Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska."— Előadás másolata:

1 Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu Adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései Budapest, 2013. Március 23.

2 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu 2007 ÉVI CXXVII. (ÁFA) TV. KIEMELT TÉMAKÖREI • AZ ÁFA TV. 2011.IX.27-I MÓDOSÍTÁSA • FORDÍTOTT ADÓZÁS / az ÁFA tv. 142 §-a alapján / • INGATLANOK ADÓZÁSA • INGATLANOK BÉRBEADÁSA • SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSA • A TELJESÍTÉS HELYE A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSOK VONATKOZÁSÁBAN Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

3 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu 2011 ÉVI CXXIII. TV • AZ ÁFA TV. 2011.IX.27-i MÓDOSÍTÁSA • C-274/10. EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÍTÉLETE KORÁBBI RENDELKEZÉSEK  ÁFA TV. 186 § 2. BEK.  AZ ÁFA PÉNZÜGYI VISSZAIGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELE A BESZERZÉSEK KIFIZETÉSE (PÉNZÜGYILEG TÖRTÉNŐ RENDEZÉSE …) AZ ÁFA BEVALLÁS ESEDÉKESSÉG IDŐPONTJÁIG  E RENDELKEZÉS HATÁLYÁT VESZTETTE (2011.09.27.)  RENDEZÉSE  RENDKÍVÜLI BEVALLÁS (2011. X. 20-IG) – JOGVESZTŐ  SOROS BEVALLÁS – A BEVALLÁS ESEDÉKESSÉGE ALKALMÁVAL Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

4 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu FORDÍTOTT ADÓZÁS / az ÁFA tv. 142 §-a alapján / Két alapfeltétele van: •Eladó – Vevő egyaránt olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akitől az ÁFA fizetése követelhető •A törvény által nevesített ügylet teljesítése o Fordított ÁFA-s Szolgáltatás nyújtás o Fordított ÁFA-s Ingatlan értékesítés o Egyes gabonafélék értékesítése o Felszámolási, vagy bármely más fizetésképtelenséget jogerősen megállapító eljárás hatálya alatti értékesítések Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

5 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu Fordított ÁFA-s szolgáltatásnak minősül •Építési hatósági engedély-köteles  Építési hatsági engedély ≠ építésügyi hatósági engedély !  Más hatóságok: Bányafelügyelet,Villamos Művek,Hírközlési és Közlekedési •Építési szerelési és egyéb szerelési munka, amely  Ingatlanra irányul  Létrehozására  Bővítésére  Átalakítására  Egyéb megváltoztatására (pl. bontás)  + az ezekhez kapcsolódó munkaerő kölcsönzés • Ide tartozik még: épületgépészeti, épületlakatos ipari, könnyűszerkezetes építési móddal megvalósított épületszerelési, személyfelvonó-szerelési, villamoshálózat szerelési munka Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

6 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu. Fordított ÁFA-s Ingatlan értékesítés •Alapesetben adómentesen eladható ingatlanra, adófizetési kötelezettség választása •Az adófizetési kötelezettség választása fordított ÁFA-s termékértékesítést eredményez Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

7 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu Felszámolási, vagy bármely más fizetésképtelenséget jogerősen megállapító eljárás hatálya alatti értékesítések •A felszámolási eljárás során a tárgyi eszközök értékesítésére az ÁFA törvény 142§ (1) bek. g) pontjában foglaltak vonatkoznak Feltéve, hogy az érékesítő adóalany élt az ÁFA tv. 88§-ban foglalt azon jogával, hogy ezen értékesítéseit adókötelessé teszi. •Egyéb, a teljesítéskor, a szokásos piaci árát tekintve 100.000,- Forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása Ebből következik, hogy mindazon termékek esetében, amelyek egyedi beszerzési ára a 100.000,- Forintot nem haladja meg, a fordított adózás nem alkalmazható, azaz az egyenes adózás szabályait kell alkalmazni •Kivétel: kizárólag az ÁFA tv. 85.§ szerinti, adómentes tevékenységhez használt termékek értékesítése mentes az adó alól, amennyiben nem kapcsolódott a beszerzéshez, levonási jog. (pl. egészségügy, pénzügy…) Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

8 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu A fordított adózás folyamata I. •Bekövetkezik a teljesítés •Az eladó az általa kiállított számlán nem tüntethet fel ÁFA összeget •A vevő önadózással állapítja meg az adó összegét, az adó alapja, az eladó számlájának végösszege •A Vevő, az általános szabályok szerint vonja le, az előzetesen felszámított ÁFA-t (létezik, levonási tilalom!) Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

9 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu A fordított adózás folyamata II. Számlázás  A felszámított, áthárított ÁFA nem szerepel a bizonylaton  A vevő adószámát is fel kell tüntetni  „A termék beszerzője az adófizetésre kötelezett”’, vagy a „szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett”  Dokumentálni kell a számla átvételét Célszerű a számlához mellékelni:  A Vevő (megrendelő) nyilatkozatát, illetve  A NAVtájékoztatását, arról, hogy a Vevő megfelel a fordított adózásra vonatkozó követelményeknek. Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

10 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu A fordított adózás folyamata III. A fordított ügyletről szóló szerződés szükséges és elégséges kritériumai  Az ingatlan átadása, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő tényt keletkeztet  A tevékenység hatósági engedély köteles  A felek megfelelnek az ÁFA tv. 142.§ (3) bek. személyi feltételeinek  Számlázásra vonatkozó előírások rögzítése  Teljesítés időpontjának meghatározása  Kölcsönös kötelezettségvállalás az ÁFA rendezésére, tévedés esetén ! Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

11 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu INGATLANOK ADÓZÁSA I. •A törvény előírása szerint adóköteles értékesítés  Új ingatlan értékesítése (Az első rendeltetésszerű használatba vétele még nem történt meg, vagy első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése, és az értékesítés között még nem telt el két év.)  Építési telek értékesítése •ÁFA mentes, de adókötelessé tehető ingatlan értékesítés  Használt ingatlan (lakóingatlan, valamint lakóingatlannak nem minősülő ingatlan)  Beépítésre nem szánt földterület (pl. termőföld) Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

12 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu INGATLANOK ADÓZÁSA II. •Adókötelessé tétel bejelentése:  Adóköteles tevékenység megkezdésekor, vagy  Változás esetén, a tárgyévet megelőzően, december 31-ig  Átmeneti rendelkezés: lakóingatlanok értékesítése esetén, külön választási lehetőség nyílik, ezen nyilatkozattal 2010.02.01.-ig lehetett élni.  A választástól 5 évig nem lehet eltérni  Az adómentesen eladható ingatlanra, adófizetési kötelezettség vállalása, fordított ÁFA szerinti elszámolást keletkeztet Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

13 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu INGATLANOK BÉRBEADÁSA Fő szabály: az ÁFA törvény 86. §-a alapján, ÁFA mentes •A bérbeadási tevékenység, adókötelessé tehető, bejelentés alapján, és külön választható lakóingatlanokra, és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra •Bejelentés szabályai megegyeznek az ingatlanértékesítésnél ismertetettekkel Lakóingatlanokhoz kapcsolódó ÁFA levonása:  Továbbértékesítés esetén  Adóköteles bérbeadás esetén, feltéve, hogy a beszerzés anyagjellegű ráfordításként, beépül a bérleti díj adóalapjába Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

14 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSA •Mentes az ÁFA alól, az értékesítés – amennyiben a termék beszerzéséhez kapcsolódóan volt előzetesen felszámított adó, de nem kapcsolódott hozzá levonási jog. (ÁFA tv. 124-125 §) •Normál 27%-os mértékkel adózó értékesítés – a termék beszerzéséhez nem kapcsolódott levonható, előzetesen felszámított ÁFA (magánszemélytől történő vásárlás, illetve ÁFA mentes beszerzési számla) •Felszámolási eljárás alatt (a 2. bekezdésben rögzítettek helyett), a fordított ÁFA szerinti elszámolás lép érvénybe. Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

15 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu A TELJESÍTÉS HELYE, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSOK VONATKOZÁSÁBAN I. •Fő szabály:  Adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetében az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője, gazdasági céllal letelepedett. (székhely, telephely, szokásos tartózkodási hely …)  Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetében, az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója letelepedett (székhely stb.)./. Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

16 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu •Különös szabályok:  Ügynöki közvetítés (közvetített ügylet teljesítési helye )  Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (ingatlan fekvése)  Személyszállítás (megtett útvonal)  Teherközlekedés (csak belföld, külföld - közösségen belüli, harmadik ország-)  Egyes a tényleges teljesítési hely szerint adózó szolgáltatások (kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sport szolgáltatások, kiállítások vásárok szervezése)  Közlekedési eszközök rövid ideig történő bérbeadása (az a hely, ahol az eszközt ténylegesen a bérbevevő birtokába adják)  Közlekedési eszköz hosszú távú bérbeadása  Adóalany esetén a megrendelő gazdasági letelepedésének helye  Nem adóalany esetén a szolgáltatás nyújtójának székhelye vagy telephelye. Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései

17 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Egyenes vagy fordított GAZDASÁGI ESEMÉNYÁFAMŰKÖDŐ és V.A. alattFELSZÁMOLÁS alatt ÉPÍTÉSI TELEKÁFA KÖTELESEGYENESFORDÍTOTT BEÉPÍTETT INGATLAN ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ FÖLDRÉSZLET A, Rendeltetésszerű használatbavétele és az értékesítés között eltelt 2 év - RÉGI 1, Ha bejelentkezett az ált. szab. aláÁFA KÖTELESFORDÍTOTT 2, Ha nem jelentkezett beÁFA MENTES B, Rendeltetésszerű használatbavétele és az értékesítés között nem telt el 2 év - ÚJ ÁFA KÖTELESEGYENESFORDÍTOTT INGATLAN BÉRBEADÁSA 1, Ha bejelentkezett az ált. szab. aláÁFA KÖTELESEGYENES 2, Ha nem jelentkezett beÁFA MENTES TÁRGYI ESZKÖZ, EGYÉB 100.000,- Ft-NÁL MAGASABB ÁRÚ TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS, VAGY BÁRMELY FIZETÉSKÉPTELENSÉGET MEGÁLLAPÍTÓ ELJÁRÁS ALATT ÁFA KÖTELESFORDÍTOTT

18 _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska - könyvszakértő www.sdpaudit.hu KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !


Letölteni ppt "Az adózási szabályok felszámolókat érintő fontosabb kérdései _________________________________________________________________________________ Ducsai Piroska."

Hasonló előadás


Google Hirdetések