Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HELYI ADÓK, GÉPJÁRMŰ-, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK, KÖZMŰ-, TÁVKÖZLÉSI ADÓ 2014-TŐL Dr. Kovács Attila.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HELYI ADÓK, GÉPJÁRMŰ-, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK, KÖZMŰ-, TÁVKÖZLÉSI ADÓ 2014-TŐL Dr. Kovács Attila."— Előadás másolata:

1 HELYI ADÓK, GÉPJÁRMŰ-, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK, KÖZMŰ-, TÁVKÖZLÉSI ADÓ 2014-TŐL Dr. Kovács Attila

2 Helyi adók 2013. évközi Iparűzési adó - ráfordításként, költségként elszámolt e-útdíj 7,5%-a levonható - több településen az adóalap-megosztás arányában - a 2013. évi LXVII. törvény szerinti e-útdíj - levonási lehetőség: + adóelőleg-mérséklés + adóelőleg-kiegésztés + adóévi adómegállapítás, -bevallás

3 Helyi adók 2014-től  tárgyi adók szabályaiban egységesen építmény szöveg szerepel  az építményadó-kötelezettség változatlanul az épület(rész)re terjed ki  épület, épületrész új értelmező  az „építmény” kifejezés nem jár tartalmi változással az építmény-, telekadóban

4 Telekadó  telek => építménnyel be nem épített földterület  ingatlan-nyilvántartás tartalma - tárgyi hatály  nem telekadó-köteles földterület: - bel-, külterületi termőföldre eltérő tényállás - termőföld új fogalma -> halastó is - ingatlan-nyilvántartás szerinti mocsár, major területe - erdő (ingatlan-nyilvántartás, Országos Erdőállomány Adattár)

5 Telekadó  adókötelezettség keletkezése, megszűnése -> új szabályozás – összhang az ágazati szabályokkal  a tárgyi hatály és az adókötelezettség-változás összefüggései  mai „és/vagy” kifejezés helyett önálló tényállások  belterületi földterület és a mezőgazdasági művelés kérdése

6 Telekadó új mentességi tényállás  1 ha-t meg nem haladó belterületi földterület + teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll + ezt a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolja-> évente  termék-előállító üzemhez tartozó védőterület + telekadó-alany előző évi nettó árbevételének min. 50%-a saját előállítású termék értékesítéséből származott + termék-előállító üzem fogalma

7 Telekadó  példa: (az ingatlan területe 8.600 m2, melyen egy termelő-üzem áll, az épület 2.000 m2-t fed le, melynek hasznos alapterülete 1.600 m2, a védőterület 3.000 m2 számítás menete: ingatlan teljes területe 8.600 m2 épület által lefedett terület 2.000 m2 telekadó-köteles terület 6.600 m2 mentes adóalaprész [Htv. 19. § a)] 1.600 m2 mentes adóalaprész [Htv. 19. § d)] 3.000 m2 adófizetés alá eső adóalaprész 2.000 m2

8 Iparűzési adó KATA alany - tételes adóalap-megállapítás  kata alanyiság kezdő napjától 15 napon belül vagy adóév január 15-ig -> évente választható  bevallás-benyújtás esetei - többletfizetés az adóköteles napok csökkenése miatt - foglalkoztatotti létszámnövekmény - megfizetett napi adóátalány/e-útdíj levonása - rendeleti adóelőny érvényesítése

9 Iparűzési adó  jogelőd nélkül kezdő vállalkozó első előlegfizetési időszakra mentes az előleg alól  vezeték nélküli távközlési szolgáltató + két telephely: - „hagyományos” telephely - előfizető számlázási címe + vállalkozási szintű adóalap-megosztás - 20 % székhelyre és „hagyományos” telephelyre - 80 % előfizető számlázási címe szerinti telephely településre

10 Adómaximum 2014-tól  Építményadó: 1 821,2 Ft/m 2  Telekadó: 331,1 Ft/m 2  MKA 28 145,8 Ft/adótárgy  Idegenforgalmi adó 496,6 Ft/vendégéjszaka

11 Helyi adók bevallása Központi nyomtatványon is teljesíthető  az idegenforgalmi adó kivételével  ha az adóalany rendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt nem kívánja érvényesíteni  iparűzési adóban és idegenfogalmi adóban a bejelentkezés, változás-bejelentés is  a bevalláson/bejelentésen a település nevét + az iparűzési adónál az adóévet és a települési adómértéket fel kell tüntetni  elektronikus úton csak akkor, ha az önkormányzat rendelete ezt lehetővé teszi

12 35/2008. PM rendelet  módosul a bevallási nyomtatványok tartalma  építményadóban, telekadóban, idegenforgalmi adóban csak egy-egy nyomtatvány  iparűzési adóban 2013-ra/tól egy nyomtatvány + H jelű betétlap az önellenérzési pótlékra  bejelentési nyomtatvány – Kata-alany tételes iparűzési adómegállapítás

13 Gépjárműadó 2013. évközi  légrugós tehergépjármű, autóbusz utáni adómérték 850 Ft/100 kg  nem légrugós tehergépjármű, autóbusz utáni adómérték változatlanul 1.380 Ft/100 kg  önkormányzati adóhatóság hivatalból módosította a kivető határozatokat  légrugós jármű utáni „kedvező” adómérték 2010. évtől jár -> utólag is érvényesíthető

14 Cégautó-adó 2013. évközi Tartós bérbe adott személygépkocsi  fogalma (1 éven túli időszakra/határozatlan időre)  nem adóköteles a magánszemélynek bérbe adott szgk., ha utána csak ÉCS-t számolnak el  adóalany a bérbe vevő  adókötelezettség keletkezése/megszűnése -> eltérés nem magánszemély/magánszemély bérbe vevő esetén  a megfizetett gépjárműadó levonható a cégautó-adóból  új szabály alkalmazása a 2013. június 30-át követően hatályba lépett szerződésekre

15 Illetékek 2013. évközi lakás-előtakarékossági szerződés vagyonszerzője mentes  Lpt. tv. -> közeli hozzátartozó/gyermekvédelmi gondoskodásba részesülő javára köthető  egyenes ági rokonnak nem minősülő közeli hozzátartozó (pl. testvér), ill. gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek vagyonszerzését korábban18%-os ajándékozási (öröklési) illeték terhelte

16 Illetékek csere, cserét pótló vétel szabályváltozása  lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értéke levonható a tulajdonjogi illetékalapból  példa: egy eladott lakás forg. értéke 14 M Ft, a vásárolt lakás forg. értéke 18 M Ft, a lakást 4 M Ft értékű vagyoni értékű jog terheli –> korábban az tulajdonjogszerző illetékalapja (különbözet) után 4 M Ft volt -> az új szabályozás alapján 0 Ft az illetékfizetés

17 Illetékek visszterhes/ingyenes telekszerzés  4 éves feltételes mentesség  építésügyi jogszabályváltozás  építésügyi hatóság a lakóház, sportcélú ingatlan felépítését a használatbavétel tudomásulvételével hatósági bizonyítvánnyal igazolja  műemlék + ahol szakhatósági eljárás is kell => használatbavételi engedély

18 Illetékek pénzügyi intézmény által elengedett követelés illetékmentes (2013.06.30.)  magánszemélyt terhelő követelés  azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján  Szja-tv. szerinti független felelek közötti jogviszony léte szükséges, azaz pl. nem áll fenn munkaviszony, tartós megbízási jogviszony

19 Illetékek mentes eljárási tényállások I. - személyazonosító igazolvány iránti kérelem (útlevél, vezetői engedély hiányában) betöltött 65. életév esetén - gyermekvédelmi szolgáltatók nyilvántartási eljárása - a feleket – feltétel nélkül – illeték-feljegyzési jog illeti meg: + választási eljárásban – VB határozatával szembeni eljárásban + szabálysértéssel okozott kár megfizetésére kötelező végrehajtási eljárásban

20 Illetékek mentes eljárási tényállások II.  lakcím érvénytelenné nyilvánítása, bejelentett értesítési cím törlése  használatbavétel tudomásvételéről kiállított igazolás  jegyző/járási hivatal szociális rászorultság fennállását, ill. a MÁK családi pótlékra való jogosultságot tanúsító igazolása  a mezőgazdasági termelő e-útdíjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány iránti kérelme  mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyásra irányuló eljárás, a földhasználati nyilvántartási eljárás

21 Illetékek 2014-től vagyonszerzési illetékmentesség I.  építési telek visszterhes/ingyenes megszerzése + bármely vagyonszerző nevére szólhat az okirat (engedély vagy hatósági bizonyítvány) + kedvező szabály akkor is alkalmazandó, ha: - a NAV jogerősen még nem rendelkezett az illeték megfizetéséről - a 4 éves határidő 2014. január 1-jét követően telik el, s a vagyonszerző már megfizetette az illetéke + kés. pótlékot  ha a jogutód nem vállalja a lakóház felépítését –> az illetéket megfizeti

22 Illetékek vagyonszerzési illetékmentesség II.  ajándékozási illeték alól mentes + osztalék elengedése + csődegyezség, felszámolási eljárásban követelés elengedése, kivéve, ha a társaság tagja engedi el  házastársak közötti vagyonmozgás, házastársi vagyonközösség megszüntetése -> mentes tényállás

23 Illetékek külföldi társaságot érintő új feltétel  ingyenes vagyonszerzés (pl. pénzeszköz gazdálkodó szervezetek közötti; Tao. tv. szerinti kedvezményezett részesedéscsere/átalakulás keretében; vagyoni betét kedv. eszközátruházása; említett vagyontárgyak kapcsolt vállalkozások közötti átruházása)  mentességi feltétel a vagyonszerző olyan nyilatkozata, mely szerint a székhelye/üzletvezetés helye szerinti államban a Tao. mértéke eléri a 10%-ot, vagy ott a vagyoni betét, részesedés értékesítéséből származó jövedelmet min. 10%-os adó terheli

24 Illetékek  bármely első lakásszerző 12 havi pótlékmentes részletfizetésre jogosult  ingyenes termőföldszerzés, ha a termelő azt gazdaságátadási támogatás feltételeként (GAT) szerezte -> szerződéshez csatolni kell a GAT elnyerését igazoló okiratot, legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig  visszterhes termőföldszerzés mentességének új feltétele -> a gazdálkodó a saját művelést a birtokbaadástól számított 1 éven belül megkezdje  termőföld: a művelés alól kivett, Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület is

25 Illetékek belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése illeték-köteles  2010-től a vagyonszerző vagyonszerzése az összvagyoni betét 75%-át eléri  2011. július 15-től a főtevékenységtől függ  2014-től a Tao-szabályozással összhangban, a cég mérlegében kimutatott eszközök – mérleg szerinti – összegéből a belföldi ingatlanok értéke több mint 75% (pénzeszközt, -követelést figyelmen kívül kell hagyni)  akkor is, ha a társaság olyan cégben rendelkezik 75%-os részesedéssel, melynek portfóliója az említetteknek megfelel

26 Illetékek egyéb változás  vagyoni értékű jog: szállás időben megosztott használati jog is  cégbírósági felügyeleti illeték 50.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra nő  lízingügyeltek tv-beni kifejezett nevesítése  új Ptk. hatályba lépése: + gazdálkodó szervezet fogalma az Itv-be kerül + az nyrt. közvetlen alapítása – eljárási illeték – megszűnik -> zrt. nyrt-vé alakulása 500.000 Ft

27 Illetékek eljárási illeték – Pp.  alkalmatlan keresetlevél - > idézés kibocsátása nélküli elutasítás (10%-os illeték) + fellebbezés illetékmentes + költségmentesség nem engedélyezhető + 10%-os mérsékelt illeték nem számítható be az ismételten benyújtott keresetindítás illetékébe + a megfizetett illeték 90%-át a NAV akkor téríti vissza, ha a bíróság igazolja, hogy a keresetlevelet nem nyújtották be a jogi hatály fennmaradására előírt határidőn (30 napon) belül

28 Távközlési adó 2013. évközi adómérték-változás augusztus 1-től  magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról hívás kezdeményezése, üzenet küldése 2 Ft/perc, ill. üzenet/db/2 Ft,  nem magánszemély előfizető előfizetéséhez/szolgáltatóhoz tartozó hívószámról hívás kezdeményezése, üzenet küldése 3 Ft/perc, ill. üzenet/db/3 Ft  adómaximum - magánszemélynél 700 Ft/hó (nem változott!) - gazdálkodó szervezetnél 2.500 Ft/hó-ról 5.000 Ft/hó-ra növekedett

29 Közműadó 2014-től  hírközlési vezeték utáni sávos adókedvezmény - 200.000m adóalapig 100 % - 200.000m - 350.000m közötti adóalapra 70% - 350.000m - 500.000m közötti adóalapra 25 % - 500.000m feletti adólap után nincs kedvezmény  valamennyi adóalany – nem csak a de minimis-re jogosult – érvényesítheti  adóalany évközi megszűnése esetén a megszűnéssel egyidejűleg kell a bevallást, adófizetést teljesíteni

30 „Chipsadó” 2014-től szörp, neta-köteles üdítőital  adótényállás pontosítása  fogalma: Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörp, ill. a 2106 VTSZ-szám alá tartozó, ital előállításra használatos, megnevezésére jellemző ízű és illatú készítmény [cukor(szirup)ból + ízesítő- és adalékanyag hozzáadással]  adó mértéke 200 Ft/l

31 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "HELYI ADÓK, GÉPJÁRMŰ-, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK, KÖZMŰ-, TÁVKÖZLÉSI ADÓ 2014-TŐL Dr. Kovács Attila."

Hasonló előadás


Google Hirdetések