Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társaságiadó-bevallás0929 Készítette: dr. Solymár Gabriella.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társaságiadó-bevallás0929 Készítette: dr. Solymár Gabriella."— Előadás másolata:

1 Társaságiadó-bevallás0929 Készítette: dr. Solymár Gabriella

2 Bevallásra kötelezettek Társasági adó alanyai Társasági adó alanyai Fontos!: a nonprofit szervezetek, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, ökbp, közhasznúsági fokozattal rendelkező felsőoktatási intézmény bevallás benyújtására akkor kötelezett, ha a 0901-es bevalláson nem nyilatkozott 2010. febr. 25- ig Fontos!: a nonprofit szervezetek, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, ökbp, közhasznúsági fokozattal rendelkező felsőoktatási intézmény bevallás benyújtására akkor kötelezett, ha a 0901-es bevalláson nem nyilatkozott 2010. febr. 25- ig

3 Mit kell bevallani? 2009. évi társasági adó 2009. évi társasági adó 2009. adóévi különadó 2009. adóévi különadó 2010.07.-2011.06. hó közötti időszakra társasági adóelőleg 2010.07.-2011.06. hó közötti időszakra társasági adóelőleg Különadó előleg bevallás nincs! Különadó előleg bevallás nincs! Energiaellátók jövedelemadója Energiaellátók jövedelemadója Hitelintézeti járadék Hitelintézeti járadék Szakképzési hozzájárulás különbözete Szakképzési hozzájárulás különbözete

4 Bevallásban bekövetkezett változások Főlap Főlap  C) blokk:  Pótlás kódkocka  Bevallás jellege: helyesbítés  D) blokk:  Veszteségelhatárolásra vonatkozó kódkocka megszűnt  új kódkocka: az egyes nagy értékű vagyontárgyat terhelő adóra vonatkozó 1042-es számú bevallást is benyújtja Egyéb bevallási lapok Egyéb bevallási lapok

5 Főlap Mikro-, kis-, középvállalkozás besorolása Mikro-, kis-, középvállalkozás besorolása Sávos adókulcs alkalmazása Sávos adókulcs alkalmazása Jövedelem-minimum alkalmazása Jövedelem-minimum alkalmazása Bejelentett részesedés Bejelentett részesedés Kedvezményezett átalakulás Kedvezményezett átalakulás

6 Kkv besorolás Konszolidált beszámoló, vagy kapcsolódó, illetve partnervállalkozások esetén – összesített adatok alapján kell meghatározni Konszolidált beszámoló, vagy kapcsolódó, illetve partnervállalkozások esetén – összesített adatok alapján kell meghatározni Más esetben a már benyújtott beszámoló alapján: 2009-ben Más esetben a már benyújtott beszámoló alapján: 2009-ben  Év elején: 2006, 2007. beszámoló  Év végén: 2007, 2008. beszámoló A 2005-ös besorolás csak akkor változik, ha két egymást követő besorolás változott A 2005-ös besorolás csak akkor változik, ha két egymást követő besorolás változott

7 Példa: Példa:  2007. január 1-jén (2005. évi beszámoló) → nagyvállalkozás  2008. január 1-jén (2006. évi beszámoló) → nagyvállalkozás  2009. január 1-jén (2007. évi beszámoló) → kisvállalkozás  2009. december 31-én (2008. évi beszámoló) → középvállalkozás Év végén: KÖZÉPVÁLLALKOZÁS

8 Sávos adókulcs alkalmazása 50 millió forint adóalapig 50 millió forint adóalapig Adókulcs: 10% Adókulcs: 10% Feltételek: Feltételek:  Nem érvényesít adókedvezményt  Legalább 1 főt foglalkoztat  Adóalapja az adóévben és a megelőző adóévben legalább a jöv.minimum  Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének  Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevallási kötelezettségének a jogszabály szerint tesz eleget

9 Sávos adókulcs alkalmazása A meg nem fizetett 6 százaléknak megfelelő összeget lekötött tartalékként kell az adóévben kimutatni. A meg nem fizetett 6 százaléknak megfelelő összeget lekötött tartalékként kell az adóévben kimutatni. A lekötött tartalékot 4 éven belül kell felhasználni: A lekötött tartalékot 4 éven belül kell felhasználni:  Beruházásra (kivételek!)  Korábban munkanélküli személy, vagy legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy pályakezdő személlyel összefüggésben elszámolt személyi jellegű kifizetésre  Pénzügyi intézménynél fennálló kötelezettségre Figyelem! A 2008-as bevallásban kimutatott tartalékot 6 éven belül kell felhasználni. Figyelem! A 2008-as bevallásban kimutatott tartalékot 6 éven belül kell felhasználni.

10 Sávos adókulcs Szankció: Szankció:  Felhasználása nem a jogszabályban előírt jogcímekre történik, jogtalanul vezetik vissza, vagy az adózó jogutód nélkül megszűnik  késedelmi pótlékkal növelten 30 napon belül meg kell fizetni, bevallani a következő bevallásban kell 6%-nak megfelelő összeg állami támogatásnak minősül 6%-nak megfelelő összeg állami támogatásnak minősül

11 Jövedelem- (nyereség-) minimum Adózás előtti eredmény (számv. tv. szerint) Adózás előtti eredmény (számv. tv. szerint) Adóalap (aee+/- módosító tételek) Adóalap (aee+/- módosító tételek) Jövedelem- (nyereség-) minimum (korrigált bevétel 2%-a) Jövedelem- (nyereség-) minimum (korrigált bevétel 2%-a)  Korrigált bevétel: bevétel- (elábé+közvetített szolgáltatások értéke)

12 Jöv. min-t nem kell alkalmazni → kód:1 Jöv. min-t nem kell alkalmazni → kód:1 Aee/adóalap > jöv.min. → kód:2 Aee/adóalap > jöv.min. → kód:2  adó= adóalap 16%-a Aee/adóalap < jöv.min. → kód: 3 Aee/adóalap < jöv.min. → kód: 3  adó= jöv. min. 16%-a Aee/adóalap < jöv.min. → kód: 4 Aee/adóalap < jöv.min. → kód: 4  adó= adóalap 16%-a + nyilatkozat (10-es lap)

13 Az adókötelezettség megállapítását érintő változások

14 Értékcsökkenési leírás Új előírás: az eredmény terhére elszámolt terven felüli écs esetén választható: Új előírás: az eredmény terhére elszámolt terven felüli écs esetén választható:  Adózás előtti eredményt csökkenti egyösszegben vagy  Következő négy adóév adóalapját csökkenti

15 Fejlesztési tartalék A 2008-as beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló időtartam: 6 adóév A 2008-as beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló időtartam: 6 adóév

16 Követelések értékvesztése, behajthatatlan követelés Növeli az adózás előtti eredményt Növeli az adózás előtti eredményt Megtérülés esetén – legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés mértékéig – csökkenthető az adózás előtti eredmény Megtérülés esetén – legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés mértékéig – csökkenthető az adózás előtti eredmény Behajthatatlan követelés: Behajthatatlan követelés:  Számviteli tv. szerint, valamint  A 365 napon belül ki nem egyenlített követelés 20 %-a Követelések átruházása, kiegenlítése, beszámítása Követelések átruházása, kiegenlítése, beszámítása  A teljes elszámolt bevétellel csökkenthető az adóalap (korábban: a követelés könyv szerinti értékéig volt csökkenthető)

17 Tulajdoni részesedést jelentő befektetésre elszámolt értékvesztés Visszaírással csökkenthető az adózás előtti eredmény, ha korábban az adózónak az elszámolt értékvesztéssel növelnie kellett az adóalapot Visszaírással csökkenthető az adózás előtti eredmény, ha korábban az adózónak az elszámolt értékvesztéssel növelnie kellett az adóalapot  Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre történik értékvesztés elszámolása  Saját tőke jegyzett tőke arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre történik értékvesztés elszámolása

18 Veszteségelhatárolás Az adózó saját hatáskörben dönthet a veszteség elhatárolásáról (megszűnik az adóhatósági engedélyeztetés) Az adózó saját hatáskörben dönthet a veszteség elhatárolásáról (megszűnik az adóhatósági engedélyeztetés) A veszteség korlátlan elhatárolásának feltétele: A veszteség korlátlan elhatárolásának feltétele:  A veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett A veszteséget a hitelintézetek is elhatárolhatják A veszteséget a hitelintézetek is elhatárolhatják

19 Nonprofit kft. – 2009. Közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit gazdasági társaság dönthet: Közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit gazdasági társaság dönthet:  az adóév egészére megállapított társasági adót csökkenti:  Közhasznú társaságként történő működés alatt megállapított kedvezményezett tevékenységnek az adóévi összes bevételhez viszonyított aránya szerint  Közbenső mérleg alapján az őt megillető adómentességnek megfelelő adóval

20 Példa: Példa: E Ft-ban 1. Összes bevétel 200 000 1/a. kht. kedvezményezett bevétele 50 000 2. Adózás előtti eredmény 30 000 3. Csökkentő tételek 22 000 4. Növelő tételek 12 000 Bevételi arány (1.a/1) 25%

21 5. Adóalap (2.-3.+4.) 20 000 6. Társasági adó (5.x0,1) 2 000 7. Számított adó (6.x0,25) 500 8. Fizetendő adó (6.-7.) 1 500

22 Különadó 2010. január 1-jétől megszűnik 2010. január 1-jétől megszűnik Jelen bevallásban a 2009. adóévi kötelezettség elszámolása történik Jelen bevallásban a 2009. adóévi kötelezettség elszámolása történik Adóelőleg megállapítási kötelezettség már nincs! Adóelőleg megállapítási kötelezettség már nincs! A 0829-es számú bevallásban bevallott, 2010. év első két negyedévére eső adóelőlegek összegét az adóhatóság hivatalból törölte! A 0829-es számú bevallásban bevallott, 2010. év első két negyedévére eső adóelőlegek összegét az adóhatóság hivatalból törölte!

23 Bevallás benyújtása 2010. május 31-éig vagy 2010. május 31-éig vagy Az adóév utolsó napját követő 150. napig Az adóév utolsó napját követő 150. napig

24 A nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallása Nyomtatvány: 1042 Nyomtatvány: 1042 Társaságiadó-bevallás benyújtására kötelezett adózó kötegelt nyomtatványon vallja be Társaságiadó-bevallás benyújtására kötelezett adózó kötegelt nyomtatványon vallja be Személygépkocsi, vízi jármű, légi jármű vonatkozásában Személygépkocsi, vízi jármű, légi jármű vonatkozásában

25 A támogatásokról

26 85/2004. (IV.19.) Kormányrendelet 23/A, 23/C, 23/D §-ai 85/2004. (IV.19.) Kormányrendelet 23/A, 23/C, 23/D §-ai Átmeneti támogatási program Átmeneti támogatási program Küszöbérték: 500 ezer euró, Küszöbérték: 500 ezer euró,  ha 2008. január 1-jét követően de minimis támogatásban részesült az átmeneti és a de minimis támogatás összege együttesen nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget

27 Nem halmozható Nem halmozható  A de minimis rendelet hatálya alá tartozó támogatással Halmozható Halmozható  Más összeegyeztethető támogatással, más formában nyújtott közösségi finanszírozással figyelemmel a támogatási intenzitásra

28 Nem változnak a régi szabályok: Nem változnak a régi szabályok:  200 ezer euró/ 3 adóév  100 ezer euró/ 3 adóév (kereskedelmi fuvarozás)  adórendszer keretében igénybe vehető egyes adó-, illetve adóalap-csökkentő tételek esetén  közvetlen de minimis támogatások együttes összegére

29 1. Példa 1. Példa  nem vesz igénybe átmeneti támogatást → régi szabályokat alkalmazza  nem vesz igénybe de minimis támogatást → 500 ezer eurós értékhatárt alkalmazza 2. Példa 2. Példa  2007. adóévben – 30 000 euró  2008. adóévben – 40 000 euró  2009. adóévben – 50 000 euró  Átmeneti támogatásként max. 380 000 euró

30 Támogatások a bevallásban Adórendszeren kívüli támogatások Adórendszeren kívüli támogatások  2009. naptári évben és 2010. évben a bevallás benyújtásának napjáig kapott átmeneti támogatások az új szabály szerint Adórendszer keretében igénybe vett Adórendszer keretében igénybe vett  2009. adóévre érvényesített de minimis kedvezmények a régi szabályok szerint Adórendszeren kívüli támogatások Adórendszeren kívüli támogatások  A 2008-as bevallás benyújtásának napját követő naptól a 2009. adóévi bevallás benyújtásának napjáig igénybe vett közvetlen támogatások a régi szabályok szerint

31 Árfolyamok Adórendszer keretében érvényesített támogatások Adórendszer keretében érvényesített támogatások  2009. december 31-én érvényes devizaárfolyam: 270,84 Ft/euró Adórendszeren kívüli támogatások Adórendszeren kívüli támogatások  Támogatásról rendelkező jogszabályban előírt időpontban érvényes árfolyam  Ennek hiányában: a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Társaságiadó-bevallás0929 Készítette: dr. Solymár Gabriella."

Hasonló előadás


Google Hirdetések