Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó és osztalékadó 1996. évi LXXXI. tv..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó és osztalékadó 1996. évi LXXXI. tv.."— Előadás másolata:

1 Társasági adó és osztalékadó 1996. évi LXXXI. tv.

2 A társasági adó alanyai Belföldi illetőségű adóalanyok: (Teljes körű adókötelezettség: belföldről és külföldről) Külföldi illetőségű adóalanyok: (Korlátozott adókötelezettség: belföldi telephelyéről)

3 Belföldi adóalanyok Gazdálkodó szervezetek gazdasági társaságok (non-profit gazdasági társaság); az európai részvénytársaság (SE), az európai szövetkezet, az egyesülés, szövetkezetek; egyéni cég állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, tröszt, tröszti vállalat; ügyvédi iroda; végrehajtó iroda, közjegyzői iroda; erdőbirtokossági társulat; Feltételtől függő belföldi adózó a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföldön van

4 Nem adóalany: Magyar Nemzeti Bank MNV Zrt.; MTI, Közszolgálati műsorszolgáltatók felszámolási eljárás alatt álló adóalanyok; pártok; EVA alanyai Nonprofit szervezetek (közhasznú jogállás alapján adómentesség) Csak akkor adóalanyok, ha vállalkozási tevékenységet folytatnak. társadalmi szervezet, köztestület, egyház, alapítvány, a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, diákotthon

5 külföldi adóalanyok 1.Külföldi vállalkozó: akinek telephelye van a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe amit az adójogszabály telephelynek tekint (4. § 33. pont). - Külföldi adóalany Magyarországon elhelyezett üzleti létesítménye, berendezése, felszerelése (iroda, gyár, üzem, műhely, bánya) - Külföldi adóalany Magyarországon történő építkezése vagy összeszerelő tevékenysége, ha időtartama legalább 3 hónapig tart. - Külföldi adóalany Magyarországon természeti erőforrást közvetlenül hasznosít. - Külföldi adóalany Magyarországon ingatlant térítés ellenében hasznosít.

6 2. Külföldi szervezet: - telephelye nincs -de kamatot, jogdíjat (szellemi alkotások hasznosítása), vagy szolgáltatási díjat kap -30% adó 3. Ingatlannal rendelkező társaság tagja - ha az eszközök piaci értékének több, mint 75 %-a belföldi ingatlan értéke - nem magánszemély külföldi tagja, - ha részesedését elidegeníti vagy kivonja - 19% adó

7 fizetendő társasági adó megállapítása üzemi, üzleti tevékenység eredménye +-pénzügyi műveletek eredménye +-rendkívüli eredménynek ------------------------------------------------------------------ Adózás előtti eredmény -Adózás előtti eredményt csökkentő tételek +Adózás előtti eredményt növelő tételek ------------------------------------------------------------------------- Adóalap xTársasági adó: 10%, 500 millió ft felett 19 % -Adókedvezmények -Külföldön megfizetett társasági adó ------------------------------------------------------------------------- Fizetendő társasági adó

8 CSÖKKENTŐ TÉTELEK 1.Elhatárolt veszteség - negatív adóalap - korlátlan ideig elszámolható, - keletkezésük sorrendjében, - az adózó döntése szerinti olyan összegben, hogy az adóalap ne váljon negatívvá - az APEH engedélye 2010-től nem szükséges

9 Közcélú adomány Közhasznú szervezetnek nyújtott támogatás - egyszeri adomány esetén: adózás előtti eredményt nem kell növelni, de nem is csökkenthető - tartós adomány: 20 %-kal csökkenthető Kiemelkedően közhasznú szervezetnek nyújtott támogatás - támogatás 50 %-a csökkentő tétel, - tartós adományozás: 20 % - együttesen max. a.e.e. összegéig csökkenthető

10 Foglalkoztatás ösztönzés Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén a kifizetett bér, de legfeljebb az érvényes minimálbér, feltétel: munkavállalók létszáma max. 20 fő Szakképzés támogatása: Szakképző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján havonta a minimálbér 24%-a, illetve a minimálbér 12%-a, ha az együttműködési megállapodást az iskolával köti korábban munkanélküli személy foglalkoztatása illetve a sikeres szakmai vizsgát tett szakképző iskolai tanuló továbbfoglalkoztatása esetén a foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át a befizetett társadalombiztosítási járulék összege, Létszámbővítés kedvezménye: – a munkaviszonyban álló munkavállalók létszáma az 5 főt nem haladja meg –átlagos állományi létszám növekedése és a minimálbér éves összegének szorzata

11 CSÖKKENTŐ TÉTELEK 5. Saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, az alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 6. Kisvállalkozói kedvezmény: a kis és középvállalkozás beszerzései legfeljebb az adózás előtti eredményig és maximum 30millió Ft-ig. 7. Fejlesztési tartalék: lekötött tartalékba átvezetett pénzösszeg, max. a.e.e. 50%-a, 500 millió Ft (4 éven belül beruházás megvalósítására oldhatja fel) 8. Bevételként elszámolt, kapott osztalék 9. Műemlékingatlan felújítási költsége

12 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegyenlítő tételek + a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege -az adótörvényben meghatározott módon számított értékcsökkenési leírás összege + követelésre elszámolt értékvesztés összege -követelésekre adóévben behajthatatlan követelésekre visszaírt értékvesztés + képzett céltartalék ráfordításként elszámolt összege -Céltartalék felhasználása miatt bevételként elszámolt összeg

13 Növelő tételek Az adótörvény által nem megengedett (3. sz. melléklet) ráfordításként elszámolt összeg illetve a vállalkozási tevékenységgel össze nem függő elszámolt költség és ráfordítás Létszámcsökkentés: –Foglalkoztatottak számának csökkenése és éves minimálbér 1,2-szeresének szorzata

14 Az elvárt jövedelem utáni adó 2007. 01. 01-től Vállalkozás összes bevétel - ELÁBÉ x 2% = Mimimum adóalap ------------------------------------------------------------------- xAdó mértéke: 10%, 500 millió Ft felett 19 % Nincs: előtársaság éve és az azt követő adóév, Elemi kár sújtotta vállalkozást (mértéke eléri az előző évi árbevétel 15%-át) non-profit jelleggel működő szervezetek

15 Adókedvezmények 1. Külföldön megfizetett adó 2. Kisvállalkozói adókedvezmény a számított adó 70%-ig 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat tárgyi eszköz beszerzéséhez pénzintézeti hitelt vesz igénybe, hitel kamatának 40%-a, legfeljebb adóévenként 6.000.000.-Ft 3. Fejlesztési adókedvezmény (legalább 3milliárdos) 4. Beruházási adókedvezmény (legalább 10milliárdos)

16 Osztalékadó A társasági adóalanyokat a kapott osztalék után nem terheli osztalékadó fizetési kötelezettség

17 Külföldi illetőségű adóalanyok Külföldi vállalkozó Külföldi szervezet Ingatlannal rendelkező társaság tagja

18 Külföldi vállalkozó Több belföldi telephelyre együttesen, fióktelepenként külön-külön állapítja meg az adóalapját Belföldi számviteli és adószabályok szerint + 3 módosító tétel: Növelő tétel: a.e.e.terhére elszámolt telephelyi üzletvezetési költség Csökkentő tétel: az összes üzletvezetési költségből a telephelyre arányosan jutó összeg (telephely árbevétele/összes árbevétel) Növelő tétel: a telephely közvetítésével elért, itt el nem számolt árbevétel 5 %-a Minimális adóalap nincs!

19 Külföldi szervezet Külföldi illetőségű nem magánszemély lehet, aki belföldi személytől vagy külföldi vállalkozótól kapott: –Kamat – de nem adóköteles: a magyar állam, MNB által fizetett kamat, hitelintézeti betét kamata, késedelmi kamat, tőzsdei értékpapír kamata. –Jogdíj – szabadalom, know-how, védjegy, kereskedelmi név használati engedélye, szerzői mű felhasználási engedélye átruházási ellenértéke –Szolgáltatási díj – üzletviteli tanácsadás, reklám, piac- és közvélemény kutatás díja

20 Külföldi szervezet adóalapja Adóalap = a kapott ellenérték teljes összege (felmerült költségek nem levonhatóak!) Adó mértéke: 30 % Az adót a kifizető állapítja meg, vonja le és fizeti be

21 Ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagja Ingatlannal rendelkező társaság: –belföldi társaság adóalany vagy külföldi vállalkozó lehet, de nem minősül adóalanynak a tőzsdei részvénytársaság, –Belföldi ingatlanjainak piaci értéke meghaladja az összes eszközök értékének 75 %-át –Évente aug. 31-ig köteles bejelenti az APEH felé, külföldi tagok részesedésüket elidegenítették-e

22 A tag adókötelezettsége Nem magánszemély külföldi tag, ha –Részesedését elidegeníti vagy –Jegyzett tőke leszállításakor jövedelmet kap. Adóalap = kapott ellenérték – részesedés szerzési értéke – igazolt kiadások pozitív különbözete Adó mértéke: a jövedelem 19 %-a, kedvezményes (10 %-os )adókulcs nem alkalmazható Kivonást követő év november 20-ig kell befizetni


Letölteni ppt "Társasági adó és osztalékadó 1996. évi LXXXI. tv.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések