Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adótörvény változások év közben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adótörvény változások év közben"— Előadás másolata:

1 Adótörvény változások 2009. év közben
Vállalkozási forma A tevékenység – TEÁOR – önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH – 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles – telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

2 Adótörvény változások 2009. év közben
Vállalkozási forma Egyéni vállalkozó évi CVX tv. Társas vállalkozás – BT, Kkt, Kft 2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyvről 3. könyv 3. rész Adószámos magánszemély nem vállalkozó! Előnyök és hátrányok Alapítás és megszűnés NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

3 Adótörvény változások 2009. év közben
Vállalkozási forma Adóhatósági bejelentés Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező folytathat Adószám– adóhatósági bejelentés alapján Egyablakos eljárás – bejelentéssel együtt Egyéb bejelentés nélküli működés esetén – közvetlenül az adóhatóságnál Írásban, formanyomtatványon A tevékenység megkezdése előtt NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

4 Adótörvény változások 2009. év közben
Vállalkozási forma Bejelentendő adatok – természetes + mesterséges azonosítók Változásokat 15 napon belül Bejelentkezéssel együtt áfa jogállást kell választani Alanyi mentes Közérdekű jellegre tekintettel adómentes Általános szabályok szerint áfa alany Az adószám 9. karaktere NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

5 Adótörvény változások 2009. év közben
Vállalkozási forma Bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményei: Mulasztási bírság – a hibás adatok bejelentése esetén is Akkor is, ha a tevékenységet adószám nélkül folytatja A bírság összege magánszemély Ft-ig más adózó Ft-ig NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

6 Adótörvény változások 2009. év közben
Vállalkozási forma Bevallási kötelezettség évente Magánszemélyek – személyi jövedelem adó bevallás Társaságok – társasági adó bevallás Áfa alanyok - áfa bevallás Kifizetői minőségben - adatszolgáltatás havonta NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

7 Adótörvény változások 2009. év közben
Vállalkozási forma Adó – adóelőleg fizetés Az adó befizetése nem helyettesíti az adóbevallást Magánszemélyek adóelőleget negyedévente fizetnek Társaságok negyedévente vagy havonta Áfa havonta – negyedévente - évente NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

8 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Adószámos magánszemély SZJA előleg negyedévente a követő hó 12. Adóelőleg alapja = bevétel a költségek levonása után Költségek: tételes költségelszámolás szerint 10 % költséghányad Minden önálló tevékenységnél azonosan NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

9 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Adószámos magánszemély Kifizetőtől származik a jövedelem, akkor annak adóelőleg levonási kötelezettsége van Foglalkoztatás esetén vizsgálni kell a biztosítási kötelezettséget Járulék 27 % Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

10 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Adószámos magánszemély egészségügyi hozzájárulás, ha nincs TB járulékfizetési kötelezettség Kifizető esetén ő fizeti meg havonta Egyéb esetben a magánszemély negyedévente Mértéke 27 % Alapja az SZJA előleg alapja Költségként elszámolható NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

11 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Adószámos magánszemély - bevétel Minden amit a tevékenységgel kapcsolatosan kap a magánszemély, Költségtérítés is a bevétel része Költségként elszámolt eszközök értékesítése Saját célra történő felhasználás esetén a piaci érték Kapott kamat, kötbér, kártérítés Nem bevétel a kapott áfa NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

12 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Adószámos magánszemély- támogatások költségek fedezetére – fejlesztésre kapott vissza nem térítendő annyi lesz a bevétel, amennyi az elszámolt költség, kiadás Kivéve, ha a megadott határidőig nem történt meg a felhasználás, akkor bevétel lesz a határidő lejártakor, határidő hiányában a folyósítást követő 4. év végén NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

13 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Adószámos magánszemély – költségek Minden a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült, bizonylattal és/vagy számlával igazolt költség Igazolás nélkül elszámolható költségek Csak a bevétel mértékéig – nincs veszteség Többféle tevékenység esetén egyedi elszámolás NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

14 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Adószámos magánszemély – költségek anyagbeszerzés, a tevékenységgel kapcsolatos eszközök Ft alatt érték felett a bevétel 1 %, max. az érték 50 % köztestületi, érdekképviseleti tagdíj a telephely bérleti díja, közüzemi díja, ha ez a lakástól nem elkülönült, akkor a tevékenységgel arányosan kell ezeket számítani NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

15 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Költségelszámolás esetén nyilvántartást kell vezetni lehet: naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költség nyilvántartás, ha nincs áfa levonási joga, vagy nem él vele Megőrzési kötelezettség az elévülési időn belül Indokolt esetben felmentés kapható kérelemre NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

16 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Egyéni vállalkozó adózása Bevételek az előzőekhez hasonlóan Költség elszámolás esetén lehetőség van a veszteség elhatárolására Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásként, kivéve a személygépkocsi – 500 km/hó Egyszerűsített foglalkoztatás – minimálbér kétszerese naponta (2*4.670 Ft/nap) NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

17 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Egyéni vállalkozó adózása Járulékfizetési kötelezettség Főfoglalkozás esetén legalább a garantált bérminimum alapján Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosítási és munka-erőpiaci járulék 8,5% - alapja a bér 1,5 szerese Szociális hozzájárulási adó 27 % alapja a bér 1,125 szerese Iparűzési adókötelezettség is van NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

18 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás KATA Speciális adózás 2013-tól Bejelentett kisadózó az egyéni vállalkozó Tételes adó havonta / Ft Iparűzési adó Ft/év/telephely Egyéb adókötelezettség csak Ft felett Áfa a általános előírások szerint NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

19 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás KATA Főállású kisadózó – több jogviszonyból is elérhető a heti 36 órás foglalkoztatás Magasabb összegű adó – Ft/hó a választás hónapjára először Bevételi nyilvántartás helyett – bizonylat megőrzés Adóalanyiság megszűnése: nettó módon számított Ft adótartozás esetén, vagy nyugtaadás elmulasztása esetén NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

20 Adótörvény változások 2009. év közben
Adózás 2014 Egyéni vállalkozó átalányadózás Költségátalány a bevétel 80 % vagy 40 % Feldolgozóipari szolgáltatásoknál 80 % Választani az év elején az adóbevallásban KATA alatt is választható A járulékok alapja is az átalányban megállapított jövedelem Főfoglalkozás esetén a minimálbér NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

21 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése érdekében Adóköteles a belföldön teljesített értékesítés és szolgáltatás nyújtás NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

22 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Adómentes a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel a népművészeti, népi iparművészeti termék, jogszabályban meghatározott minősítés zsűri számmal ellátott egyedi, vagy meghatározott példányszám nem ipari technológiával előállított népi iparművész minősítésű személy ennek keretében NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

23 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Az alanyi adómentes adófizetésre nem kötelezett, nem terheli adóbevallási, fizetési kötelezettség; hátránya az, hogy a beszerzést terhelő adó levonására nem jogosult de egyes értékesítései és beszerzései esetén nem járhat el alanyi mentes minőségében, pl. külföldi teljesítés esetén NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

24 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Számlát kell kiállítani – minden olyan ügyletről, amely az áfa hatálya alá tartozik, kivéve a vevő nem adóalany készpénzfizetés az ellenérték Ft alatt van a vevő nem kér számlát ekkor számviteli bizonylatot kell adni – nyugta - pénztárgép NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

25 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Kibocsátó adatai NÉV NAV adatbázisban szereplő - cégnyilvántartásban szereplő Névváltoztatás esetén – a nyilvántartásokban történő átvezetéstől NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

26 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Kibocsátó adatai SZÉKHELY – TELEPHELY Ami a nyilvántartásokban bejegyzésre került Székhely változás – akkortól, mikortól közzétételre kerül, de ekkortól a a megszűnt cím nem használható Befogadó – vevő adatai: Név, cím – amit ő megad NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

27 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó DÁTUMOK Kiállítás dátuma – kötelező Teljesítés dátuma – ha eltér a számla kiállítás keltétől – ha nincs feltűntetve vélelmezni kell Adófizetési kötelezettség keletkezése = teljesítés időpontja ! NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

28 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Az értékesített termék – a nyújtott szolgáltatás megnevezése közérthető módon – harmadik személy által is megérthetően Besorolási szám – nem kötelező – nem váltja ki a megnevezés feltűntetésének kötelezettségét! NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

29 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Az adó alapja A teljesítés meghatározott ellenértéke növelik – járulékos költségek, vámok, illetékek, egyéb kötelező jellegű befizetések csökkentik – számlázott engedmények NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

30 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó A számla utólagos módosítása az adóalap és az áfa változik Hivatkozással az eredeti számlára Bemutatni a módosítást és annak hatását Nincs formai kényszer – számlával egy tekintet alá eső okirat NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

31 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Papír alapú – elektronikus számla Számla javítása eredeti számlán lévő hiba: Kézi számla - áthúzás, rontott számla helyett új számla, számlát helyettesítő okmány Az eredeti számla helyes volt, de később bekövetkezett okból módosítani kell – számlát helyettesítő okmány NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

32 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Számla javítása eredeti számlán lévő hiba: Gépi számla - rontott számla helyett új számla, számlát helyettesítő okmány Az eredeti számla helyes volt, de később bekövetkezett okból módosítani kell – számlát helyettesítő okmány A megnevezése nem kötelező, lehet stornó számla, helyesbítő számla, jóváíró számla NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

33 Általános forgalmi adó
Adótörvény változások év közben Általános forgalmi adó Az ellenérték deviza alapon számítva – számla forintban Az ellenérték devizában számlázva – az áfa összegét forintban is fel kell tűntetni – a számla befogadója ezt vonhatja le Alkalmazott árfolyam MNB – hitelintézeti Teljesítés vagy számla kiállítás napján érvényes árfolyam NESZ Konferencia Gottgeisl Rita

34 Adótörvény változások 2009. év közben
Nagyon köszönöm a figyelmüket! Gottgeisl Rita NESZ Konferencia Gottgeisl Rita


Letölteni ppt "Adótörvény változások év közben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések