Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Előadó: Walke Gábor főtörzszászlós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Előadó: Walke Gábor főtörzszászlós."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Előadó: Walke Gábor főtörzszászlós

2 • Győr-Moson-Sopron Megye  NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (9024 Győr, Nádor u. 25.) • Vas Megye  NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24.) • Zala Megye  NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2.)

3 • NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága: 24 db • NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága: 9 db • NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága: 13 db

4 a fémkereskedelemről 443/2013. (XI. 27.) Korm. Rendelet A fémkereskedelmi tevékenységről

5 • A Fémtv. 2013. november 25-én lép hatályba • Fentiektől eltérően • Törvény egyes rendelkezéseit • 2014. március 1-től (Fémtv. A 3. § (4)-(9) és (11) bekezdése ) • 2013. december 25-től (Fémtv. 5. § (3) bekezdésének e) és f) pontja) kell alkalmazni. • Fémkereskedelmi engedéllyel folytató személy fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységét 2014. 02. 01-ig tovább folytathatja, szükség szerint engedély módosítási kérelmet nyújt be.

6 • Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag • Fémkereskedelmi tevékenység • Fémkereskedő • Felvásárlás • Hasznosítás • Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet • Igazolt anyagi kár • Ingatlantulajdonos • Közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet • Piaci érték

7 Magánszemélyeket érintő fontosabb változások: • Ellenérték nélküli begyűjtésének lehetősége – ide értve a lomizást is – a hulladékról szóló törvénnyel összhangban megszűnik; • Kizárólag a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése végezhető fémkereskedelmi engedély nélkül. Más tulajdonát képező, de ellenérték nélkül átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag – fémkereskedő részére történő értékesítése fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek minősül majd; • Égetett kábelt a fémkereskedő magánszemélytől nem vehet át; • Engedély nélküli fémkereskedelmi tevékenység végzése esetén a fémkereskedelmi hatóság bírságot szab ki, amelynek a mértéke magánszemély esetén az értékesített fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékének vagy a jogsértéssel okozott igazolt anyagi kár háromszorosa, de legalább 50 ezer forint.

8  Természetes személy tulajdonában vagy használatában levő ingatlanon legfeljebb 3 m³, egyértelműen az ingatlanon fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolható;  Természetes személy tulajdonában vagy használatában levő ingatlanon keletkezett, a fémkereskedelmi tevékenységről szóló Kormányrendeletben meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok a fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentést követően értékesíthetők. (Kivétel közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet)

9 • Végrehajtási rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak Érzékeny FAJ kódos termékek • Az 1. számú melléklet 2., 7., 8., 10., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24. pontja szerinti anyagok

10 • Fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységét 2014. 02. 01-ig tovább folytathatja, szükség szerint engedély módosítási kérelmet nyújt be; • 2013. december 25-től nyilvántartását ki kell egészíteni a Fémtv. 5. § (3) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározottakkal • Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kizárólag tizennyolcadik életévét betöltött személytől szerezhet be. • 2013. november 25-től 2014.02.28-ig felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező (Korm. rendelet), fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a fémkereskedő legkorábban az átvételtől számított negyedik naptári napon értékesítheti, amely időpontig a telephelyén elkülönítetten köteles azt tárolni. 2014.03.01-től e rendelkezés hatályát vesztette. • A fémkereskedő a Fémtv. 3. § (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a fémkereskedelmi hatóság 3. § (7) bekezdésben meghatározott írásbeli visszaigazolása alapján vagy a 3. § (6) bekezdésben meghatározott módon veheti át. Visszaigazolás hiányában a fémkereskedő az átvételt megtagadja, amelyről a fémkereskedelmi hatóságot haladéktalanul értesíti.

11 Magánszemélyek: • Fémkereskedelmi engedély nélkül folytatott tevékenység (felvásárlás) Fémkereskedők: • Nyilvántartás pontatlan vezetése • Napi, illetve havi adatszolgáltatás nem megfelelően történő teljesítése • Tevékenység engedély iránti kérelemben foglaltaktól eltérően történő végzése miatt (módosulások be nem jelentése) • Anyagkísérő okmány helytelen kitöltése

12 • 2012.01.01- 2012.12.31-ig • Kiszabott: 9 129 256,- Ft • 2013.01.01 – 2013.11.01-ig • Kiszabott: 64 766 536,- Ft

13 • Rendőrség, • EON • Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség • Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség • NAV Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága • a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága • területileg illetékes Adóigazgatóság • illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Előadó: Walke Gábor főtörzszászlós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések