Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi adók évközi Iparűzési adó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi adók évközi Iparűzési adó"— Előadás másolata:

1 HELYI ADÓK, GÉPJÁRMŰ-, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK, KÖZMŰ-, TÁVKÖZLÉSI ADÓ 2014-TŐL Dr. Kovács Attila

2 Helyi adók 2013. évközi Iparűzési adó
ráfordításként, költségként elszámolt e-útdíj 7,5%-a levonható több településen az adóalap-megosztás arányában a évi LXVII. törvény szerinti e-útdíj levonási lehetőség: + adóelőleg-mérséklés + adóelőleg-kiegésztés + adóévi adómegállapítás, -bevallás

3 Helyi adók 2014-től tárgyi adók szabályaiban egységesen építmény szöveg szerepel az építményadó-kötelezettség változatlanul az épület(rész)re terjed ki épület, épületrész új értelmező az „építmény” kifejezés nem jár tartalmi változással az építmény-, telekadóban

4 Telekadó telek => építménnyel be nem épített földterület
ingatlan-nyilvántartás tartalma - tárgyi hatály nem telekadó-köteles földterület: - bel-, külterületi termőföldre eltérő tényállás - termőföld új fogalma -> halastó is - ingatlan-nyilvántartás szerinti mocsár, major területe - erdő (ingatlan-nyilvántartás, Országos Erdőállomány Adattár)

5 Telekadó adókötelezettség keletkezése, megszűnése -> új szabályozás – összhang az ágazati szabályokkal a tárgyi hatály és az adókötelezettség-változás összefüggései mai „és/vagy” kifejezés helyett önálló tényállások belterületi földterület és a mezőgazdasági művelés kérdése

6 új mentességi tényállás
Telekadó új mentességi tényállás 1 ha-t meg nem haladó belterületi földterület + teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll + ezt a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolja-> évente termék-előállító üzemhez tartozó védőterület + telekadó-alany előző évi nettó árbevételének min. 50%-a saját előállítású termék értékesítéséből származott + termék-előállító üzem fogalma

7 Telekadó példa: (az ingatlan területe m2, melyen egy termelő-üzem áll, az épület m2-t fed le, melynek hasznos alapterülete m2, a védőterület m2 számítás menete: ingatlan teljes területe m2 épület által lefedett terület m2 telekadó-köteles terület m2 mentes adóalaprész [Htv. 19. § a)] m2 mentes adóalaprész [Htv. 19. § d)] m2 adófizetés alá eső adóalaprész m2

8 KATA alany - tételes adóalap-megállapítás
Iparűzési adó KATA alany - tételes adóalap-megállapítás kata alanyiság kezdő napjától 15 napon belül vagy adóév január 15-ig -> évente választható bevallás-benyújtás esetei - többletfizetés az adóköteles napok csökkenése miatt - foglalkoztatotti létszámnövekmény - megfizetett napi adóátalány/e-útdíj levonása - rendeleti adóelőny érvényesítése

9 Iparűzési adó jogelőd nélkül kezdő vállalkozó első előlegfizetési időszakra mentes az előleg alól vezeték nélküli távközlési szolgáltató + két telephely: - „hagyományos” telephely - előfizető számlázási címe + vállalkozási szintű adóalap-megosztás - 20 % székhelyre és „hagyományos” telephelyre - 80 % előfizető számlázási címe szerinti telephely településre

10 Adómaximum 2014-tól Építményadó: 1 821,2 Ft/m2 Telekadó: 331,1 Ft/m2
MKA ,8 Ft/adótárgy Idegenforgalmi adó 496,6 Ft/vendégéjszaka

11 Központi nyomtatványon is teljesíthető
Helyi adók bevallása Központi nyomtatványon is teljesíthető az idegenforgalmi adó kivételével ha az adóalany rendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt nem kívánja érvényesíteni iparűzési adóban és idegenfogalmi adóban a bejelentkezés, változás-bejelentés is a bevalláson/bejelentésen a település nevét + az iparűzési adónál az adóévet és a települési adómértéket fel kell tüntetni elektronikus úton csak akkor, ha az önkormányzat rendelete ezt lehetővé teszi

12 35/2008. PM rendelet módosul a bevallási nyomtatványok tartalma
építményadóban, telekadóban, idegenforgalmi adóban csak egy-egy nyomtatvány iparűzési adóban 2013-ra/tól egy nyomtatvány + H jelű betétlap az önellenérzési pótlékra bejelentési nyomtatvány – Kata-alany tételes iparűzési adómegállapítás

13 Gépjárműadó évközi légrugós tehergépjármű, autóbusz utáni adómérték 850 Ft/100 kg nem légrugós tehergépjármű, autóbusz utáni adómérték változatlanul Ft/100 kg önkormányzati adóhatóság hivatalból módosította a kivető határozatokat légrugós jármű utáni „kedvező” adómérték évtől jár -> utólag is érvényesíthető

14 Tartós bérbe adott személygépkocsi
Cégautó-adó évközi Tartós bérbe adott személygépkocsi fogalma (1 éven túli időszakra/határozatlan időre) nem adóköteles a magánszemélynek bérbe adott szgk., ha utána csak ÉCS-t számolnak el adóalany a bérbe vevő adókötelezettség keletkezése/megszűnése -> eltérés nem magánszemély/magánszemély bérbe vevő esetén a megfizetett gépjárműadó levonható a cégautó-adóból új szabály alkalmazása a június 30-át követően hatályba lépett szerződésekre

15 lakás-előtakarékossági szerződés vagyonszerzője mentes
Illetékek évközi lakás-előtakarékossági szerződés vagyonszerzője mentes Lpt. tv. -> közeli hozzátartozó/gyermekvédelmi gondoskodásba részesülő javára köthető egyenes ági rokonnak nem minősülő közeli hozzátartozó (pl. testvér), ill. gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek vagyonszerzését korábban18%-os ajándékozási (öröklési) illeték terhelte

16 csere, cserét pótló vétel szabályváltozása
Illetékek csere, cserét pótló vétel szabályváltozása lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értéke levonható a tulajdonjogi illetékalapból példa: egy eladott lakás forg. értéke 14 M Ft, a vásárolt lakás forg. értéke 18 M Ft, a lakást 4 M Ft értékű vagyoni értékű jog terheli –> korábban az tulajdonjogszerző illetékalapja (különbözet) után 4 M Ft volt -> az új szabályozás alapján 0 Ft az illetékfizetés

17 visszterhes/ingyenes telekszerzés
Illetékek visszterhes/ingyenes telekszerzés 4 éves feltételes mentesség építésügyi jogszabályváltozás építésügyi hatóság a lakóház, sportcélú ingatlan felépítését a használatbavétel tudomásulvételével hatósági bizonyítvánnyal igazolja műemlék + ahol szakhatósági eljárás is kell => használatbavételi engedély

18 Illetékek pénzügyi intézmény által elengedett követelés illetékmentes ( ) magánszemélyt terhelő követelés azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján Szja-tv. szerinti független felelek közötti jogviszony léte szükséges, azaz pl. nem áll fenn munkaviszony, tartós megbízási jogviszony

19 mentes eljárási tényállások I.
Illetékek mentes eljárási tényállások I. - személyazonosító igazolvány iránti kérelem (útlevél, vezetői engedély hiányában) betöltött 65. életév esetén - gyermekvédelmi szolgáltatók nyilvántartási eljárása - a feleket – feltétel nélkül – illeték-feljegyzési jog illeti meg: + választási eljárásban – VB határozatával szembeni eljárásban + szabálysértéssel okozott kár megfizetésére kötelező végrehajtási eljárásban

20 mentes eljárási tényállások II.
Illetékek mentes eljárási tényállások II. lakcím érvénytelenné nyilvánítása, bejelentett értesítési cím törlése használatbavétel tudomásvételéről kiállított igazolás jegyző/járási hivatal szociális rászorultság fennállását, ill. a MÁK családi pótlékra való jogosultságot tanúsító igazolása a mezőgazdasági termelő e-útdíjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány iránti kérelme mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyásra irányuló eljárás, a földhasználati nyilvántartási eljárás

21 vagyonszerzési illetékmentesség I.
Illetékek 2014-től vagyonszerzési illetékmentesség I. építési telek visszterhes/ingyenes megszerzése + bármely vagyonszerző nevére szólhat az okirat (engedély vagy hatósági bizonyítvány) + kedvező szabály akkor is alkalmazandó, ha: - a NAV jogerősen még nem rendelkezett az illeték megfizetéséről - a 4 éves határidő január 1-jét követően telik el, s a vagyonszerző már megfizetette az illetéke + kés. pótlékot ha a jogutód nem vállalja a lakóház felépítését –> az illetéket megfizeti

22 vagyonszerzési illetékmentesség II.
Illetékek vagyonszerzési illetékmentesség II. ajándékozási illeték alól mentes + osztalék elengedése + csődegyezség, felszámolási eljárásban követelés elengedése, kivéve, ha a társaság tagja engedi el házastársak közötti vagyonmozgás, házastársi vagyonközösség megszüntetése -> mentes tényállás

23 külföldi társaságot érintő új feltétel
Illetékek külföldi társaságot érintő új feltétel ingyenes vagyonszerzés (pl. pénzeszköz gazdálkodó szervezetek közötti; Tao. tv. szerinti kedvezményezett részesedéscsere/átalakulás keretében; vagyoni betét kedv. eszközátruházása; említett vagyontárgyak kapcsolt vállalkozások közötti átruházása) mentességi feltétel a vagyonszerző olyan nyilatkozata, mely szerint a székhelye/üzletvezetés helye szerinti államban a Tao. mértéke eléri a 10%-ot, vagy ott a vagyoni betét, részesedés értékesítéséből származó jövedelmet min. 10%-os adó terheli

24 Illetékek bármely első lakásszerző 12 havi pótlékmentes részletfizetésre jogosult ingyenes termőföldszerzés, ha a termelő azt gazdaságátadási támogatás feltételeként (GAT) szerezte -> szerződéshez csatolni kell a GAT elnyerését igazoló okiratot, legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig visszterhes termőföldszerzés mentességének új feltétele -> a gazdálkodó a saját művelést a birtokbaadástól számított 1 éven belül megkezdje termőföld: a művelés alól kivett, Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület is

25 Illetékek belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése illeték-köteles 2010-től a vagyonszerző vagyonszerzése az összvagyoni betét 75%-át eléri 2011. július 15-től a főtevékenységtől függ 2014-től a Tao-szabályozással összhangban, a cég mérlegében kimutatott eszközök – mérleg szerinti – összegéből a belföldi ingatlanok értéke több mint 75% (pénzeszközt, -követelést figyelmen kívül kell hagyni) akkor is, ha a társaság olyan cégben rendelkezik 75%-os részesedéssel, melynek portfóliója az említetteknek megfelel

26 Illetékek egyéb változás
vagyoni értékű jog: szállás időben megosztott használati jog is cégbírósági felügyeleti illeték Ft-ról Ft-ra nő lízingügyeltek tv-beni kifejezett nevesítése új Ptk. hatályba lépése: + gazdálkodó szervezet fogalma az Itv-be kerül + az nyrt. közvetlen alapítása – eljárási illeték – megszűnik -> zrt. nyrt-vé alakulása Ft

27 Illetékek eljárási illeték – Pp.
alkalmatlan keresetlevél - > idézés kibocsátása nélküli elutasítás (10%-os illeték) + fellebbezés illetékmentes + költségmentesség nem engedélyezhető + 10%-os mérsékelt illeték nem számítható be az ismételten benyújtott keresetindítás illetékébe + a megfizetett illeték 90%-át a NAV akkor téríti vissza, ha a bíróság igazolja, hogy a keresetlevelet nem nyújtották be a jogi hatály fennmaradására előírt határidőn (30 napon) belül

28 adómérték-változás augusztus 1-től
Távközlési adó évközi adómérték-változás augusztus 1-től magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról hívás kezdeményezése, üzenet küldése 2 Ft/perc, ill. üzenet/db/2 Ft, nem magánszemély előfizető előfizetéséhez/szolgáltatóhoz tartozó hívószámról hívás kezdeményezése, üzenet küldése 3 Ft/perc, ill. üzenet/db/3 Ft adómaximum - magánszemélynél 700 Ft/hó (nem változott!) - gazdálkodó szervezetnél Ft/hó-ról Ft/hó-ra növekedett

29 Közműadó 2014-től hírközlési vezeték utáni sávos adókedvezmény
m adóalapig 100 % m m közötti adóalapra 70% m m közötti adóalapra 25 % m feletti adólap után nincs kedvezmény valamennyi adóalany – nem csak a de minimis-re jogosult – érvényesítheti adóalany évközi megszűnése esetén a megszűnéssel egyidejűleg kell a bevallást, adófizetést teljesíteni

30 szörp, neta-köteles üdítőital
„Chipsadó” 2014-től szörp, neta-köteles üdítőital adótényállás pontosítása fogalma: Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörp, ill. a 2106 VTSZ-szám alá tartozó, ital előállításra használatos, megnevezésére jellemző ízű és illatú készítmény [cukor(szirup)ból + ízesítő- és adalékanyag hozzáadással] adó mértéke 200 Ft/l

31 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Helyi adók évközi Iparűzési adó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések