Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó bevallás 0928-as, 0929-es bevallás a 2009. évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékról, valamint az energiaellátók jövedelemadójáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó bevallás 0928-as, 0929-es bevallás a 2009. évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékról, valamint az energiaellátók jövedelemadójáról."— Előadás másolata:

1 Társasági adó bevallás 0928-as, 0929-es bevallás a 2009. évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékról, valamint az energiaellátók jövedelemadójáról

2 12 A bevallási nyomtatványok szerkezete az előző, 2008. üzleti évhez képest lényeges eltéréseket nem tartalmaz, a változások a törvénymódosítások hatásaként, jelennek meg. Az előző évhez képest a 0928-as bevallás egy lappal kevesebb, míg a 0929-es bevallás kiegészült egy 0929-01-03-as új lappal (energiaellátók jövedelemadó bevallása), és kevesebb lett egy, a 0929-06-04-es lappal (különadó előleg bevallása).

3 13 A főlap szerkezete az előző évi bevalláshoz képest változatlan, azonban a törvényváltozás következtében tartalmilag némileg módosult. - „ Jelölje X-szel, ha a veszteségelhatárolás engedélyezés iránti kérelmet csatolta” kódkocka kimaradt iránti kérelmet csatolta” kódkocka kimaradt - „Jelölje X-szel, ha a bevalláshoz csatolja az egyes nagy- értékű vagyontárgyakat terhelő adóra vonatkozó értékű vagyontárgyakat terhelő adóra vonatkozó 1042.sz. bevallást” 1042.sz. bevallást” - „Jelölje X-szel a piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének választását nyilvántartás vezetésének választását [22/2009. (X.16.) PM. rend. 3. § (5) bek.] [22/2009. (X.16.) PM. rend. 3. § (5) bek.]

4 14 Nem feltétlenül kell mindegyik lapot benyújtani. A 01, 07, lap, valamint az A-01, A-02 jelű lapok esetében nincs választási lehetőség, ezeket be kell nyújtani. Nem kell kitölteni a 07-es lapot és az A-01-es lapot az MRP és nonprofit szervezetnek.

5 15 0929 D blokk Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról Nem kell a jövedelem- (nyereség-) minimumra vonatkozó rendelkezést alkalmazni az adózónak  az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, illetve az első adóévében, amennyiben az előtársasági időszakról külön beszámoló adóévében, amennyiben az előtársasági időszakról külön beszámoló készítésére nem kötelezett, vagy készítésére nem kötelezett, vagy  ha a 2. § (2) bekezdésének e)-h) pontja alapján adóalany, illetve, ha szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet vagy közhasznú, kiemelkedően szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, vagy közhasznú nonprofit gazdasági társaság, vagy  ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta és mértéke - több kár esetén azok együttes értéke - eléri az elemi kár mértéke - több kár esetén azok együttes értéke - eléri az elemi kár bekövetkezését megelőző adóévi évesített árbevétel legalább bekövetkezését megelőző adóévi évesített árbevétel legalább 15 százalékát [Tao. tv. 6. § (6) bekezdés]. 15 százalékát [Tao. tv. 6. § (6) bekezdés].

6 16 0929-02 lap Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról A)A támogatás igénybevételének jogcíme a Tao. tv. alapján I.Mezőgazdasági csoportmentességi támogatás 1857/2006 EK rend. 1. kód 1. kód II.Csekély összegű (de minimis) támogatás, vagy 2. kód általános csoportmentességi támogatás 3. kód általános csoportmentességi támogatás 3. kód

7 17 0929-02 lap Kötelező az 1857/2006/EK rendeletre, annak 4. cikkében foglalt rendelkezésekre is figyelemmel lenni azon beruházáshoz kapcsolódó kedvezmények esetén, amelyeknél a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál. Kötelező továbbá e rendelet alkalmazása a sávos adófizetést alkalmazó elsődleges mezőgazdasági termelést is végző adózónál. Nem tartozik az elsődleges mezőgazdasági termelés körébe a mezőgazdasági termékek feldolgozása, valamint forgalmazása, így az ilyen tevékenységet végző adózók az 1857/2006/EK rendelet alapján nem élhetnek kedvezménnyel.

8 18 0929-02 lap Az 1857/2006/EK rendelet meghatározza az elszámolható beruházási költségek körét, illetve kivételt is tartalmaz. Pl. nem lehet pótló, szinten tartást szolgáló beruházás (legalább 25 %-os kapacitásnövekedést vagy alapvető változást kell, hogy eredményezzen) Meghatározza továbbá a bruttó támogatási intenzitást [1857/2006. 4. cikk (2)], valamint fix összegű korlátként rögzíti, hogy az együttes támogatástartalom 3 adóévben legfeljebb 400 ezer euró lehet.

9 19 0929-02 lap Az adózót minden más esetben – ha a beruházás nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódik, vagy ha a sávos adófizetést alkalmazó elsődleges mezőgazdasági termelést részben sem végez – a kedvezmények esetén választási lehetőség illeti meg, eldöntheti, hogy  a de minimis rendelet, vagy  az általános csoportmentességi rendelet szerinti támogatásnak tekinti.

10 110 800-as rendelet -fő tevékenységként szállítási tev. végző vállalkozásnak szállítási e.- re nem nyújtható -beruházás nem lehet pótló -előírt támogatási intenzitás ua. beruházáshoz kapott közvetlen támogatással együtt nem léphető túl -sávos adózás esetén a támogatástartalom 16 % -üzembe helyezéstől számított 3 évig üzemeltetni kell -saját erő szükséges -mg.i termékek forgalmazásához, kereskedelméhez is nyújtható de minimis rendelet -kereskedelmi fuvarozás terén működő váll. teherszállító járműre nem érvényesítheti -beruházás lehet pótló -3 adóéven belül nem lehet több 200 ezer eurónál, szállítási ágazatban 100 ezer eurónál -sávos adózás esetén a támogatástartalom is sávos -nincs megkötés, hogy meddig kell megtartani a beruházást -nem szükséges saját erő -mg.i termékek forgalmazásához, kereskedelméhez is nyújtható

11 111 0929-02 lap Igénybevétel napja Adórendszer keretében érvényesített kedvezmény esetében a bevallás benyújtásának napja, a forintban kiszámított támogatástartalmat az adóév utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. Közvetlen támogatás esetén az odaítélés napja, forintösszeg euróra történő átszámítása a támogatásról szóló jogszabályban előírtak alapján, ennek hiányában a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon történhet.

12 112 0929-03 lap adózás előtti eredményt csökkentő tételek Követelés átruházása, kiegyenlítése, beszámítása esetén az elszámolt bevétel teljes összegével – nem csak a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétellel – csökkenthető az adózás előtt eredmény, legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés összegéig. Követelés értéke1 000 Nyilvántartott értékvesztés (Tao. tv. 4. § 26.) 700 Könyv szerinti érték 300 Eladási érték 500

13 113 0929-03 lap adózás előtti eredményt csökkentő tételek 2009-től behajthatatlan követelésnek minősül a fizetési határidőt követő 365 napon belül ki nem egyenlített követelés bekerülési értékének 20 százaléka – kivéve ha elévült, vagy bíróság előtt nem érvényesíthető -, amely nem lehet több mint a nyilvántartott értékvesztés. Bekerülési érték1 000 Elszámolt értékvesztés ( Tao. alapot növ. 2008-ban )1 000 Adóalap csökkentő tétel [Tao. tv. 7. § (1) n) 2009-ben] 200

14 114 Közhasznú társaságok átalakulása Közhasznú Társaság Nonprofit gazdasági társaság nemrendelkezikminősítésselközhasznú,kiemelkedőenközhasznúminősítéssel rendelkezik rendelkezik nem rendelkezik minősítésselközhasznú, kiemelkedően kiemelkedően közhasznú közhasznú minősítéssel rendelkezik társasági adó előleg nem kell alkalmazni 26. § (11) általános szabály nem kell alkalmazni 26. § (11) feltöltési kötelezettség nem kell alkalmazni 26. § (11) általános szabály nem kell alkalmazni 26. § (11) jövedelem- (nyereség-) minimum nem kell alkalmazni 6. § (6) b) általános szabály nem kell alkalmazni 6. § (6) b) társasági adó 13. §, 20. § (1) b) általános szabály 13/A. §, 20. § (1) e) különadó nem alanya 7. § (3) általános szabály nem alanya 7. § (3)

15 115 Közhasznú társaságok átalakulása A nonprofit Gt. amely nem rendelkezik közhasznúsági besorolással, az általános szabályok szerint állapítja meg adóévi adókötelezettségét. E fő szabály alól egyetlen kivétel van a nonprofit Kft. A kivételes szabály esetében is egyetlen adóév, a 2009. adóévre vonatkozóan van választási lehetősége. Az adóév egészére megállapított társasági adót csökkentheti - Tao. 6. mell. C) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységének az adóévi összes bevételéhez viszonyított arányos részével, két tizedesjegyre számítva vagy - a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára készített közbenső mérleg adatai alapján

16 116 Közhasznú társaságok átalakulása - a helyi iparűzési adó alapját, - az innovációs járulék alapot, - különadó-alapot választása szerint -az adóév egészére megállapított adóalapnak a nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vétel napjától az adóév utolsó napjáig eltelt működés napjai arányában, két tizedesjegyre számítva vagy - az adóév egészére megállapított adóalapból a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára készített közbenső mérleg alapján számított adóalapot levonva állapítja meg.

17 117 Közhasznú társaságok átalakulása A 2009. adóévben a közhasznú társaság tevékenységét folytató, az adóév utolsó napján közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit Kft.-nek, továbbá a közhasznú társaság átalakulásakor a jogutódnak, ha az nem közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, meg kell növelnie az adózás előtti eredményét a saját tőkének a Tao. 2009. június 30-án hatályos 13. § (2) bekezdése szerint nyilvántartott adómentes összegével [2008. LXXXI. tv. 275. § (3) bekezdés].

18 118 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társasági adó bevallás 0928-as, 0929-es bevallás a 2009. évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékról, valamint az energiaellátók jövedelemadójáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések