Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fémkereskedelem szabályozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fémkereskedelem szabályozása"— Előadás másolata:

1 Fémkereskedelem szabályozása
Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Előadó: Walke Gábor főtörzszászlós

2 NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága illetékességi területe
Győr-Moson-Sopron Megye NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (9024 Győr, Nádor u. 25.) Vas Megye NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24.) Zala Megye NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2.)

3 Fémkereskedők területi eloszlása
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága: 24 db NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága: 9 db NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága: 13 db

4 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről 443/2013. (XI. 27.) Korm. Rendelet A fémkereskedelmi tevékenységről

5 Hatályba lépés A Fémtv. 2013. november 25-én lép hatályba
Fentiektől eltérően Törvény egyes rendelkezéseit 2014. március 1-től (Fémtv. A 3. § (4)-(9) és (11) bekezdése ) 2013. december 25-től (Fémtv. 5. § (3) bekezdésének e) és f) pontja) kell alkalmazni. Fémkereskedelmi engedéllyel folytató személy fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységét ig tovább folytathatja, szükség szerint engedély módosítási kérelmet nyújt be.

6 Értelmező rendelkezések:
Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag Fémkereskedelmi tevékenység Fémkereskedő Felvásárlás Hasznosítás Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet Igazolt anyagi kár Ingatlantulajdonos Közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet Piaci érték

7 2013. évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos változások
Magánszemélyeket érintő fontosabb változások: Ellenérték nélküli begyűjtésének lehetősége – ide értve a lomizást is – a hulladékról szóló törvénnyel összhangban megszűnik; Kizárólag a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése végezhető fémkereskedelmi engedély nélkül. Más tulajdonát képező, de ellenérték nélkül átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag – fémkereskedő részére történő értékesítése fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek minősül majd; Égetett kábelt a fémkereskedő magánszemélytől nem vehet át; Engedély nélküli fémkereskedelmi tevékenység végzése esetén a fémkereskedelmi hatóság bírságot szab ki, amelynek a mértéke magánszemély esetén az értékesített fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékének vagy a jogsértéssel okozott igazolt anyagi kár háromszorosa, de legalább 50 ezer forint.

8 2014. március 1-től hatályba lépő rendelkezések:
Természetes személy tulajdonában vagy használatában levő ingatlanon legfeljebb 3 m³, egyértelműen az ingatlanon fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolható; Természetes személy tulajdonában vagy használatában levő ingatlanon keletkezett, a fémkereskedelmi tevékenységről szóló Kormányrendeletben meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok a fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentést követően értékesíthetők. (Kivétel közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet)

9 Felismerésre alkalmas jellemző (FAJ)
Végrehajtási rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak Érzékeny FAJ kódos termékek Az 1. számú melléklet 2., 7., 8., 10., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24. pontja szerinti anyagok

10 Fémkereskedő tevékenységével összefüggő fontosabb változások:
Fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységét ig tovább folytathatja, szükség szerint engedély módosítási kérelmet nyújt be; 2013. december 25-től nyilvántartását ki kell egészíteni a Fémtv. 5. § (3) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározottakkal Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kizárólag tizennyolcadik életévét betöltött személytől szerezhet be. 2013. november 25-től ig felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező (Korm. rendelet), fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a fémkereskedő legkorábban az átvételtől számított negyedik naptári napon értékesítheti, amely időpontig a telephelyén elkülönítetten köteles azt tárolni től e rendelkezés hatályát vesztette. A fémkereskedő a Fémtv. 3. § (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a fémkereskedelmi hatóság 3. § (7) bekezdésben meghatározott írásbeli visszaigazolása alapján vagy a 3. § (6) bekezdésben meghatározott módon veheti át. Visszaigazolás hiányában a fémkereskedő az átvételt megtagadja, amelyről a fémkereskedelmi hatóságot haladéktalanul értesíti.

11 Jellemzően előforduló jogsértések
Magánszemélyek: Fémkereskedelmi engedély nélkül folytatott tevékenység (felvásárlás) Fémkereskedők: Nyilvántartás pontatlan vezetése Napi, illetve havi adatszolgáltatás nem megfelelően történő teljesítése Tevékenység engedély iránti kérelemben foglaltaktól eltérően történő végzése miatt (módosulások be nem jelentése) Anyagkísérő okmány helytelen kitöltése

12 Fémkereskedelmi bírságok alakulása a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságánál ig Kiszabott: ,- Ft – ig Kiszabott: ,- Ft

13 Fémkereskedelmi ellenőrzések során közreműködő hatóságok, gazdálkodók:
Rendőrség, EON Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség NAV Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága területileg illetékes Adóigazgatóság illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Fémkereskedelem szabályozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések