Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 04. 1 Szavatosság, jótállás, termékfelelősség Készítette: Unyatyinszki Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 04. 1 Szavatosság, jótállás, termékfelelősség Készítette: Unyatyinszki Csaba."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 04. 1 Szavatosság, jótállás, termékfelelősség Készítette: Unyatyinszki Csaba

2 2014. 07. 04. 2 A szavatosság Az üzletszerűen forgalomba hozott ingó dolog (termék) hibája esetén a termék mindenkori fogyasztó tulajdonosa követelheti, hogy a gyártó a termék hibáját kijavítsa, vagy a terméket kicserélje.

3 2014. 07. 04. 3 Gyártó mentesültsége 1.a terméket nem hozta forgalomba, 2.a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, vagy azt nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében gyártotta vagy forgalmazta, 3.a termék az általa történt forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt és a hiba oka később keletkezett, 4.a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy 5.a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

4 2014. 07. 04. 4 Jótállás Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a helytállás alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Jogszabály a jótállás vállalását kötelezővé teheti. A jótállás a kötelezettet a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó kereskedelmi kommunikációban foglalt jótállási feltételek szerint terheli.

5 2014. 07. 04. 5 Jótállási nyilatkozat 1. Fogyasztói szerződés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát és a belőle eredő jogok érvényesítésének módját; utalnia kell továbbá arra, hogy a jótállás a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállás kötelezettjének gondoskodnia kell a jótállási nyilatkozat írásbeli vagy a nyilatkozat más módon való maradandó rögzítéséről és annak a fogyasztó rendelkezésére bocsátásáról.

6 2014. 07. 04. 6 Jótállási nyilatkozat 2.

7 2014. 07. 04. 7 Jótállási nyilatkozat 3.

8 2014. 07. 04. 8 Termékfelelősség A termékfelelősség a gyártó felelősségét jelenti az általa gyártott termék által okozott esetleges anyagi károkért vagy balesetekért (nem magának a terméknek a minőségéért). Magyarországon az 1993. évi X. törvény határozza meg a termékfelelősségre vonatkozó szabályozást (hatályba lépésének időpontja: 1994. január 1.). A törvény objektív felelősséget határoz meg: a termék gyártója felelős a termék hibája által okozott károkért felróható magatartásától függetlenül A törvény a licencia adó felelősségét is kimondja: akinek a neve, cégjelzése vagy védjegye megjelenik egy adott terméken, egyetemlegesen felel a termék előállítójával a termékfelelősségi igények tekintetében.

9 2014. 07. 04. 9 Felelősségi viszonyok A törvénynek a gyártóra vonatkozó rendelkezéseit az importőrre is alkalmazni kell. A termék előállítóinak számítanak: 1.a termék (résztermék, alapanyag) gyártója, 2.az alkatrész fizikai előállítói, 3.a védjegy szerinti cég, 4.a termék forgalmazói. Ha a termék gyártója illetve importőre nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi.

10 2014. 07. 04. 10 Tartós használati termék jótállása Tartós használati termék esetén jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás időtartama egy év, amely a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik.

11 2014. 07. 04. 11 Jótállási jegy 1. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

12 2014. 07. 04. 12 Jótállási jegy 2.

13 2014. 07. 04. 13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014. 07. 04. 1 Szavatosság, jótállás, termékfelelősség Készítette: Unyatyinszki Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések