Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szállásadás adóügyi kérdései. Szabályozási környezet 239/2009. (X.20.) Kormány rendelet – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szállásadás adóügyi kérdései. Szabályozási környezet 239/2009. (X.20.) Kormány rendelet – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes."— Előadás másolata:

1 A szállásadás adóügyi kérdései

2 Szabályozási környezet 239/2009. (X.20.) Kormány rendelet – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 2003. évi XCII. törvény – az adózás rendjéről 1995. évi CXVII. törvény – a személyi jövedelemadóról 2007. évi CXXVII. törvény – az általános forgalmi adóról 2

3 Szálláshely szolgáltatás Fogalmát a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény tartalmazza: Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület; Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása; 3

4 Adóalanyiság keletkezése Üzletszerű gazdasági tevékenység – tehát az ÁFA törvény értelmében adóalanyiságot eredményez Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat Adószámmal rendelkezik: -Önálló tevékenységet végző, adószámos magánszemély -Egyéni vállalkozó Adószámot adóhatósági bejelentkezéssel kap a magánszemély ( ha egyéni vállalkozó – okmányiroda ) 4

5 Adószámos magánszemély Gazdasági tevékenységének jövedelmét személyi jövedelemadó terheli Adózási módot választhat: -Tételes költség elszámolás -10% költséghányad alkalmazása -Tételes átalányadózás – fizetővendéglátó tevékenység gyakorlása esetén -Ingatlan bérbeadásra vonatkozó adózási mód – bevétel 25%-a az adó Falusi vendégfogadás és agroturisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódó mentesség megszűnt !!! 5

6 Tételes költségelszámolás Lényege: a bevétel csökkenthető a tevékenység érdekében felmerült, igazolt kiadások összegével Jellemzően felmerülő költségek: -anyag, áru beszerzésre fordított kiadás -Alkalmazott munkabére és közterhei – ideértve az alkalmi munkavállalókat is -Telefon, közüzemi költségek ( arányosítás ) -Internet használat díja -Kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközre fordított kiadás – 100 e Ft korlát vagy átalányban a bevétel 1%-áig -Járművek költségeinek elszámolása 6

7 Tételes költségelszámolás 2. A költségekkel csökkentett bevétel – jövedelem Az összevont jövedelem részeként adóköteles – az összevont adóalapba tartozó jövedelmekkel összevonandó Adóalap kiegészítés – az adóalaphoz hozzá kell adni a jövedelem 27%-át Adótábla szerint alakul az adófizetés: 5 millió Ft-ig 17% 5 millió Ft felett 850 e Ft és a meghaladó rész 32%-a 7

8 10%-os költséghányad A bevételb ő l minden költséget igazoló bizonylat nélkül 10% költségként érvényesíthető – a bevétel 90%-a jövedelem Az összevont jövedelem részeként adóköteles – az összevont adóalapba tartozó más jövedelmekkel összevonandó Adóalap kiegészítés – az adóalaphoz hozzá kell adni a jövedelem 27%-át Adótábla szerint alakul az adófizetés: 5 millió Ft-ig 17% 5 millió Ft felett 850 e Ft és a meghaladó rész 32%-a 8

9 Tételes átalányadó Az választhatja, aki megfelel az SZJA törvény szerinti fizetővendéglátó fogalmának: Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély : aki - nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében - üdülés, pihenés céljából közvetlenül magánszemély(ek)nek szálláshelyet nyújt ugyanazon magánszemélynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra. További feltétel: e tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévő egy - nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - lakásban vagy üdülőben folytatja. 9

10 Tételes átalányadó 2. Tételes átalányadó mértéke szobánként 32 e Ft Jogszerűen választotta, de év közben változás következik be – változás negyedévétől önálló tevékenység bevétele – tételes átalányadó arányos részét fizeti Jogszerűtlen választás – önálló tevékenység jövedelme A tételes átalányadó nem része az összevont adóalapnak 10

11 Ingatlan bérbeadás – 25%-os adó A bevétel egésze jövedelem, költség nem érvényesíthető A bevétel 25%-a személyi jövedelemadó 14% Eho terheli az 1 millió Ft-ot meghaladó jövedelmű ingatlan bérbeadást Nem keletkezik eho, ha a bérbe adott lakás a bérbeadó állandó lakóhelyéül is szolgál 11

12 Adó, adóelőleg fizetés -A kifizetőnek nem kell adóelőleget levonnia a magánszemély által számlázott összegből – de nyilatkozattal kérhető az adóelőleg levonás -Az önálló tevékenységhez kapcsolódó jövedelem adóelőlegét negyedévente kell megfizetni a negyedévet követő hónap 12-ig -Tételes átalányadó fizetés 12

13 ÁFA szabályok A szálláshely szolgáltatás adómértéke: 18% Alanyi adómentesség választásának feltétele: 5 millió Ft értékhatárig választható Bizonylatok kiállítására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell ! 13

14 14 Vagyonadó 2010

15 15 Szabályozási környezet Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (bevallási és adófizetési határidőkre, valamint a jogkövetkezményekre vonatkozó szabályok) Hatályba lépés: 2010. január 1. Személyi mentesség (pl. Magyar Állam, helyi önkormányzatok, költségvetési szervek, egyházak stb. )

16 16 Adótárgyak vízi járművek légi járművek nagy teljesítményű személygépkocsik

17 17 Vízi járművek adója Vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII.törvény szerinti járművek Névleges vitorlafelület több, mint 25 m2 Főgép motorteljesítménye több, mint 50 kwatt Légi járművek adója Légiközlekedésről szóló 1995.évi XCVII törvény szerinti járművek Legnagyobb felszálló tömeg több, mint 100 kg

18 18 Nagy teljesítményű személygépkocsik adója

19 19 Az adó alanya, tárgya Alanya: –a hatósági nyilvántartásban feltüntetett tulajdonos, vagy –az Szja. törvény szerinti magánszemély, vagy belföldön bejegyzett szervezet tulajdonos Tárgya: –a 125 kilowatt teljesítményt elérő hajtómotorral rendelkező személygépkocsi Adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

20 20 Adó alapja, mértéke,adókedvezmény Alapja: a teljesítmény kilowattban kifejezve Mértéke: a gépjármű adó 2 - 2,5 - 3 szorosa, teljesítménytől függően Adókedvezmény: 50% elektromos, vagy hibrid meghajtású gépjármű, legalább három gyermeket nevelő adóalany gépjárműve (legfeljebb 1 db személygépkocsi után) Az adóévre kivetett gépjárműadó összege a fizetendő adó összegéből levonható !

21 21 Vagyonadó bevallása M agánszemélyek az szja-bevallásban Nem magánszemélyek a tao-bevallásban Eva alanyok az eva bevallásban Bevallás hiányában erre a célra rendszeresített nyomtatványon

22 22 Vagyonadó megfizetése Két egyenlő részletben első részlet : a bevallás benyújtására előírt határidőig második részlet : adóév szeptember 30-áig

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szállásadás adóügyi kérdései. Szabályozási környezet 239/2009. (X.20.) Kormány rendelet – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések