Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 TÁRSASÁGI ADÓ Többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. jellemzői A költségvetési bevételekben évről-évre kb. 6-8 %-ot képvisel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 TÁRSASÁGI ADÓ Többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. jellemzői A költségvetési bevételekben évről-évre kb. 6-8 %-ot képvisel."— Előadás másolata:

1 1 TÁRSASÁGI ADÓ Többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. jellemzői A költségvetési bevételekben évről-évre kb. 6-8 %-ot képvisel

2 2 Az egyes adók megoszlásai a 2007. évi költségvetési törvény alapján Általános forgalmi adó (ÁFA): 1 971 mrd Ft (23,7%) Személyi jövedelemadó (SzJA): 1 238 mrd Ft (14,9%) Jövedéki adó: 743 mrd Ft (8,9%) Társasági adó: 504 mrd Ft (6,1%) Egyszerűsített vállalkozási adó: 168 mrd Ft (2,0%) Társas vállalkozások különadója: 150 mrd Ft (1,8%) Regisztrációs adó: 78 mrd Ft (0,9%) Magánszemélyek különadója: 18 mrd Ft (0,2%) (Lakossági illeték: 127 mrd Ft (1,5%) ) (Egyéb:3 329 mrd Ft (40,0%) )

3 3 A társasági adó általános jellemzői központi adó, közvetlen adó, jövedelemadó, általános adó

4 4 A társasági adóztatás alapelvei  a tartalmi megközelítés elve  a kedvezmények egyszeres figyelembe- vételének elve  nemzetközi szabályok elsődlegességének elve  a számviteli törvény és az adózás közötti szoros tartalmi összefüggés elve

5 5 A belföldi adózó adókötelezettségének keletkezése FŐSZABÁLY cégnyilvántartásba történő bejegyzés napján KIVÉTEL:ELŐTÁRSASÁG létesítő okirat ellenjegyzésének, közokiratba foglalásának napján

6 6 Az adókötelezettség megszűnése Belföldi illetőségű adózót törlik a cégnyilvántartásból, bejegyzés nélkül véget ér a cégbejegyzési eljárás, kezdetét veszi a felszámolási eljárás

7 7 A társasági adó alanyai Teljes körűKorlátozott adókötelezettséggel rendelkezők belföldi adóalanyokkülföldi vállalkozó (fióktelep)

8 8 A belföldi adóalanyok Például  gazdasági társaság és az egyesülés  szövetkezet  állami vállalat, tröszt,  ügyvédi iroda, közjegyzői iroda  európai részvénytársaság, európai szövetkezet,  üzletvezetés helye szerint kfi. társaság  alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, egyház, önkéntes pénztár, stb. (A tv. melléklete sorolja fel az adóalanynak nem minősülő társaságokat)

9 9 Az adóalap meghatározása Az adózás előtti eredmény és a módosító tételek összevonásával történik

10 10 Az adóalap-korrekciók (módosító tételek) célja  Az adóalap védelme, költségvetési bevételek biztosítása,  A kétszeres adózás elkerülése,  Az adóelkerülés megakadályozása,  Adóalap kedvezmények biztosítása,  Sajátos adóalanyok, gazdasági események kezelése

11 11 + - ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY + - Az eredményt részben növelő és részben csökkentő tételek - Az adóalapot csökkentő tételek + Az adóalapot növelő tételek + - ADÓALAP Adót csak pozitív adóalap után kell fizetni!

12 12 Adóalap korrekcióra példa 1. Adóalap védelme: Értékcsökkenés miatti korrekció 2. Kétszeres adózás elkerülése: Kapott osztalék miatti korrekció 3. Adóelkerülés megakadályozása: Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek 4. Kedvezmények biztosítása: Kiemelten közhasznú szervezet támogatása 5. Sajátos

13 13 A TÁRSASÁGI ADÓ MÉRTÉKE A POZITÍV ADÓALAP 16 %-A Meghatározott feltételek megléte esetén a pozitív adóalap 5 millió forintjáig 10 % az adó mértéke, ezt meghaladóan 16 %

14 14 ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS A FIZETENDŐ ADÓ MEGHATÁROZÁSA ADÓKEDVEZMÉNYEK A SZÁMÍTOTT ADÓT CSÖKKENTIK MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEKKEL, MAXIMUM AZ ADÓ BIZONYOS MÉRTÉKÉIG SZÁMOLHATÓK EL (70 %, 80%, 100%)

15 15 Pénzügy, számvitel, adózás kapcsolata

16 16 FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY Bejelentés alapján Legalább 3 milliárd Ft (ill. 1 milliárd Ft) Speciális esetekben már 100 mFt-os beruházásnál is Meghatározott feltételek megléte esetén! Az adó 80 %-áig számolható el!

17 17 Kis- és középvállalkozások kedvezménye Pénzügyi intézménnyel tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására kötött hitelszerződés (pénzügyi lízing is) alapján fennálló hitel kamata után Adókedvezmény mértéke a fizetett kamat 40 %-a, legfeljebb 6 millió Ft („De minimis támogatás) Az adó 70 %-áig számolható el

18 18 SZÁMÍTOTT ADÓ - Adókedvezmények - Külföldön megfizetett adó - FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ ADÓZÁS ELŐTTI EREMÉNY - Fizetendő társasági adó ADÓZOTT EREDMÉNY - Osztalék fizetése MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

19 19 Kettős adózás elkerülése  Milyen jövedelemről van szó?  A jövedelem milyen országból származik? A jövedelem típusa:  nem osztalék jellegű jövedelem  osztalék jellegű jövedelem

20 20 Osztaléknak nem minősülő jövedelem egyezmény esetén: Mentesítés módszere Beszámítás módszere Külföldön megfizetett adóval növelt társasági adóalap A külföldön megfizetett adó adóvisszatartás formájában levonható a belföldön számított adóból (A külföldi jövedelem arányában)

21 21 Egyezmény hiányában a beszámítható adó nem lehet több a külföldön megfizetett (fizetendő) adó 90 %-ánál. Osztalékjövedelem esetén beszámításra nincs lehetőség, mivel nem terheli osztalékadó a belföldi illetőségű adózót.

22 22 Elvárt adólap Adózás előtti eredmény +- adóalap korrekciók Adóalap Ha az adóalap nem éri el az ELÁBÉ-val módosított összes bevétel 2%-át, akkor ez utóbbi érték alkalmazandó adóalapként

23 23 Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása

24 24 Szolidaritási adó Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX tv. Különadó = szolidaritási adó Fajtái: – magánszemélyek szolidaritási adója – társas vállalkozások szolidaritási adója

25 25 Társas vállalkozások szolidaritási adója Adóalap meghatározása: Adózás előtti eredmény Adó mértéke: 4%

26 26 Helyi iparűzési adó Az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Mértéke: max. 2% Adóalap meghatározása Közvetlen vagy közvetett adó?

27 27 Összefoglalás Különböző adónemek elhelyezése – Társasági adó (minimum adó) – Helyi iparűzési adó – Szolidaritási adó


Letölteni ppt "1 TÁRSASÁGI ADÓ Többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. jellemzői A költségvetési bevételekben évről-évre kb. 6-8 %-ot képvisel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések