Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 1 Vállalkozási forma A tevékenység – TEÁOR – önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH – 36/2011(XII.23)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 1 Vállalkozási forma A tevékenység – TEÁOR – önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH – 36/2011(XII.23)"— Előadás másolata:

1 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 1 Vállalkozási forma A tevékenység – TEÁOR – önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH – 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles – telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

2 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 2 Vállalkozási forma  Egyéni vállalkozó 2009. évi CVX tv.  Társas vállalkozás – BT, Kkt, Kft 2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyvről 3. könyv 3. rész  Adószámos magánszemély nem vállalkozó!  Előnyök és hátrányok  Alapítás és megszűnés

3 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 3 Vállalkozási forma Adóhatósági bejelentés  Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező folytathat  Adószám– adóhatósági bejelentés alapján  Egyablakos eljárás – bejelentéssel együtt  Egyéb bejelentés nélküli működés esetén – közvetlenül az adóhatóságnál  Írásban, formanyomtatványon A tevékenység megkezdése előtt

4 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 4 Vállalkozási forma Bejelentendő adatok – természetes + mesterséges azonosítók Változásokat 15 napon belül Bejelentkezéssel együtt áfa jogállást kell választani  Alanyi mentes  Közérdekű jellegre tekintettel adómentes  Általános szabályok szerint áfa alany Az adószám 9. karaktere

5 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 5 Vállalkozási forma Bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményei: Mulasztási bírság – a hibás adatok bejelentése esetén is Akkor is, ha a tevékenységet adószám nélkül folytatja A bírság összege  magánszemély 200.000 Ft-ig  más adózó 500.000 Ft-ig

6 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 6 Vállalkozási forma Bevallási kötelezettség évente Magánszemélyek – személyi jövedelem adó bevallás Társaságok – társasági adó bevallás Áfa alanyok - áfa bevallás Kifizetői minőségben - adatszolgáltatás havonta

7 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 7 Vállalkozási forma Adó – adóelőleg fizetés Az adó befizetése nem helyettesíti az adóbevallást Magánszemélyek adóelőleget negyedévente fizetnek Társaságok negyedévente vagy havonta Áfa havonta – negyedévente - évente

8 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 8 Adózás 2014 Adószámos magánszemély SZJA előleg negyedévente a követő hó 12. Adóelőleg alapja = bevétel a költségek levonása után Költségek:  tételes költségelszámolás szerint  10 % költséghányad Minden önálló tevékenységnél azonosan

9 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 9 Adózás 2014 Adószámos magánszemély Kifizetőtől származik a jövedelem, akkor annak adóelőleg levonási kötelezettsége van Foglalkoztatás esetén vizsgálni kell a biztosítási kötelezettséget Járulék 27 %  Szociális hozzájárulási adó  Egészségügyi hozzájárulás

10 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 10 Adózás 2014 Adószámos magánszemély egészségügyi hozzájárulás, ha nincs TB járulékfizetési kötelezettség  Kifizető esetén ő fizeti meg havonta  Egyéb esetben a magánszemély negyedévente  Mértéke 27 %  Alapja az SZJA előleg alapja  Költségként elszámolható

11 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 11 Adózás 2014 Adószámos magánszemély - bevétel Minden amit a tevékenységgel kapcsolatosan kap a magánszemély, Költségtérítés is a bevétel része Költségként elszámolt eszközök értékesítése Saját célra történő felhasználás esetén a piaci érték Kapott kamat, kötbér, kártérítés Nem bevétel a kapott áfa

12 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 12 Adózás 2014 Adószámos magánszemély- támogatások költségek fedezetére – fejlesztésre kapott vissza nem térítendő annyi lesz a bevétel, amennyi az elszámolt költség, kiadás Kivéve, ha a megadott határidőig nem történt meg a felhasználás, akkor bevétel lesz a határidő lejártakor, határidő hiányában a folyósítást követő 4. év végén

13 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 13 Adózás 2014 Adószámos magánszemély – költségek Minden a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült, bizonylattal és/vagy számlával igazolt költség Igazolás nélkül elszámolható költségek Csak a bevétel mértékéig – nincs veszteség Többféle tevékenység esetén egyedi elszámolás

14 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 14 Adózás 2014 Adószámos magánszemély – költségek  anyagbeszerzés,  a tevékenységgel kapcsolatos eszközök 100.000 Ft alatt  érték felett a bevétel 1 %, max. az érték 50 %  köztestületi, érdekképviseleti tagdíj  a telephely bérleti díja, közüzemi díja, ha ez a lakástól nem elkülönült, akkor a tevékenységgel arányosan kell ezeket számítani

15 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 15 Adózás 2014 Költségelszámolás esetén nyilvántartást kell vezetni lehet: naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költség nyilvántartás, ha nincs áfa levonási joga, vagy nem él vele Megőrzési kötelezettség az elévülési időn belül Indokolt esetben felmentés kapható kérelemre

16 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 16 Adózás 2014 Egyéni vállalkozó adózása Bevételek az előzőekhez hasonlóan Költség elszámolás esetén lehetőség van a veszteség elhatárolására Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásként, kivéve a személygépkocsi – 500 km/hó Egyszerűsített foglalkoztatás – minimálbér kétszerese naponta (2*4.670 Ft/nap)

17 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 17 Adózás 2014 Egyéni vállalkozó adózása Járulékfizetési kötelezettség Főfoglalkozás esetén legalább a garantált bérminimum alapján  Nyugdíjjárulék 10 %  Egészségbiztosítási és munka-erőpiaci járulék 8,5% - alapja a bér 1,5 szerese  Szociális hozzájárulási adó 27 % alapja a bér 1,125 szerese Iparűzési adókötelezettség is van

18 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 18 Adózás 2014 - KATA Speciális adózás 2013-tól  Bejelentett kisadózó az egyéni vállalkozó  Tételes adó havonta 25.000/50.000 Ft  Iparűzési adó 50.000 Ft/év/telephely  Egyéb adókötelezettség csak 6.000.000 Ft felett  Áfa a általános előírások szerint

19 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 19 Adózás 2014 - KATA  Főállású kisadózó – több jogviszonyból is elérhető a heti 36 órás foglalkoztatás  Magasabb összegű adó – 75.000 Ft/hó  a választás hónapjára először  Bevételi nyilvántartás helyett – bizonylat megőrzés Adóalanyiság megszűnése: nettó módon számított 100.000 Ft adótartozás esetén, vagy nyugtaadás elmulasztása esetén

20 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 20 Adózás 2014 Egyéni vállalkozó átalányadózás Költségátalány a bevétel 80 % vagy 40 % Feldolgozóipari szolgáltatásoknál 80 % Választani az év elején az adóbevallásban KATA alatt is választható A járulékok alapja is az átalányban megállapított jövedelem Főfoglalkozás esetén a minimálbér

21 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 21 Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése érdekében Adóköteles a belföldön teljesített értékesítés és szolgáltatás nyújtás

22 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 22 Általános forgalmi adó Adómentes a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel  a népművészeti, népi iparművészeti termék,  jogszabályban meghatározott minősítés  zsűri számmal ellátott  egyedi, vagy meghatározott példányszám  nem ipari technológiával előállított  népi iparművész minősítésű személy  ennek keretében

23 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 23 Általános forgalmi adó Az alanyi adómentes adófizetésre nem kötelezett,  nem terheli adóbevallási,  fizetési kötelezettség; hátránya az, hogy a beszerzést terhelő adó levonására nem jogosult de egyes értékesítései és beszerzései esetén nem járhat el alanyi mentes minőségében, pl. külföldi teljesítés esetén

24 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 24 Általános forgalmi adó Számlát kell kiállítani – minden olyan ügyletről, amely az áfa hatálya alá tartozik, kivéve  a vevő nem adóalany  készpénzfizetés  az ellenérték 900.000 Ft alatt van  a vevő nem kér számlát ekkor számviteli bizonylatot kell adni – nyugta - pénztárgép

25 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 25 Általános forgalmi adó Kibocsátó adatai NÉV NAV adatbázisban szereplő - cégnyilvántartásban szereplő Névváltoztatás esetén – a nyilvántartásokban történő átvezetéstől

26 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 26 Általános forgalmi adó Kibocsátó adatai SZÉKHELY – TELEPHELY Ami a nyilvántartásokban bejegyzésre került Székhely változás – akkortól, mikortól közzétételre kerül, de ekkortól a a megszűnt cím nem használható Befogadó – vevő adatai: Név, cím – amit ő megad

27 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 27 Általános forgalmi adó DÁTUMOK Kiállítás dátuma – kötelező Teljesítés dátuma – ha eltér a számla kiállítás keltétől – ha nincs feltűntetve vélelmezni kell Adófizetési kötelezettség keletkezése = teljesítés időpontja !

28 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 28 Általános forgalmi adó Az értékesített termék – a nyújtott szolgáltatás megnevezése közérthető módon – harmadik személy által is megérthetően Besorolási szám – nem kötelező – nem váltja ki a megnevezés feltűntetésének kötelezettségét!

29 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 29 Általános forgalmi adó Az adó alapja A teljesítés meghatározott ellenértéke növelik – járulékos költségek, vámok, illetékek, egyéb kötelező jellegű befizetések csökkentik – számlázott engedmények

30 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 30 Általános forgalmi adó A számla utólagos módosítása az adóalap és az áfa változik Hivatkozással az eredeti számlára Bemutatni a módosítást és annak hatását Nincs formai kényszer – számlával egy tekintet alá eső okirat

31 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 31 Általános forgalmi adó Papír alapú – elektronikus számla Számla javítása eredeti számlán lévő hiba: Kézi számla - áthúzás, rontott számla helyett új számla, számlát helyettesítő okmány Az eredeti számla helyes volt, de később bekövetkezett okból módosítani kell – számlát helyettesítő okmány

32 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 32 Általános forgalmi adó Számla javítása eredeti számlán lévő hiba: Gépi számla - rontott számla helyett új számla, számlát helyettesítő okmány Az eredeti számla helyes volt, de később bekövetkezett okból módosítani kell – számlát helyettesítő okmány A megnevezése nem kötelező, lehet stornó számla, helyesbítő számla, jóváíró számla

33 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 33 Általános forgalmi adó Az ellenérték deviza alapon számítva – számla forintban Az ellenérték devizában számlázva – az áfa összegét forintban is fel kell tűntetni – a számla befogadója ezt vonhatja le Alkalmazott árfolyam MNB – hitelintézeti Teljesítés vagy számla kiállítás napján érvényes árfolyam

34 NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 34 Nagyon köszönöm a figyelmüket! Gottgeisl Rita


Letölteni ppt "NESZ Konferencia 2014.03.19. Gottgeisl Rita 1 Vállalkozási forma A tevékenység – TEÁOR – önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH – 36/2011(XII.23)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések