Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános forgalmi adó és a társasági adótörvény változásai 2009-2010 Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános forgalmi adó és a társasági adótörvény változásai 2009-2010 Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló."— Előadás másolata:

1 Az általános forgalmi adó és a társasági adótörvény változásai 2009-2010 Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló

2 2 Szolgáltatások teljesítési helye Jogforrási háttér 2008/8/EK irányelv - a szolgáltatások teljesítési helye 2008/8/EK irányelv - a szolgáltatások teljesítési helye 2008/9/EK irányelv – visszatérítés másik tagállamból 2008/9/EK irányelv – visszatérítés másik tagállamból 2008/117/EK irányelv – összesítő nyilatkozat 2008/117/EK irányelv – összesítő nyilatkozat T/10525. sz. Parlament által elfogadott törvény – a 2007. évi CXXVII. (áfa törvény módosításáról T/10525. sz. Parlament által elfogadott törvény – a 2007. évi CXXVII. (áfa törvény módosításáról

3 3 Szolgáltatások teljesítési helye Fogalmi háttér Vállalkozások közötti értékesítés (B2B) Vállalkozások és fogyasztók közötti ügyletek (B2C) Adóalany: - Törvény szerinti adóalany - Nem adóalanyként eljáró adóalany, kivéve ha saját vagy alkalmazottai magánszükségeltéteit elégíti ki - Nem adóalany jogi személy (adószámos) - Nem adóalany, aki 6. § (4) alapján váltak adóalannyá Nyilatkozattételi kötelezettség adóalanyisággal kapcsolatban a szolgáltatás nyújtója felé

4 4 Szolgáltatások teljesítési helye Adófizetésre kötelezett : A teljesítési hely szerinti tagállamban az fizet, aki ott letelepedett Ha mindkét szerződő partner letelepedett: az fizet, aki a szolgáltatást nyújtotta. Ha csak az igénybe vevő a letelepedett, az adót ő fizeti meg a fordított adózás szabályai szerint. Nem a magyar eladó fizet áfát: - A teljesítés helye nem belföld, vagy - A törvény alapján a vevő köteles az adót megfizetni (fordított adózás)

5 5 Szolgáltatások teljesítési helye Főszabály a szolgáltatás igénybevételének helye: - Igénybe vevő székhelye/telephelye - Fogyasztás helye Nyújtó székhelye/telephelye Kivételek 2010-től Székhely: központi ügyintézés helye Telephely: szolgáltatásnyújtáshoz szükséges erőforrások (humán és technikai) folyamatosan rendelkezésre állnak Teljesítési hely: az a székhely vagy telephely, ahova illetve ahonnan a szolgáltatást nyújtják

6 6 Szolgáltatások teljesítési helye Különbség 1. sz. főszabály: Megrendelő adóalany teljesítés helye főszabály szerint az igénybevevő székhelye/telephelye, de vannak kivételek (EU tagország – harmadik ország megkülönböztetése nem létezik) 2. sz. főszabály: Megrendelő nem adóalany teljesítés helye a szolgáltatást nyújtó székhelye/telephelye Kivételi szabály létezése esetén ezt kell alkalmazni.

7 7 Szolgáltatások teljesítési helye Ebből következő változások, melyekre tekintettel kell lenni: - Eddigi kivételek egy része megszűnik, vagy csak a fogyasztók felé teljesített ügyletekre vonatkozik - Harmadik országból fogadott szolgáltatás után áfa fizetési kötelezettség áll fenn - Harmadik országbeli igénybevevő felé nem kell áfát felszámítani - A külföldi áfa helyett a magyar alkalmazandó - Kiemelten figyelemmel kell lenni a megrendelő adóalanyiságának ellenőrzésére - Fordított adózás alá tartozó ügyletek adóalanyok között

8 8 Szolgáltatások teljesítési helye Eddigi kivételek közül főszabály lesz érvényes az adóalanyok között szolgáltatások esetében - Közvetítés - Árufuvarozás és járulékos szolgáltatások - Bérmunka - Ingóság értékbecslése - Speciális - Távközlés - Elektronikus

9 9 Szolgáltatások teljesítési helye Kivételek az 1.főszabály alól: - Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások - Azon szolgáltatások, melyeknél a meghatározó a tényleges szolgáltatásnyújtás - Személyszállítás - Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása - Éttermi, vendéglátóipari szolgáltatások

10 10 Szolgáltatások teljesítési helye Kivételek a 2. főszabály alól: - Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások - Azon szolgáltatások, melyeknél a meghatározó a tényleges szolgáltatásnyújtás - Személyszállítás - Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása - Éttermi, vendéglátóipari szolgáltatások - Közvetítői szolgáltatás - Közösségi teherfuvarozás - Járulékos szolgáltatások - Jelenlegi szabályozás 15. § (5), 46. § szolgáltatásai

11 11 Szolgáltatások teljesítési helye Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások Meghatározó az ingatlan fekvése, ez a teljesítési hely Ez vonatkozik az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra is, úgymint (példálózó felsorolás): - Ingatlan közvetítői, ügynöki, szakértői szolgáltatás, - Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, - Ingatlan használatával kapcsolatos jogok átengedése, - Kiállítási terület bérbeadása - Építészeti tervezés - Építés, bontás, általános mérnöki munka - Ingatlankezelő, tervező - Ingatlanértékelés Nincs közvetlen kapcsolat: - Ingatlannal kapcsolatos tanácsadás, információadás - Meghalt személy ingatlanának jogi rendezése - Adóbevallás készítése

12 12 Kulturális, tudományos, stb szolgáltatások Adóalanyok között: teljesítési hely a tényleges végzés helye Nem adóalany részére nyújtott: teljesítési hely a tényleges végzés helye E szolgáltatási körbe tartozik: - Kulturális - Művészeti - Tudományos - Oktatási - Szórakoztatási - Sportszolgáltatások - Előzőekhez kapcsolódó szolgáltatások, különösen a kiállítás, vásár, bemutató rendezése - Előzőekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások 2011-től új szabály: - Rendezvényszervezés adóalanyok között: a főszabály alkalmazandó - Belépőjegy árusítása adóalanyok között: az esemény helye a meghatározó - Rendezvényszervezés nem adóalanyok között: az esemény helye a meghatározó

13 13 Személyszállítás Adóalanyok között: teljesítési hely a ténylegesen megtett útszakasszal arányos rész Nem adóalanyok részére nyújtott: teljesítési hely a megtett útszakasszal arányos rész Árufuvarozás Adóalanyok között: teljesítési hely az igénybevevő székhelye Nem adóalanyok részére nyújtott: teljesítési hely - közösségen belül: indulás helye - egyéb árufuvarozás: megtett útvonallal arányos rész Közösségen belüli árufuvarozás: indulás és érkezés két különböző tagállamban van

14 14 Szolgáltatások teljesítési helye Közlekedési eszköz bérbeadása Hosszú távú bérbeadás: főszabály érvényesül Rövid távú bérbeadás: ahol a megrendelő ténylegese rendelkezésére bocsátják - személygépjármű: max. 30 nap - hajó: max. 90 nap Változás 2013-tól: Adóalanyok közötti hosszú és rövid távú bérbeadás esetén a főszabály érvényes Nem adóalanynak nyújtott szolgáltatásnál a megrendelő letelepedési helye a meghatározó (hajókra eltérő szabályozás vonatkozik)

15 15 Szolgáltatások teljesítési helye Közvetítés Adóalanyok között: főszabály a megrendelő adóalany székhelye/telephelye Nem adóalany részére nyújtott: a közvetített ügylet teljesítési helye Regisztrációs kötelezettség Másik tagállamban, de nem adóalanynak nyújt adóalany szolgáltatást Számlázási és bevallási kötelezettségek

16 16 Szolgáltatások teljesítési helye Éttermi szolgáltatások Általában: teljesítési hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják Fedélzeten történő szolgáltatás nyújtás: teljesítési hely a személyszállítás indulási helye

17 17 Szolgáltatások teljesítési helye Terméken végzett munka (kivéve ingatlanon) Szállításhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások Termékre irányuló szakértői munka (kivéve ingatlannal kapcsolatos) Adóalanyok között: igénybe vevő székhelye a teljesítési hely Nem adóalanyok részére nyújtott: a tényleges nyújtás, a munkavégzés helye a meghatározó

18 18 Szolgáltatások teljesítési helye Speciális szolgáltatások Melyek a régi áfa törvényünk 15. § (5) bek. És a 46. §-ban szabályozott Például: - Számviteli szolgáltatás - Szellemi jogok - Reklám szolgáltatás - Tanácsadás - Mérnöki szolgáltatás - Elektronikus szolgáltatások Közösségen kívüli, nem adóalanyok részére nyújtják, teljesítési hely ott van, ahol a fogyasztó letelepedett

19 19 Szolgáltatások teljesítési helye Összetett ügyletek Járulékosan kapcsolódó költségek - Komplex szolgáltatás módszer: főszabály alá tartozik - Domináns szolgáltatás módszer: jellemző szolgáltatás alá történő besorolás

20 20 Adminisztrációs kötelezettségek Regisztrációs kötelezettség Számlázás Annak a tagállamnak a szabályai érvényesek, ahol az értékesítő HÉA azonosító számmal rendelkezik Nem érvényesek a 60. § szerinti előírások → tényállásszerű teljesítés Adólevonási jog → szükséges a számla Összesítő nyilatkozat: Közöségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele Bevallási kötelezettség nincs → tárgyhót követő 20-ig Bevallási kötelezettség van → havi bevallók a tárgyhót követő 20-ig Bevallási kötelezettség van → negyedéves bevallók a tárgyhót követő 20-ig Különös szabály: Bevallási kötelezettség van, de közösségi értékesítés tárgyévben eléri a 100.000 EUR-t → havi bevallók a tárgyhót követő 20-ig

21 21 Szolgáltatások teljesítési helye EVA alanyok: - Termékimport - Közösségi termékbeszerzés - Közösségi szolgáltatás igénybevétel - Fordított ügyletek után áfát kell fizetniük.

22 22 Társasági adó változások Változásokat tartalmazó jogszabály: 2009. évi LXXVII. törvény 2009. november 9-én elfogadott törvény (kihirdetés folyamatban)

23 23 Társasági adó változások Fogalmak változása Behajthatatlan követelés (2009) Nyilvántartott értékvesztés (2009) Bejelentett részesedés Ellenőrzött külföldi társaság Kapcsolt vállalkozás Ingatlannal rendelkező társaság Külföld szervezet

24 24 Társasági adó változások Adóalanyi kör változása - Külföldi szervezet - Ingatlannal rendelkező társaság Adómérték változás - Általános: 19 % (külföldi szervezet 30 %) - Kedvezményes kulcs esetén 9 % a kedvezmény

25 25 Társasági adó változások Adóalap meghatározás érintő változások Megszűnő adóalap csökkentő tételek: - Iparűzési adó levonhatósága - Kapcsolt vállalkozások közötti kamathoz kapcs. adóalapcsökkentés - Környezetvédelmi beruházással kapcsolatos céltartalék csökkentés - Üvegházhatású gázok forgalmával kapcs. bevétellel összefüggő csökkentés - Képzőművészti alkotások adóalapkedvezménye - Mintaoltalom adóalapkedvezménye Adóalapmódosító tételek változása: - Elengedett kötelezettség, tartozás átvállalás - Elengedett követelés - Adott támogatások Új csökkentő tétel: - műemlékvédelem, helyi védelem alatt álló épület, építmény felújítása

26 26 Társasági adó változások Külföldi szervezet adózása Adóalany Belfölditől kapott bevétel meghatározása Kivételek Adókötelezettség: 30 % Adókötelezettség teljesítése

27 27 Társasági adó változások Ingatlannal rendelkező társaság adózása Adóköteles ügylet Adókötelezettség általános szabályok szerint Feltételek vizsgálata (törvényi vélelem) Adókötelezettség teljesítésének szabálya


Letölteni ppt "Az általános forgalmi adó és a társasági adótörvény változásai 2009-2010 Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések