbevétel  Pénzkiáramlás versus költség  CF kimutatás versus eredménykimutatás (mérleg)  Működés, beruházás (befektetés) és finanszírozás oldaláról

3 Ulbert József3 Működési pénzáram  A szokványos ügymenet szerinti termelési, értékesítési tevékenységéhez kötődő pénzbeáramlások (források) és kiáramlások (felhasználások) különbözetei (NCF)  Nettó működési CF az eredménykimutatásból: –Mérleg szerinti eredmény (pozitív előjelű, a követő év mérlegében szerepel): kapott osztalékkal korrigált adózás előtti eredmény-adófizetési kötelezettség-kifizetett osztalék –Értékcsökkenés

4 Ulbert József4 Működési pénzáram  Nettó működési CF a mérlegből: –Forrás oldali növekmények NCF-t növelnek –Eszköz oldali növekmények NCF-t csökkentenek –Forrás oldali csökkenés NCF-t csökkent –Eszköz oldali csökkenés NCF-t növel

5 Ulbert József5 Nettó működési CF séma 1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

6 Ulbert József6 Nettó működési CF tételek  Pozitív adózás előtti eredmény = forrás (E) – (E) (adó és osztalék)  Amortizáció = forrás (időbeli struktúra, adóelőny) (E)  Értékvesztés: számviteli kategória (E)  Céltartalék (MF), növekménye forrás  Befektetett eszköz eredménye (értékesítési ár-könyv szerinti érték)  Szállítók (MF), növekmény forrás

7 Ulbert József7 Nettó működési CF tételek 7. Rövid lejáratú kötelezettség (MF), növekmény forrás 8. Passzív időbeli elhatárolások (MF), növekmény forrás 9. Vevők (ME), növekmény felhasználás 10. Forgóeszközök (ME), növekmény felhasználás 11. Aktív időbeli elhatárolások(ME), növekmény felhasználás

8 Ulbert József8 Beruházási (befektetési) pénzáram  Befektetett eszközökkel és üzleti érdekeltségekkel kapcsolatos pénzbeáramlások és kiáramlások periódusonkénti különbözete  Eredménykimutatás oldaláról a kapott osztalék  Mérleg eszköz oldalról a befektetett eszközök a befektetett eszközök állományának változása

9 Ulbert József9 Nettó befektetési CF séma 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés +

10 Ulbert József10 Befektetési CF tételek 14. Befektetett eszközök beszerzése (felhasználás) 15. Befektetett eszközök eladása (forrás) 16. Kapott osztalék, részesedés (forrás)

11 Ulbert József11 Finanszírozási CF  Beruházási és működéssel kapcsolatos döntésektől elkülönülten kezelendő a finanszírozási döntés  Saját és idegen tőkefinanszírozás aránya: tőkestruktúra döntés  Rövid és hosszú távú finanszírozási források aránya: likviditás  Kölcsönvétel és kölcsönnyújtással kapcsolatos pénzbe- és kiáramlások egyenlege

12 Ulbert József12 Finanszírozási pénzáram séma 17. Jegyzett tőke állományváltozása (tőkebevonás és tőkekivonás egyenlege) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása / visszafizetése Hitelek, kölcsönök állományváltozása Tartósan adott kölcsönök állományváltozása Véglegesen kapott / átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +

13 Ulbert József13 Finanszírozási CF tételek 17. Jegyzett tőke: MF, növekmény forrás 18. Kötvény:MF, kibocsátás forrás 19. Hitel: MF, növekmény forrás 20. Adott kölcsön: ME, növekmény felhasználás 21.Kapott pénzeszköz: MF, növekmény forrás 22. Egyéb hosszú lej.: MF, növekmény forrás

14 Ulbert József14 Példa: Mérleg eszközök(kivonat) Mérleg – Eszközök (dec. 31., adatok eFt-ban) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 00 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

15 Ulbert József15 Példa: Mérleg, forrás(kivonat) Mérleg – Források (dec. 31., adatok eFt-ban) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 Ulbert József16 Eredménykimutatás (kivonat) Eredménykimutatás (adatok eFt-ban) I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) eredmény (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevétele ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) Jóváhagyott osztalék G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

17 Ulbert József17 Példa: Működési CF I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13.) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

18 Ulbert József18 Példa: Befektetési CF II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Befektetési cash flow, ) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 37

19 Ulbert József19 Példa: Finanszírozási CF III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, ) Jegyzett tőke állományváltozása (tőkebevonás és tőkekivonás egyenlege) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása / visszafizetése Hitelek, kölcsönök állományváltozása Tartósan adott kölcsönök állományváltozása Véglegesen kapott / átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása

20 Ulbert József20 Pénzeszközök állományváltozása Cash-flow kimutatás (adatok eFt-ban)2008 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Működési cash flow, 1-13.) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Befektetési cash flow, ) 37 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz- változás (Finanszírozási cash flow, ) IV. Pénzeszközök változása (Nettó cash flow, I+II+III.) Pénzeszközök állománya január 1-én Pénzeszközök állománya december 31-én

21 Ulbert József21 Következtetések Nettó CF = Pénzeszközök időszaki állományváltozása! Pénzeszközök év végi állománya a mérlegből! Minden eszköz és forrásoldali tétel szerepel a cash flow-ban!

22 Ulbert József22 Köszönöm a figyelmet!

23 A témakör irodalma  Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek IX./ o.  Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai 3. fejezet o Ulbert József23


Letölteni ppt "2014. 07. 23.Ulbert József1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések