Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 TÁRSASÁGI ADÓ Többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. jellemzői A költségvetési bevételekben évről-évre kb. 6-8 %-ot képvisel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 TÁRSASÁGI ADÓ Többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. jellemzői A költségvetési bevételekben évről-évre kb. 6-8 %-ot képvisel."— Előadás másolata:

1 1 TÁRSASÁGI ADÓ Többször módosított évi LXXXI. tv. jellemzői A költségvetési bevételekben évről-évre kb. 6-8 %-ot képvisel

2 2 Az egyes adók megoszlásai a évi költségvetési törvény alapján Általános forgalmi adó (ÁFA): mrd Ft (23,7%) Személyi jövedelemadó (SzJA): mrd Ft (14,9%) Jövedéki adó: 743 mrd Ft (8,9%) Társasági adó: 504 mrd Ft (6,1%) Egyszerűsített vállalkozási adó: 168 mrd Ft (2,0%) Társas vállalkozások különadója: 150 mrd Ft (1,8%) Regisztrációs adó: 78 mrd Ft (0,9%) Magánszemélyek különadója: 18 mrd Ft (0,2%) (Lakossági illeték: 127 mrd Ft (1,5%) ) (Egyéb:3 329 mrd Ft (40,0%) )

3 3 A társasági adó általános jellemzői központi adó, közvetlen adó, jövedelemadó, általános adó

4 4 A társasági adóztatás alapelvei  a tartalmi megközelítés elve  a kedvezmények egyszeres figyelembe- vételének elve  nemzetközi szabályok elsődlegességének elve  a számviteli törvény és az adózás közötti szoros tartalmi összefüggés elve

5 5 A belföldi adózó adókötelezettségének keletkezése FŐSZABÁLY cégnyilvántartásba történő bejegyzés napján KIVÉTEL:ELŐTÁRSASÁG létesítő okirat ellenjegyzésének, közokiratba foglalásának napján

6 6 Az adókötelezettség megszűnése Belföldi illetőségű adózót törlik a cégnyilvántartásból, bejegyzés nélkül véget ér a cégbejegyzési eljárás, kezdetét veszi a felszámolási eljárás

7 7 A társasági adó alanyai Teljes körűKorlátozott adókötelezettséggel rendelkezők belföldi adóalanyokkülföldi vállalkozó (fióktelep)

8 8 A belföldi adóalanyok Például  gazdasági társaság és az egyesülés  szövetkezet  állami vállalat, tröszt,  ügyvédi iroda, közjegyzői iroda  európai részvénytársaság, európai szövetkezet,  üzletvezetés helye szerint kfi. társaság  alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, egyház, önkéntes pénztár, stb. (A tv. melléklete sorolja fel az adóalanynak nem minősülő társaságokat)

9 9 Az adóalap meghatározása Az adózás előtti eredmény és a módosító tételek összevonásával történik

10 10 Az adóalap-korrekciók (módosító tételek) célja  Az adóalap védelme, költségvetési bevételek biztosítása,  A kétszeres adózás elkerülése,  Az adóelkerülés megakadályozása,  Adóalap kedvezmények biztosítása,  Sajátos adóalanyok, gazdasági események kezelése

11 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY + - Az eredményt részben növelő és részben csökkentő tételek - Az adóalapot csökkentő tételek + Az adóalapot növelő tételek + - ADÓALAP Adót csak pozitív adóalap után kell fizetni!

12 12 Adóalap korrekcióra példa 1. Adóalap védelme: Értékcsökkenés miatti korrekció 2. Kétszeres adózás elkerülése: Kapott osztalék miatti korrekció 3. Adóelkerülés megakadályozása: Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek 4. Kedvezmények biztosítása: Kiemelten közhasznú szervezet támogatása 5. Sajátos

13 13 A TÁRSASÁGI ADÓ MÉRTÉKE A POZITÍV ADÓALAP 16 %-A Meghatározott feltételek megléte esetén a pozitív adóalap 5 millió forintjáig 10 % az adó mértéke, ezt meghaladóan 16 %

14 14 ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS A FIZETENDŐ ADÓ MEGHATÁROZÁSA ADÓKEDVEZMÉNYEK A SZÁMÍTOTT ADÓT CSÖKKENTIK MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEKKEL, MAXIMUM AZ ADÓ BIZONYOS MÉRTÉKÉIG SZÁMOLHATÓK EL (70 %, 80%, 100%)

15 15 Pénzügy, számvitel, adózás kapcsolata

16 16 FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY Bejelentés alapján Legalább 3 milliárd Ft (ill. 1 milliárd Ft) Speciális esetekben már 100 mFt-os beruházásnál is Meghatározott feltételek megléte esetén! Az adó 80 %-áig számolható el!

17 17 Kis- és középvállalkozások kedvezménye Pénzügyi intézménnyel tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására kötött hitelszerződés (pénzügyi lízing is) alapján fennálló hitel kamata után Adókedvezmény mértéke a fizetett kamat 40 %-a, legfeljebb 6 millió Ft („De minimis támogatás) Az adó 70 %-áig számolható el

18 18 SZÁMÍTOTT ADÓ - Adókedvezmények - Külföldön megfizetett adó - FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ ADÓZÁS ELŐTTI EREMÉNY - Fizetendő társasági adó ADÓZOTT EREDMÉNY - Osztalék fizetése MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

19 19 Kettős adózás elkerülése  Milyen jövedelemről van szó?  A jövedelem milyen országból származik? A jövedelem típusa:  nem osztalék jellegű jövedelem  osztalék jellegű jövedelem

20 20 Osztaléknak nem minősülő jövedelem egyezmény esetén: Mentesítés módszere Beszámítás módszere Külföldön megfizetett adóval növelt társasági adóalap A külföldön megfizetett adó adóvisszatartás formájában levonható a belföldön számított adóból (A külföldi jövedelem arányában)

21 21 Egyezmény hiányában a beszámítható adó nem lehet több a külföldön megfizetett (fizetendő) adó 90 %-ánál. Osztalékjövedelem esetén beszámításra nincs lehetőség, mivel nem terheli osztalékadó a belföldi illetőségű adózót.

22 22 Elvárt adólap Adózás előtti eredmény +- adóalap korrekciók Adóalap Ha az adóalap nem éri el az ELÁBÉ-val módosított összes bevétel 2%-át, akkor ez utóbbi érték alkalmazandó adóalapként

23 23 Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása

24 24 Szolidaritási adó Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló évi LIX tv. Különadó = szolidaritási adó Fajtái: – magánszemélyek szolidaritási adója – társas vállalkozások szolidaritási adója

25 25 Társas vállalkozások szolidaritási adója Adóalap meghatározása: Adózás előtti eredmény Adó mértéke: 4%

26 26 Helyi iparűzési adó Az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Mértéke: max. 2% Adóalap meghatározása Közvetlen vagy közvetett adó?

27 27 Összefoglalás Különböző adónemek elhelyezése – Társasági adó (minimum adó) – Helyi iparűzési adó – Szolidaritási adó


Letölteni ppt "1 TÁRSASÁGI ADÓ Többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. jellemzői A költségvetési bevételekben évről-évre kb. 6-8 %-ot képvisel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések