Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. július 14.HM TKF LéO1 HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával összefüggésben okozott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. július 14.HM TKF LéO1 HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával összefüggésben okozott."— Előadás másolata:

1 2014. július 14.HM TKF LéO1 HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával összefüggésben okozott károkért való felelősség Halászné dr. Tóth Alexandra őrnagy kiemelt főtiszt (osztályvezető-helyettes)

2 2014. július 14.HM TKF LéO2 Témakörök A légiközlekedési szabályrendszer; Jogi alapok; Kártérítési felelősség az UAV-k alkalmazása során; Az UAV-t irányítók kötelezettségei; Módosítási javaslat az Lt-hez. TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

3 2014. július 14.HM TKF LéO3 A magyar légiközlekedési szabályrendszer A pilóta nélküli légijárművekre vonatkozóan hiányos Diszciplináris joganyag

4 2014. július 14.HM TKF LéO4 Jogi alapok I. A polgári jogi felelősség feltételei Általános társadalmi kategória; Erkölcsi jogi felelősség; Ptk. 339. §: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.”

5 2014. július 14.HM TKF LéO5 A kárkötelem sajátos, relatív szerkezetű jogviszony. A jogviszony alanyai: jogosulti oldalon – a károsult (pl.: az ingatlan/gépjármű, termőföld tulajdonosa); kötelezetti oldalon – a károkozó (pl.: a Magyar Honvédség, a légijármű kezelője). Jogi alapok II. A kárkötelem

6 2014. július 14.HM TKF LéO6 Jogi alapok III. A polgári jogi kártérítési felelősség feltételei Alapvetően vagyoni viszonyok megsértése esetén. A cél: az eredeti állapot helyreállítása. Szükségképpeni elemei: 1.jogellenes magatartás; 2.felróhatóság; 3.kár; 4.okozati összefüggés.

7 2014. július 14.HM TKF LéO7 kontraktuális Jogi alapok IV. A kártérítési felelősség fajtái deliktuális

8 Jogi alapok V. A kártérítés 2014. július 14.HM TKF LéO8 Vagyoni szankciók eredeti állapot helyreállítása pénzbeli megtérítés természetbeni megtérítés

9 2014. július 14.HM TKF LéO9 Jogi alapok VI. Kártérítési alakzatok Általános felelősségi tényállás vagy Speciális felelősségi tényállás Az általános felelősségi alakzatokhoz képest a speciális esetekben: szűkebb az alanyi kör, kisebb a kimentési lehetőség; általános megelőzési kötelezettség terheli az üzembentartót; teljes kártérítés lehetséges csak (nincs méltányosság).

10 2014. július 14.HM TKF LéO10 Speciális felelősség: veszélyes üzemi felelősség; felelősség más személyért; állattartók felelőssége; épületről lehulló tárgy által okozott kárért fennálló felelősség. Jogi alapok VII. Speciális felelősségi alakzatok

11 2014. július 14.HM TKF LéO11 Ptk. 345.-346. § „veszélyes üzem” jellemzői: az üzembentartót terhelő felelősség; kimentés kettős feltétele (előreláthatatlan ok + kívül esik a tevékenység körén); károsulti magatartás értékelése; veszélyes üzemek találkozása (egyetemleges felelősség); felelősség korlátozása, kizárása semmis; elévülési idő: 3 év. Jogi alapok VIII. A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség

12 2014. július 14.HM TKF LéO12 Más-e a pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával összefüggésben okozott kár rizikófaktora, mint az élet más területén? Kártérítési felelősség az UAV-k alkalmazása során

13 2014. július 14.HM TKF LéO13 Megegyezik a veszélyes üzem felelősségével! (Az UAV is légijárműnek minősül, így repülési tevékenysége a veszélyes üzem, melyért üzembentartója felel.) Az UAV-t irányítók kötelezettségei

14 2014. július 14.HM TKF LéO14 A kártérítési felelősség az UAV-k alkalmazása során II. Polgári jogi vagyoni károk csoportjai UAV által okozott kár Veszélyes üzemek találkozása UAV-ben okozott kár

15 2014. július 14.HM TKF LéO15 Az Lt. módosító javaslatai „A pilóta nélküli légijármű üzembentartója a Ptk.- nak a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni a károsultnak a légijármű által okozott kárt.”

16 Az Lt. módosító javaslatai II. „A pilóta nélküli légijármű üzembentartója köteles a károsultnak a légijármű repüléséből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.” 2014. július 14.HM TKF LéO16

17 Az Lt. módosító javaslatai III. Kapcsolódó végrehajtási rendeletekben való megjelenítés; Szigorúbb felelősségi szabályok; Több kérdéskör (tevékenységek, kár fogalma, elévülési idő…) szabályozása. 2014. július 14.HM TKF LéO17

18 2014. július 14.HM TKF LéO18 TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

19 2014. július 14.HM TKF LéO19 Kérdések?

20 2014. július 14.HM TKF LéO20 a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "2014. július 14.HM TKF LéO1 HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával összefüggésben okozott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések