Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 18.2014. 07. 18.2014. 07. 18.Rostás Ilona Anna BFKH Hatósági Főosztály Ellenőrző kérdések Szabálysértési méltányossági kérelem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 18.2014. 07. 18.2014. 07. 18.Rostás Ilona Anna BFKH Hatósági Főosztály Ellenőrző kérdések Szabálysértési méltányossági kérelem."— Előadás másolata:

1

2 2014. 07. 18.2014. 07. 18.2014. 07. 18.Rostás Ilona Anna BFKH Hatósági Főosztály Ellenőrző kérdések Szabálysértési méltányossági kérelem

3 1. kérdés Az „Okosodó és Társa Kft.” szabálysértés elkövetése miatt felelősségre vonható-e

4 1. válasz Nem, mert szabálysértés alanya csak természetes személy lehet.

5 2. kérdés A szabálysértés miatt eljáró hatóságok közül melyik minősül általános szabálysértési hatóságnak

6 2. válasz Az önkormányzati szabálysértési hatóság; vagyis a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző (főjegyző nem).

7 3. kérdés Mely szerv jogosult a kifogás elbírálására

8 3. válasz A kifogást saját hatáskörben jogosult elbírálni a szabálysértési hatóság. A kifogás alapján a szabálysértési hatóság a határozatát visszavonhatja, vagy a kifogást tevő javára módosíthatja. Amennyiben a szabálysértési hatóság saját hatáskörben nem jár el, a kifogást - annak elbírálása érdekében - az ügyben keletkezett iratokkal együtt az eljáró szabálysértési hatóság székhelye szerinti helyi bírósághoz teszi át.

9 4. kérdés Mi a különbség a kifogás és a méltányossági kérelem között

10 4. válasz A kifogás: rendes jogorvoslati kérelem, az azt elbíráló szerv a határozat jogszerűségét vizsgálja meg; rendes jogorvoslati kérelem, az azt elbíráló szerv a határozat jogszerűségét vizsgálja meg; - kifogás előterjesztése következtében a határozat nem emelkedik jogerőre; - kifogás előterjesztése a határozat végrehajtására halasztó hatállyal bír. Méltányossági kérelem: - méltányossági kérelem előterjesztése a határozat végrehajtására nem bír halasztó hatállyal; - a méltányossági kérelmet elbíráló szerv a szabálysértési hatóság határozatának jogszerűségét nem vizsgálja; - méltányosság a szabálysértési határozat jogerőre emelkedését követően gyakorolható, abban az esetben, ha jogerőre emelkedést követően méltányosság gyakorlását megalapozó körülmények következtek be; - ha a közigazgatási hivatal a méltányossági kérelemnek helyt ad, akkor a jogerősen kiszabott pénzbírságot nem lehet végrehajtani. Így az elkövető mentesül a pénzbírság megfizetése alól, de a méltányossági döntés az elkövető szabálysértési felelősségét nem érinti (az elkövető „büntetett előéletű” marad). Ha a kérelmet a közigazgatási hivatal elutasítja, akkor a jogerős pénzbírság végrehajtása érdekében a jegyzőnek a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni (adók módjára történő behajtás, pénzbírság közérdekű munkára, vagy elzárásra történő átváltoztatása).

11 5. kérdés Mikor emelkedik jogerőre a jegyző által hozott, szabálysértési felelősséget megállapító határozat

12 5. válasz A szabálysértési felelősséget megállapító határozat közlését követő 8. napon, ha a határozat ellen a jogosult kifogást nem terjesztett elő.

13 6. kérdés A szabálysértési méltányossági kérelmet jogszabály által rendszeresített formanyomtatványon kell-e előterjeszteni

14 6. válasz Nem. Jogszabály nem rendelkezik kérelem-nyomtatványról. A kérelmet szóban, írásban lehet előterjeszteni.

15 7. kérdés A szabálysértési méltányossági eljárásért kell- e eljárási illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat fizetni

16 7. válasz Nem. Az eljárás illeték-, illetve díjmentes.

17 8. kérdés A szabálysértési méltányossági kérelemnek milyen, jogszabályban előírt kötelező melléklete van

18 8. válasz Nincs ilyen melléklet. Jogszabály melléklet csatolását nem írja elő.

19 9. kérdés A szabálysértési hatóság a feljelentést elbírálhatja-e végzéssel

20 9. Válasz Nem. A szabálysértési eljárásban a hatóságok kizárólag határozati formában hozhatnak döntéseket. Végzés a közigazgatási hatósági eljárásban hozható a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján. A Ket. tárgyi hatálya a szabálysértési eljárásra nem terjed ki. Szabálysértési eljárásban eljárási jogszabályként kizárólag a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

21 10. kérdés Ki minősül fiatalkorúnak a szabálysértési jogban

22 10. válasz Fiatalkorú az a személy, aki a szabálysértés elkövetésekor betöltötte a 14. életévét, de még a 18. életévét nem.

23 Köszönöm az együttműködést és a közreműködést! Rostás Ilona Anna


Letölteni ppt "2014. 07. 18.2014. 07. 18.2014. 07. 18.Rostás Ilona Anna BFKH Hatósági Főosztály Ellenőrző kérdések Szabálysértési méltányossági kérelem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések