Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERMÉKDÍJ-CSOMAGOLÓSZEREK Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásához és a betétdíjas nyilvántartáshoz szükséges adatok. Gyakori hibák a nyilvántartásba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERMÉKDÍJ-CSOMAGOLÓSZEREK Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásához és a betétdíjas nyilvántartáshoz szükséges adatok. Gyakori hibák a nyilvántartásba."— Előadás másolata:

1 TERMÉKDÍJ-CSOMAGOLÓSZEREK Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásához és a betétdíjas nyilvántartáshoz szükséges adatok. Gyakori hibák a nyilvántartásba vételi kérelmekkel kapcsolatosan Bujtor Tibor Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Budapest, 2012. október 17.

2  Honnan származik a csomagolószer?!  BELFÖLDI ELŐÁLLÍTÁSÚ CSOMAGOLÓSZER  KÜLFÖLDRŐL BEHOZOTT CSOMAGOLÓSZER

3  BELFÖLDI ELŐÁLLÍTÁSÚ CSOMAGOLÓSZER ESETÉN:  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 27. §-ának (2) bekezdése szerint:  „Az újrahasználható csomagolószert belföldi előállítású csomagolás részeként forgalomba hozó vagy csomagolásra felhasználó kötelezettnek nem keletkezik termékdíj-kötelezettsége, ha a termékdíjköteles termék az újrahasználható csomagolószerek - a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott - nyilvántartásában szerepel, és a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz. A betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátót és a betétdíjas újrahasználati rendszer működtetésében közreműködőket a vámhatóság hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti.”

4  KÜLFÖLDRŐL BEHOZOTT CSOMAGOLÓSZER ESETÉN:  A Ktdt. 27. §-ának (3) bekezdése szerint:  „A külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer után nem keletkezik termékdíjkötelezettség, amennyiben a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a behozatal időpontjának a termékdíj-megállapítási időszakában a kötelezett megbízása alapján közvetlenül külföldre visszaszállították.”

5  betétdíjas termék: „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártott, illetve forgalmazott termék vagy a termék csomagolása, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve első forgalomba hozatalát az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek bejelentették.  betétdíj: a betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj.

6  A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005 (X. 5.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:  gyártó neve  székhelye  adószáma  a betétdíjas termék megnevezése  amennyiben a betétdíjas termék azonosító számmal vagy GTIN számmal rendelkezik, a termék azonosító száma, illetve GTIN száma  a csomagolás kivételével a betétdíjas termék Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszáma.  a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklete I. pontjának 2. alpontja szerint meghatározott 75.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

7  Határozat kiadása 5 évre  GYÁRTÓ kap nyilvántartási számot 8888/2012/BGy Gyártó sorszámaAktuális évBetétdíjas gyártó

8  A nyilvántartásba vételhez szükséges alapadatok a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet 8. számú melléklete szerint:  név,  adószám, adóazonosító,  bankszámlaszám,  kötelezett székhelye,  levelezési cím,  ügyintéző neve,  ügyintéző telefonszáma,  képviselőjének neve,  képviselőjének adószáma,  oldalak száma,  csekély mennyiség mennyiségi határ átlépésének bejelentése, időpontja,  keltezés, cégszerű aláírás.  Az egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékekről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) XIII. mellékletének 1. pontja rendelkezik, melynek értelmében 5.000 Ft az alapeljárás illetéke.

9  A nyilvántartásba vételhez szükséges újrahasználható csomagolószerre vonatkozó adatok:  adatsor sorszáma  GTIN azonosító száma, vagy ennek hiányában a nyilvántartást vezető által adott azonosítószám  megnevezése  vámtarifaszám  CsK kódjának 1-3 jegye  anyaga  nettó tömege (termékdíj alapja)  mérete (szélesség, mélység, magasság)  nettó töltési mennyisége  fényképe  átlagos élettartama  átlagos forgási sebessége  bejelentés érvényességének időpontja  keltezés, cégszerű aláírás

10  Határozat  GYÁRTÓ és a CSOMAGOLÓSZER is kap nyilvántartási számot 8888/222/2012/ÚhCs CsomagolószerGyártóAktuális évÚjrahasználható

11  Betétdíjas csomagolás megnevezésének elmulasztása  GTIN szám megadásának elmulasztása  Vámtartifaszám megadásának elmulasztása  Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének elmulasztása  Nem egyértelmű kérelem

12  Csekély mennyiségi határ átlépési időpont megadásának elmulasztása  Illetékfizetési kötelezettség elmulasztása  Mértékegységek nem megfelelő használata  Képviselő/képviselő adószámának megadása

13  A Ktdt. 2. §-ának (6) pontja szerint:  csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezett: legfeljebb tárgyévi  a) 3000 kg üveg,  b) 300 kg - a műanyag bevásárló-reklám táska nélkül számított - műanyag,  c) 75 kg műanyag bevásárló-reklám táska,  d) 300 kg társított vagy rétegzett,  e) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil,  f) 300 kg fém,  g) 300 kg egyéb,  azonban a b)-g) pontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó számára forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezett;

14  Az egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékekről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) XIII. mellékletének 1. pontja szerint:  „Az alapeljárás illetéke ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.”

15  Milyen nyomtatványon kell a bejelentést megtenni?  A csomagolószer hatósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. melléklete szerinti tartalommal, formai kötöttségek nélkül kell benyújtani a Főfelügyelőségnek.

16  A nyilvántartásba vételt külön igazolni kell a vámhatóság felé?  A nyilvántartásba vételről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztálya hivatalból értesül.

17  Külföldről behozott csomagolószer:  ÚHCS  Kérelem a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti adattartalommal  5.000 Ft. Illeték

18  Belföldi előállítású csomagolószer:  ÚHCS + betétdíjas hatósági nyilvántartás  Kérelem a 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti adattartalommal + ÚHCS kérelem  75.000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj + 5.000 Ft. illeték

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "TERMÉKDÍJ-CSOMAGOLÓSZEREK Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásához és a betétdíjas nyilvántartáshoz szükséges adatok. Gyakori hibák a nyilvántartásba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések