Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet] Kihirdetve 2012. október 15-én az MK 136. számában •Választáson alapul [Áfa tv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet] Kihirdetve 2012. október 15-én az MK 136. számában •Választáson alapul [Áfa tv."— Előadás másolata:

1 Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet] Kihirdetve 2012. október 15-én az MK 136. számában •Választáson alapul [Áfa tv. 196/B. §] Feltételek: –kkv rendelkezései (2004. évi XXXIV. tv.) szerint az év első napján kisvállalkozás –belföldön letelepedett –nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt –nem alanyi adómentes

2 További feltétel: [Áfa tv. 196/C. §] –értékesítés nettó ellenértéke nem haladja meg a 125 millió forintot = a tárgyévet megelőző évben ténylegesen és = a tárgyévben várhatóan. Az értékhatárba az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás áfa nélküli ellenértéke számít bele, kivéve:  tárgyi eszköz értékesítés  vagyoni érték jog átengedés  az Áfa tv. 89. § szerinti adómentes értékesítés  az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés szerinti adómentes értékesítés  az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti tevékenység, ha kiegészítő jelleggel végzik  az ingyenes ügylet, mert nincs ellenérték. Az értékhatárba beleszámít a területi hatályon kívüli ügylet is!

3 •Pénzforgalmi elszámolás lényege [Áfa tv. 196/B. (2) bek. a) és b) pont] Az adóalany által fizetendő adóra, a beszerzéseit terhelő levonható adóra, valamint a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany vevője levonási jogára alkalmazandó.

4 •Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás? (1)  Az adóalany által fizetendő adóra = az adóalany által  belföldön  a pénzforgalmi elszámolás időszakában  teljesített  összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után  az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg.

5 •Mire nem vonatkozik – a fizetendő adó ellenére – a pénzforgalmi elszámolás? (2) Nem vonatkozik = az általa teljesített belföldi ügylet ellenére  10. § a) szerinti értékesítésre  89. § szerinti (adómentes közösségen belüli) értékesítésre  az Áfa tv. Második részében meghatározott különös adózási mód alá tartozó ügyletre, azaz oHasznált ingóság utáni „különbözeti” adó alá tartozó ügyletre oUtazásszervezési szolgáltatás utáni árrés adózásos ügyletre oKompenzációs feláras rendszerbe tartozó értékesítésre  fordított adózású ügyletre = az általa teljesített, de nem belföldi ügyletre (hatályon kívüli termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) = az általa igénybe vett szolgáltatás, termékbeszerzés után fizetendő adóra

6 • Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás? (3) Vonatkozik, azaz pénzforgalmi elszámolás szerint kell a bevallásban szerepeltetni = az Áfa tv. 98. § szerinti értékesítésre (export) = az Áfa tv. 99.–114. § szerinti adómentes értékesítésre = az Áfa tv. 85.–87. § szerinti adómentes ügyletre

7 •Mire vonatkozik – a levonható adó tekintetében – a pénzforgalmi elszámolás? (4)  Az adóalany által beszerzett, igénybevett termék, szolgáltatás után  rá áthárított adó levonási jogát legkorábban abban az elszámolási időszakban gyakorolhatja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket az értékesítő számára megfizeti. Kivétel:  10. § a) szerinti termékbeszerzés  ha nem az áthárított adó tekintetében keletkezik levonási jog, azaz = belföldi fordított adózás = termékimport = közösségen belüli beszerzés = „import szolgáltatás” = saját vállalkozásban megvalósított beruházás

8 Pénzforgalmi elszámolás hatása az azt választó adóalany vevőjére Levonási jog akkor keletkezik, amikor az ügylet után a fizetendő adót meg kell állapítani. [Áfa tv. 119. §; Mód. tv. 12. §] Pénzforgalmi elszámolás esetén a fizetendő adót az ellenérték kézhezvételekor kell megállapítani → a vevő levonási joga is ekkor keletkezik.

9 Számla adattartalma bővül [Mód tv. 13.§] A pénzforgalmi elszámolás alkalmazása tényét fel kell tüntetni. [Áfa tv.169.§ p) pont] Ennek hiányában erre az ügyletre a pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható. [Áfa tv.196/B. § (4) bek.] A számla emiatt nem javítható. Mulasztási bírság lehet.

10 Az ellenérték részletekben fizetése [Áfa tv. 196/B. § (3) bek.] A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany  fizetendő adó megállapítás – a részletre eső áfa  levonási jogot is a részletek után gyakorolhat. A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany vevője levonási joga a részletek után keletkező fizetendő adó megállapítása napján keletkezik.

11 Az ellenérték megfizetése az is, ha az abból származó követelés vagy kötelezettség  engedményezés,  tartozásátvállalás miatt, vagy  más módon szűnik meg. [Áfa tv. 196/B. § (4) bek.]

12 Soron kívüli fizetendő adó megállapítás, levonási jog gyakorlás, ha az adóalany a) jogállásában olyan változás következik be, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem követelhető (alanyi adómentességet választ) b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül c) az említett eljárások nélkül jogutód nélkül megszűnik d) tevékenységét szünetelteti. A fizetendő és levonható adót az adóalany a) megelőző nappal állapítja meg b) záró adóbevallásban szerepelteti c)-d)soron kívüli bevallásban szerepelteti. [Áfa tv. 196/B. § (5), (6) bek.]

13 A pénzforgalmi elszámolás megszűnése [Áfa tv. 196/F. § (1), (2) és (4) bek.) a) lemondás esetén – a naptári év utolsó napjával b) értékhatár túllépése esetén – a következő nappal c) január 1-jén nem kisvállalkozás – a megelőző nappal d) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás esetén – a jogerős elrendelést megelőző nappal e) tevékenység szüneteltetése esetén – a megelőző nappal

14 Mit jelent a pénzforgalmi elszámolás megszűnése? A d) és e) esetben soron kívüli adó- megállapítás és levonási jog gyakorlás, utána nem alkalmazható. Az a) és c) esetben a megszűnés utáni  teljesítésekre már nem alkalmazható, a korábbiakra továbbra is pénzforgalmi elszámolás vonatkozik.  beszerzések, illetve a korábbi beszerzésekre a megszűnést követően levonási jog gyakorolható.

15 Az értékhatár túllépése [Áfa tv. 196/F. § (2)-(4) bek.) Arra az értékesítésre, amelynek összegével az adóalany az értékhatárt túllépi, már nem alkalmazható. 15 napon belül be kell jelenteni [Áfa tv. 169/G. §) 2 adóév elteltével választható újra.

16 A választás bejelentése és alkalmazási hatálya Bejelentés •2013. január 1-jétől alkalmazható, legkésőbb 2012. december 31-én be kell jelenteni. •Tevékenység évközi kezdése esetén is választható, időarányos ellenértéket kell figyelembe venni, a tevékenység kezdéssel egyidejűleg jelentendő be. Alkalmazási hatály •2013. január 1-je után a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített értékesítések fizetendő adójára és •2013. január 1-je után a pénzforgalmi elszámolás időszakában gyakorolt levonási jogra.

17 A pénzforgalmi elszámolás és a tételes áfa bevallás [Mód tv. 8.§] Abban a bevallásban kell a számla adatait (teljes adóalap és áfa összeget) szerepeltetni, amelyikben az első részlet után fizetendő adót kell megállapítani, vagy levonási jogot gyakoroltak.

18 Az alanyi adómentesség értékhatára 2013. január 1-jétől 6 millió forint [Áfa tv. 188. § (2) bek.; Mód tv. 14. §] Átmeneti szabály [Áfa tv. 279. §; Mód tv. 16. §] A megelőző év(ek)ben az 5 milliós értékhatárt túllépő, de a 6 milliós értékhatárnak megfelelő összegű ellenérték esetén is választható 2013. évre, a 2 éves visszatérítési korláttól függetlenül. Az eva hatálya alól kilépő tevékenységet kezdő adóalanynak minősül.


Letölteni ppt "Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet] Kihirdetve 2012. október 15-én az MK 136. számában •Választáson alapul [Áfa tv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések