Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa 2011..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa 2011.."— Előadás másolata:

1 Áfa 2011.

2 Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU
Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

3 Héa-rendelet – székhely, telephely
Székhely fogalma: létesítő okirat szerinti székhely, általános irányításra vonatkozó alapvető döntések helye, ügyvezetés üléseinek helye Ha a fentiek szerint nem állapítható meg: a vállalkozás általános irányítására vonatkozó döntések meghozatalának helye Egyszerű postai cím: nem lehet székhely

4 Héa-rendelet – székhely, telephely
Állandó telephely: Amikor az igénybevevő illetősége határozza meg a teljesítés helyét: olyan telephely, amely személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik a szükségleteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához és használatához Amikor a nyújtó illetősége határozza meg a teljesítés helyét: olyan telephely, amely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik, és ezáltal lehetővé teszi szolgáltatások nyújtását Önmagában a héa-azonosító szám nem jelenti azt, hogy az adóalany állandó telephellyel rendelkezik

5 Héa-rendelet – székhely, telephely
Lakóhely: a lakcím, amelyet bejegyeztek a népesség-nyilvántartásba, vagy hasonló nyilvántartásba, vagy amit az érintett személy az adóhatóságnak megadott, kivéve, ha az nem felel meg a valóságnak Szokásos tartózkodási hely: ahol a természetes személy személyes vagy szakmai működése miatt rendszerint tartózkodik

6 Héa-rendelet – székhely, telephely
Mikor tekinthető adóalanynak a Közösségen belüli igénybe vevő: Ha megadta közösségi adószámát és a nyújtó annak érvényességét leellenőrizte Ha még nem kapott közösségi adószámot (de az igénylés folyamatban van), akkor egyéb más igazolás, amely bizonyítja, hogy az igénybe vevő adóalany

7 Héa-rendelet – székhely, telephely
Mikor tekinthető adóalanynak a Közösségen kívüli igénybe vevő: Ha illetőség-igazolással igazolja Ilyen igazolás hiányában, ha az igénybe vevő egyedi azonosító számmal igazolja jogállását és azt nyújtó rendes kereskedelmi biztonsági eljárásokkal ellenőrizte (pl. személyazonosság ellenőrzése, fizetések ellenőrzése)

8 Héa-rendelet – székhely, telephely
Amennyiben az igénybe vevő adóalany, de nem adóalanyisága körében (hanem pl. magáncélra) veszi igénybe a szolgáltatást, akkor őt – a teljesítési hely megállapítása szempontjából – úgy kell tekinteni, mintha nem lenne áfa-alany Ha az igénybe vevő a nyújtónak megadja az egyedi héa-azonosító számát: akkor őt a nyújtó adóalanynak tekintheti, kivéve, ha a szolgáltatás jellegéből következik, hogy azt nem adóalanyiság körében veszik igénybe Ha ugyanazt a szolgáltatást egyaránt veszik igénybe adóköteles és adókörön kívüli tevékenységhez, akkor – a teljesítési hely megállapítása szempontjából – úgy kell tekinteni az igénybe vevőt, mint aki adóalanyként veszi azt igénybe, kivéve, ha ez joggal való visszaélésre vezetne

9 Héa-rendelet – székhely, telephely
Ha az igénybe vevő egyetlen országban bír illetőséggel: a teljesítési hely meghatározásakor ezt a helyet kell figyelembe venni Ha az igénybe vevő illetősége határozza meg a teljesítési helyet, és az igénybe vevőnek több ilyen helye van: első körben a székhelyet kell alapul venni Ha azonban a szolgáltatást a székhelytől eltérő telephelynek nyújtják: ezt a telephelyet kell alapul venni

10 Héa-rendelet – székhely, telephely
A releváns telephely meghatározása: Szolgáltatás jellege Ha ez nem teszi lehetővé: a szerződésben és a megrendelésben szereplő információk, valamint a megadott héa-azonosító szám segítségével, illetve ki fizet a szolgáltatásért Amennyiben az 1-2. pontok alapján nem határozható meg: székhely

11 Héa-rendelet – székhely, telephely
Adófizetésre kötelezett  Amennyiben a szolgáltatásnyújtó a teljesítési hely tagállamában a székhelyétől eltérő állandó telephellyel rendelkezik, a szolgáltatásnyújtót főszabályként úgy kell tekinteni, mintha nem lenne mégsem a telephely szerinti tagállamban letelepedve DE! amennyiben a teljesítési hely tagállamában lévő telephely közreműködik a szolgáltatás nyújtásában, akkor a nyújtót úgy kell tekinteni, mint aki letelepedett a teljesítési hely tagállamában (kivéve, ha a telephely erőforrásait kizárólag adminisztratív feladatok használják) Ha a nyújtó a telephely adószámát tünteti föl a számlán, akkor úgy kell tekinteni, hogy ez a telephely közreműködött a szolgáltatás nyújtásában

12 Héa-rendelet - szolgáltatások
Labdarúgómérkőzés közvetítésének joga: megrendelő adóalany illetősége Külföldi héa-visszatérítési eljárásban való közreműködés: megrendelő adóalany illetősége Temetés megszervezésének keretében nyújtott szolgáltatások, amennyiben azok egy szolgáltatást képeznek: megrendelő adóalany illetősége, illetve a nyújtó illetősége, ha a megrendelő nem héa-alany Szövegfordítási szolgáltatások: megrendelő adóalany illetősége, illetve a nyújtó illetősége, ha a megrendelő nem héa-alany (kivéve: harmadik országbeli illetőségű nem áfa-alany megrendelő) Ügynöki közvetítés: mind a teljesítésre kötelezett, mind pedig a megrendelő nevében és javára történő közvetítés ide tartozik

13 Héa-rendelet - szolgáltatások
Belépési jog biztosítása, különösen: Előadásokra, színházi elődadásokra, vásárokra, vidámparkokba, koncertekre, kiállításokra, egyéb hasonló kulturális eseményekre történő belépés Sporteseményekre történő belépés Oktatási, tudományos eseményekre (pl. konferenciákra, szemináriumokra) történő belépés

14 Héa-rendelet - szolgáltatások
A kulturális, oktatási, tudományos, szórakoztatási, sport-, művészeti szolgáltatásokhoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások: a részt vevő személyeknek elkülönülten, ellenértékért nyújtanak, pl. ruhatár, mosdó használata, de nem tartozik ide a jegyértékesítés közvetítése

15 Héa-rendelet - szolgáltatások
Közlekedési eszköz bérbeadása Közlekedési eszköz különösen: Közúti járművek (pl. gépkocsik, motorkerékpárok, bicikli, tricikli, lakókocsi) Pótkocsik, félpótkocsik Vasúti kocsik, hajók, repülőgépek Beteg- és sérültszállításra alkalmas járművek Mg-i vontatók Mechanikusan vagy elektronikusan hajtott kerekesszékek

16 Héa-rendelet - szolgáltatások
A közlekedési eszköz bérbeadásának időtartama Szerződés alapján Vis maior miatti túllépés az időtartamot nem érinti Ugyanazon közl.eszköz folyamatos használatának több időtartamát össze kell számítani A hosszútávúnak minősülő bérletet megelőző rövidtávú bérlet időtartama nem kérdőjelezhető meg, feltéve, hogy nincsen joggal való visszaélés

17 Héa-rendelet - szolgáltatások
Éttermi és vendéglátóipari szolgáltatás Az olyan szolgáltatások minősülnek, amelyek kész- vagy félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek.  Nem tekintendő éttermi vagy vendéglátóipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek és/vagy italok, olyan értékesítése – függetlenül attól, hogy az magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem – amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás.

18 Héa-rendelet – Közösségi beszerzés
Közösségi beszerzés esetén a rendeltetés tagállamában a beszerzőnek akkor is adót kell fizetni, ha az eredet tagállamában az értékesítő – a Héa-irányelv rendelkezéseivel ellentétben – nem adómentesen, hanem héával terhelten értékesítette a terméket

19 Héa-rendelet – adóalap
Ha az eladó a bankkártya használati díját a vevőre hárítja, akkor az a vásárolt termék, igénybe vett szolgáltatás adóalapjának részét képezi (járulékos költség)


Letölteni ppt "Áfa 2011.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések