Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai."— Előadás másolata:

1 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai

2 2 2009.07.09. naptól mentes az ajándékozási illeték alól:  A gazdasági társaság térítésmentes eszközátruházás keretében történő ingó vagyontárgy szerzése, ha az a 18. § (2) bekezdése alapján nem tartozik a visszterhes vagyonátruházási illeték alá (nem mentes a gépjármű, pótkocsi, közterületen álló ingatlannak nem minősülő felépítmény)  A követelés gazdálkodó szervezetek közötti ingyenes megszerzésével kapcsolatos ügylet [követelés elengedés, tartozás átvállalás]  Hitelintézet által elengedett követelés, ha a hitelintézet igazolja, hogy az elengedés az adós és családja megélhetése ellehetetlenülésének megelőzése érdekében történik, az azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján  2010.01.01. naptól megszűnik az üzletrész öröklésének illetékmentessége Öröklési és ajándékozási illeték

3 3 Visszterhes vagyonátruházási illeték 2010.01.01-jétől visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alá esik a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése, ha a vagyonszerző tulajdonában álló vagyoni betétek összege eléri, vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75 %-át A HÁZASTÁRS, A BEJEGYZETT ÉLETTÁRS, GYERMEK, SZÜLŐ, VALAMINT A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS(OK) TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGYONI BETÉTEKET IS SZÁMBA KELL VENNI.

4 4 Visszterhes vagyonátruházási illeték  Belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező társaság fogalma: - ha belföldön lévő ingatlantulajdonnal rendelkezik,illetve - belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaságban legalább 75%-os - közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel rendelkezik  Közvetett részesedés arányának meghatározásának menete megtalálható az Itv. 102. § (1) bekezdés o) pontjában

5 5 Visszterhes vagyonátruházási illeték  Az illeték alapja (Itv. 102. § (1) bekezdés e) pont): - a társaság tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értéke, - növelve a társaság közvetlen, vagy közvetett 75 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő ingatlanok forgalmi értékének a részesedésre eső arányával  Illetékalap csökkentő: - a 2010.01.01. előtt megszerzett, - a 2010. 01.01-jét követően, de 5 évnél régebben megszerzett, - az ajándékozás, öröklés útján megszerzett vagyoni betétre eső forgalmi érték - 75% feletti újabb részesedés megszerzése esetén azon vagyoni betétre jutó forgalmi érték, amely után az illetéket már megfizették

6 6 Visszterhes vagyonátruházási illeték  Az illetéket az összeszámítandó vagyoni betétek tulajdonosai külön- külön kötelesek megfizetni a tulajdonukban levő vagyoni betétek alapján számított illetékalap után.  Bejelentési kötelezettség azt a vagyonszerzőt terheli, akinek vagyonszerzésével a vagyoni betétek összege eléri az összes vagyoni betét 75 %-át.  Bejelentendő: - az összeszámítandó vagyoni betéttel rendelkező személyek azonosító adatai (név, adóazonosító jel, vagy adószám), - a részesedések aránya

7 7 Illeték mértékek  2010.01.01-jétől a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 10 %-ról 4 %-ra csökken. Ha az ingatlan forgalmi értéke az 1 Mrd forintot meghaladja, az e fölötti rész után az illeték mértéke 2 %, de ingatlanonként max. 200 millió forint. Ez a szabály az ingatlanos társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén is alkalmazandó  Lakástulajdon szerzése esetén az illeték 4 millió forintig 2 %, e fölött - a korábbi 6 % helyett - 4%

8 8 Illetékmentesség Megszűnik a gazdálkodó szervezetek átalakulására vonatkozó általános mentesség, helyette  A TAO tv. szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés, és  A TAO tv. szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés válik illetékmentessé

9 9 Lízingcégek Az ingatlanforgalmazók kedvezményét (2% -os illeték), valamint a gépjárműforgalmazók mentességét 2010.01.01. naptól bármelyik lízingcég igénybe veheti, nincs meghatározva, hogy a lízingtevékenységen belül milyen arányt képviseljen az ingatlan,illetve a gépjármű lízingje.

10 10 Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére Azokban a 2004.10.01. és 2009.05.31. között illetékkiszabásra bejelentett ügyekben, melyekben a vagyonszerző vállalta a lakóház felépítését (4 éves mentesség), a feltétel teljesítésének határideje 6 évre módosul, ha a vagyonszerző erre irányuló kérelmét benyújtja. A kérelem benyújtásának határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő:  2008.10.01. és 2010.01.15. között járt le => 2010.01.31.  2010.01.15-ét követően járna le => a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejárta.

11 11 Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére 2 évvel került meghosszabbításra az ingatlanok továbbértékesítésére (ingatlanforgalmazók) nyitva álló határidő, a vagyonszerző erre irányuló kérelme benyújtása esetén. A kérelem benyújtásának határideje, ha a továbbértékesítésre nyitva álló határidő:  2008.10.01. és 2010.01.15. között járt le => 2010.01.31.  2010.01.15-ét követően járna le => a továbbértékesítésre nyitva álló határidő lejárta.

12 12 Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére A törvény kihirdetését követő naptól 2012.12.31-ig átmeneti illetékmentességben részesülnek azok a visszlízing ügyletben résztvevők, akik saját ingatlanukat értékesítik, és lízingelik vissza.

13 13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések