Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései"— Előadás másolata:

1 Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései
Budapest, Március 23. _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

2 2007 ÉVI CXXVII. (ÁFA) TV. KIEMELT TÉMAKÖREI
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései 2007 ÉVI CXXVII. (ÁFA) TV.  KIEMELT TÉMAKÖREI AZ ÁFA TV IX.27-I MÓDOSÍTÁSA FORDÍTOTT ADÓZÁS / az ÁFA tv §-a alapján / INGATLANOK ADÓZÁSA INGATLANOK BÉRBEADÁSA SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSA A TELJESÍTÉS HELYE A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSOK VONATKOZÁSÁBAN _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

3 Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései
2011 ÉVI CXXIII. TV AZ ÁFA TV IX.27-i MÓDOSÍTÁSA C-274/10. EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÍTÉLETE KORÁBBI RENDELKEZÉSEK ÁFA TV. 186 § 2. BEK. AZ ÁFA PÉNZÜGYI VISSZAIGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELE A BESZERZÉSEK KIFIZETÉSE (PÉNZÜGYILEG TÖRTÉNŐ RENDEZÉSE …) AZ ÁFA BEVALLÁS ESEDÉKESSÉG IDŐPONTJÁIG E RENDELKEZÉS HATÁLYÁT VESZTETTE ( ) RENDEZÉSE RENDKÍVÜLI BEVALLÁS (2011. X. 20-IG) – JOGVESZTŐ SOROS BEVALLÁS – A BEVALLÁS ESEDÉKESSÉGE ALKALMÁVAL _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

4 FORDÍTOTT ADÓZÁS / az ÁFA tv. 142 §-a alapján /
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései FORDÍTOTT ADÓZÁS / az ÁFA tv §-a alapján / Két alapfeltétele van: Eladó – Vevő egyaránt olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akitől az ÁFA fizetése követelhető A törvény által nevesített ügylet teljesítése Fordított ÁFA-s Szolgáltatás nyújtás Fordított ÁFA-s Ingatlan értékesítés Egyes gabonafélék értékesítése Felszámolási, vagy bármely más fizetésképtelenséget jogerősen megállapító eljárás hatálya alatti értékesítések _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

5 Fordított ÁFA-s szolgáltatásnak minősül
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései Fordított ÁFA-s szolgáltatásnak minősül Építési hatósági engedély-köteles Építési hatsági engedély ≠ építésügyi hatósági engedély ! Más hatóságok: Bányafelügyelet,Villamos Művek,Hírközlési és Közlekedési Építési szerelési és egyéb szerelési munka, amely Ingatlanra irányul Létrehozására Bővítésére Átalakítására Egyéb megváltoztatására (pl. bontás) + az ezekhez kapcsolódó munkaerő kölcsönzés Ide tartozik még: épületgépészeti, épületlakatos ipari, könnyűszerkezetes építési móddal megvalósított épületszerelési, személyfelvonó-szerelési, villamoshálózat szerelési munka _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

6 Fordított ÁFA-s Ingatlan értékesítés
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései Fordított ÁFA-s Ingatlan értékesítés Alapesetben adómentesen eladható ingatlanra , adófizetési kötelezettség választása Az adófizetési kötelezettség választása fordított ÁFA-s termékértékesítést eredményez _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő .

7 Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései
Felszámolási, vagy bármely más fizetésképtelenséget jogerősen megállapító eljárás hatálya alatti értékesítések A felszámolási eljárás során a tárgyi eszközök értékesítésére az ÁFA törvény 142§ (1) bek. g) pontjában foglaltak vonatkoznak Feltéve, hogy az érékesítő adóalany élt az ÁFA tv. 88§-ban foglalt azon jogával, hogy ezen értékesítéseit adókötelessé teszi. Egyéb, a teljesítéskor, a szokásos piaci árát tekintve ,- Forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása Ebből következik, hogy mindazon termékek esetében, amelyek egyedi beszerzési ára a ,- Forintot nem haladja meg, a fordított adózás nem alkalmazható, azaz az egyenes adózás szabályait kell alkalmazni Kivétel: kizárólag az ÁFA tv. 85.§ szerinti , adómentes tevékenységhez használt termékek értékesítése mentes az adó alól, amennyiben nem kapcsolódott a beszerzéshez, levonási jog. (pl. egészségügy, pénzügy…) _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

8 A fordított adózás folyamata I.
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései A fordított adózás folyamata I. Bekövetkezik a teljesítés Az eladó az általa kiállított számlán nem tüntethet fel ÁFA összeget A vevő önadózással állapítja meg az adó összegét, az adó alapja, az eladó számlájának végösszege A Vevő, az általános szabályok szerint vonja le, az előzetesen felszámított ÁFA-t (létezik, levonási tilalom!) _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

9 A fordított adózás folyamata II.
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései A fordított adózás folyamata II. Számlázás A felszámított, áthárított ÁFA nem szerepel a bizonylaton A vevő adószámát is fel kell tüntetni „A termék beszerzője az adófizetésre kötelezett”’, vagy a „szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett” Dokumentálni kell a számla átvételét Célszerű a számlához mellékelni: A Vevő (megrendelő) nyilatkozatát, illetve A NAVtájékoztatását, arról, hogy a Vevő megfelel a fordított adózásra vonatkozó követelményeknek. _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

10 A fordított adózás folyamata III.
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései A fordított adózás folyamata III. A fordított ügyletről szóló szerződés szükséges és elégséges kritériumai Az ingatlan átadása, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő tényt keletkeztet A tevékenység hatósági engedély köteles A felek megfelelnek az ÁFA tv. 142.§ (3) bek. személyi feltételeinek Számlázásra vonatkozó előírások rögzítése Teljesítés időpontjának meghatározása Kölcsönös kötelezettségvállalás az ÁFA rendezésére, tévedés esetén ! _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

11 Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései
INGATLANOK ADÓZÁSA I. A törvény előírása szerint adóköteles értékesítés Új ingatlan értékesítése (Az első rendeltetésszerű használatba vétele még nem történt meg, vagy első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése, és az értékesítés között még nem telt el két év.) Építési telek értékesítése ÁFA mentes, de adókötelessé tehető ingatlan értékesítés Használt ingatlan (lakóingatlan, valamint lakóingatlannak nem minősülő ingatlan) Beépítésre nem szánt földterület (pl. termőföld) _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

12 Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései
INGATLANOK ADÓZÁSA II. Adókötelessé tétel bejelentése: Adóköteles tevékenység megkezdésekor, vagy Változás esetén, a tárgyévet megelőzően, december 31-ig Átmeneti rendelkezés: lakóingatlanok értékesítése esetén, külön választási lehetőség nyílik, ezen nyilatkozattal ig lehetett élni. A választástól 5 évig nem lehet eltérni Az adómentesen eladható ingatlanra, adófizetési kötelezettség vállalása, fordított ÁFA szerinti elszámolást keletkeztet _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

13 INGATLANOK BÉRBEADÁSA
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései INGATLANOK BÉRBEADÁSA Fő szabály: az ÁFA törvény 86. §-a alapján, ÁFA mentes A bérbeadási tevékenység, adókötelessé tehető, bejelentés alapján, és külön választható lakóingatlanokra, és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra Bejelentés szabályai megegyeznek az ingatlanértékesítésnél ismertetettekkel Lakóingatlanokhoz kapcsolódó ÁFA levonása: Továbbértékesítés esetén Adóköteles bérbeadás esetén, feltéve, hogy a beszerzés anyagjellegű ráfordításként, beépül a bérleti díj adóalapjába _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

14 SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSA
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSA Mentes az ÁFA alól, az értékesítés – amennyiben a termék beszerzéséhez kapcsolódóan volt előzetesen felszámított adó, de nem kapcsolódott hozzá levonási jog. (ÁFA tv §) Normál 27%-os mértékkel adózó értékesítés – a termék beszerzéséhez nem kapcsolódott levonható, előzetesen felszámított ÁFA (magánszemélytől történő vásárlás, illetve ÁFA mentes beszerzési számla) Felszámolási eljárás alatt (a 2. bekezdésben rögzítettek helyett), a fordított ÁFA szerinti elszámolás lép érvénybe. _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

15 A TELJESÍTÉS HELYE, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSOK VONATKOZÁSÁBAN I.
Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései A TELJESÍTÉS HELYE, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSOK VONATKOZÁSÁBAN I. Fő szabály: Adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetében az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője, gazdasági céllal letelepedett. (székhely, telephely, szokásos tartózkodási hely …) Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetében, az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója letelepedett (székhely stb.) ./. _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

16 Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései
Különös szabályok: Ügynöki közvetítés (közvetített ügylet teljesítési helye ) Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (ingatlan fekvése) Személyszállítás (megtett útvonal) Teherközlekedés (csak belföld, külföld - közösségen belüli, harmadik ország-) Egyes a tényleges teljesítési hely szerint adózó szolgáltatások (kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sport szolgáltatások, kiállítások vásárok szervezése) Közlekedési eszközök rövid ideig történő bérbeadása (az a hely, ahol az eszközt ténylegesen a bérbevevő birtokába adják) Közlekedési eszköz hosszú távú bérbeadása Adóalany esetén a megrendelő gazdasági letelepedésének helye Nem adóalany esetén a szolgáltatás nyújtójának székhelye vagy telephelye. _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő

17 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Egyenes vagy fordított GAZDASÁGI ESEMÉNY ÁFA MŰKÖDŐ és V.A. alatt FELSZÁMOLÁS alatt ÉPÍTÉSI TELEK ÁFA KÖTELES EGYENES FORDÍTOTT BEÉPÍTETT INGATLAN ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ FÖLDRÉSZLET A, Rendeltetésszerű használatbavétele és az értékesítés között eltelt 2 év - RÉGI 1, Ha bejelentkezett az ált. szab. alá 2, Ha nem jelentkezett be ÁFA MENTES B, Rendeltetésszerű használatbavétele és az értékesítés között nem telt el 2 év - ÚJ INGATLAN BÉRBEADÁSA TÁRGYI ESZKÖZ, EGYÉB ,- Ft-NÁL MAGASABB ÁRÚ TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS, VAGY BÁRMELY FIZETÉSKÉPTELENSÉGET MEGÁLLAPÍTÓ ELJÁRÁS ALATT

18 MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET ! _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő


Letölteni ppt "Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések