Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szavatosság, jótállás, termékfelelősség"— Előadás másolata:

1 Szavatosság, jótállás, termékfelelősség
Készítette: Unyatyinszki Csaba

2 A szavatosság Az üzletszerűen forgalomba hozott ingó dolog (termék) hibája esetén a termék mindenkori fogyasztó tulajdonosa követelheti, hogy a gyártó a termék hibáját kijavítsa, vagy a terméket kicserélje.

3 Gyártó mentesültsége a terméket nem hozta forgalomba,
a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, vagy azt nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében gyártotta vagy forgalmazta, a termék az általa történt forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt és a hiba oka később keletkezett, a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

4 Jótállás Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a helytállás alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Jogszabály a jótállás vállalását kötelezővé teheti. A jótállás a kötelezettet a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó kereskedelmi kommunikációban foglalt jótállási feltételek szerint terheli.

5 Jótállási nyilatkozat 1.
Fogyasztói szerződés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát és a belőle eredő jogok érvényesítésének módját; utalnia kell továbbá arra, hogy a jótállás a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállás kötelezettjének gondoskodnia kell a jótállási nyilatkozat írásbeli vagy a nyilatkozat más módon való maradandó rögzítéséről és annak a fogyasztó rendelkezésére bocsátásáról.

6 Jótállási nyilatkozat 2.

7 Jótállási nyilatkozat 3.

8 Termékfelelősség A termékfelelősség a gyártó felelősségét jelenti az általa gyártott termék által okozott esetleges anyagi károkért vagy balesetekért (nem magának a terméknek a minőségéért). Magyarországon az évi X. törvény határozza meg a termékfelelősségre vonatkozó szabályozást (hatályba lépésének időpontja: január 1.). A törvény objektív felelősséget határoz meg: a termék gyártója felelős a termék hibája által okozott károkért felróható magatartásától függetlenül A törvény a licencia adó felelősségét is kimondja: akinek a neve, cégjelzése vagy védjegye megjelenik egy adott terméken, egyetemlegesen felel a termék előállítójával a termékfelelősségi igények tekintetében.

9 Felelősségi viszonyok
A törvénynek a gyártóra vonatkozó rendelkezéseit az importőrre is alkalmazni kell. A termék előállítóinak számítanak: a termék (résztermék, alapanyag) gyártója, az alkatrész fizikai előállítói, a védjegy szerinti cég, a termék forgalmazói. Ha a termék gyártója illetve importőre nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi.

10 Tartós használati termék jótállása
Tartós használati termék esetén jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás időtartama egy év, amely a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik.

11 Jótállási jegy 1. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

12 Jótállási jegy 2.

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szavatosság, jótállás, termékfelelősség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések